Wikisanakirja:Wikipedia-määritelmiä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

x tarkoittaa y

niihin joissa lukee (tyhja) on löydettävissä määritelmä Wikipedian artikkelista, mutta ohjelma ei kyennyt poimimaan määritelmää

 1. Algebrallinen luku (algebrallinen luku[luo]: (tyhja)
 2. Ateismi (ateismi): jumalauskon puuttumista tai käsitystä, jonka mukaan jumalia tai jumalaa ei ole olemassa
 3. Biseksuaalisuus (biseksuaalisuus): ihmisen kykyä tuntea seksuaalisia tai romanttisia tunteita kahta sukupuolta kohtaan
 4. Coffee shop (coffee shop): Alankomaissa usein kahvilaa, jossa myydään virvokkeiden ja kahvin lisäksi erilaisia kannabistuotteita yksityiseen käyttöön
 5. Hallitsijasuku (hallitsijasuku): peräkkäisiä, samaan sukuun kuuluvia hallitsijoita
 6. Diktatuuri (diktatuuri): yhden henkilön tai pienen ryhmän voimakkaaseen valtaan perustuvaa valtiomuotoa
 7. Viihdemusiikki (viihdemusiikki): laajaa ja vaikeasti rajattavaa kevyen musiikin aluetta, joka on yksi populaarimusiikin varhaisimmista muodoista
 8. Ilmakitara (ilmakitara): teeskenneltyä kitaran soittamista ilman instrumenttia
 9. Kirjallisuus (kirjallisuus): kirjoitettuja tai suullisena perinteenä säilyneitä kielellisia tuotteita kuten romaaneja tai kansanrunoutta
 10. Kirjallisuus (kirjallisuus): (tyhja)
 11. Julkishallinto (julkishallinto): valtiollista ja kunnallista hallintoa ja riippumatonta tuomioistuinlaitosta
 12. Jumala (jumala): tavallisesti henkilöllisiksi käsitettyjä yliluonnollisia olentoja, joiden uskotaan hallitsevan luonnonvoimia, ihmisten kohtaloita ynnä muuta
 13. Kaksikielisyys (kaksikielisyys): kahden kielen hallitsemista sujuvasti täysin tai lähes äidinkielen tavoin
 14. Kansantalous (kansantalous): yhteiskunnan talouden muodostamaa kokonaisuutta
 15. Lainasana (lainasana): kielestä toiseen siirtynyttä sanaa
 16. Maailmankaikkeus (maailmankaikkeus): kaiken olemassa olevan kokonaisuutta
 17. Matkailu (matkailu): sitä, että ihmiset matkustavat pois päivittäisestä asuin- ja työympäristöstään mieleisiinsä matkailukohteisiin
 18. Ohjelmointi (ohjelmointi): tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle jollakin tavalla, tyypillisesti kirjoittamalla, annettavia toimintaohjeita
 19. Optinen asema (optinen asema): tietokoneeseen kytkettävää lukulaitetta, joka kykenee lukemaan optiseen mediaan tallennettua tietoa
 20. Tekijänoikeuden loukkaus (tekijänoikeuden loukkaus[luo]: sitä, että tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa käytetään tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia, kuten oikeutta valmistaa kappaleita teoksesta tai oikeutta saattaa näin valmistetut kappaleet yleisön saataville
 21. Ruoanlaitto (ruoanlaitto): ruoan valmistamista raaka-aineista lähtien
 22. Lääketiede (lääketiede): suppeassa merkityksessä terveyden ylläpitämiseen ja palauttamiseen sekä sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon kohdistuvaa tiedettä
 23. Sähköposti (sähköposti): digitaalisten, yleensä kirjallisessa muodossa olevien viestien välittämistä tietokoneilla tietyillä protokollilla
 24. Tähtitiede (tähtitiede): (tyhja)
 25. Maankaltaistaminen (maankaltaistaminen[luo]: Maata, forma hahmoa, muotoa tai ulkonäköä
 26. Karvoitus (karvoitus): erityisesti nisäkkäille ominaisia keratiinisäikeitä, jotka kasvavat eläimen ihosta
 27. Sävelasteikko (sävelasteikko): peräkkäisten sävelkorkeuksien sarjaa, rajattua säveljoukkoa, jonka varaan musiikki rakentuu
 28. Uskonto (uskonto): Kielitoimiston sanakirjan mukaan uskoa jumalan tai muun yli-inhimillisen mahdin olemassaoloon ja siihen liittyvää pyhyyden kokemusta
 29. Ihmisen ulkonäkö (ihmisen ulkonäkö[luo]: sitä osaa ihmisestä, joka näkyy ulospäin
 30. Videonpakkaus (videonpakkaus[luo]: videokuvan tiivistämistä vähemmän tilaa vievään esitysmuotoon
 31. Vallan kolmijako-oppi (vallan kolmijako-oppi[luo]: Montesquieun mukaan, että vallan väärinkäytön estämiseksi lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan
 32. Warchalking (warchalking[luo]: avoimesta WLAN-tukiasemasta ilmoittavien symbolien piirtämistä liidulla julkisiin paikkoihin
 33. Ensimmäinen vuosisata (ensimmäinen vuosisata[luo]: vuosia 1–100
 34. Ensimmäinen vuosisata (ensimmäinen vuosisata[luo]: (tyhja)
 35. Tiede (tiede): todellisuuden ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmällistä ja arvostelevaa tutkimista sekä sen avulla saatua tietojen jäsentynyttä kokonaisuutta
 36. Video (video): teknologiaa, jossa sähköisiä signaaleja käsitellään niin, että niistä saadaan liikkuvaa kuvaa
 37. C (c): (tyhja)
 38. Teknologinen singulariteetti (teknologinen singulariteetti[luo]: tulevaisuudentutkimuksessa hypoteesiä, jossa yli-inhimillinen tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että singulariteettiä edeltäneet ihmiset eivät pysty ymmärtämään tai mielekkäästi ennustamaan tulevaisuutta
 39. Aikavyöhyke (aikavyöhyke): (tyhja)
 40. Ulkoistaminen (ulkoistaminen): yrityksen (organisaation) osan tai tietyn osatoiminnan siirtämistä ostettavaksi ulkopuoliselta yritykseltä (organisaatiolta) alihankintana
 41. Ylikellottaminen (ylikellottaminen): tietokoneen komponentin käyttämistä suuremmalla kellotaajuudella kuin sen valmistaja on tarkoittanut
 42. Bollywood (bollywood[luo]: Intian Mumbain kaupungin elokuvastudioiden hindinkielistä elokuvaa
 43. Asevelvollisuus (asevelvollisuus): pakkoon perustuvaa värväämistä valtion palvelukseen, useimmiten varusmiespalvelukseen
 44. Korko (korko): (tyhja)
 45. Radio edit (radio edit[luo]: (tyhja)
 46. Talous (talous): ihmisten välistä kanssakäymistä ja instituutioita, jotka liittyvät hyödykkeiden tuotantoon, jakeluun, vaihtoon tai kulutukseen
 47. Sijoittaminen (sijoittaminen): tavallisesti rahoitusinstrumenttien ostoa, hallussapitoa ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa
 48. Parafilia (parafilia): voimakkaan seksuaalisen kiihotuksen kokemista epätyypillisistä esineistä, tilanteista, tai yksilöistä
 49. Jälkiäänitys (jälkiäänitys): elokuvissa ja televisiosarjoissa ääniraidan äänittämistä jälkikäteen
 50. Internointi (internointi): (1) yleisvaarallisten henkilöiden pitämistä turvasäilössä, (2) viholliskansalaisten eristämistä sotatilan aikana ja (3) autoritaarisissa maissa hallinnon vihollisten sulkemista keskitysleireille
 51. Suhteellisuusteoria (suhteellisuusteoria): kahta erillistä fysiikan teoriaa: erityistä ja yleistä suhteellisuusteoriaa
 52. Tasavirta (tasavirta): sähkövirtaa, jonka suunta ei muutu
 53. Kastraatio (kastraatio): menetelmää, jossa sukupuolirauhaset (tavallisesti miehen tai koiraseläimen kivekset: emaskulaatio) poistetaan (menetelmänä spadones) tai tehdään muuten toimimattomiksi
 54. Lause (matematiikka) (lause (matematiikka)[luo]: (tyhja)
 55. Pohjois-Eurooppa (pohjois-Eurooppa[luo]: Euroopan pohjoisosia
 56. Kirjoitus (kirjoitus): asian merkityksen ilmaisemista piirretyillä tai muuten tuotetuilla symboleilla
 57. Media (media): viestintäkanavia tai viestin välittäjiä
 58. Maankohoaminen (maankohoaminen): maan hyvin hidasta kohoamista
 59. Vapaa-ajattelu (vapaa-ajattelu[luo]: yleistä pohdintaa, julkista järjen käyttöä eli filosofiaa
 60. Terveydenhuolto (terveydenhuolto): suppeasti ottaen lääketieteellisiä ja osin myös sosiaalialan piiriin (päihdehuolto) kuuluvia järjestelmiä kuten lainsäädäntöä ja resurssointia, joilla turvataan itse terveydenhoito, mukaan lukien ennaltaehkäisevä terveydenhoito, seuranta ja kaikkinainen sairaanhoito
 61. Ihmissuhde (ihmissuhde): jonkin tyyppistä yhteyttä kahden tai useamman ihmisen välillä
 62. Viivyttely (viivyttely): sellaisen asian lykkäystä tai tekemättä jättämistä, joka vaatii välitöntä toimintaa, usein keskittymällä johonkin muuhun ajanvietteeseen
 63. Merenkulku (merenkulku): vesitse tapahtuvaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetusta
 64. Antisemitismi (antisemitismi): vihamielistä suhtautumista juutalaisiin joko heidän juutalaisen uskonsa tai kansallisuutensa vuoksi
 65. Spektri (spektri): yleisesti havaitun suureen jakautumista komponentteihin taajuuden tai energian suhteen
 66. Sähkövirta (sähkövirta): sekä fysikaalista ilmiötä että siihen liittyvää suuretta
 67. Pommi (pommi): (tyhja)
 68. Mediaani (mediaani): tilastollisessa matematiikassa erästä keskilukua
 69. E (e): (tyhja)
 70. F (f): (tyhja)
 71. Itsenäisyys (itsenäisyys): valtiolle, organisaatiolle tai hallitukselle samaa kuin itsemääräämisoikeus, kun toinen vaihtoehto on olla jonkin muun hallittavana
 72. Säde (geometria) (säde (geometria)[luo]: tasogeometriassa ympyrän, sektorin tai kaaren kehän pisteen ja keskipisteen välistä janaa
 73. Dysfasia (dysfasia): kielen kehityksen häiriötä
 74. Afasia (afasia): puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeaa häiriötä, joka johtuu dominantin aivopuoliskon toimintahäiriöstä, vaikka älykkyys sekä aisti- ja lihastoiminnot ovat normaalit
 75. Ruoka (ruoka): aineita, joita ihminen syö ja käyttää ravinnoksi: ruokavarat, elintarvikkeet; ruoka, ravinto
 76. TMC (tMC[luo]: analogisten radiolähetysten mukana lähetettäviä digitaalisia liikennetiedotteita
 77. Emissio (taloustiede) (emissio (taloustiede)[luo]: arvopaperien kuten osakkeiden tai obligaatioiden liikkeelle laskemista
 78. Inflaatio (inflaatio): taloustieteessä rahan ostovoiman heikkenemistä sekä siitä aiheutuvaa hintojen nousua eli “rahan arvon laskua”
 79. Inflaatio (inflaatio): (tyhja)
 80. Vapaakauppa (vapaakauppa): yleensä ihmisten ja yritysten oikeutta käydä kauppaa keskenään vapaasti myös valtakunnanrajojen yli
 81. Julkinen terveydenhuolto (julkinen terveydenhuolto): sitä, että terveydenhuolto tuotetaan julkisena palveluna: se maksetaan kokonaan tai pääosin julkisista varoista, kuten veroista
 82. Intertekstuaalisuus (intertekstuaalisuus): tekstissä esiintyviä sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä viitteitä muihin teksteihin
 83. CDMA (cDMA[luo]: kokonaista 2G-matkapuhelinjärjestelmää (vrt
 84. Ekumenia (ekumenia): eri kristillisten kirkkojen ja tunnustuskuntien yhteistyötä ja pyrkimyksiä läheisempään yhteyteen
 85. Luovutettu Karjala (luovutettu Karjala[luo]: talvisodan päättäneessä Moskovan rauhassa 1940 Suomen Neuvostoliitolle luovuttamista alueista sitä, joka käsitti noin puolet silloisen Karjalan historiallisen maakunnan alueesta
 86. Nürnbergin oikeudenkäynnit (nürnbergin oikeudenkäynnit[luo]: niitä kolmeatoista oikeudenkäyntiä, joissa toisen maailmansodan voittajavaltojen Lontoossa tekemän sopimuksen pohjalta perustettu tuomioistuin tuomitsi kukistuneen natsi-Saksan johtajia heidän toiminnastaan toisen maailmansodan aikana ja holokaustissa
 87. Vapaa-aika (vapaa-aika): ansiotyön, opiskelun tai muun toimen ulkopuolista, etenkin rentoutumiseen ja virkistäytymiseen käytettävissä olevaa aikaa
 88. Skolioosi (skolioosi): selän ja selkärangan kieroutumaa
 89. Sädehoito (sädehoito): lääketieteen osa-aluetta, jossa käytetään ionisoivaa säteilyä sairauksien hoitamiseksi
 90. Laatu (laatu): kaikkia niitä hyödykkeen (tuotteen tai palvelun) ominaisuuksia, joilla on merkitystä asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä
 91. Taide (taide): yleisesti kaikkia niitä toimintoja ja tuotteita, joilla ihminen aistein havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itsessään kokemiaan tunnevaikutuksia
 92. Kemoterapia (kemoterapia): sairauden hoitamista kemiallisin menetelmin valmistetuin lääkeainein
 93. Markkinointi (markkinointi): toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä
 94. Kansakunta (kansakunta): tavallisesti ihmisryhmää, jotka asuu samalla maa-alueella ja joilla on yhteinen hallinto
 95. Tietoturva (tietoturva): tiedon saatavuuden, luottamuksellisuuden ja eheyden ylläpitämistä
 96. Turvallisuus (turvallisuus): vaarojen ja uhkien (riskin) poissaoloa, kuin myös psykologista kokemusta niiden poissaolosta
 97. Vallankaappaus (vallankaappaus): valtion johdon syrjäyttämistä äkillisellä, yleensä sotilaallisella, hankkeella
 98. Tajunnanvirta (tajunnanvirta): psykologiassa henkilön kokemusten, aistihavaintojen, muistojen, mielleyhtymien jne
 99. Juhannus (juhannus): valon ja keskikesän juhlaa, jota vietetään kesäkuussa kesäpäivänseisauksen tienoilla
 100. Esihistoria (esihistoria): aikaa ennen kirjoitustaidon käyttöönottoa
 101. Kielioppi (kielioppi): kielen järjestelmää sääntömuotoon puettuna kuvauksena tai sellaisena kuin se elää kielen käyttäjien (puhujien ja kuulijoiden tai kirjoittajien ja lukijoiden) mielissä
 102. Markkinaliberalismi (markkinaliberalismi[luo]: samaa kuin liberalismi tai klassinen liberalismi aiemmin: sekä arvo- että talousliberalismin kattavaa aatetta, siis vapaata markkinataloutta, yksilönvapautta ja ihmisoikeuksia
 103. Työehtosopimus (työehtosopimus): (tyhja)
 104. Kuskus (kuskus): myös pohjoisafrikkalaista ruokalajia, joka tarjoillaan yhdessä kuskus-ryynien kanssa (ks
 105. Nuorten seksuaalisuus (nuorten seksuaalisuus[luo]: nuorten seksuaalisia tunteita, käyttäytymistä ja kehitystä
 106. Teini (teini): nykykielessä murrosikäistä nuorta tai yleisemmin nuorta ihmistä
 107. Derivaatta (derivaatta): matematiikassa reaaliarvoja saavan funktion herkkyyttä muutokselle yhden sen riippumattoman muuttujan suhteen
 108. Sekularismi (sekularismi): irrottautumista uskonnosta
 109. Kiinnitys (kiinnitys): tavallisesti kiinteään omaisuuteen kohdistuvaa, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää kiinteän omaisuuden käyttämiseksi velan tai muun saamisen vakuutena
 110. Operationalisointi (operationalisointi): teoreettisen käsitteen yhdistämistä kohteessa havaittaviin mitattaviin ominaisuuksiin
 111. Varallisuus (varallisuus): tyypillisesti ihmisen, kotitalouden tai suuremman kokonaisuuden, kuten kansan tai yrityksen, omaisuuden rahallista arvoa
 112. UDP (uDP[luo]: (tyhja)
 113. Pohjois-Suomi (pohjois-Suomi[luo]: (tyhja)
 114. Metodinäytteleminen (metodinäytteleminen): joukkoa menetelmiä, joilla pyritään vahvaan roolihenkilöön eläytymiseen ja maneerien karsimiseen
 115. Latenssi (latenssi): tietoliikennetekniikassa tavallisimmin sitä aikaa, mikä paketilta kuluu matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin eli paketin edestakaiseen matkaan kuluvaa aikaa
 116. IP-fragmentaatio (iP-fragmentaatio[luo]: tilannetta, jossa IP-verkossa, kuten internet, välitettävä IP-paketti on liian suuri mahtuakseen yhteen siirtävän verkkoyhteyden pakettiin, ja se joudutaan jakamaan osiin
 117. Mieli (mieli): (tyhja)
 118. Hajamielisyys (hajamielisyys): tilaa, jossa ajatukset ohjautuvat huomaamatta toisaalle kesken muun ajatustoiminnan
 119. Vasektomia (vasektomia): miehen siemenjohtimien katkaisua
 120. Autismi (autismi): suomalaisessa lääketieteellisessä diagnostiikassa lapsuusiän autismia, jonka diagnoosinumero on F84
 121. Lainhuuto (lainhuuto): kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan, taikka tiettyjen yhteisten alueiden omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin
 122. Lennonjohto (lennonjohto): kaikkia niitä maanpäällisiä palveluja, joita on järjestetty ilmaliikenteen sujumiseksi turvallisesti ja joustavasti
 123. Huijaaminen videopeleissä (huijaaminen videopeleissä[luo]: videopelin normaalin pelimekaniikan asettamien sääntojen rikkomista pelaajan oman edun tavoittamiseksi
 124. Takuu (takuu): taetta tai vakuutta jostakin, jonkin asian takaamista
 125. Nälänhätä (nälänhätä): tilannetta, jossa jonkun alueen asukkaiden käytettävissä olevat ruokavarat loppuvat suhteellisen lyhyen aikavälin kuluessa aiheuttaen akuutin kriisin
 126. Taloudellinen tasa-arvo (taloudellinen tasa-arvo[luo]: kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä
 127. Julkinen sektori (julkinen sektori): kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien omistuksessa
 128. Kansalaisyhteiskunta (kansalaisyhteiskunta): yleisimmän määritelmän mukaan kaikkea vapaaehtoisesti järjestäytynyttä inhimillistä toimintaa ja instituutioita, jotka eivät kuulu julkiseen sektoriin eli lähinnä valtioon ja kuntiin
 129. Ammattiyhdistysliike (ammattiyhdistysliike): toimintaa työntekijöiden aseman vahvistamiseksi työntekijöihin liittyvien asioiden yhteydessä
 130. Työttömyys (työttömyys): kansantaloustieteessä ilmiötä, jossa osa työvoimasta on vailla työtä
 131. Joukkotiedotusväline (joukkotiedotusväline): viestintäkanavaa tai laitetta, jolla voidaan viestiä suurille joukoille toistuvasti
 132. Valta (valta): yleisesti jonkun tai jonkin oikeutta tai mahdollisuutta hallita jotakuta, määrätä tai päättää jostakin
 133. Autoritarismi (autoritarismi): enemmän tai vähemmän itsevaltaista hallintotapaa erotuksena demokraattisesta hallintomuodosta
 134. Itsemurha (itsemurha): itsensä tarkoituksellista surmaamista
 135. Pluralismi (yhteiskuntatieteet) (pluralismi (yhteiskuntatieteet)[luo]: näkemystä, joka korostaa moniarvoisuutta yksiarvoisuuden sijaan
 136. Pluralismi (uskontotiede) (pluralismi (uskontotiede)[luo]: ajattelutapaa, jossa yhdistellään aineksia monista uskonnollisista suuntauksista tai uskonnoista
 137. Havaintomaailma (havaintomaailma): maailmaa, kuten se tavallisille ihmisille heidän viiden aistinsa kautta esiintyy
 138. Huolimattomuus (huolimattomuus): vahinkojen välttämiseksi vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä toiminnassa, jossa henkilöllä on velvollisuus estää vahinkojen syntyminen
 139. Kvalifioitu tuottamus (kvalifioitu tuottamus[luo]: sitä, että tietyssä rikoksessa tekijän syyksiluettavuuden asteen tulee olla vähintään tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
 140. Syyksiluettavuus (syyksiluettavuus): rangaistavaksi säädetyn teon tai laiminlyönnin ja sellaiseen syyllistyneen ihmisen tahdon välistä suhdetta
 141. Tilikausi (tilikausi): yrityksen kaikkien tilikausien (perustamisesta lopettamiseen) yhteenlaskettua kokonaisuutta
 142. Ennakkoäänestys (ennakkoäänestys): äänestämistä ennen varsinaista vaalipäivää
 143. Pommi-isku (pommi-isku): (tyhja)
 144. Dispersio (dispersio): fysiikassa sitä, että aallon etenemisnopeus riippuu sen taajuudesta
 145. Interferenssi (interferenssi): kahden aallon, joiden välinen vaihe-ero on vakio, yhdistymistä superpositioperiaatteen mukaisesti
 146. Keke Rosberg (keke Rosberg[luo]: (tyhja)
 147. Radioamatööri (radioamatööri): henkilöä, joka on suorittanut paikallisen telehallintoviranomaisen ylläpitämän tutkinnon ja saanut todistuksen, joka oikeuttaa käyttämään radioamatööriasemaa radioamatööreille varatuilla taajuuksilla ja rakentamaan amatööriradiolaitteita sekä niiden apulaitteita, kuten vahvistimia
 148. Heckler & Koch MP5 (heckler & Koch MP5[luo]: (tyhja)
 149. Grafologia (grafologia): 1900-luvun alusta peräisin olevaa ja projektiiviseen ilmaisuanalyysiin perustuvaa menetelmää ihmisen luonteenpiirteiden selvittämiseksi käsialasta
 150. Nykyaikainen sodankäynti (nykyaikainen sodankäynti[luo]: yleensä modernina aikana käytyjä sotia, karkeasti lukien toisesta maailmansodasta tähän päivään asti
 151. Osuustoiminta (osuustoiminta): osuuskunnan muodossa tapahtuvaa taloudellista yhteistoimintaa
 152. Luettelo ismeistä (luettelo ismeistä[luo]: suuntaa, aatetta tai virtausta
 153. Lehdistönvapaus (lehdistönvapaus): tiedotusvälineiden vapautta sensuurista ja valtion ja esivallan painostuksesta
 154. Taistelutekniikka (taistelutekniikka[luo]: asejärjestelmän tai aseen (ydinsukellusvene, hävittäjä, rynnäkkökivääri, tutka, sinko, miekka, kivinuija, yms
 155. Taktiikka (taktiikka): sodankäynnissä ja perinteisenä käsityksenä oppia taistelun voittamisesta
 156. Naispappeus kristillisissä kirkoissa (naispappeus kristillisissä kirkoissa[luo]: naisen toimimista kirkon pappina
 157. Vahvuus (vahvuus): siinä palvelevien henkilöiden lukumäärää
 158. Origami (origami): japanilaista paperintaittelua ja sen tuloksena syntynyttä paperiesinettä
 159. Pyromania (pyromania): erityistä himoa tulipaloihin ja niiden sytyttelyyn
 160. Epäsymmetrinen sodankäynti (epäsymmetrinen sodankäynti[luo]: sodankäyntiä kahden voimasuhteiltaan epäsuhtaisen vihollisen välillä
 161. Mikroprosessori (mikroprosessori): suoritinta, joka on integroitu yhdelle mikropiirille
 162. Postmoderni sodankäynti (postmoderni sodankäynti[luo]: sodankäyntiä postmodernissa yhteiskunnassa, jolle on tyypillistä hierakkisuuden asemesta verkostomainen järjestäytyminen, tavaroiden arvon ohella myös niihin liittyvien palveluiden yhä suurempi arvo, aineen osittainen korvaaminen aineen tehokkaammalla käsittelyllä tiedon avulla jne
 163. Cursus honorum (cursus honorum): viranhaltijan uraa Rooman valtakunnassa
 164. Noituus (noituus): yliluonnollisten voimien hallitsemista
 165. Kommunitarismi (kommunitarismi): arvokäsitystä, jonka mukaan jokaisella yhteisöllä on oikeus elää omien sisäisten arvojensa mukaan ja pakottaa myös yhteisön jäsenet elämään niiden mukaan
 166. Makroevoluutio (makroevoluutio[luo]: evoluutiobiologiassa evolutiivista muutosta lajitasolla tai sitä ylemmällä tasolla
 167. Proosa (proosa): suorasanaista tekstiä, joka ei noudata riimejä, alkusointua tai mitään runomittaa
 168. Saules meitas (saules meitas[luo]: Latvian mytologiassa Saulen, eli auringon, tyttäriä
 169. Mara (latvialainen jumala) (mara (latvialainen jumala)[luo]: nykyajan Latvian mytologiassa korkearvoisinta jumalatarta, naispuolista Dievsiä
 170. Herätysliike (herätysliike): kristillistä liikettä, joka on syntynyt herätyksen seurauksena
 171. Yksityistäminen (yksityistäminen): omistajuuden siirtämistä julkiselta sektorilta, kuten valtiolta tai kunnalta, yksityissektorille
 172. Kielilläpuhuminen (kielilläpuhuminen): uskonnollista ilmiötä, jossa henkilö esittää hurmostilassa yleensä käsittämättömistä tavuista muodostuvaa puhetta
 173. Sotateollinen kompleksi (sotateollinen kompleksi): taloudellisista toimijoista, poliitikoista ja sotilashenkilöistä koostuvaa verkostoa, jonka yhteinen etu on tavaroiden ja palveluiden tuottaminen sotilaallisiin tarkoituksiin ja jonka poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta on suuri
 174. Todennus (todennus): sitä, että kumpikin osapuoli on varma toistensa identiteetistä
 175. Tasajännite (tasajännite): jännitettä, jonka potentiaali on ajasta riippumatta kutakuinkin sama, esim
 176. Määräala (määräala): kiinteistön rajoiltaan määrättyä aluetta
 177. ELSA-rata (eLSA-rata[luo]: Espoo–Lohja–Salo-rataoikaisua, joka korvaisi nykyisen Karjaan kautta kulkevan nk
 178. ELSA-rata (eLSA-rata[luo]: (tyhja)
 179. Yhdyskunta (biologia) (yhdyskunta (biologia)[luo]: biologiassa läheisesti yhdessä elävien saman lajin edustajien muodostamaa ryhmää
 180. PMR446-radiopuhelin (pMR446-radiopuhelin[luo]: (tyhja)
 181. Kompleksisuus (kompleksisuus): (tyhja)
 182. Suomalainen muinaisusko (suomalainen muinaisusko[luo]: ennen kristinuskon valtakautta Suomen seudulla harjoitettuja uskonnollisia tapoja ja uskomuksia
 183. Suomen maantiede (suomen maantiede[luo]: Suomen aluetta ja sillä esiintyviä ilmiöitä
 184. Vaisto (vaisto): elävien olentojen (lajin) sisäänrakennettuja taipumuksia johonkin eläinlajille ominaiseen ja yleiseen käyttäytymiseen
 185. Kansallisromantiikka (kansallisromantiikka[luo]: tyyliä, joka suosi kansallisia aiheita tai kansallisuusaatteen värittämää romantiikkaa
 186. Kasvissyönti (kasvissyönti): ihmisen pidättäytymistä eläinten syönnistä, mutta sen määritelmä vaihtelee ajallisesti, kulttuurisesti ja maittain
 187. Ensimmäinen vuosisata eaa. (ensimmäinen vuosisata eaa.[luo]: vuosia 100 eaa
 188. Roswellin tapaus (roswellin tapaus[luo]: New Mexicon autiomaassa Roswellin kaupungin lähellä vuonna 1947 tapahtunutta ufoksi väitetyn esineen maahansyöksyä
 189. Lama (talous) (lama (talous)[luo]: taloustieteessä tavallista pidempää ja syvempää talouden matalasuhdannetta
 190. Kloonaus (kloonaus): yhden tai useamman geneettisesti samanlaisen elollisen yksilön tuottamista siten, että lopputuloksena syntyvä uusi yksilö (klooni) on geneettisesti eli perinnöllisesti täysin identtinen alkuperäisen yksilön kanssa
 191. Tekstinkäsittely (tekstinkäsittely): tietokoneella toimivan tekstinkäsittelyohjelman käyttämistä tekstin kirjoittamiseen, muokkaamiseen ja tulostamiseen
 192. Lukujärjestelmä (lukujärjestelmä): kokonaisvaltaista tapaa, jolla luvut sanotaan, kirjoitetaan tai koodataan
 193. Tiedustelu systeemisestä näkökulmasta (tiedustelu systeemisestä näkökulmasta[luo]: laajasti ottaen järjestelmän (ihminen, yritys, valtio, organisaatio yleensä) toiminnassa tarvittavan tiedon keräämistä, käsittelyä ja tulkintaa sekä jakamista päätöksenteon pohjaksi ja tähän liittyvän tiedustelupalvelun luomista, johtamista ja kehittämistä
 194. Puolustushaara (puolustushaara): ase- tai puolustusvoimien erikoistunutta osaa koko puolustuslaitoksen tasolla
 195. Kellotaajuus (kellotaajuus): kellosignaalin yhtä jaksoa
 196. Yliluonnollinen (yliluonnollinen): luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää
 197. Lapsilisä (lapsilisä): valtion lapsiperheille maksamaa etuutta ja tulonsiirron muotoa, jolla kompensoidaan lapsen huollosta aiheutuvia kustannuksia
 198. Gaeilgeoir (gaeilgeoir[luo]: iiriä puhuvaa henkilöä
 199. Mallintaminen (mallintaminen[luo]: todellisuuden osan, esimerkiksi tietyn ilmiön tai systeemin esittämistä muulla tavalla kuin sillä itsellään
 200. Kokonaismaanpuolustus (kokonaismaanpuolustus[luo]: kaikkia niitä siviili- ja sotilasalojen toimenpiteitä, joilla turvataan kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan sekä viime kädessä Suomen valtiollinen itsenäisyys
 201. Jousto (jousto): taloustieteissä yhden muuttujan prosenttimuutosta toisen muuttujan prosenttimuutokseen nähden
 202. Salmonelloosi (salmonelloosi): Salmonella-bakteerin aiheuttamaa tautia
 203. Hehkulamppu (hehkulamppu): (tyhja)
 204. Merihirviö (merihirviö): tieteelle tuntematonta suurikokoista merieläintä tai myyttiä sellaisesta
 205. Ayrton Senna (ayrton Senna[luo]: (tyhja)
 206. Vesisuoni (vesisuoni): kansanuskomusten mukaista maan alla kulkevaa pohjaveden väylää tai kanavaa, joka muistuttaa lähinnä maanalaista puroa
 207. Antibiootti (antibiootti): täsmällisesti määriteltynä sellaista mikrobilääkettä, joka on peräisin jonkin mikrobin tuottamasta aineesta
 208. Ovulaatio (ovulaatio): munasolun irtoamista munasarjasta
 209. Kollektiivinen mielenhäiriö (kollektiivinen mielenhäiriö): sananmukaisesti ihmisryhmän psykoottiseksi tai muuten mielenvikaiseksi väitettyä tilaa
 210. Purjehdus (purjehdus): liikkumista purjealuksella pääsääntöisesti tuulen voimalla
 211. Humanoidi (humanoidi): mitä tahansa olentoa, joka muistuttaa ruumiinrakenteeltaan ihmistä
 212. Rajakustannus (rajakustannus): yhden lisäyksikön tuotannosta aiheutuvaa kokonaiskustannusten muutosta
 213. Ylijäämä (ylijäämä): voittoa, joka syntyy, kun tuotot ovat suuremmat kuin kulut
 214. Viitoitusjärjestelmä (viitoitusjärjestelmä[luo]: merenkulussa tapaa merkitä luodattu vesiväylä viitoilla ja poijuilla merialueelle
 215. Visualisointi (visualisointi): jonkin asian tekemistä havainnolliseksi näköaistille
 216. Doping (doping): urheilusuoritusta parantavien, kilpailusäännöissä kiellettyjen aineiden tai menetelmien käyttöä
 217. Merirosvous (merirosvous): kauppalaivojen ryöstämistä merellä
 218. Lyhytkasvuisuus (lyhytkasvuisuus): ihmisen pituuskasvun vajavuutta
 219. Satelliittilaajakaista (satelliittilaajakaista[luo]: tietoliikennesatelliittien kautta luotua internetyhteyttä
 220. Kohonnut verenpaine (kohonnut verenpaine): (tyhja)
 221. Prosopagnosia (prosopagnosia): vaikeutta tunnistaa ihmisiä kasvojen perusteella
 222. Rahapeli (rahapeli): arpajaisia, joissa pelaaja voi voittaa rahaa
 223. Etäkäyttö (etäkäyttö): tietokoneen käyttöä kaukaa - verkon yli
 224. Kannibalismi (kannibalismi): samaa lajia olevan yksilön syömistä
 225. Joukkovelkakirja (joukkovelkakirja): (tyhja)
 226. Digitaalinen valokuvaus (digitaalinen valokuvaus[luo]: (tyhja)
 227. Kommunardi (kommunardi): Ranskan-Preussin sodan jälkeisinä levottomina aikoina 1871 muodostetun Ranskan lyhytikäisen Pariisin kommuunin kannattajaa,
 228. Classic (Mac OS X) (classic (Mac OS X)[luo]: (tyhja)
 229. Evankeliointi (evankeliointi): kristillisen uskon perussanoman eli evankeliumin (kreik
 230. Ensiapu (ensiapu): toimenpiteitä toisen ihmisen tai itsensä auttamiseksi onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen sattuessa, ja sitä voi antaa ilman erityistä ammattitaitoa tai välineitä
 231. Astevaihtelu (astevaihtelu): sanansisäisten konsonanttien vaihtelua
 232. Helsingin suuri alueliitos (helsingin suuri alueliitos[luo]: vuonna 1946 tapahtunutta Helsingin alueen laajentamista
 233. Myöhäisantiikki (myöhäisantiikki): yleensä noin vuosien 300–600 jaa
 234. Myöhäisantiikki (myöhäisantiikki): (tyhja)
 235. Suprajohde (suprajohde): ominaisuutta, jossa riittävän alhaisessa lämpötilassa joidenkin aineiden resistiivisyys katoaa ja havaitaan Meissnerin ilmiö
 236. Elektroninen tuhoaminen (elektroninen tuhoaminen[luo]: tuhoavaa, palautumatonta vaikutusta elektroniikan tai sähkömagneettisen spektrin kautta
 237. Dominoiva ominaisuus (dominoiva ominaisuus[luo]: ominaisuutta, joka tulee näkyviin sekä homotsygoottisena että heterotsygoottisena
 238. Liityntäliikenne (liityntäliikenne[luo]: liikennettä, jossa laajemmalta alueelta kootaan matkustajia joukkoliikenteen kuljettajaan, kuten linja-autoon, junaan, metroon tai pikaraitiotiehen
 239. Oolannin sota (oolannin sota[luo]: Pohjanlahdella ja Suomenlahdella käytyjä Krimin sodan taisteluita
 240. Gastronomia (gastronomia): ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettujen ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista
 241. Simonia (simonia): kirkkohistoriassa esimerkiksi kirkollisten virkojen antamista tai hankkimista rahalla tai muuten arveluttavin perustein
 242. Kuvan lomitus (kuvan lomitus[luo]: televisioissa ja näyttölaitteissa käytettyä kuvan esitys- ja siirtotekniikkaa, jolla pyritään vähentämään televisiokuvan välkkymistä ja samalla säilyttämään kuvan resoluutio kasvattamatta videosignaalin kaistaleveyttä
 243. Paasto (paasto): tauon pitämistä kiinteän ruoan nauttimisesta eli luopumista ravinnosta
 244. Noviisi (noviisi): kirkollisessa kielenkäytössä kilvoituselämää luostarissa harjoittelevaa miestä tai naista, joka ei ole vielä tehnyt pysyvää päätöstä asettua asumaan luostariin
 245. Automaatio (automaatio): itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää
 246. Tupakointi (tupakointi): virginiantupakan (Nicotiana tabacum) kuivatuista lehdistä (puhekielessä tupakka) valmistettujen tupakkatuotteiden käyttämistä niitä polttamalla ja savua hengittämällä
 247. Tekniikka (tekniikka): menetelmiä, joilla ihminen vaikuttaa ympäristöönsä ja käyttää sitä hyväkseen
 248. Synoptinen havaintoverkosto (synoptinen havaintoverkosto[luo]: samanaikaisesti kaikkialla maailmassa suoritettavia säähavaintoja ilmakehän säätapahtumista
 249. Kierrätys (kierrätys): materiaalin, esineen tai muun kulttuurillisen asian käyttämistä hyödyksi uudessa yhteydessä
 250. Nuotinnus (nuotinnus): nuottikirjoituksen eli notaation tekemistä
 251. Iänmääritys (iänmääritys): eliön, esineen tai ilmiön alkamishetken määrittämistä sen nykytilan avulla
 252. Ekokatastrofi (ekokatastrofi): maailmanlaajuista tai ainakin laajamittaista ekosysteemin luhistumista
 253. Roomalainen mytologia (roomalainen mytologia[luo]: antiikin Rooman tarustoa
 254. Kieltolaki (kieltolaki): useimmin alkoholijuomien myynnin kieltävää lakia
 255. Horoskooppi (horoskooppi): varsinaisesti astrologiassa käytettyä pelkistettyä tähtikarttaa, johon on merkitty Auringon, Kuun ja planeettojen sijainnit suhteessa Eläinradan merkkeihin ja tietyn paikkakunnan horisonttiin tiettynä ajanhetkenä
 256. Pessimismi (pessimismi): huonojen puolien näkemistä kaikessa tai oletusta, että asiat pahenevat, epäilevää suhtautumista tulevaisuuteen
 257. Säilöntä (säilöntä): käsittelyä, jonka avulla elintarvikkeet säilyvät pilaantumatta tavallista pidempään
 258. Suomen avaruustoiminta (suomen avaruustoiminta[luo]: (tyhja)
 259. Ihmisluonto (ihmisluonto): käsitystä, että on olemassa kaikille ihmisille yhteinen olemus
 260. Wikipedia:Merkitse lähteet (wikipedia:Merkitse lähteet[luo]: sitä, että uuden tiedon lisääjä merkitsee käyttämänsä tietolähteet itse artikkeliin
 261. Mitoosi (mitoosi): tuman ja sen sisältävän perimän jakautumista kahdeksi identtiseksi kopioksi
 262. Maaperän pilaantuminen (maaperän pilaantuminen[luo]: sellaista haitallisen aineiden aiheuttamaa maaperän saastumista, josta voi aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle
 263. Kesanto (kesanto): viljelemätöntä tai mulloksella pidettävää peltoa
 264. Hellenismi (hellenismi): Aleksanteri Suuren valtakunnan raunioille syntynyttä, useiden eri etnisten ryhmien yhteistä kulttuuripiiriä, jota kreikkaa puhuvat dominoivat
 265. Metalliteollisuus (metalliteollisuus): metalleja jalostavia ja metallituotteita tuottavia tuotannollisen teollisuuden sektoreita, joihin lukeutuvat mm
 266. Protektionismi (protektionismi): taloustieteellisenä terminä valtion sisäisillä markkinoilla toimivien eli kotimaisten tuottajien suojelemista torjumalla ulkopuolista kilpailua esimerkiksi suojatullein, valtion suoralla tai epäsuoralla avulla, protektiivisin tariffein tai kiintiöin
 267. Desibeli (desibeli): (tyhja)
 268. Raskaus (raskaus): aikaa, jolloin naaraan elimistössä kehittyy hedelmöittynyt munasolu alkioksi ja myöhemmin sikiöksi
 269. Naturismi (naturismi): tapaa olla ja toimia alasti, etenkin järjestäytyneesti sosiaalisissa yhteyksissä
 270. Kulttuuri-imperialismi (kulttuuri-imperialismi[luo]: antiikin Rooman valtakunnan kaltaista maailmanvaltakuntaa tai keisarikuntaa, joka hallitsee useita perusväestönsä asuinalueen ulkopuolisia maita ja jolle on alistettu omien maakuntiensa lisäksi myös aikaisemmin itsenäisiä kuningaskuntia, ruhtinaskuntia tai muita valtiokokonaisuuksia
 271. Uusi kirkkoraamattu (uusi kirkkoraamattu[luo]: Raamatun suomennosta, joka hyväksyttiin virallisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon raamatunkäännökseksi kirkolliskokouksessa vuonna 1992
 272. Teollisuusyhteiskunta (teollisuusyhteiskunta): nykyaikaista yhteiskuntaa, jossa tavarat valmistetaan teollisesti – suuressa mittakaavassa ja nopealla tahdilla tehtaissa ulkoisia energianlähteitä hyödyntäviä tuotantovälineitä käyttäen
 273. Teollisuusyhteiskunta (teollisuusyhteiskunta): (tyhja)
 274. Separointi (separointi): erottamista, muun muassa maidon ja kerman erottamista toisistaan sekä rasvakiteiden erotus ja rasvan erottaminen herasta separaattorin (engl
 275. Pamfletti (pamfletti): kiistakirjaa tai kiistakirjoitusta
 276. Verteksi (verteksi): solmua
 277. Differentiaaliyhtälö (differentiaaliyhtälö): (tyhja)
 278. Trio (trio): mitä tahansa yhtyettä, johon kuuluu kolme muusikkoa
 279. Duo (duo): yhtyettä, jossa on kaksi muusikkoa
 280. Liitännäisyys (liitännäisyys): laskutoimituksen riippumattomuutta sitomisjärjestyksestä
 281. Charanga (charanga[luo]: kuubalaista yhtyettä, joka koostuu pianosta, jousisoittimista, laulajasta, huilusta ja lyömäsoittimista
 282. Improvisointi (improvisointi): esityksen luomista esittämishetkellä
 283. Anaaliseksi (anaaliseksi): peräaukkoon keskittyvää seksuaalista kanssakäymistä, tyypillisesti anaaliyhdyntää eli siittimen työntämistä peräaukkoon
 284. Ratsuväki (ratsuväki): sotajoukkoja, jotka liikkuvat ja taistelevat ratsain
 285. Hallinto (hallinto): valtion tai muun julkisoikeudellisen yhteisön laillista toimintaa tehtäviensä täyttämiseksi
 286. Konseptialbumi (konseptialbumi[luo]: musiikissa levyalbumia, joka muodostaa kappaleiltaan jonkinlaisen harkitun kokonaisuuden (sanan alkuperä on latinan conceptum, sanasta concipere ’sommitella, kirjoittaa’)
 287. Konseptialbumi (konseptialbumi[luo]: (tyhja)
 288. Ruuhkautuminen (ruuhkautuminen): liikenteen määrän kasvamista yli väylän välityskyvyn
 289. Ergodinen kirjallisuus (ergodinen kirjallisuus[luo]: kirjallisuutta, jonka tekstissä kulkeminenselvennä vaatii erityisponnisteluja
 290. Ihmisen evoluutio (ihmisen evoluutio[luo]: ihmisten suvun (Homo) eriytymistä ihmisten ja muiden apinoiden tai apinaihmisten yhteisestä kantamuodosta sekä nykyihmisen (Homo sapiens) kehittymistä
 291. Maanviljely (maanviljely): tekniikoita ja käytäntöjä, joilla ruokaa ja muita hyödykkeitä tuotetaan kasvattamalla kasveja järjestelmällisesti
 292. Marsu (marsu): myös koekaniinia
 293. Ismi (ismi): suuntaa, aatetta tai virtausta
 294. Lainsäädäntö (lainsäädäntö): valtiossa voimassa olevia oikeussäännöksiä ja niiden antamiseen liittyviä valtioelinten toimia eli lainsäädäntää
 295. Taylorin sarja (taylorin sarja[luo]: matematiikassa menetelmää, jossa approksimoidaan funktiota potenssisarjalla
 296. Gilles Villeneuve (gilles Villeneuve[luo]: (tyhja)
 297. Alberto Ascari (alberto Ascari[luo]: (tyhja)
 298. Oikeusturva (oikeusturva): niitä tehokkaita oikeudellisia keinoja, joilla henkilö tulee oikeuksiinsa
 299. Anglismi (anglismi): sanaa, joka näyttää tulevan englannista mutta joka onkin englannin kielen puhujille vieras tai merkitykseltään toinen
 300. Syväys (syväys): laivan tai veneen rungon alimpien kiinteiden rakenteiden (yleensä kölin tai peräsimen) etäisyyttä tyynestä vesirajasta
 301. Tietokoneshakki (tietokoneshakki[luo]: tietokoneohjelman pelaamaa shakkia
 302. Irredentismi (irredentismi): pyrkimystä liittää toiselle valtiolle kuuluvia alueita omaan valtioon, varsinkin alueita, joilla asuu samaa kansallisuutta, joka on oman valtion pää­kansallisuus
 303. Suomalainen alkoholikulttuuri (suomalainen alkoholikulttuuri[luo]: etyylialkoholia sisältävien juomien käyttöä Suomessa sekä juomien käyttöön liitettyjä tapoja ja tottumuksia
 304. Sukupuutto (sukupuutto): jonkin eliölajin katoamista lopullisesti
 305. Ilman saastuminen (ilman saastuminen[luo]: kemikaalien, pienhiukkasten tai mikroskooppisten eliöiden aiheuttamaa ilman laadun pilaantumista
 306. Baby blues (baby blues): synnytyksen jälkeistä alakuloa
 307. Manaus (manaus): kahta, sisällöltään päinvastaista toimintaa: Toisaalta se merkitsee henkiolentojen esiin kutsumista, toisaalta eksorkismia (kreikan sanasta eksorkismos) eli pahojen henkien pois karkottamista
 308. Verensiirto (verensiirto): veren tai sen komponenttien siirtämistä yhdeltä henkilöltä toiselle
 309. Korvamato (korvamato): musiikkikappaletta tai sävelmää, joka toistuu mielessä vastoin tahtoa, pakonomaisesti ja jota on vaikeaa lakata ajattelemasta
 310. Lävistys (lävistys): kehoon tehtyä reikää, johon kiinnitetään sen läpäisevä koru
 311. Sairaalabakteeri (sairaalabakteeri): kansanomaisesti mikrobia, joka aiheuttaa sairaalaympäristöstä saadun infektion eli niin sanotun sairaalainfektion
 312. Lakko (lakko): (tyhja)
 313. Lutakko (lutakko[luo]: (tyhja)
 314. Assistentti (assistentti): yleisesti apulaista
 315. Boikotti (boikotti): ostamisesta, myymisestä tai muusta, usein taloudellisesta, kanssakäymisestä kieltäytymistä
 316. Kaksoistutkinto (kaksoistutkinto): Suomessa yleensä ammatillisen perustutkinnon sekä ylioppilastutkinnon suorittamista rinnakkain
 317. Moraalinen motivaatio (moraalinen motivaatio[luo]: syitä, jotka yksilöillä on toimia eettisesti
 318. Permakulttuuri (permakulttuuri[luo]: rakennetun ympäristön suunnittelua luontoa kunnioittaen
 319. Eskapismi (eskapismi): todellisuuspakoisuutta
 320. ZigBee (zigBee[luo]: IEEE 802
 321. Memoriaali (memoriaali[luo]: alun perin kirjallista lausuntoa, virkakirjelmää, hakemusta, anomusta tai pohjapöytäkirjaa
 322. Tyrrell Racing (tyrrell Racing[luo]: (tyhja)
 323. Giuseppe Farina (giuseppe Farina[luo]: (tyhja)
 324. Epigeneettinen periytyminen (epigeneettinen periytyminen[luo]: perinnöllisen tiedon siirtoa solun tai eliön jälkeläiselle ilman, että perinnöllinen tieto on koodattuna DNA:n tai RNA:n sekvenssiin
 325. Joutsenlaulu (joutsenlaulu): laulua, jonka uskomuksen mukaan joutsen laulaa juuri ennen kuolemaansa kauniimmin kuin koskaan
 326. Leimautuminen (leimautuminen): geenin aktiivisuuden riippumista siitä, kummalta vanhemmalta geeni on periytynyt
 327. Tulli (tulli): valtion rajan yli kulkevista tavaroista perittävää veroluonteista maksua
 328. Jochen Rindt (jochen Rindt[luo]: (tyhja)
 329. Hyvä kirjanpitotapa (hyvä kirjanpitotapa): kirjanpitolakia täydentäviä periaatteita jotka sallivat useita ratkaisuja kirjanpidon käytännön toteuttamisessa ja soveltamisessa kirjanpitovelvollisen oloihin
 330. Deminutiivi (deminutiivi): vähennysmuotoa tai johdosta, hellittelymuotoa
 331. Maakeskinen maailmankuva (maakeskinen maailmankuva): käsitystä, jonka mukaan Maa on maailmankaikkeuden liikkumaton keskipiste, jota planeetat, tähdet, Aurinko ja Kuu kiertävät
 332. Sedimentti (sedimentti): kerrostuvaa maa-ainesta, joka on siirtynyt paikalle veden, tuulen tai jäätikön vaikutuksesta
 333. Comptonin ilmiö (comptonin ilmiö[luo]: säteilyn epäelastista siroamista väliaineen elektronista
 334. Glasiaali-isostasia (glasiaali-isostasia[luo]: jäätikön alla aiheutuneita maankuoren liikuntoja
 335. Keskustan työreformi (keskustan työreformi[luo]: keskustan vuoden 1999 eduskuntavaaleissa esittämää ehdotusta työmarkkinauudistukseksi
 336. Jälkimarkkinakelpoisuus (jälkimarkkinakelpoisuus): sitä, että sijoittaja voi myydä hankkimansa rahoitusinstrumentin eteenpäin toiselle sijoittajalle, jälkimarkkinoille
 337. Transponointi (transponointi): jonkin sävelmän muuttamista eri sävellajiin kuin mihin se on nuotitettu tai mistä se on alun perin kuultu
 338. Ympäristönsuojelu (ympäristönsuojelu): (tyhja)
 339. Unisex (unisex): molemmille sukupuolille sopivaa tai kohdistettua asiaa
 340. UNIX-aika (uNIX-aika[luo]: (tyhja)
 341. Haihtuminen (haihtuminen): nesteen, yleensä veden muuttumista kaasuksi ja siirtymistä ympäröivään tilaan
 342. Roomalainen oikeus (roomalainen oikeus[luo]: oikeusjärjestelmää, joka kehittyi muinaisessa Rooman valtakunnassa
 343. Mikrotietokone (mikrotietokone): tietokonetta, jonka toiminta perustuu mikroprosessoriin, ja joka on kooltaan pienempi kuin minitietokone
 344. Valko-Venäjän oppositio (valko-Venäjän oppositio[luo]: (tyhja)
 345. Despotismi (despotismi): valtionhallintoa, jossa hallitsijan (tai hallitsevan ryhmän) tahto on täysin määräävä, rajatonta mielivaltaa, absoluuttista itsevaltiutta
 346. Bushismi (bushismi[luo]: amerikan englannissa Yhdysvaltain presidentti George W
 347. Jääpolte (jääpolte): syksyllä routaantuneen maan pinnalle kerääntyneen veden jäätymistä
 348. Kaarti (kaarti): (tyhja)
 349. Rapsodia (rapsodia): musiikkiterminä soitinsävellystä, joka yhdistelee vapaamuotoisesti tunnettuja melodioita, yleisimmin kansansävelmiä
 350. Pelagiolaisuus (pelagiolaisuus[luo]: Pelagiuksen ja hänen kannattajiensa näkemystä, jonka mukaan ihmisellä on vapaa tahto ja luonnollinen kyky elää synnittömästi ja ansaita siten iankaikkinen autuus pelkästään omalla kilvoituksella ja rakkauden kaksoiskäskyn toteuttamisella (Luuk 10:25–28)
 351. Pelagiolaisuus (pelagiolaisuus[luo]: (tyhja)
 352. Liittolaissota (liittolaissota[luo]: Rooman ja sen itaalisten liittolaisten sotaa vuosina 91 eaa
 353. Yritys (yritys): yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen
 354. Sarja (musiikki) (sarja (musiikki)[luo]: yhdelle tai useammalle instrumentille sävellettyä teoskokonaisuutta, joka tavallisesti esitetään kokonaisuudessaan
 355. Taonta (taonta): metalliesineiden muokkaamista iskemällä toistuvasti esimerkiksi vasaralla tai käyttämällä muuta puristusvoimaa
 356. Komedia (komedia): teatteritaiteessa huvinäytelmää
 357. Soidin (soidin): useilla eläimillä parittelua edeltävää käyttäytymistä, jonka seurauksena yksilöt tulevat sellaiseen fysiologiseen vireeseen, että parittelu on mahdollista
 358. Kaste (sääilmiö) (kaste (sääilmiö)[luo]: (tyhja)
 359. Maksuvalmius (maksuvalmius): yrityksen rahan riittämistä sen maksuvelvoitteiden maksamiseen joka hetki
 360. Traaginen sankari (traaginen sankari[luo]: kirjallisuudessa sankarihahmoa, joka muuten olisi täydellinen, mutta jolla on kohtalokas heikkous
 361. Kansainvälisyys (kansainvälisyys): kansojen tai valtioiden välistä asiaa
 362. Elävä fossiili (elävä fossiili): eliölajia tai -ryhmää, joka on säilynyt nykyaikaan esihistoriallisista ajoista lähes muuttumattomana
 363. Ennusmerkki (ennusmerkki): kansanperinteen tai jonkin mystiikan tai näennäistieteen oppisuunnan tuntemaa luonnossa tai ihmisissä havaittavaa merkkiä (ilmiötä tai asiaa), jonka uskotaan kertovan tulevasta, mutta jossa ei ole nähtävissä luonnollista syy-yhteyttä merkin ja ennustetun tapahtuman välillä
 364. Juoni (juoni): kirjallisen teoksen, näytelmän tai elokuvan tapahtumien kulkua
 365. Kaksoisolento (kaksoisolento): henkilön kuviteltua elävää kuvajaista tai varjoa, ihmisen kopiota, tai toista samannäköistä ihmistä
 366. Vesiväylä (vesiväylä): sellaista vesistössä olevaa reittiä, joka mahdollistaa vesiliikenteen harjoittamisen
 367. Väkivalta (väkivalta): epäsuoraa väkivaltaa, jossa pysyvähköt käyttäytymistä ohjaavat rakennelmat (esim
 368. Maantiepyöräily (maantiepyöräily): (tyhja)
 369. Lekseemi (lekseemi): leksikaalisia morfeemeja
 370. Militarismi (militarismi): joko sotilaallisten seikkojen yksipuolista korostamista, sotahenkisyyttä ja sotaisuutta tai sotilasvaltaa
 371. Hiukset (hiukset): ihmisen päälaen, ohimojen ja takaraivon karvoitusta
 372. Oppositio (oppositio): parlamentin niitä puolueita tai muita ryhmiä, jotka eivät ole mukana hallituksessa
 373. Ydinpolttoainekierto (ydinpolttoainekierto): ydinpolttoaineen raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen, kuljetusten, käytön, kierrätyksen ja jätehuollon muodostamaa kokonaisuutta, joka on tarpeen ydinreaktoreiden käyttämiseksi ja ydinenergian tuottamiseksi
 374. Ampuminen (ampuminen): tuliasein toimeenpantua kuolemanrangaistusta
 375. Tasavirtamoottori (tasavirtamoottori[luo]: (tyhja)
 376. Kenraaliharjoitus (kenraaliharjoitus): viimeistä harjoitusta ennen näytelmän, oopperan tms
 377. Ystävyys (ystävyys): kahden tai useamman ihmisen välistä ihmissuhdetta, jota pidetään tuttavuutta läheisempänä – tosin molemmissa on eritasoista läheisyyttä
 378. Ystävyys (ystävyys): (tyhja)
 379. Muoti (muoti): jonakin ajankohtana vallitsevaa ja suosiossa olevaa tyyliä tai makusuuntaa, yleistä tapaa
 380. Avoin kaupunki (avoin kaupunki[luo]: sodankäyntiin liittyvänä käsitteenä, että kaupunkia hallinnoivan maan viranomaiset ilmoittavat, ettei kaupunkia tulla puolustamaan, kun se on jäämässä vihollisen haltuun
 381. Ukonvaaja (ukonvaaja): kivikauden kiviesinettä, kuten kivikirvestä tai kivitalttaa, joka on otettu myöhemmin taikaesineeksi
 382. Säädin (säädin): (tyhja)
 383. Ylänkö (ylänkö): maa-aluetta, joka on korkeammalla kuin 200 metriä merenpinnasta
 384. Keinotekoinen fotosynteesi (keinotekoinen fotosynteesi[luo]: fotosynteesiä jäljittelevää teollista prosessia, jossa auringon energialla syntetisoidaan kemiallisia aineita tai luodaan sähkövirtaa
 385. Konvektiosolu (konvektiosolu[luo]: (tyhja)
 386. Sosiaalinen pääoma (sosiaalinen pääoma): sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroisuutta
 387. Virkavalta (virkavalta): sitä, että virkahenkilöstöllä on huomattavan suuri merkitys yhteiskunnan toiminnassa
 388. Vapaat taidot (vapaat taidot[luo]: humanistisia ja yleissivistäviä tieteenaloja
 389. Magna Graecia (magna Graecia[luo]: eteläisen Italian aluetta, johon antiikin kreikkalaiset rakensivat siirtokuntiaan 700-luvulta eaa
 390. Oireachtas na Gaeilge (oireachtas na Gaeilge[luo]: iirin kielen edistämisliiton Irlannissa vuosittain järjestämiä festivaaleja, joilla kilpaillaan mm
 391. Näkyvän valon spektri (näkyvän valon spektri[luo]: valon aallonpituusalueen silmin nähtävissä olevaa värijakaumaa
 392. Korvetti (korvetti): sotalaivatyyppiä
 393. Sivistys (sivistys): kasvatuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta
 394. Ydinaseriisunta (ydinaseriisunta[luo]: aseistariisuntatoimia, jotka kohdistuvat ydinaseisiin
 395. Neuvostovastaisuus (neuvostovastaisuus): Neuvostoliittoa kohtaan kriittiseksi tai vihamieliseksi tulkittua toimintaa tai mielipiteitä
 396. In vivo (in vivo[luo]: elävässä organismissa tehtyä tutkimusta erotuksena in vitro -kokeisiin, jotka suoritetaan koeputkessa tai lasimaljoissa
 397. Arktis (arktis[luo]: maapallon pohjoisnapaa ympäröiviä alueita
 398. Öljykriisi (öljykriisi): kansantaloudessa tapahtuvaa öljyn saatavuuden suurta vähenemistä tai hinnannousua
 399. Speedway (urheilulaji) (speedway (urheilulaji)[luo]: moottoripyöräkilpailua, jota ajetaan hiekkapintaisilla soikioradoilla
 400. Ratifiointi (ratifiointi): sopimuksen lopullista hyväksymistä, vahvistamista ja saattamista voimaan
 401. Ulosvirtaus (meteorologia) (ulosvirtaus (meteorologia)[luo]: ilman virtausta ulospäin konvektiopilvestä
 402. Luonnonarvokauppa (luonnonarvokauppa[luo]: sitä, että maanomistaja sitoutuu vapaaehtoisesta sopimuksesta ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja metsässään määräajan
 403. Jälleensyntyminen (jälleensyntyminen[luo]: ihmisen syntymistä kuoleman jälkeen uudelleen toisessa ruumiissa
 404. Lentotekniikan opetus Suomessa (lentotekniikan opetus Suomessa[luo]: lentokoneteollisuuden, lentoyhtiöiden ja ilmavoimien tarvitsemien ilmailuinsinöörien, teknikoiden ja mekaanikoiden koulutusta
 405. Levitaatio (levitaatio): magnetismin avulla tapahtuvaa esineen levitaatiota
 406. Kuolemattomuus (kuolemattomuus): olemassaoloa, jonka oletetaan kestävän ikuisesti
 407. Kryoniikka (kryoniikka): organismien, esimerkiksi ihmisten (tai pelkästään heidän aivojensa) tai muiden eläinten, säilyttämistä alhaisissa lämpötiloissa, jolloin aineenvaihdunta ja rappeutuminen pysähtyy lähes täysin
 408. Työnjako (työnjako): töiden ja niiden tekijöiden asettamista järjestykseen arvon perusteella
 409. Biologinen kuolemattomuus (biologinen kuolemattomuus[luo]: olemassaoloa, jonka oletetaan kestävän ikuisesti
 410. Tapionpöytä (tapionpöytä): latvatonta metsäkuusta, joka kasvaa vaakasuuntaan, mutta ei juuri lainkaan ylöspäin
 411. Montaasi (montaasi): nopeata sarjaa otoksia, jotka muodostavat yhtenäisen tapahtumaketjun
 412. Koalitiohallitus (koalitiohallitus): tällaiseen hallitukseen kuuluvia puolueita ja niiden yhteistyötä
 413. Suomen kansalaisuus (suomen kansalaisuus[luo]: Suomen kansalaisuuslain mukaan "lainsäädännöllistä sidettä, joka määrittää yksilön aseman valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia;"
 414. Doktriini (doktriini): oppijärjestelmää
 415. Talvihorros (talvihorros): säänneltyä alilämpöisyyttä, jonka avulla eläimet voivat säästää energiaa talven ylitse
 416. Plastiikkakirurgia (plastiikkakirurgia): korjaavaa kirurgiaa, jolla muokataan kehon epämuodostumia tai kehoon tulleita vammoja mahdollisimman normaaleiksi ja toimiviksi
 417. Toiminimi (toiminimi): nimeä, jota yhtiö, yhdistys, säätiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai jokin muu elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan
 418. Itsetunto (itsetunto): tietoisuutta omasta arvosta, itsekunnioitusta
 419. Hylky (hylky): yleensä uponneen tai muutoin hylätyn eli haaksirikkoutuneen laivan tai muun aluksen runkoa ja aluksessa olevaa irtaimistoa
 420. Nestehengitys (nestehengitys[luo]: hengittämistä hapella rikastetun (yleensä perfluorihiilivetypohjaisen) nesteen avulla
 421. Vainaja (vainaja): kuollutta ihmistä
 422. Maahanmuutto (maahanmuutto): muuttoa johonkin maahan
 423. Fennoskandia (fennoskandia[luo]: maantieteellistä aluetta, johon kuuluvat Skandinavian niemimaa sekä Suomi, Itä-Karjala ja Kuola
 424. Temppeliprostituutio (temppeliprostituutio[luo]: seksin harrastamista (muuten kuin oman vakituisen kumppaninsa kanssa) uskonnollisista syistä
 425. Wikipedia:Muokkaussota (wikipedia:Muokkaussota[luo]: tilannetta, jossa useat Wikipedian käyttäjät palauttavat jatkuvasti toistensa muokkauksia
 426. Ampuma-ase (ampuma-ase): puhekielessä mitä tahansa asetta, jota voidaan käyttää ammuksen ampumiseen
 427. Hypergrafia (hypergrafia[luo]: vastustamatonta halua kirjoittaa ja dokumentoida omaa elämäänsä ja ajatuksiaan
 428. Konvergenssi (meteorologia) (konvergenssi (meteorologia)[luo]: meteorologiassa aluetta, jolle tuuli tuo enemmän ilmaa kuin vie siitä pois
 429. W.i.t.c.h. (w.i.t.c.h.[luo]: (tyhja)
 430. Varpu (varpu): puuvartista, tyvestä haarovaa, korkeintaan puoli metriä korkeaa kasvia
 431. Katalaaninkielinen kirjallisuus (katalaaninkielinen kirjallisuus[luo]: kirjoitettuja tai suullisena perinteenä säilyneitä kielellisia tuotteita kuten romaaneja tai kansanrunoutta
 432. Avoliitto (avoliitto): juridisesti vahvistamatonta kahden ihmisen avioliittomaista yhteiselämää
 433. Kudonta (kudonta[luo]: kankaan tai muun tekstiilituotteen valmistamista loimi- ja kudelankajärjestelmää käyttäen
 434. Huvila (huvila): (tyhja)
 435. Huoltosuhde (huoltosuhde): yleisesti tilastoidun työvoiman ulkopuolella olevien määrää suhteessa varsinaisen työvoiman määrään
 436. Verensokeri (verensokeri): veren glukoosipitoisuutta
 437. Typologia (typologia): luokittelujärjestelmää, jonka mukaisesti jonkin tieteenalan ilmiöitä lajitellaan niiden ominaisuuksien perusteella tyypeiksi
 438. Haamuvalo (haamuvalo[luo]: väitettyäselvennä maanpäällistä tai taivaalla näkyvää valoilmiötä, jolle ei nykyisin tunneta kattavaa tieteellistä selitystä
 439. Henkiolento (henkiolento): yliluonnollista, varsinaiselta olemukseltaan aineetonta olentoa
 440. Henki (henki): ihmisen tai eläimen elämää, vanhoissa uskomuksissa myös yliluonnollista elämänvoimaa
 441. Kioskikirjallisuus (kioskikirjallisuus[luo]: huokeaa, sarjoina ilmestyvää taskukirjaa tai lukemistolehteä, jota levitetään pääasiallisesti kioskien tai muiden lehtipisteiden kautta
 442. Vesihiisi (taruolento) (vesihiisi (taruolento)[luo]: joko ilkeää vedenhaltijaa, kuten vetehistä tai näkkiä, tai järvellä tarttuvaksi oletettua ihosairautta
 443. Suomensukuinen (suomensukuinen[luo]: suomensukuista eli uralilaista kieltä puhuvaa kansaa tai ihmistä
 444. Cliffhanger (cliffhanger[luo]: televisiossa tai kirjallisuudessa käytettyä yhtäkkistä lopetusta, jossa keskushahmot jäävät epätoivoiseen tai epävarmaan tilanteeseen, esimerkiksi roikkumaan kallionkielekkeeltä (mistä nimitys ”cliffhanger”, ’kielekkeellä riippuja’)
 445. Cliffhanger (cliffhanger[luo]: (tyhja)
 446. Rukoilu (rukoilu): uskonnoissa kääntymistä jumalien, henkien tai muiden korkeampina pidettyjen voimien puoleen
 447. Aristokratia (aristokratia): perinnöllisen aateliston valtaa
 448. Roland Ratzenberger (roland Ratzenberger[luo]: (tyhja)
 449. Vartiuksen rata (vartiuksen rata[luo]: Suomen rataverkon osuutta Paltamon kunnassa sijaitsevalta Kontiomäen asemalta Suomen ja Venäjän rajalle Vartiuksen raja-asemalle
 450. Pandemia (pandemia): maailmanlaajuisesti levinnyttä epidemiaa
 451. Parodia (musiikki) (parodia (musiikki)[luo]: 1600- ja 1700-luvun taidemusiikissa yhden sävellyksen uudelleentyöstämistä toiseksi, esimerkiksi motetista klaveeriteokseksi tai lauluteoksen sovittamista uusiin sanoihin
 452. Mahdollisuuksien tasa-arvo (mahdollisuuksien tasa-arvo[luo]: kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä
 453. Kommuuni (kommuuni): yhteistaloudessa asuvaa ryhmää tai hallinnollista yhteisöä
 454. Yskä (yskä): keuhkoista äkkinäisesti ilman puristumista ulos raottuvien äänijänteiden välitse
 455. Kohina (kohina): tietoliikenteessä ja akustiikassa hyötysignaaliin kuulumatonta satunnaissignaalia
 456. Kirkkomusiikki (kirkkomusiikki): säveltaidetta, jonka ytimen yleisesti katsotaan olevan kristillisessä jumalanpalveluksessa
 457. Lovi (lovi): vaginaa
 458. White label (white label[luo]: yleensä epävirallisesti tai laittomasti (harvinaiset remixit) julkaistua vinyylilevyä jossa on pelkkä valkoinen keskiötarra eikä muutenkaan levyssä lue mitään pientä tussimerkkiä/tarraa/yms
 459. Lukutaito (lukutaito): taitoa tulkita kirjoitettua kieltä
 460. Tuuletar (tuuletar[luo]: naispuolista tuulta hallitsevaa luonnonhenkeä tai tuulen personoitumaa
 461. Infuusio (infuusio): nesteen antamista verisuoneen (tavallisesti laskimoon)
 462. Kylmäfuusio (kylmäfuusio[luo]: hypoteettista fuusioreaktion aikaansaamista ilman korkean lämpötilan myötävaikutusta
 463. Kultti (kultti): määritelmän alkuperäisessä merkityksessä palvontaa, uskonnollisia menoja ja käytäntöjä tai erityisesti uskonnonharjoitukseen tavan tai säännösten perusteella kuuluvia muotoja, jumalanpalvelusmenoja
 464. Vitrifikaatio (vitrifikaatio[luo]: organismien kylmäsäilytystekniikkaa, jossa yli 60 % solujen sisältämästä vedestä korvataan suojaavilla kemikaaleilla ja keho kylmennetään nopeasti lasisiirtymälämpötilaan (−124 °C), jossa molekyylit liikkuvat jäätymisen sijaan aina vain hitaammin ja hitaammin, kunnes organismin kemia lopulta pysähtyy
 465. Vitrifikaatio (vitrifikaatio[luo]: (tyhja)
 466. Siirtolaisuus (siirtolaisuus): väestön muuttoa ja siirtymistä vieraaseen maahan vapaaehtoisesti, esimerkiksi työn tai koulutuksen perässä
 467. Rituaali (rituaali): uskonnollisen toimituksen tai muun juhlamenon vakiintunutta suoritustapaa tai tällaista toimitusta, varsinkin palvontamenoja
 468. Tekojärvi (tekojärvi): ihmisen rakentamaa tai ihmisen muun toiminnan tuloksena syntynyttä keinotekoista vesialuetta
 469. Järki (järki): kykyä erityisesti vaativiin älyllisiin toimintoihin, ajattelu- ja käsityskykyä
 470. Termoplastinen (termoplastinen[luo]: lämpömuovattavaa sidosainetta
 471. Kiekko-Vantaa (kiekko-Vantaa[luo]: (tyhja)
 472. Suhdannevaihtelu (suhdannevaihtelu): talouden kasvun vaihtelua sen pitkän aikavälin trendistä
 473. Tigret (tigret[luo]: kahta toisilleen läheistä sukua olevaa seemiläistä kansaa
 474. Mäkitupalainen (mäkitupalainen): jonkin maatilan alueella olevaa vuokra-asumusta, pikku tupaa, johon yleensä ei kuulunut mainittavammin viljelypinta-alaa, toisin kuin torppaan
 475. Laillinen suojelu (laillinen suojelu): Suomessa ja Ruotsissa sääty-yhteiskunnan aikana, ja vielä 1800-luvulla voimassa ollutta lainsäädännöllistä määritelmää, jossa jokaisen kansalaisen, jolla ei ollut omaa maata tai omaa erillistä elinkeinoa, tuli pestautua tällaisen henkilön palvelukseen
 476. Autoimmuunisairaus (autoimmuunisairaus): sairautta, josta ajatellaan, että sen aiheuttajana on elimistön immuunijärjestelmän epätavallinen reaktio elimistön omia soluja vastaan
 477. Kohtaus (kansanperinne) (kohtaus (kansanperinne)[luo]: äkillisesti iskevää sairaalloista tilaa, jonka aiheuttaa ihmisen kohtaaminen haltijan tai vainajan sielun kanssa
 478. Käsikonsoli (käsikonsoli): pelikonsolia, jossa näyttö ja ohjaimet ovat samassa laitteessa
 479. Suomalainen musiikki (suomalainen musiikki[luo]: suomalaisten aikojen saatossa tekemää musiikkia
 480. Kampus (kampus): yliopiston tai muun korkeakoulun aluetta ja sen rakennuksia
 481. Finglish (finglish): suomen kielen variantteja, joihin englannin kieli on voimakkaasti vaikuttanut, erityisesti Kanadaan ja Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaisten siirtolaisten puhumaa kieltä
 482. Ekstensionaalinen (ekstensionaalinen[luo]: kielen itsensä ulkopuolista viittauksen kohdetta, joka on ajallis-avaruudellinen
 483. Palvelu (palvelu): taloustieteessä aineettoman hyödykkeen tuotantoa asiakkaalle
 484. Höyryveturi (höyryveturi): (tyhja)
 485. Sydäninfarkti (sydäninfarkti): sairauskohtausta, jossa osa sydänlihaksesta vaurioituu pysyvästi hapenpuutteen takia
 486. Taara (taara): yleensä rahtia tai matkustajia kuljettamaan tarkoitetun maaliikennevälineen omapainoa eli tyhjää painoa
 487. Vaihtoehtoiset energianlähteet öljylle (vaihtoehtoiset energianlähteet öljylle[luo]: (tyhja)
 488. Saamelainen muinaisusko (saamelainen muinaisusko[luo]: saamelaisten uskonnollisia tapoja ja uskomuksia, joita harjoitettiin ennen kristinuskon valtakautta
 489. Parisuhde (parisuhde): kiintymykseen ja seksuaalisuuteen perustuvaa kahdenvälistä suhdetta
 490. Ruska (ruska): lehtensä varistavien eli kesävihantien kasvien syksyistä väriloistoa, joka johtuu lehtien sisältämistä väriaineista
 491. HELI-rata (hELI-rata[luo]: Helsingistä itään kulkevaksi suunniteltua rautatietä, jota kutsutaan myös itäiseksi rannikkoradaksi
 492. Staattinen paine (staattinen paine[luo]: (tyhja)
 493. Numismatiikka (numismatiikka): rahojen ja mitalien tutkimusta
 494. Pukeutuminen (pukeutuminen): ihmiselle ominaista tapaa verhota itsensä erilaisilla tavallisesti nahasta tai kankaasta valmistetuilla vaatteilla
 495. Hyperbola (hyperbola): liioittelua kirjallisena tyylikeinona
 496. Markkina-arvo (markkina-arvo): sitä hintaa, joka muodostuu, kun osakkeen pörssiarvo kerrotaan osakkeiden lukumäärällä
 497. Notifiointi (notifiointi[luo]: erityisesti diplomaattisen ilmoituksen tai tiedoksiannon lähettämistä, vaikkapa nootin antamista toiselle valtiolle
 498. Kotikoulu (kotikoulu[luo]: järjestelyä, jossa oppivelvollinen ei käy kunnallista tai yksityistä kodin ulkopuolella sijaitsevaa koulua, vaan opiskelee kotonaan tai muualla vanhempiensa tai muun huoltajansa tai esimerkiksi kotona käyvän opettajan kanssa
 499. Päästökauppa (päästökauppa): Euroopan unionissa toteutettavaa järjestelyä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat ostaa ja myydä keskenään
 500. Vainajala (vainajala): tuonpuoleisessa eli elävien maailman ulkopuolella sijaitsevaa kuolleiden sielujen maata tai asumusta
 501. Weberin piste (weberin piste[luo]: väestöllistä keskipistettä, johon määritellyn alueen – esimerkiksi valtion – asukkaiden yhteenlaskettu etäisyys on lyhin
 502. Weberin piste (weberin piste[luo]: (tyhja)
 503. Nuorempi roomalainen rautakausi (nuorempi roomalainen rautakausi[luo]: Pohjoismaiden esihistoriassa noin vuosia 200–400 jaa
 504. Nuorempi roomalainen rautakausi (nuorempi roomalainen rautakausi[luo]: (tyhja)
 505. Argonne National Laboratory (argonne National Laboratory[luo]: (tyhja)
 506. Sortokausien aktivismi (sortokausien aktivismi[luo]: Suomen historiassa suoraa toimintaa kannattanutta poliittista liikettä, joka syntyi 1900-luvun alussa vastustamaan ns
 507. Nykyhetki (nykyhetki): meille juuri parhaillaan ilmenevää, "käsillä olevaa" ajanhetkeä
 508. Kuolinsoitto (kuolinsoitto[luo]: kirkonkellojen soittoa seurakuntalaisen kuoltua tai hänen hautajaistensa yhteydessä
 509. Elinajanodote (elinajanodote): keskimääräistä jäljellä olevaa elinikää kuolleisuuden pysyessä nykyisellään kaikissa ikäryhmissä
 510. Arkisto (arkisto): järjestelmää, jonka kohteena ovat kirjoitus-, kuva-, äänite- ja tietokonetuotosten talletus
 511. Kristillinen ajanlasku (kristillinen ajanlasku[luo]: ajanlaskua, jossa vuosiluvut lasketaan Kristuksen oletetusta syntymävuodesta
 512. Öljyntuotanto (öljyntuotanto): tapoja ottaa maaperän maaöljy ihmiskunnan jalostettavaksi ja kulutukseen
 513. Siemensyöksy (siemensyöksy): siemennesteen voimallista purkautumista virtsaputken kautta
 514. Artikkeli (kirjallisuus) (artikkeli (kirjallisuus)[luo]: lyhyttä tai keskipituista asiatekstiä, joka yleensä käsittelee jotain rajattua aihetta tai teemaa ja on osa jotain suurempaa tekstien kokonaisuutta
 515. Säätö (säätö): konetekniikassa laitteen toimintakuntoon laittamista, asetusten tekoa
 516. Sepelvaltimon ohitusleikkaus (sepelvaltimon ohitusleikkaus[luo]: sydämen sepelvaltimon ahtaumakohdan ohittamista muualta elimistöstä otetulla verisuonisiirteellä
 517. Luonnonvarat (luonnonvarat[luo]: kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään omaksi edukseen
 518. Häpeärangaistus (häpeärangaistus[luo]: julkisen nöyryytyksen tuottamista siihen tuomitulle
 519. Karolinginen renessanssi (karolinginen renessanssi[luo]: Kaarle Suuren kaudella ja sen jälkeen tapahtunutta kirjallisuuden, taiteiden ja oppineisuuden kukoistuskautta vuoden 800 tienoilla
 520. Usko (usko[luo]: (tyhja)
 521. Wikipedia:Älä häiriköi esittääksesi kantasi (wikipedia:Älä häiriköi esittääksesi kantasi[luo]: erityisesti sitä, että käyttäjän, joka vastustaa jotain käytäntöä, ei tulisi todistaa Wikipediaa käyttämällä, että käytäntö on huono
 522. Oligarkia (oligarkia[luo]: hallintoa, jossa kapea eliitti, joita kutsutaan oligarkeiksi, pitää valtaa
 523. Jalostus (biologia) (jalostus (biologia)[luo]: (tyhja)
 524. Jumalankuva (jumalankuva[luo]: jumalaa esittävää kuvaa tai patsasta, jota palvotaan tai jonka kautta jumalaa palvotaan
 525. Hydrauliikka (hydrauliikka[luo]: tehonsiirtoa nesteen paineen ja virtauksen avulla
 526. Matalikko (matalikko[luo]: vesiliikenteessä sellaista joessa, järvessä tai meressä sijaitsevaa aluetta, jonka keskisyvyys on niin pieni, että siitä on merkittävää haittaa vesiliikenteelle
 527. Empatia (empatia[luo]: kykyä ymmärtää mitä toinen ihminen kokee tämän näkökulmasta, eli itsensä asettamista toisen henkilön asemaan
 528. Kestiystävyys (kestiystävyys[luo]: vieraanvaraisuutta, jonka osoittaminen oli tärkeä hyve antiikissa
 529. Interregnum (interregnum[luo]: epäjatkuvaa ajanjaksoa hallinnossa, organisaatiossa tai sosiaalisessa järjestyksessä
 530. Vesisäihky (vesisäihky[luo]: kansanperinteenkin tuntemaa, veden alta tulevaa loistetta
 531. Spesismi (spesismi[luo]: olentojen arvon tai oikeuksien määrittelemistä sen perusteella, mihin lajiin ne kuuluvat
 532. Poolisuus (poolisuus[luo]: elektronitiheyden jakautumista molekyylissä niin, että siihen syntyy negatiivisesti ja positiivisesti varautuneet päät
 533. Liudennus (liudennus[luo]: konsonantin ääntymistä siten, että kielen etuselkä kohoaa suulakea vasten [j]:n ääntymäasentoa kohden
 534. Agglutinaatio (agglutinaatio[luo]: solujen liimautumista yhteen
 535. Itseisarvo (etiikka) (itseisarvo (etiikka)[luo]: etiikassa arvoa, jota ei tarvitse eikä voida perustella muilla arvoilla
 536. Alikääpiö (alikääpiö[luo]: tähteä, joka on hieman himmeämpi kuin pääsarjan tähti
 537. Yhteiskoulu (yhteiskoulu[luo]: (tyhja)
 538. Verivirtsaisuus (verivirtsaisuus[luo]: veren esiintymistä virtsassa
 539. Toksiini (toksiini[luo]: biologisen organismin kuten eläimen, kasvin tai mikro-organismin tuottamaa myrkyllistä ainetta, joka syntyy eliön aineenvaihdunnassa (sekundaarimetabolia)
 540. Pystykivi (pystykivi[luo]: yleensä kapeahkoa ja korkeaa kiveä, joka on ihmisten pystyttämä tai palvoma
 541. Brittipop (brittipop[luo]: brittiläistä pop- ja rockmusiikkia
 542. Bolometrinen kirkkaus (bolometrinen kirkkaus[luo]: kaikkea tähdestä tulevaa säteilyä, johon on laskettu yhteen säteily kaikilta sähkömagneettisen säteilyn aallonpituuksilta
 543. Kansanparannus (kansanparannus[luo]: vuosituhansien kokemuksiin ja perinteisiin kansanuskomuksiin ja myytteihin perustuvia käsityksiä sairauksista ja vammoista, ja niiden hoitokeinoja
 544. Devalvaatio (devalvaatio[luo]: kotimaan valuutan arvon tarkoituksellista heikentämistä suhteessa ulkomaisiin valuuttoihin
 545. Cavatina (cavatina[luo]: lyyrisen oopperan laulua tai aariaa, joka rakentuu, vastakohtana da capo -aarialle, vain yhdestä osasta
 546. Koristelu (musiikki) (koristelu (musiikki)[luo]: musiikissa nuottien lisäilyllä tai rytmin muuntelulla tapahtuvaa melodian kaunistelua
 547. Kartesiolaisuus (kartesiolaisuus[luo]: René Descartesista alkunsa saanutta filosofiaa, joka ilmeni erityisesti tietoteoriassa sekä näkemyksessä nähdä mieli/sielu ja ruumis niiden "substantiaalisen yhteyden" vuoksi toisiinsa vahvasti sekoittuneina ja toisensa kanssa vuorovaikutuksessa olevina, siitä huolimatta, että ne voitiin metafysiikassa erottaa selvästi toisistaan (kartesiolainen dualismi)
 548. Metropolialue (metropolialue[luo]: sitä aluetta, jonne kaupunkialueen välitön taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus ulottuu
 549. Olevainen (olevainen[luo]: varsinkin filosofiassa todellisuutta, kaikkeutta
 550. Tasoristeysonnettomuus (tasoristeysonnettomuus[luo]: rautatien ja ajoradan tasoylikäytävällä tapahtuvaa junan ja muun ajoneuvon yhteentörmäystä
 551. Aktivismi (aktivismi[luo]: kansalaisen julkista toimintaa yhteiskunnassa, kuten erilaisissa yhdistyksissä tai vapaamuotoisemmissa verkostoissa myös yhdistyssektorin ulkopuolella neljännellä sektorilla
 552. Rationaalisuus (rationaalisuus[luo]: järjen (latinaksi ratio) käyttöä päätöksentekoon tunteiden, vaistojen ja tradition lisäksi tai niiden sijaan
 553. Dogmi (dogmi[luo]: uskon tai opin järjestelmää, ja sisältää myös siihen kuuluvat kodifioimattomat väitteet
 554. Matemaattinen todistus (matemaattinen todistus[luo]: (tyhja)
 555. Hepatomegalia (hepatomegalia[luo]: maksan suurenemista
 556. Kirkkovuosi (kirkkovuosi[luo]: kirkollisten pyhä- ja juhlapäivien sijoittumista vuoden aikajaksoon
 557. Ryhmä (jaksollinen järjestelmä) (ryhmä (jaksollinen järjestelmä)[luo]: (tyhja)
 558. Kvanttimystiikka (kvanttimystiikka[luo]: kvanttimekaniikan uskonnolliseen tulkintaan perustuvia uskomuksellisia, uskonnollisia ja usein näennäistieteellisiksi tulkittuja oppijärjestelmiä
 559. Biomassa (biomassa[luo]: biologiassa kaikkien elollisten olioiden yhteispainoa tietyllä pinta-alalla
 560. Fraseeraus (fraseeraus[luo]: musiikissa esittäjän jo olemassa olevalle melodialle tekemää rytmistä muuntelua
 561. Isoelektrinen piste (isoelektrinen piste[luo]: pH-arvoa, jossa molekyylin nettovaraus on nolla, ja jossa se ei siis liiku varausta kohti
 562. Seksuaalinen tasa-arvo (seksuaalinen tasa-arvo[luo]: kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä
 563. Yliannostus (yliannostus[luo]: myrkytystilaa, joka johtuu vaarallisen suuresta määrästä kehon toimintaa muuttavaa ainetta, kuten esimerkiksi lääkettä tai päihteitä
 564. Plankton (plankton[luo]: eliöitä, joiden koko elinkaari on planktinen
 565. Joint-taso (joint-taso[luo]: sotilaallisena terminä puolustushaarojen yhteistä tasoa, eri puolustushaarojen joukoista muodostuvaa yksikköä
 566. Bakteeriplankton (bakteeriplankton[luo]: vedessä eläviä bakteereita, jotka eivät ole kiinnittyneet mihinkään
 567. Toisiintuminen (toisiintuminen[luo]: orgaanista reaktiota, joissa lähtöaineen hiilirunko muuttuu toiseksi isomeerikseen, ja atomiryhmä siirtyy molekyylissä sitoutumispaikasta toiseen
 568. Liennytys (liennytys[luo]: Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välisen jännitteen yleistä lievenemistä ja kylmän sodan heikkenemistä
 569. Sosiaalipolitiikka (sosiaalipolitiikka[luo]: julkisia toimia, joilla pyritään takaamaan väestölle kohtuullinen elintaso, turvallisuus ja viihtyvyys sekä näihin toimiin kohdistuvaa tutkimusta tieteenalana
 570. Erotuskyky (erotuskyky[luo]: optisen laitteen kykyä erottaa kohteita
 571. Konselji (konselji[luo]: neuvostoa tai neuvoskuntaa, jonka puheenjohtajana toimii konseljipresidentti
 572. Amidi (amidi[luo]: epäorgaanista anionia tai orgaanisessa kemiassa funktionaalista ryhmää
 573. Purjepinta-ala (purjepinta-ala[luo]: perinteisesti laivan tai veneen varsinaisen purjeen (tai purjeiden) tuulelle alttiina olevaa pinta-alaa
 574. Paisunta (paisunta[luo]: ilmiötä, jossa höyrykoneissa ja polttomoottoreissa määrätyn paineisen höyry- tai kaasumäärän tilavuus suurenee ja paine alenee
 575. Paikallishallinto (paikallishallinto[luo]: hallinnossa tasoa, joka on valtion tai osavaltion keskushallintoa alempi ja yleensä sille alisteinen
 576. Tukki (puu) (tukki (puu)[luo]: puun rungosta katkaistua, sahaukseen kelpaavaa osaa, joka on yleensä vähintään 3,1 metrin pituinen ja latvaläpimitaltaan vähintään 15 senttimetriä
 577. Raittius (raittius[luo]: pidättymistä alkoholin käytöstä
 578. Vulviitti (vulviitti[luo]: ulkosynnyttimien tulehdusta
 579. Miinanraivaus (miinanraivaus[luo]: meri- tai maamiinojen vaarattomaksi tekemistä
 580. Kelttiläinen mytologia (kelttiläinen mytologia[luo]: muinaisten kelttien myyttejä, legendoja ja uskomusjärjestelmiä
 581. Sijaissota (sijaissota[luo]: sisällissotaa tai paikallista sotaa, johon ulkopuoliset valtiot ovat sekaantuneet tukien sodan vastakkaisia osapuolia
 582. Eliitti (eliitti[luo]: valiojoukkoa, parhaimmistoa, hienostoa tai ylintä valtaa käyttävää joukkoa
 583. Elinsiirto (elinsiirto[luo]: lääketieteellistä toimenpidettä, jossa potilaan kehoon siirretään kokonainen tai osittainen elin, joka on saatu joko luovuttajalta tai potilaan omasta kehosta
 584. Liikekannallepano (liikekannallepano[luo]: valtion asevoimien (useimmiten erityisesti sen reservin) ja muun yhteiskunnan määräämistä taisteluvalmiuteen
 585. Kansalaisvaikuttaminen (kansalaisvaikuttaminen[luo]: ostamisesta, myymisestä tai muuta taloudellisesta kanssakäymisestä kieltäytymistä
 586. Mutismi (mutismi[luo]: lasten puhumattomuutta
 587. Rullaus (rullaus[luo]: ilma-aluksen liikkumista lentopaikan pinnalla omaa voimalaitettaan käyttäen lukuun ottamatta lentoonlähtöä ja laskua
 588. Asennus (tietotekniikka) (asennus (tietotekniikka)[luo]: sovelluksen käyttöönottoa tietokoneessa
 589. Verkkopalvelu (verkkopalvelu[luo]: Internet-verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antamaa palvelua
 590. Koprofagia (koprofagia[luo]: ulosteen syömistä
 591. Apologetiikka (apologetiikka[luo]: jonkin opin, erityisesti kristinuskon järjestelmällistä ja rationaalista puolustamista
 592. Suomen talous (suomen talous[luo]: Suomen kansantalouden muodostamaa kokonaisuutta, jonka merkittävin osa on yksityinen elinkeinoelämä
 593. Kuulento (kuulento[luo]: Maan kiertolaiseen Kuuhun suuntautuvaa joko miehitettyä tai miehittämätöntä avaruuslentoa
 594. Ihosyöpä (ihosyöpä[luo]: ihosoluista lähtöisin olevaa syöpäkasvainta
 595. Panssari (panssari[luo]: vahvoja erikoisteräksestä valmistettuja levyjä, joita käytetään esimerkiksi sotalaivan tai panssarivaunun suojaamiseen vihollisen ammuksilta
 596. Äärellinen kunta (äärellinen kunta[luo]: matematiikassa kuntaa, jonka alkioiden lukumäärä on äärellinen
 597. Public school (public school[luo]: Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleensä tiettyjä Englannin ja Walesin maksullisia yksityiskouluja
 598. Magistral (magistral[luo]: venäjän kielessä päärataa tai valtatietä
 599. Paella (paella[luo]: (tyhja)
 600. Ionosfääri (ionosfääri[luo]: planeetan kaasukehän yläosan kerrosta, jossa kaasukehän molekyylit ovat ionisoituneet tähden säteilyn vaikutuksesta, ja muodostaa magnetosfäärin sisimmän osan
 601. Konekirjoitus (konekirjoitus[luo]: tiedon syöttämistä näppäimistön avulla laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen tai kirjoituskoneeseen
 602. Tiedejulkaisu (tiedejulkaisu[luo]: säännöllisesti ilmestyvää lehteä, jonka tehtävänä on uusia tutkimustuloksia julkaisemalla edistää tieteellistä tutkimusta
 603. Pupilli (pupilli[luo]: (tyhja)
 604. Hintadiskriminointi (hintadiskriminointi[luo]: taloustieteessä tuotteen myymistä eri hinnalla ostajasta riippuen
 605. Sotilashallinto (sotilashallinto[luo]: sotilasviranomaisten hoitamaa hallintoa
 606. Pörssiyhtiö (pörssiyhtiö[luo]: yritystä, jonka osakkeet noteerataan arvopaperipörssin pörssilistalla
 607. Vaippafetisismi (vaippafetisismi[luo]: fetististä suuntautumista vaippojen käyttöön vaikkei siihen ole lääketieteellistä tarvetta
 608. Karaokesoitin (karaokesoitin[luo]: soitinta, jolla voi toistaa karaokelevyjä
 609. Karaokelevy (karaokelevy[luo]: laserlevyä, jolle on tallennettu kappaleiden musiikki ilman laulua ja kappaleiden sanat visuaalisesti musiikkiin tahdistettuna
 610. Nykymusiikki (nykymusiikki[luo]: uutta taidemusiikkia
 611. Antikommunismi (antikommunismi[luo]: kommunismin vastustamista
 612. Wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto1 (wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto1[luo]: (tyhja)
 613. Kielenvaihto (kielenvaihto[luo]: tapahtumaa, jossa tietty puhujaryhmä vaihtaa pikkuhiljaa käyttämänsä kielen johonkin toiseen kieleen
 614. Kriittinen massa (ohjelmistotuotanto) (kriittinen massa (ohjelmistotuotanto)[luo]: (tyhja)
 615. Metallofoni (metallofoni[luo]: mitä tahansa lyömäsoitinta, joka koostuu metallisista paloista, joista lähtee ääntä niitä lyötäessä
 616. Sonatiini (sonatiini[luo]: pientä sonaattia
 617. Polttoleikkaus (polttoleikkaus[luo]: yleensä rautametallien muotoonleikkaamista hapen ja polttokaasun, esimerkiksi propaanin tai asetyleenin yhteisvaikutuksella
 618. Maatuli (maatuli[luo]: maa-aineen palamista yleensä metsäpalon yhteydessä
 619. Hadamardin matriisi (hadamardin matriisi[luo]: matematiikassa neliömatriisia, jonka komponentit ovat lukuja +1 ja −1 ja jonka rivit ovat pareittain ortogonaalisia
 620. Hadamardin matriisi (hadamardin matriisi[luo]: (tyhja)
 621. Verenpaine (verenpaine[luo]: ihmisen suurimmissa valtimoissa olevaa painetta
 622. Kapriisi (kapriisi[luo]: lyhyttä, eloisaa ja vapaamuotoista musiikkikappaletta
 623. Lämpölaajeneminen (lämpölaajeneminen[luo]: materiaalien laajenemista eli tilavuuden kasvamista lämpötilan noustessa
 624. Elävä kuollut (elävä kuollut[luo]: yleisesti erilaisia taruolentoja, jotka ovat heränneet kuolleista takaisin elävien maailmaan
 625. Avaruuden asuttaminen (avaruuden asuttaminen[luo]: sitä, että ihminen voisi tulevaisuudessa rakentaa avaruuteen kuille, planeetoille tai asteroideille pysyviä asumuksia ja asutuskeskuksia
 626. Prosessikirjoittaminen (prosessikirjoittaminen[luo]: kirjoittamisen tarkastelua tekemisen – prosessin – eikä niinkään lopputuloksen näkökulmasta
 627. Prosessikirjoittaminen (prosessikirjoittaminen[luo]: (tyhja)
 628. Meritokratia (meritokratia[luo]: (esimerkiksi yrityksen tai valtion) hallintoa, jossa yleneminen tapahtuu ansioiden (meriittien) perusteella
 629. Kompressointi (kompressointi[luo]: äänisignaalin dynamiikan pienentämistä kompressorin avulla
 630. Porttikielto (porttikielto[luo]: henkilölle tai ryhmälle annettua kieltoa mennä määrättyyn tilaan, paikkaan, yleisötilaisuuteen tai muuhun julkiseen tapahtumaan
 631. Flynnin ilmiö (flynnin ilmiö[luo]: älykkyyttä mitattaessa esiintyvää pitkän aikavälin kehitystä, jossa tulosten keskiarvo väestötasolla nousee ajan myötä
 632. Harmaa talous (harmaa talous[luo]: muuten laillista liike- tai yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja, esimerkiksi ennakonpidätystä tai sosiaaliturva- ja eläkemaksuja
 633. Seurakuntayhtymä (seurakuntayhtymä[luo]: saman kunnan alueella olevien seurakuntien yhtymää
 634. WWW-palvelin (wWW-palvelin[luo]: tietokonetta tai ohjelmistoa, joka jakaa dokumentteja HTTP-protokollalla (RFC 2616) asiakasohjelmille ja koneille
 635. Liikevaihto (liikevaihto[luo]: kirjanpidossa myyntituottojen summaa, josta on vähennetty arvonlisävero
 636. Huijauslasku (huijauslasku[luo]: laskua, joka näyttää oikealta, mutta siinä todellisuudessa laskutetaan palvelusta, jota yritys tai henkilö ei ole tilannut ja joka yleensä on täysin arvoton
 637. Fordismi (fordismi[luo]: kokonaisvaltaista kansantalouden tuotantoparadigmaa, jossa keskeistä on kansallinen massatuotanto ja kansallisen kysynnän sekä kansallisen poliittisen yhtenäisyyden takaaminen
 638. Lastenkasvatus (lastenkasvatus[luo]: lapsen kasvattamista osana laajempaa kasvattamista
 639. Käännetty vanhemmuus (käännetty vanhemmuus[luo]: roolinvaihtotilannetta, jossa esimerkiksi lapset osoittavat yleensä vanhemmille kuuluvina pidettyjä piirteitä, kuten vastuullisuutta, normeihin sopeutumista ja vakavamielisyyttä ja vanhemmat yleensä lapsille kuuluvina pidettyjä ominaisuuksia kuten vastuuttomuutta, normeja vastaan kapinointia ja kevytmielisyyttä
 640. Kanoninen oikeus (kanoninen oikeus[luo]: muun muassa katolisessa, ortodoksisessa ja anglikaanisessa kirkossa syntyneitä oikeusjärjestelmiä, jotka määrittelevät kirkon perusteet, sen ja muiden instituutioiden väliset suhteet ja sisäisen järjestyksen
 641. Verkkosivu (verkkosivu[luo]: maailmanlaajuisessa verkossa eli Internetissä julkaistua hypertekstidokumenttia
 642. Endosytoosi (endosytoosi[luo]: solun aktiivista aineenottoa solun sisään
 643. Viron historia (viron historia[luo]: Viron tasavaltaan nykyisin kuuluvan alueen historiaa
 644. Rakennusteollisuus (rakennusteollisuus[luo]: rakennuksia rakentavia ja rakennusalan tuotteita ja materiaaleja tuottavia tuotannollisen teollisuuden sektoreita, joihin lukeutuvat muun muassa betoni- ja kiviteollisuus, ikkunatehtaat, kalustevalmistajat ja talo- ja hirsitalovalmistajat
 645. Kokeminen (kalastus) (kokeminen (kalastus)[luo]: kalastuksessa ja metsästyksessä pyydyksen tarkistamista ja mahdollisen saaliin keräämistä
 646. Maapallon arvo (maapallon arvo[luo]: (tyhja)
 647. Eranto (eranto[luo]: kulmaa maantieteellisen pohjoissuunnan (napapohjoinen) ja magneettisen pohjoissuunnan (neulapohjoinen) välillä
 648. Griotti (griotti[luo]: länsiafrikkalaista kiertelevää muusikkoa ja runoilijaa
 649. Suomen kielipolitiikka (suomen kielipolitiikka[luo]: Suomen valtion suhdetta eri kieliin ja eri kieliä puhuviin ihmisryhmiin
 650. Kaksoislaskutus (kaksoislaskutus[luo]: sitä, että valekaupallaselvennä alennetaan tullattavan tavaran tullausarvoa
 651. Startup-yritys (startup-yritys[luo]: nuorta kasvuhakuista yritystä
 652. Historiamaalaus (historiamaalaus[luo]: maalausta, jossa aiheena voi olla historialliseksi määritelty tapahtuma, kohtaus tai taistelu
 653. Lumiturvallisuus (lumiturvallisuus[luo]: tietoja ja taitoja, joiden avulla voidaan vähentää riskejä lumisissa olosuhteissa liikuttaessa
 654. Herrasmies (herrasmies[luo]: nykyisin hieno-, tahdikaskäytöksistä (usein myös hyvin pukeutunutta) miestä
 655. Tonsuuri (tonsuuri[luo]: joidenkin kristillisten kirkkokuntien piirissä harjoitettua tapaa ajella papistolta hiukset
 656. Tulovero (tulovero[luo]: tuloista perittävää veroa
 657. Sokkeli (sokkeli[luo]: (tyhja)
 658. Hymnografia (hymnografia[luo]: suunnilleen samaa kuin kirkkorunous
 659. Halkaisija (halkaisija[luo]: suomen yleiskielessä useita erilaisia asioita
 660. Impotenssi (impotenssi[luo]: miehen kyvyttömyyttä saada erektio tai laueta sukupuoliyhdynnässä
 661. Aavikoituminen (aavikoituminen[luo]: kuivilla alueilla tapahtuvaa maan laadun heikentymistä, mutta sillä ei tarkoiteta varsinaisesti aavikoiden leviämistä
 662. Muilutus (muilutus[luo]: yhdistettyä sieppausta ja pahoinpitelyä
 663. Satelliittipaikannus (satelliittipaikannus[luo]: paikanmääritystä paikallisen tai globaalin kattavuuden satelliittijärjestelmän avulla
 664. Crack (tietotekniikka) (crack (tietotekniikka)[luo]: (tyhja)
 665. Isotropia (isotropia[luo]: suunnasta riippumatonta
 666. Hiilen kiertokulku (hiilen kiertokulku[luo]: hiilen biogeokemiallista kiertoa ilmakehän, vesistöjen ja maaperän välillä
 667. Imeväiskuolleisuus (imeväiskuolleisuus[luo]: ensimmäisen elinvuotensa aikana kuolleiden lasten osuutta kaikista syntyneistä
 668. Verokiila (verokiila[luo]: työhön kohdistuvien verojen ja veronluontoisten maksujen kokonaismäärää tai sen osuutta työvoimakustannuksista
 669. Korrelaatio (korrelaatio[luo]: aineistosta laskettua havaintojen välistä korrelaatiota
 670. Vanha viha (vanha viha[luo]: Ruotsin ja Moskovan ruhtinaskunnan välistä sotaa, joka käytiin 1495–1497
 671. Vanha viha (vanha viha[luo]: (tyhja)
 672. Ro-ro-alus (ro-ro-alus[luo]: laivaa, johon kuormaus tapahtuu aluksen sivusta, perästä tai keulasta rullaten, eikä sen lastaamisessa tarvita nosturia
 673. Välin jako (välin jako[luo]: matematiikassa lukuvälin pilkkomista pienempiin väleihin
 674. Taloussaarto (taloussaarto[luo]: jonkin valtion talouselämän kanssa käytävän kaupankäynnin julistamista laittomaksi kokonaan tai osittain
 675. Lounais-Suomi (lounais-Suomi[luo]: Suomen lounaista osaa
 676. Passiivinen tupakointi (passiivinen tupakointi[luo]: sivullisten altistumista tupakansavulle tupakoitsijan polttaessa tupakkaa
 677. Aamurusko (aamurusko[luo]: aamulla taivaalla näkyvää valoilmiötä, Auringon punerrusta sarastuksen aikana
 678. Kristillinen teologia (kristillinen teologia[luo]: alun perin jumaluusoppia eli järjestelmällistä jumalan ja jumalaan liittyvien aiheiden tutkimusta (θεος, theos, ”jumala”, + λογος, logos, ”sana”, ”järki” tai ”keskustelu”)
 679. Kristillinen teologia (kristillinen teologia[luo]: (tyhja)
 680. Maareformi (maareformi[luo]: yleensä sitä, että suurtiloja jaetaan niitä viljeleville pientiloiksi yksityisomistukseen
 681. Luonnollinen teologia (luonnollinen teologia[luo]: pyrkimystä löytää todisteita jumalan olemassaololle luonnon havainnoinnin ja järjen käytön avulla
 682. Stewart Grand Prix (stewart Grand Prix[luo]: (tyhja)
 683. Klaustrofobia (klaustrofobia[luo]: ahtaan tai suljetun paikan kammoa
 684. Jääkausi Alpeilla (jääkausi Alpeilla[luo]: (tyhja)
 685. Säestys (säestys[luo]: melodian tukemista säestyssoittimella
 686. Rima (rima[luo]: ohuehkoa ja kapeahkoa vähintään kolmelta sivulta pituussuuntaan sahattua kappaletta
 687. Narratologia (narratologia[luo]: narratiivien eli kertomusten ja narratiivisten rakenteiden sekä niiden vaikutusten teoriaa ja tutkimusta
 688. Karstaus (karstaus[luo]: tekstiilikuitujen kuten puuvillan tai villan muokkausta samansuuntaisiksi telojen tai levyjen välissä, minkä jälkeen ne voidaan kehrätä langaksi
 689. Elektroforeesi (elektroforeesi[luo]: sähköisesti varautuneiden aineiden liikkumista sähkökentässä kohti vastakkaista sähkövarausta
 690. Ekorakentaminen (ekorakentaminen[luo]: rakentamista niin, että ympäristöä rasitetaan mahdollisimman vähän
 691. Optimismi (optimismi[luo]: myönteistä ja toiveikasta elämänasennetta ja kykyä nähdä asioiden hyvät puolet
 692. Synestesia (synestesia[luo]: aistien sekoittumista yksilön kokemana
 693. Virheellinen analogia (virheellinen analogia[luo]: argumentaatiovirheenä kahden yhteismitattoman asian rinnastamista
 694. Hätäinen päätelmä (hätäinen päätelmä[luo]: argumentaatiovirhettä, jossa kausaliteetti tai korrelaatio päätellään vain yhden, usein ensimmäisenä mieleentulevan, mahdollisuuden mukaan ja sivuutetaan muut mahdollisuudet, usein miettimättä lainkaan mielekkäimpiä vaihtoehtoja
 695. Roš hodeš (roš hodeš[luo]: hepreaksi kirjaimellisesti "kuukauden pää" (uusikuu) ja siksi kutsutaan jokaisen uuden kuukauden ensimmäistä päivää
 696. Kauppahalli (kauppahalli[luo]: katettua, yleensä arkkitehdin suunnittelemaa kauppatoria muistuttavaa rakennusta, jossa on suhteellisen vakiintuneet myyjät sekä asiakkaat, ja myös korkeana pidetty tavaran hinta ja laatu
 697. Epäsymmetrinen informaatio (epäsymmetrinen informaatio[luo]: taloustieteessä tilannetta, jossa transaktion yhdellä osapuolella on enemmän informaatiota kuin toisella
 698. Hakukoneoptimointi (hakukoneoptimointi[luo]: toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä
 699. Salakuljetus (salakuljetus[luo]: esineen tai asian laitonta kuljetusta maasta toiseen
 700. Väärä kompositio (väärä kompositio[luo]: argumentaatiovirhepäätelmää, jonka mukaan kokonaisuudella on samat ominaisuudet kuin sen osilla
 701. Väärä divisio (väärä divisio[luo]: argumentaatiovirhepäätelmää, jonka mukaan osilla täytyy olla samat ominaisuudet kuin kokonaisuudella
 702. Makrofilia (makrofilia[luo]: hyvin voimakasta, joskus seksuaalista, kiinnostusta isokokoisiin ihmisiin
 703. Köyhyysraja (köyhyysraja[luo]: hyvinvointiyhteiskunnan kansalaisen tulotasoa, jonka alapuolella ihmisen katsotaan olevan köyhä
 704. Suomen maatalous (suomen maatalous[luo]: (tyhja)
 705. Myöhäinen sidonta (myöhäinen sidonta[luo]: muuttujan tyypin päättelemistä vasta suoritusvaiheessa
 706. Rasitusastma (rasitusastma[luo]: alttiutta saada astmaoireita erityisesti fyysisen rasituksen aiheuttamana
 707. Lojalismi (lojalismi[luo]: uskollisuutta vallitsevalle hallitusvallalle tai hallitsijalle, varsinkin sodan tai vallankumouksen aikana
 708. Kapselointi (kapselointi[luo]: ohjelmoinnissa yhteen kuuluvien tietojen ja toimintojen kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi
 709. Homotetia (homotetia[luo]: yhdenmuotoisuuskuvausta, missä kukin kuvion piste saadaan, kun mitataan sen etäisyys homotetia­keskuksesta ja kerrotaan se homotetiassa annetulla vakiolla
 710. Vihreä talous (vihreä talous[luo]: talousjärjestelmää, jossa ekosysteemin hyvinvointi otetaan huomioon kiinteänä osana järjestelmää
 711. Hypogammaglobulinemia (hypogammaglobulinemia[luo]: tilaa, jossa seerumin IgG-pitoisuus on normaalia alempi
 712. Formaali ajattelu (formaali ajattelu[luo]: kykyä ajatella loogisesti ja abstraktisesti (Inhelder & Piaget, 1958)
 713. Puolueeton (Ukraina) (puolueeton (Ukraina)[luo]: Ukrainassa kansanedustajan tai ministerin kohdalla sitä, että hän ei ole ollut minkään puolueen jäsen parlamenttivaaleissa tai muuten tunnetusti, vaikka hän tultuaan valituksi osallistuisi puolueen vaalilistalle sitoutumattomana ehdokkaana tai sitoutuisi puolueen tai ryhmittymän parlamenttiryhmän päätöksiin
 714. Germaaninen mytologia (germaaninen mytologia[luo]: germaanisten kansojen uskontoa ja myyttejä ennen kristinuskoa
 715. Moduuli (ohjelmointi) (moduuli (ohjelmointi)[luo]: tietokoneelle tai vastaavalle laitteelle jollakin tavalla, tyypillisesti kirjoittamalla, annettavia toimintaohjeita
 716. Luettelo balettitermeistä (luettelo balettitermeistä[luo]: (tyhja)
 717. Pedagogiikka (pedagogiikka[luo]: tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita
 718. Hyytymä (hyytymä[luo]: nestemäisen aineen kiinteytymistä sillä tavalla, ettei sitä voi pitää enää nesteenä
 719. Opiskelu (opiskelu[luo]: tietojen ja taitojen kartuttamista
 720. Kuvitelma (kuvitelma[luo]: kuvittelun tulosta, mielikuvituksen luomusta, luuloa, epätodenmukaista oletusta tai sepitettä
 721. Suomen aateli (suomen aateli[luo]: syntyperänsä, maaomistuksensa ja osin myös ansioidensa perusteella etuoikeutettua yhteiskunnan kerrosta
 722. Neliveto (neliveto[luo]: moottoriajoneuvossa vetotapaa, jossa kaikki neljä pyörää vetävät
 723. Viremia (viremia[luo]: viruspartikkelien olemassaoloa veressä
 724. Heimoaate (heimoaate[luo]: useimmiten suomalais-ugrilaisten kansojen yhteenkuuluvuutta korostavaa aatetta, jota on kutsuttu myös panfennismiksi
 725. Automaattinen roskienkeräys (automaattinen roskienkeräys[luo]: tietotekniikassa automaattista muistinhallintamekanismia
 726. Kyberseksi (kyberseksi[luo]: internetin kautta tapahtuvaa seksuaalista kanssakäymistä
 727. Väsyminen (materiaalin) (väsyminen (materiaalin)[luo]: materiaalin, yleensä metallin, rakenneominaisuuksien heikkenemistä pitkäaikaisen vaihtuvan kuormituksen alaisuudessa
 728. Vanheneminen (materiaalin) (vanheneminen (materiaalin)[luo]: ikääntymisen myötä tapahtuvia, lopulta kuolemaan johtavia muutoksia elimistössä
 729. Sivilisaatio (sivilisaatio[luo]: yleensä samaa kuin kulttuuri tai sivistys
 730. Informaatiolukutaito (informaatiolukutaito[luo]: kykyä tunnistaa tiedontarve, hakea ja paikantaa tietoa, sekä löydetyn tiedon kriittistä ja eettistä arviointia ja käyttöä
 731. Haitallinen valikoituminen (haitallinen valikoituminen[luo]: taloustieteessä tilannetta, jossa ei-toivotut kuluttajat tai tuotteet valikoituvat markkinoille epäsymmetrisen informaation seurauksena
 732. Kaupankäynti (kaupankäynti[luo]: tavaran, palveluiden tai oikeuksien ja aineettoman omaisuuden vaihdantaa
 733. Antislavismi (antislavismi[luo]: slaavilaisia kieliä puhuviin kohdistuvia rasistisia asenteita
 734. Johnny Herbert (johnny Herbert[luo]: (tyhja)
 735. Sulkasato (sulkasato[luo]: lintujen höyhenpeitteen uusiutumista
 736. Antiseptiikka (antiseptiikka[luo]: pieneliöiden, kuten bakteerien ja homeiden, vähentämistä lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä
 737. Pörssiromahdus (pörssiromahdus[luo]: pörssissä noteerattujen osakkeiden äkillistä huomattavaa kurssilaskua
 738. Sotilaskarkuruus (sotilaskarkuruus[luo]: Suomessa sotilasta, joka on ollut luvatta poissa joukko-osastostaan 5 vuorokautta niin, että poissaolo on aiheuttanut olennaista haittaa
 739. Työpaikkakiusaaminen (työpaikkakiusaaminen[luo]: tilannetta, jossa yksi tai useampi työyhteisön jäsen joutuu toistuvasti järjestelmällisen kielteisen tai vihamielisen käyttäytymisen kohteeksi
 740. Hygienia (hygienia[luo]: terveyden edistämistä ja säilyttämistä (terveysoppi)
 741. Kuntauudistus (kuntauudistus[luo]: kuntajaotuksen muuttamista koko valtion alueella tai huomattavia muutoksia kuntien velvollisuuksissa tai asemassa
 742. Makea vesi (makea vesi[luo]: vettä, johon ei ole liuennut suolaa ja joka on yleensä juomakelpoista
 743. Ostovoima (ostovoima[luo]: taloustieteessä sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla varallisuudella voi ostaa
 744. Maanpako (maanpako[luo]: pakolaisuutta omasta maasta muun muassa vankilan, kuoleman tai muun rankaisutoimen uhalla
 745. Emetofobia (emetofobia[luo]: kohtuutonta ja järjenvastaista oksentamisen (kreik
 746. Hedelmöitys (hedelmöitys[luo]: sukusolujen yhdistymistä, jossa uusi yksilö saa alkunsa
 747. Tajunta (tajunta[luo]: yleensä eliön tarkkaavaisuuden suuntautuneisuutta ympäristöön, omaan ruumiiseensa ja mielensä sisältöihin sekä niistä saamansa informaation tietoista käsittelyä
 748. Ludwig von Köchel (ludwig von Köchel[luo]: Mozartin Requiemia)
 749. Kuritus (kuritus[luo]: toimenpiteitä, joilla yritetään pakottaa toinen ihminen, ihmisryhmä tai eläin järjestykseen tai noudattamaan sääntöjä, tilanteessa, jossa sääntörikkomus on tapahtunut tai tapahtumaisllaan
 750. Ravistellun vauvan oireyhtymä (ravistellun vauvan oireyhtymä[luo]: oireita, vammoja ja löydöksiä, joita vauvan voimakas ravistelu (hytkytys) aiheuttaa aivojen, silmien ja mahdollisesti kaularangan alueelle
 751. Pyrotekniikka (pyrotekniikka[luo]: palavan ja palamalla räjähtävän materiaalin valmistusta ja käyttöä lähinnä viihdetarkoituksiin
 752. Teknologinen konvergenssi (teknologinen konvergenssi[luo]: suuntausta, jossa erilliset teknologiat lähestyvät toisiaan ja muuttuvat samankaltaisemmiksi
 753. Bulgur (bulgur[luo]: sananmukaisesti murskattua vehnää, mutta sen valmistusprosessi on monimutkaisempi kuin tavallisen murskatun vehnän: jyvät esikeitetään ja kuivataan tai paahdetaan
 754. Uusiutumaton energia (uusiutumaton energia[luo]: inhimillisessä aikaperspektiivissä uusiutumattomia energialähteitä erotukseksi niin sanotuista uusiutuvista energialähteistä
 755. Pettu (pettu[luo]: ravinnoksi käytettävää männyn jälsi- ja nilakerrosta
 756. Mikrolisäys (mikrolisäys[luo]: kasvien suvutonta lisäämistä eli kloonaamista solukkoviljelymenetelmien avulla
 757. Islamismi (islamismi[luo]: islamin tulkintoja, jotka painottavat uskonnon poliittis-yhteiskunnallista luonnetta, mitä kautta islam ymmärretään paitsi uskonnoksi myös poliittiseksi ideologiaksi
 758. Islamilainen fundamentalismi (islamilainen fundamentalismi[luo]: islamin fundamentalistisia tulkintoja, joiden mukaan islam tulee puhdistaa ulkoisista vaikutteista ja islamilaisten on palattava noudattamaan uskonnon alkuperäisiä määräyksiä
 759. Lääketieteellinen diagnoosi (lääketieteellinen diagnoosi[luo]: sananmukaisesti "seulomista tiedon läpi")
 760. Hyödyke (hyödyke[luo]: taloustieteessä asiaa, joka tuottaa hyötyä kuluttajalle
 761. Nadiiri (nadiiri[luo]: tähtitieteessä taivaan alinta pistettä eli kohtaa, joka on suoraan katsojan jalkojen alla
 762. Ekstinktio (ekstinktio[luo]: tähtitieteessä valon tai muun säteilyn vaimenemista sen kulkiessa väliaineen läpi
 763. Ehdonalainen vapaus (ehdonalainen vapaus[luo]: ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangin päästämistä suorittamaan loppuosa rangaistuksesta vapaudessa
 764. Kansallistaminen (kansallistaminen[luo]: ”ottamista kansalliseen omistukseen”, käytännössä yleensä valtion omistukseen, usein vastoin aiemman omistajan tahtoa
 765. Kansallistaminen (kansallistaminen[luo]: (tyhja)
 766. Rytmihäiriö (rytmihäiriö[luo]: lääketieteessä sydämen normaalin, säännöllisen rytmin häiriytymistä
 767. Panssarisodankäynti (panssarisodankäynti[luo]: panssarivaunujen käyttöä keskeisenä osana sodankäyntiä
 768. Kehruu (kehruu[luo]: prosessia, jossa tekstiilikuiduista valmistetaan kierteistä ja kerrattua lankaa
 769. Vartiotorni-seura (vartiotorni-seura[luo]: Jehovan todistajat -uskontokunnan käyttämiä rekisteröityjä yhdistyksiä
 770. Uimaopetus (uimaopetus[luo]: opetusta, jonka tavoitteena on opettaa riittävä uimataito
 771. Karvanlähtö (karvanlähtö[luo]: nisäkkäiden luonnollisesti tapahtuvaa karvojen pudotusta
 772. Virtsaaminen (virtsaaminen[luo]: virtsarakon tyhjentämistä virtsaputkea pitkin pois kehosta
 773. Koheesio (tietotekniikka) (koheesio (tietotekniikka)[luo]: (tyhja)
 774. Metsätuho (metsätuho[luo]: metsän, lähinnä puuston vioittumista
 775. Lunastusvelvollisuus (arvopaperimarkkinalaki) (lunastusvelvollisuus (arvopaperimarkkinalaki)[luo]: arvopaperimarkkinalaissa säädettyä velvollisuutta tietyissä tilanteessa lunastaa osakeyhtiön kaikki osakkeet sekä niihin oikeuttavat arvopaperit kuten optio-oikeudet
 776. Omavaraistalous (omavaraistalous[luo]: taloutta, jossa kaikki tai ainakin valtaosa tarvittavista tuotteista valmistetaan itse
 777. Bulevardi (bulevardi[luo]: puistokatua, jossa on keskimmäisenä ajoradat, joiden reunoilla on puurivi, ja reunimmaisina kevyen liikenteen väylät
 778. Keskenmeno (keskenmeno[luo]: ihmisillä raskauden itsestään tapahtuvaa keskeytymistä ja alkion tai sikiön poistumista kohdusta joko itsestään tai lääkärin avustamana
 779. Plasmolyysi (plasmolyysi[luo]: kasvisolun soluliman/solukalvon irtoamista soluseinästä veden menetyksestä johtuen
 780. Abstrahointi (abstrahointi[luo]: yleiskäsitteen muodostamista pelkistämällä
 781. Pelastus (uskonto) (pelastus (uskonto)[luo]: toimintoa tai tapahtumaa, jossa ihminen pelastuu rangaistuksesta, joka on langetettu hänelle Jumalan tai jumalien asettamien sääntöjen rikkomisen tähden
 782. Vuorenväki (vuorenväki[luo]: suomalaisessa mytologiassa mäkien ja kallioiden alla, sisällä ja päällä eläviä olentoja sekä näiden taikavoimia
 783. Transkriptointi (transkriptointi[luo]: musiikin ylöskirjaamista, jollain notaatiojärjestelmällä, esimerkiksi nuotteina taikka tabulatuurinalähde?
 784. Taittuminen (taittuminen[luo]: fysiikassa aaltoliikkeen suunnan muuttumista kahden eri faasin rajapinnassa
 785. Heijastuminen (heijastuminen[luo]: fysiikassa aaltoliikkeen kahden eri faasin rajapinnalla tapahtuvaa vuorovaikutusta, jossa aaltoliike muuttaa suuntaansa ja jatkaa liikettään samassa faasissa
 786. Picardin lause (picardin lause[luo]: kahta funktioteoriassa Charles Émile Picardin mukaan nimettyä analyyttisiä funktioita koskevaa lausetta
 787. Oppimisalusta (oppimisalusta[luo]: oppimisympäristön verkkoteknologista osaa, jolla tuetaan oppimisprosessien sekä siihen läheisesti liittyvien muiden toimintojen hallintaa
 788. Seksin ostokielto (seksin ostokielto[luo]: seksipalvelujen ostamisen kieltämistä lailla
 789. WWW-sisällönhallinta (wWW-sisällönhallinta[luo]: toimintaa jossa verkkopalvelun sisältöjä pyritään hallitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti
 790. Happamoituminen (happamoituminen[luo]: elinympäristön kuten järven tai metsämaan vähentynyttä kykyä neutraloida happoja, minkä seurauksena pH alenee eli vesi tulee happamaksi
 791. Toinen Wienin koulukunta (toinen Wienin koulukunta[luo]: länsimaisen taidemusiikin historiankirjoituksessa Wienissä 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä vaikuttanutta säveltäjäryhmää, jolla oli merkittävä vaikutus koko 1900-luvun taidemusiikkiin
 792. Eturistisiteen vamma (eturistisiteen vamma[luo]: polven eturistisiteen repeämistä
 793. Kompleksinen ulottuvuus (kompleksinen ulottuvuus[luo]: tavallisesti kompleksisen moniston M tai algebrallisen variston V ominaisuutta
 794. Kuori (arkkitehtuuri) (kuori (arkkitehtuuri)[luo]: kirkkorakennuksen päädyssä sijaitsevaa osaa, jossa sijaitsee alttari sekä mahdollisesti muita tiloja
 795. Metabolinen oireyhtymä (metabolinen oireyhtymä[luo]: tilaa, jossa samalla henkilöllä on useita valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin ja aikuistyypin diabeteksen vaaratekijöitä
 796. Halvaus (halvaus[luo]: yhden tai useamman lihasryhmän toiminnan täydellistä pysähtymistä
 797. Ruumis (ruumis[luo]: ihmisen tai eläimen sekä elävää että kuollutta elimistöä
 798. Pommisuoja (pommisuoja[luo]: (tyhja)
 799. Kuulovamma (kuulovamma[luo]: kuuloa heikentävää vammaa
 800. Japanilainen mytologia (japanilainen mytologia[luo]: muinaisten japanilaisten jumaltarustoa, legendoja ja uskomuksia
 801. Afrodisiaka (afrodisiaka[luo]: aineita, lähinnä rohtoja ja ruoka-aineita, joiden uskotaan kiihottavan lemmenviettiä
 802. Efektiivisyys (efektiivisyys[luo]: todenmukaisuutta jollakin (riittävällä) tarkkuudella
 803. Kielentunnistus (kielentunnistus[luo]: tekstin tai puheen kielen automaattista tunnistamista näytteen perusteella
 804. Kravelli (kravelli[luo]: (tyhja)
 805. Epäurheilijamainen käytös (epäurheilijamainen käytös[luo]: käytöstä, jossa pelaaja tietoisesti rikkoo sääntöjä ja häiritsee vastustajan peliä tietoisesti esimerkiksi huudahtelemalla tai loukkaamalla vastustajaa fyysisesti tai henkisesti
 806. Maisemamaalaus (maisemamaalaus[luo]: (tyhja)
 807. Avignonin vankeus (avignonin vankeus[luo]: ajanjaksoa 1309–1377, jolloin paavit olivat riippuvaisia Ranskan kuninkaasta
 808. Avignonin vankeus (avignonin vankeus[luo]: (tyhja)
 809. Työkyvyttömyys (työkyvyttömyys[luo]: työkyvyn huomattavaa alenemista
 810. Evidenssi (evidenssi[luo]: todistetta, todistusta, todistusaineistoa tai näyttöä
 811. Kattoratsastaja (kattoratsastaja[luo]: katon harjalla kohoavaa pientä tornia
 812. Hyperseksuaalisuus (hyperseksuaalisuus[luo]: poikkeavan korostunutta seksuaalisuutta
 813. Luonne (luonne[luo]: jollekin asialle tai ilmiölle ominaisia merkittäviä toiminnallisia piirteitä, jotka pysyvät eri tilanteissa
 814. Verkostovaikutus (verkostovaikutus[luo]: taloustieteessä tilannetta, jossa hyödykkeen kulutuksesta saatava hyöty riippuu sitä käyttävien kuluttajien lukumäärästä
 815. Sotilaallinen uhka (sotilaallinen uhka[luo]: armeijaan kohdistuvaa uhkaa
 816. Verkkopeli (verkkopeli[luo]: nykyisin internetin välityksellä pelattavaa videopeliä
 817. Tapion väki (tapion väki[luo]: metsän jumaluuden Tapion alaisuudessa toimivia metsän henkiä ja haltijaolentoja suomalaisessa kansanperinteessä
 818. Talouspolitiikka (talouspolitiikka[luo]: julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan
 819. Au pair (au pair[luo]: henkilöä, joka asuu ulkomailla perheessä hoitaen perheen lapsia ja tehden kotitöitä
 820. Erektiohäiriö (erektiohäiriö[luo]: miehen kyvyttömyyttä sukupuoliyhdyntään, yhdyntään kykenemätön mies on impotentti
 821. Frigidi (frigidi[luo]: sukupuolisesti kylmää naista
 822. Hyväntekeväisyys (hyväntekeväisyys[luo]: toisten auttamista ilman että siihen ensisijaisesti liittyy oman edun tavoittelua
 823. Marginaalivero (marginaalivero[luo]: sitä veroa, joka menee lisätulosta
 824. Valtiomuoto (valtiomuoto[luo]: poliittisten instituutioiden muodostamaa valtiojärjestystä, jonka tarkoitus on hallita valtiota ja sen kansaa
 825. Amfibolia (amfibolia[luo]: (tyhja)
 826. Primäärilähde (primäärilähde[luo]: historiantutkimuksessa ja arkeologiassa sellaista evidentiaalista todistetta, joka on kiistatta yhdistettävissä jonkun historiallisen henkilön, paikkakunnan, hallitsijan tai muuhun sellaiseen aikakauteen ja henkilöhistoriaan
 827. Virheellinen todistelu (virheellinen todistelu[luo]: argumentaatiovirhettä, jossa perustelu on muodollisesti oikein, mutta siinä on semanttinen virhe
 828. Dialyysi (dialyysi[luo]: veren puhdistamista kuona-aineista ja vereen kertyneestä nesteestä
 829. Oikeusvoima (oikeusvoima[luo]: sitä, että tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen tekemä ratkaisu rajoittaa toimintamahdollisuuksia myöhemmässä oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa käsittelyssä
 830. Eksakti differentiaali (eksakti differentiaali[luo]: (tyhja)
 831. Hydrofiilinen (hydrofiilinen[luo]: molekyylin ominaisuutta, jonka johdosta se liukenee veteen tai muuhun pooliseen liuottimeen
 832. Hydrofobinen (hydrofobinen[luo]: kemiassa vettähylkivää, eli ainetta tai sen osaa, jonka vesimassa työntää pois sisältään
 833. Valehtelijan paradoksi (valehtelijan paradoksi[luo]: filosofiassa ja logiikassa lausetta "tämä lause on epätosi"
 834. Betel (Jehovan todistajat) (betel (Jehovan todistajat)[luo]: (tyhja)
 835. Eettinen kuluttaminen (eettinen kuluttaminen[luo]: tuotteiden tai palveluiden ostamista tiettyjä eettisiä toimintatapoja ja periaatteita noudattavilta yrityksiltä tai yhdistyksiltä
 836. Stefan Johansson (stefan Johansson[luo]: (tyhja)
 837. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö[luo]: seksuaalisia tekoja, jotka kohdistuvat suojaikärajaa nuorempaan lapseen tai nuoreen
 838. Refaktorointi (refaktorointi[luo]: prosessia, jossa tietokoneohjelman lähdekoodia muutetaan siten, että sen toiminnallisuus säilyy, mutta sen sisäinen rakenne muuttuu
 839. Teip (teip[luo]: (tyhja)
 840. Belgradin piiritys (belgradin piiritys[luo]: erityisesti osmanien hyökkäystä kaupunkiin vuonna 1456
 841. Videoneuvottelu (videoneuvottelu[luo]: kahden tai useamman osallistujan välistä keskustelua, jossa hyödynnetään tekniikan mahdollistamaa kuvan ja äänen siirtoa reaaliaikaisesti paikasta toiseen
 842. Slash (kirjallisuus) (slash (kirjallisuus)[luo]: fan fiction -tarinaa, joka keskittyy miesten välisiin romanttisiin tai eroottisiin ihmissuhteisiin
 843. Delhin sulttaanikunta (delhin sulttaanikunta[luo]: useita islaminuskoisia dynastioita, jotka hallitsivat Pohjois-Intiassa Delhistä käsin vuosina 1206-1526
 844. Maataloustuki (maataloustuki[luo]: rahallista avustusta, joka maksetaan maanviljelijälle tuotannon kannattavuuden parantamiseksi maatiloilla, sekä epäsuoria tukia kuten tullien avulla ylläpidetty markkinahintaa korkeampi hintataso
 845. Lakialoite (lakialoite[luo]: ehdotusta uudeksi laiksi tai ehdotusta jo olemassa olevan lain muuttamisesta
 846. Ammattientarkastus (ammattientarkastus[luo]: työpaikoilla tapahtuvaa valvontaa, jonka tarkoituksena on valvoa työntekijöiden työoloja ja työsuojelua
 847. Poste restante (poste restante[luo]: palvelua, jossa yksityishenkilö tai oikeushenkilö (esimerkiksi yritys tai yhteisö) noutaa Poste restante -osoitteeseen lähetetyn postin itse postitoimistosta
 848. Suuri vetäytyminen (länsirintama) (suuri vetäytyminen (länsirintama)[luo]: länsirintamalla ensimmäisessä maailmansodan alussa tapahtunutta Ranskan ja Englannin joukkojen perääntymistä kohti Pariisia saksalaisjoukkojen menestyksekkään sodankäynnin pakottamana
 849. Ratsia (ratsia[luo]: yllätystarkastusta
 850. Haaksirikko (haaksirikko[luo]: laivan tai muun aluksen tapaturmaista vaurioitumista, uppoamista tai tuhoutumista navigointivirheen, karilleajon, konevian, sään, yhteentörmäyksen tai muun ulkoisen syyn vuoksi
 851. Mikrofilia (mikrofilia[luo]: seksuaalista kiinnostusta pienikokoisiin ihmisiin, joskus jopa ihan pieniin kääpiöihin
 852. TCP-kaappaus (tCP-kaappaus[luo]: TCP:n mahdollistamaa protokollalla luotua yhteyden väärentämistä tai kaappaamista
 853. Soinnutus (soinnutus[luo]: sointujen lisäämistä melodian säestykseksi
 854. Takila (takila[luo]: purjehduskielessä välineistöä, jonka varaan ja avulla aluksen purjeet levitetään
 855. Hallintolainkäyttö (hallintolainkäyttö[luo]: hallintoasioista tehtyjen valitusten oikeuskäsittelyä
 856. Liikenne ihmisvoimalla (liikenne ihmisvoimalla[luo]: kaikkea liikennettä ja liikettä, jonka voimalähteenä toimii ihmisen lihakset
 857. Content Management Framework (content Management Framework[luo]: ohjelmointirajapintaa, jolla tehdään räätälöity verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmä
 858. Kuvataajuus (kuvataajuus[luo]: näyttötekniikassa ja usein myös tietokonepeleissä näytölle sekunnissa piirrettyjen kuvien määrää
 859. Perävaunu (perävaunu[luo]: ajoneuvon perään kytkettävää hinattavaa ajoneuvoa, jossa ei ole liikkumiseen vaadittavaa voimansiirtoa
 860. Naisrauha (naisrauha[luo]: lakia tai määräystä olla vahingoittamatta tai häiritsemättä erityisesti naisia
 861. Liukuhihna (liukuhihna[luo]: kuljetinta
 862. Talletuspako (talletuspako[luo]: tallettajien laajamittaista ja samanaikaista pyrkimystä nostaa pankkitalletuksensa
 863. Eväs (eväs[luo]: esimerkiksi piknikille, kouluun tai työhön mukaan otettavaa valmista ruokaa
 864. Aseidenriisunta (aseidenriisunta[luo]: sitä, että valtio vapaaehtoisesti vähentää aseidensa määrää
 865. Diskonttaus (diskonttaus[luo]: tulevaisuuden rahavirran nykyarvon laskemista
 866. Maantie (maantie[luo]: yleensä valtion eli maan ylläpitämää yleistä tietä, erotukseksi esimerkiksi kunnantiestä, kadusta tai yksityisestä tiestä
 867. Samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus (samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus[luo]: samaa sukupuolta olevien kesken solmittua avioliittoa
 868. Rahauudistus (rahauudistus[luo]: rahajärjestelmän muutosta, jossa rahan arvo muuttuu; se ei tarkoita käteisrahojen muotoilun muutoksia kuten setelien tai kolikoiden kuvien vaihtumista, joita kutsutaan seteliuudistukseksi ja kolikkouudistukseksi
 869. Portugalin Intia (portugalin Intia[luo]: (tyhja)
 870. Kuntaliitos (kuntaliitos[luo]: kahden tai useamman kunnan vapaaehtoista tai pakotettua yhdistymistä suuremmaksi kunnaksi
 871. Laiton siirtolaisuus (laiton siirtolaisuus[luo]: siirtolaisuutta, jossa ihmiset siirtyvät maasta toiseen rikkoen kohdemaan maahanmuuttolakeja
 872. Hoitovirhe (hoitovirhe[luo]: lääketieteessä potilaan hoidossa tapahtunutta virhettä tai hoidon laiminlyöntiä
 873. Venäjän metsäpalot 2006 (venäjän metsäpalot 2006[luo]: kesällä 2006 Venäjällä tapahtunutta metsäpalojen sarjaa
 874. Väestönkasvu (väestönkasvu[luo]: väkiluvun kasvua
 875. Kataklysmi (kataklysmi[luo]: koko maapallon kattavaa geologista tuhoa tai mullistusta
 876. Lajiutuminen (lajiutuminen[luo]: populaatioiden eriytymistä evolutiivisesti erillisiksi eliölajeiksi
 877. Friisi (arkkitehtuuri) (friisi (arkkitehtuuri)[luo]: arkkitehtuurissa rakennuksen julkisivussa arkkitraavin ja korniisin välissä olevaa pintaa, joka voi olla koristeltu veistoksin ja kohokuvioin
 878. Konserni (konserni[luo]: (tyhja)
 879. NX-bitti (nX-bitti[luo]: (tyhja)
 880. Siirtoväki (siirtoväki[luo]: Suomen Neuvostoliitolle toisen maailmansodan seurauksena luovuttamilta alueilta eli talvisodan jälkeen luovutetusta Karjalasta, Kuusamon ja Sallan silloisista itäosista ja Petsamon Kalastajasaarennon luoteisosasta, jatkosodan jälkeen samoilta alueilta sekä koko Petsamosta ja Porkkalan vuokra-alueelta, vuonna 1947 Jäniskosken–Niskakosken alueelta evakuoituja henkilöitä, evakkoja, jotka viimeistään jatkosodan päätyttyä oli ryhdyttävä asuttamaan pysyvästi Suomen uuden rajan sisäpuolelle
 881. Siirtoväki (siirtoväki[luo]: (tyhja)
 882. Yhteisötalous (yhteisötalous[luo]: julkisen sektorin ja yksityisen sektorin väliin jäävää talouden sektoria, jossa toimii esimerkiksi osuuskuntia sekä sellaisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka harjoittavat havaittavissa määrin liiketoimintaa
 883. Kylvö (kylvö[luo]: siementen laittamista maahan
 884. Valtioateismi (valtioateismi[luo]: valtion harjoittamaa uskontojen tukahduttamista ateismin hyväksi
 885. Turvetuotanto (turvetuotanto[luo]: turpeennostoa suosta ja jalostamista joko lämmön- tai sähköntuotantoon kelpaavaksi polttoaineeksi, kasvuturpeeksi tai joskus myös kompostoivaksi
 886. Tutkimus (tutkimus[luo]: järjestelmällistä, erityisesti tieteellistä, toimintaa jonkin asian selvittämiseksi
 887. Kaksiulotteisuus (kaksiulotteisuus[luo]: kahden vektorin virittämää avaruutta
 888. Kouko (kouko[luo]: erilaisia pahoja olentoja suomalaisessa kansanperinteessä
 889. Ulkomaankaupan vaihtosuhde (ulkomaankaupan vaihtosuhde[luo]: talouden vientihintojen suhdetta tuontihintoihin
 890. Oikeudenmukaisuus (oikeudenmukaisuus[luo]: oikeamielisyyttä, sitä mikä vastaa yleistä oikeuskäsitystä
 891. Superhappo (superhappo[luo]: sellaista happoa, jonka happamuus on suurempi kuin 100-prosenttisella rikkihapolla
 892. Uskontokritiikki (uskontokritiikki[luo]: uskonnon arvostelemista erilaisilla perusteilla
 893. Oppimisympäristö (oppimisympäristö[luo]: fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä koostuvaa ympäristöä, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat
 894. Siirtomaavallan purkautuminen (siirtomaavallan purkautuminen[luo]: Euroopan valtioiden muualla maailmassa omistamien siirtomaiden itsenäistymistä
 895. Barahir (barahir[luo]: (tyhja)
 896. Käsiteanalyysi (käsiteanalyysi[luo]: asioiden ja esineiden (entiteettien) sekä niiden välisten yhteyksien (suhteiden) selvittämistä
 897. Identiteetin hallinta (identiteetin hallinta[luo]: tietoturvallisuudessa käyttäjätietokannan ja todennuksen hallintaa
 898. Mellakka (mellakka[luo]: väkijoukon suorittamaa väkivaltaa, joka on yleensä mielipiteenilmaus tai reaktio johonkin epämiellyttävään tapahtumaan
 899. Todellisuus (todellisuus[luo]: kaikkea sitä, mikä on olemassa
 900. Islamin kritiikki (islamin kritiikki[luo]: alistumista (Jumalalle)
 901. Keskiluokka (keskiluokka[luo]: sosiologiassa ihmisjoukkoa, joka koostuu sellaisista yhteiskunnan jäsenistä, joiden ei voida katsoa kuuluvan varakkaaseen yläluokkaan mutta toisaalta eivät myöskään vähävaraiseen alaluokkaan (proletariaattiin)
 902. Pedofiliaan liittyvä aktivismi (pedofiliaan liittyvä aktivismi[luo]: yhteiskunnallista liikettä, jolla on monia tavoitteita
 903. Avoin piiri (avoin piiri[luo]: sähköistä kytkentää, jossa sähkövirta ei pääse kulkemaan
 904. Allaspalo (allaspalo[luo]: suoraan astiasta höyrystyvän nesteen palamista
 905. Islamofobia (islamofobia[luo]: islaminuskoisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä, ennakkoluuloisuutta tai syrjintää
 906. Chapter 11 (chapter 11[luo]: Yhdysvaltojen liittovaltion konkurssilain määräyksiä, jotka sääntelevat yrityksen uudelleenjärjestelyä tilanteessa, jossa yritys ei pysty suoriutumaan veloistaan
 907. Ajanlasku (ajanlasku[luo]: menneiden ja tulevien tapahtumien ajallisten suhteiden määrittämistä arjen ja historian näkökulmasta
 908. Isolaatio (isolaatio[luo]: eri populaatioiden yksilöiden risteytymättömyyttä
 909. Fanitaide (fanitaide[luo]: taideteoksia, jotka perustuvat muiden luomiin hahmoihin tai tarinoihin
 910. Langaton äänensiirto (langaton äänensiirto[luo]: äänen siirtämistä muuttamalla se sähkömagneettiseksi säteilyksi
 911. Satelliittitelevisio (satelliittitelevisio[luo]: televisiota, jonka kuva välitetään satelliitin avulla
 912. Säteilysairaus (säteilysairaus[luo]: sairastumista, joka johtuu laaja-alaisesta solutuhosta seurauksena lyhyessä ajassa saadusta suuresta annoksesta ionisoivasta säteilystä
 913. Mittausvirhe (mittausvirhe[luo]: tieteellisessä tutkimuksessa havainnoitavan suureen todellisen arvon ja mitatun arvon eroa
 914. Satunnaisuus (satunnaisuus[luo]: yleensä tarkoituksen ja säännönmukaisuuden puutetta
 915. Avioero (avioero[luo]: avioliiton päättymistä ennen kummankaan puolison kuolemaa
 916. Sisämaavaltio (sisämaavaltio[luo]: valtiota, jolla ei ole meren rantaviivaa eikä siten suoraa yhteyttä merelle
 917. Sisämaavaltio (sisämaavaltio[luo]: (tyhja)
 918. Keski-ikä (keski-ikä[luo]: ihmisen ikäkautta nuoruuden ja vanhuuden välissä
 919. Tilaustaide (tilaustaide[luo]: taidetta joka on tehty tilauksesta tiettyä tilaa tai käyttötarkoitusta varten
 920. Antiikin Rooman tekniikka (antiikin Rooman tekniikka[luo]: Rooman valtakunnassa aikakaudella alkaen noin vuonna 300 ennen ajanlaskun alkua päättyen vuoteen 476, jolloin Länsi-Rooman valloittivat germaanit
 921. Perinnöllisyys (perinnöllisyys[luo]: ominaisuuksien periytymistä suvullisessa lisääntymisessä eliöltä sen jälkeläisille
 922. Hinta (hinta[luo]: hyödykkeelle asetettua rahallista arvoa
 923. Sentrifugointi (sentrifugointi[luo]: seoksen hiukkasten erottamista toisistaan lingolla
 924. Satelliittiradio (satelliittiradio[luo]: digitaalista radiolähetystä, joka lähetetään käyttäen satelliittien tiedonsiirtoa
 925. Eutektinen seos (eutektinen seos[luo]: kahden tai useamman metallin tai muun aineen seosta, jonka mooliosuudet ovat sellaiset, että seoksen sulamispiste on mahdollisimman alhainen
 926. Nykyarvo (nykyarvo[luo]: joskus muulloin maksettavan maksun (tai maksujen) arvoa tarkasteluhetkellä
 927. Hoitokokous (lääketiede) (hoitokokous (lääketiede)[luo]: lääketieteen piirissä tapaamista, jossa hoitohenkilökunta ja potilas yhdessä käyvät läpi hoidon tilannetta ja suunnittelevat tulevia toimenpiteitä
 928. Rationaalinen ignoranssi (rationaalinen ignoranssi[luo]: taloustieteissä ja erityisesti julkisen valinnan teoriassa esimerkiksi osakkeenomistajan tai jonkin ryhmittymän tietoista valintaa passiviteetista
 929. Pyöräntuenta (pyöräntuenta[luo]: niitä komponentteja, joilla pyörät tai akselistot on yhdistetty auton runkoon
 930. Gasti (gasti[luo]: muuta miehistönjäsentä kuin kipparia purjealuksessa
 931. Monikulttuurisuus (monikulttuurisuus[luo]: asiayhteydestä riippuen joko kulttuurista monimuotoisuutta yhteiskunnan tilana; normatiivista ajattelutapaa tai ideologiaa, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään (multikulturalismi, monikulturismi); tai politiikkaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle
 932. Wikipedia:Punainen linkki (wikipedia:Punainen linkki[luo]: sitä, että kyseistä sivua ei ole vielä tehty tai se on poistettu
 933. Riista (riista[luo]: lihan tai turkiksen vuoksi metsästettäviä eläimiä
 934. Ajatuksenvapaus (ajatuksenvapaus[luo]: ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta
 935. Uppouma (uppouma[luo]: aluksen kelluessa syrjäyttämän vesimassan painoa
 936. Arsenaali (arsenaali[luo]: aseiden ja ammusten valmistus-, korjaus-, varastointi- ja jakelupaikkaa, sekä puhekielessä myös koko voimaa aseineen ja muine voimavaroineen (esim
 937. Kilpavarustelu (kilpavarustelu[luo]: kahden tai useamman maan kilpailua aseistuksen alalla
 938. Antiikva (antiikva[luo]: päätteellisiä kirjainmuotoja, jotka kehittyivät vuosina 1470–1600
 939. Antiikva (antiikva[luo]: (tyhja)
 940. Tienhoito (tienhoito[luo]: toimenpiteitä, joilla tiet ja kadut pysyvät rakenteellisesti kunnossa ja niillä on hyvä liikkua
 941. Fyysinen trauma (fyysinen trauma[luo]: fyysistä ulkoisten tekijöiden aiheuttamaa vammaa
 942. Shichinintai (shichinintai[luo]: (tyhja)
 943. Sekvenssi (musiikki) (sekvenssi (musiikki)[luo]: musiikillisen aiheen toistumista peräkkäin eri sävelkorkeudella
 944. Uudelleenfilmatisointi (uudelleenfilmatisointi[luo]: uudempaa versiota aikaisemmin julkaistusta elokuvasta
 945. Virolainen muinaisusko (virolainen muinaisusko[luo]: ennen kristinuskon valtakautta harjoitettuja uskonnollisia tapoja ja uskomuksia
 946. Prologi (prologi[luo]: kirjan, elokuvan, näytelmän tai muun sellaisen esinäytöstä tai alkuosaa, jossa kerrotaan varsinaisen tarinan tapahtumia edeltävästä ajasta
 947. Piilokiveksisyys (piilokiveksisyys[luo]: kiveksen tai molempien kivesten sijaitsemista muualla kuin kivespussissa
 948. Osamaksu (osamaksu[luo]: kauppatapaa, jossa kauppahinta maksetaan myyjälle ennalta sovituissa erissä
 949. Adaptiiviset menetelmät (adaptiiviset menetelmät[luo]: suurin piirtein samaa
 950. Apportti (apportti[luo]: muunlaista kuin rahallista sijoitusta yhtiöön eli tavaraa tai muuta omaisuutta, josta voi olla yhtiölle taloudellista hyötyä
 951. Infinitesimaali (infinitesimaali[luo]: niin pientä suuretta, ettei sitä käytännössä tai edes periaatteessa voida mitata
 952. McLaren MP4-21 (mcLaren MP4-21[luo]: (tyhja)
 953. Varhaishistoria (varhaishistoria[luo]: esihistoriaa seuraavaa ajanjaksoa, jonka aikana ensimmäiset tekstilähteet ilmaantuvat
 954. Mellotus (mellotus[luo]: rautaseoksen hiilipitoisuuden alentamista, jolloin rautaseoksen muokkautumisominaisuudet paranevat
 955. Varhaislatina (varhaislatina[luo]: latinaa ennen klassista aikakautta eli kaikkea latinaa ennen vuotta 75 eaa
 956. Kirkkolainsäädäntö (kirkkolainsäädäntö[luo]: Suomessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon säädettyä järjestysmuotoa
 957. Kansanterveys (kansanterveys[luo]: koko väestön terveyttä
 958. Maailmankylä (maailmankylä[luo]: tilannetta, jossa helpottuneet kommunikointikeinot ovat tehneet pitkistäkin välimatkoista merkityksettömiä
 959. McLaren MP4/13 (mcLaren MP4/13[luo]: (tyhja)
 960. McLaren MP4/14 (mcLaren MP4/14[luo]: (tyhja)
 961. Hirren varaus (hirren varaus[luo]: hirsirakentamisessa hirren alapintaan veistettyä uurretta
 962. Balttilainen muinaisusko (balttilainen muinaisusko[luo]: muinaisessa Latviassa, Liettuassa ja Itä-Preussissa asuneiden balttilaisia kieliä puhuneiden heimojen kristinuskoa edeltäviä uskontoja
 963. Kryoturbaatio (kryoturbaatio[luo]: muinaisissa maakerrostumissa näkyviä jäätymisen ja sulamisen aiheuttamia muutoksia maaperässä
 964. Prosenttiperiaate (prosenttiperiaate[luo]: sitä, että tietty osuus rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun
 965. Virtualisointi (virtualisointi[luo]: tietojenkäsittelyssä tekniikkaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniset piirteet piilotetaan muilta järjestelmiltä, sovelluksilta ja loppukäyttäjiltä, jotka käyttävät näitä resursseja
 966. Lumipalloilmiö (lumipalloilmiö[luo]: tilannetta, jossa tapahtuma tai ilmiö kasvaa koko ajan voimakkaammaksi, suuremmaksi tai merkittävämmäksi
 967. Ennakointi (ennakointi[luo]: tulevaisuuden luotausta (tulevaisuuden "näkemistä") ja tulevaisuuden suunnittelua (tulevaisuuden "tekemistä")
 968. Teemasivu:Kielitiede/Suositellut artikkelit (teemasivu:Kielitiede/Suositellut artikkelit[luo]: Suomen valtion suhdetta eri kieliin ja eri kieliä puhuviin ihmisryhmiin
 969. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (yksityinen elinkeinonharjoittaja[luo]: elinkeinotoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä (ihmistä) erotukseksi elinkeinotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä
 970. Retrospektiivi (retrospektiivi[luo]: katsausta jo tapahtuneisiin asioihin
 971. Idätys (idätys[luo]: siementen idättämistä, kunnes ne versoavat
 972. Suomen varhaisteollisuus (suomen varhaisteollisuus[luo]: niitä teollisuuden muotoja, joita Suomessa esiintyi ennen 1800-lukua, ennen ensimmäistä teollista vallankumousta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön ottoa
 973. Yksinkertainen moduli (yksinkertainen moduli[luo]: (tyhja)
 974. Liikakalastus (liikakalastus[luo]: kalastusta, jossa kaloja pyydystetään niin paljon, että kalakannat eivät ehdi uusiutua
 975. Aneurysma (aneurysma[luo]: valtimon pullistumaa
 976. Täyskierto (täyskierto[luo]: keväällä ja syksyllä tapahtuvaa pintaveden ja pohjaveden sekoittumista
 977. Arvoliberalismi (arvoliberalismi[luo]: liberalismin ei-taloudellisia puolia
 978. Rooteli (rooteli[luo]: hallinnossa oman toimialansa asiat kaupunginvaltuustoa ja kaupunginhallitusta varten valmistelevaa osastoa
 979. Budjetti (budjetti[luo]: talousarviota eli tulo- ja menoarviota, erityisesti valtion tai kunnan talousarviota
 980. Talousliberalismi (talousliberalismi[luo]: markkinaliberalismin (tai klassisen liberalismin) taloudellisia näkökohtia kuten vapaakauppaa sekä verotuksen ja talouden sääntelyn vähyyttä
 981. McLaren MP4/12 (mcLaren MP4/12[luo]: (tyhja)
 982. Hollikyyti (hollikyyti[luo]: historiallista henkilöiden, alkuaan etenkin virkamiesten, kuljetuspalvelua, kyytilaitosta
 983. Kirkosta eroaminen Suomessa (kirkosta eroaminen Suomessa[luo]: Suomessa yleisimmin joko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyydestä luopumista
 984. Hypogonadismi (hypogonadismi[luo]: sukupuolirauhasten, miehellä kivesten ja naisella munasarjojen vajaatoimintaa tai alikehittyneisyyttä
 985. Dundun (dundun[luo]: perinteisiä länsiafrikkalaisia bassorumpuja, joita kokoonpanossa yleensä on joko kaksi tai kolme
 986. Virulenssi (virulenssi[luo]: bakteerin tai viruksen kykyä aiheuttaa tauti
 987. Pepperoni (pepperoni[luo]: italialais-yhdysvaltalaista mausteista salamimakkaraa
 988. Esihistoriallinen taide (esihistoriallinen taide[luo]: aikaa ennen kirjoitustaidon käyttöönottoa
 989. Kalkitus (kalkitus[luo]: viljelymaan parannusta kalkin avulla
 990. Allosteerinen säätely (allosteerinen säätely[luo]: entsyymin tai proteiinin säätelyä siten, että spesifinen efektorimolekyyli sitoutuu proteiinin allosteeriseen kohtaan eli kohtaan, joka tarkoittaa jotain muuta kohtaa kuin proteiinin aktiivinen kohta
 991. Uusavuttomuus (uusavuttomuus[luo]: varsinkin nuorten aikuisten kyvyttömyyttä selviytyä kodinhoidosta ja muista vastaavista jokapäiväisistä asioista
 992. Freelancer (freelancer[luo]: vapaana vailla vakituista työsuhdetta töitä tekevää työntekijää, jolla on samanaikaisesti yleensä useampia työnantajia tai toimeksiantajia
 993. Terveysliikunta (terveysliikunta[luo]: kaikkea sellaista fyysistä aktiivisuutta, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja terveyskuntoon
 994. Viljelystila (viljelystila[luo]: yleisnimityksenä maatilaa, jolla harjoitetaan pellon, laitumen ja niityn viljelyä ja kasvien hyväksikäyttöä
 995. Haureus (haureus[luo]: epäsiveellistä tai yleistä seksuaalimoraalia loukkaavaa toimintaa
 996. Aihekeräily (postimerkit) (aihekeräily (postimerkit)[luo]: filateliassa keskittymistä tietyn aihealueen postimerkkien keräilyyn ja tutkimukseen
 997. Happohyökkäys (happohyökkäys[luo]: reaktiota, jossa hampaan pinnalta liukenee mineraaleja
 998. Tavoiteorientaatiot (tavoiteorientaatiot[luo]: sitä, että oppilas ei usko omiin kykyihinsä oppiaineessa ja tavoitteena on epäonnistumisen tunteen ja minän kannalta negatiivisten asioiden välttäminen
 999. Lewis Hamilton (lewis Hamilton[luo]: (tyhja)
 1000. Puskusauma (puskusauma[luo]: rakennuslevyjen, tapettivuotien yms
 1001. Jyvitys (jyvitys[luo]: Suomessa maa-alan tai huoneiston suhteellisen arvon määräämistä verrattuna toisiin samanlaisiin
 1002. Psykoaktiivinen aine (psykoaktiivinen aine[luo]: sellaista kemiallista yhdistettä, joka ylittää veri-aivoesteen ja vaikuttaa ihmisen keskushermostoon muuttaen aivotoimintaa ja tajunnantilaa tavanomaisesta
 1003. Käsiala (käsiala[luo]: ihmisen persoonallista tapaa ja tyyliä kirjoittaa käsin
 1004. Bulla (bulla[luo]: nauhan ympärille valettua savi-, lyijy- tai vahamöhkälettä, johon on painettu sinetti
 1005. HDR (hDR[luo]: kuvantamista, missä kuvaa käsitellään muodossa, jossa on dynamiikkaa enemmän kuin tavalliset monitorit ja tulostimet pystyvät esittämään
 1006. Kasvintuotanto (kasvintuotanto[luo]: erilaisten kasvien viljelyä nautintoaineiksi tai hyödykkeiksi
 1007. Istutus (istutus[luo]: jonkin kasvin tai sen osan laittamista maahan, niin että kasvi voi juurtua maahan, yhteyttää, tuottaa ravintoa itselleen ja kasvaa
 1008. Delegointi (delegointi[luo]: jonkin suoritettavan asian siirtämistä toiselle henkilölle, yleensä alaisilleen, esimerkiksi työpaikalla arvoasteikossa alemmille työntekijöille
 1009. Kongruenssi (kielitiede) (kongruenssi (kielitiede)[luo]: kielitieteessä, että yhden lauseenjäsenen taivutus mukautuu toisen lauseenjäsenen mukaan
 1010. Markkinakorko (markkinakorko[luo]: viitekorkoa, jonka suuruus määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan
 1011. Kliininen tutkimus (kliininen tutkimus[luo]: terveydenhuollossa ja lääketieteessä tieteellistä menetelmää käyttäen tehtävää terveyteen liittyvää tutkimusta
 1012. Douppaus (douppaus[luo]: puolijohteiden (puolijohdekomponenttien) valmistuksessa epäpuhtauksien lisäämistä hallitusti erittäin puhtaaseen puolijohdeaineeseen (esimerkiksi pii, germanium, seleeni, arseeni)
 1013. Julkinen oikeusapu (julkinen oikeusapu[luo]: yhteiskunnan antamaa oikeudellista neuvontaa ja oikeudellista avustamista sitä tarvitseville henkilöille
 1014. Oikeusapu (oikeusapu[luo]: yhteiskunnan antamaa oikeudellista neuvontaa ja oikeudellista avustamista sitä tarvitseville henkilöille
 1015. Kryptinen laji (kryptinen laji[luo]: eliöryhmää, joka ulkoasunsa perusteella on täysin identtinen jonkin toisen eliölajin kanssa, mutta joka muodostaa oman eliölajinsa
 1016. Laventaminen (laventaminen[luo]: murtoluvun osoittajan a ja nimittäjän b kertomista samalla nollasta poikkeavalla luvulla c
 1017. Islamilainen maailma (islamilainen maailma[luo]: aluetta, joka ulottuu nykyään Pohjois-Afrikasta Kaakkois-Aasiaan asti
 1018. Epälineaarinen (epälineaarinen[luo]: matematiikassa systeemiä, jonka käyttäytyminen ei ole ilmaistavissa kuvailijoidensa summana
 1019. Atman (atman[luo]: intialaisessa filosofiassa todellista itseä, elävien olentojen syvintä olemusta
 1020. Attribuutio (attribuutio[luo]: psykologiassa ihmisen toiminnan tai tapahtumien selittämistä
 1021. Karvasmanteli (karvasmanteli[luo]: sekä makeamanteleiden (Prunus dulcis) vähäisessä määrin esiintyviä karvaita siemeniä että sukuun kuuluvaa alalajia Prunus amygdalus amara ja sen siemeniä
 1022. Joakim Bonnier (joakim Bonnier[luo]: (tyhja)
 1023. Syöpärokote (syöpärokote[luo]: rokotetta, jota voitaisiin käyttää solun immuunipuolustuksen aktivoimiseksi syöpäkasvaimia vastaan
 1024. B12-vitamiinin sitoutuminen transkobalamiiniin (b12-vitamiinin sitoutuminen transkobalamiiniin[luo]: (tyhja)
 1025. Pulpperi (pulpperi[luo]: prosessitekniikassa säiliötä, jossa lietetään kiinteitä aineita (esimerkiksi selluloosaa) nesteeseen, jotta aine saadaan lietemäiseen muotoon
 1026. Williams FW18 (williams FW18[luo]: (tyhja)
 1027. Takaveto (takaveto[luo]: vetotapaa, jossa ajoneuvon takapyörät ovat vetävät
 1028. Etuveto (etuveto[luo]: vetotapaa, jossa ajoneuvon etupyörät ovat vetävät
 1029. Dispersio (kemia) (dispersio (kemia)[luo]: seosta, jossa aineet ovat sekoittuneet tasaisesti toisiinsa
 1030. Williams FW19 (williams FW19[luo]: (tyhja)
 1031. Benetton B197 (benetton B197[luo]: (tyhja)
 1032. Koliikki (koliikki[luo]: vauvan pitkäkestoisia itkujaksoja, joita eivät helpota vanhempien lohdutus, imetys tai muutkaan tavalliset itkuun auttavat keinot
 1033. Jordan 197 (jordan 197[luo]: (tyhja)
 1034. Periaate (periaate[luo]: toiminnan, menettely- tai ajattelutavan perusajatusta, johtavaa ajatusta, ohjenuoraa, perussääntöä
 1035. Sanitaatio (sanitaatio[luo]: käymälän terveellisten olosuhteiden ylläpitoa ja keinoja, joilla ihmisten ulosteet ja virtsa hävitetään turvallisesti ilman, että taudit leviäisivät tai terveys vaarantuisi
 1036. Ferrari F310 (ferrari F310[luo]: (tyhja)
 1037. Ferrari F300 (ferrari F300[luo]: (tyhja)
 1038. Benetton B198 (benetton B198[luo]: (tyhja)
 1039. Poikasopraano (poikasopraano[luo]: poikalaulajaa, jonka ääniala yltää sopraanon tasolle ennen murrosiän aloittamaa äänenmurrosta eli äänen mutaatioita
 1040. Luminesenssi (luminesenssi[luo]: ilmiötä, jossa atomin tai molekyylin viritystila purkautuu, ja atomi palaa alemmalle energiatasolle vapauttaen ylimääräisen energian valona
 1041. Prototyyppi (prototyyppi[luo]: alkuperäistä, ensimmäistä versiota
 1042. Ferrari F399 (ferrari F399[luo]: (tyhja)
 1043. Ferrari 248 F1 (ferrari 248 F1[luo]: (tyhja)
 1044. Mieli–ruumis-ongelma (mieli–ruumis-ongelma[luo]: mielenfilosofiassa kysymystä siitä, kuinka aivot (aineellinen objekti) voivat olla tietoiset (mielen ilmiö)
 1045. Taivutus (kielioppi) (taivutus (kielioppi)[luo]: kieliopissa sanan muokkaamista tai merkitsemistä ilmaisemaan kieliopillista tietoa kuten sijaa, sukua, aikamuotoa, lukua ja persoonaa
 1046. Grogi (grogi[luo]: vedellä väkevästä alkoholijuomasta, kuten viskistä, ginistä, konjakista tai rommista, laimentamalla saatua juomaa
 1047. Sukupolvi (sukupolvi[luo]: Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välillä syntynyttä sukupolvea
 1048. Jordan 199 (jordan 199[luo]: (tyhja)
 1049. Morfologia (biologia) (morfologia (biologia)[luo]: biologisten organismien anatomian tutkimista
 1050. Nella (nella[luo]: (tyhja)
 1051. Kolmiodraama (kolmiodraama[luo]: kolmen henkilön välisiin rakkausristiriitoihin perustuvaa tapahtumasarjaa tai näytelmää
 1052. Putkikellot (putkikellot[luo]: melkein samaa soitinta kuin putkikellot
 1053. Verovähennys (verovähennys[luo]: rahamäärää, jolla verotuksessa pienennetään verotettavaa tuloa tai suoraan veron määrää
 1054. Lentokonekaappaus (lentokonekaappaus[luo]: lentokoneen hallinnan anastamista, jonka usein tekee aseistettu henkilö tai ryhmä
 1055. Hedelmättömyys (hedelmättömyys[luo]: suvullisesti lisääntyvän eliön kyvyttömyyttä tuottaa jälkeläisiä
 1056. Varavesi (varavesi[luo]: vapaata vettä, joka väylän kulkusyvyyden mukaista syväyttä käyttävän aluksen kölin alla täytyy vähintään olla aluksen ollessa paikallaan
 1057. Historiallinen revisionismi (historiallinen revisionismi[luo]: historian tutkimuksessa näkemystä, jonka mukaan vallitseva tulkinta historiallisesta tapahtumasta tai siihen liittyvistä motiiveista on väärä tai puutteellinen, ja vaatii uudelleenarviointia
 1058. Nitroksi (nitroksi[luo]: typen ja hapen seosta
 1059. Kansanusko (kansanusko[luo]: kansanperinteessä ilmeneviä käsityksiä yliluonnollisesta: taiat, enteet, tarinat, legendat ja muut vastaavat
 1060. Riikinruotsi (riikinruotsi[luo]: Ruotsissa puhuttuja ruotsin kielen varianttia ja alueellisia yleiskieliä, erotuksena esimerkiksi Virossa ja Suomessa puhutuista ruotsin kielen varianteista
 1061. Wikipedia:Suositellut artikkelit/Valitut palat 2006 (wikipedia:Suositellut artikkelit/Valitut palat 2006[luo]: (tyhja)
 1062. Määrällinen tutkimus (määrällinen tutkimus[luo]: tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein tilastollisia menetelmiä
 1063. Psykoskopia (psykoskopia[luo]: paranormaalia kykyä, jonka avulla joidenkuiden henkilöiden väitetään voivan lukea kädessään pitämästään esineestä sen omistajaan tai esineeseen liittyviä tietoja
 1064. Suorakylvö (suorakylvö[luo]: viljeltävän kasvin siementen kylvämistä muokkaamattomaan maahan, edellisen kasvin sänkeen
 1065. Pedikyyri (pedikyyri[luo]: jalkahoitoa, jonka kosmetologi suorittaa
 1066. Neorealismi (neorealismi[luo]: 1940- ja 1950-luvuilla vallinnutta italialaisen elokuvataiteen ja kirjallisuuden suuntausta
 1067. Puhdasoppisuuden aika Suomessa (puhdasoppisuuden aika Suomessa[luo]: Suomen historiassa aikakautta, jonka uskonnollista elämää leimasi tiukka evankelis-luterilainen puhdasoppisuus eli ortodoksia
 1068. Tehollisarvo (tehollisarvo[luo]: sähkötekniikassa sähköisen suureen, kuten vaihtojännitteen tai vaihtovirran neliöllistä keskiarvoa
 1069. Ferrari F2007 (ferrari F2007[luo]: (tyhja)
 1070. Komorbiditeetti (komorbiditeetti[luo]: kahden tai useamman itsenäisen sairauden esiintymistä samanaikaisesti
 1071. Akkulturaatio (akkulturaatio[luo]: kulttuuriin sulautumista tai sopeutumista
 1072. Ontologinen arvojärjestys (ontologinen arvojärjestys[luo]: erityisesti keskiaikaista kristillistä ajattelua, jonka mukaan olioiden kesken vallitsee arvojärjestys todellisuudessa
 1073. Offshoring (offshoring[luo]: yritysten toimintojen siirtämistä toiseen maahan saman konsernin sisällä
 1074. Mosaiikkievoluutio (mosaiikkievoluutio[luo]: sellaista evoluutiotapahtumaa, jossa eläimen jotkin rakenteet, elimet tai toiminnot kehittyvät eri tahtiin, eli jotkin ominaisuudet kehittyvät alkuperäisistä täysin poikkeaviksi, mutta toiset taas pysyvät muuttumattomina
 1075. Koartikulaatio (koartikulaatio[luo]: fonetiikassa vierekkäisten äänteiden luontaista mukautumista toisiinsa
 1076. Selkäkipu (selkäkipu[luo]: selän alueella esiintyvää kipua
 1077. Raffinointi (raffinointi[luo]: jalostamista tai puhdistamista
 1078. Pyrotekniikka (tekniikka) (pyrotekniikka (tekniikka)[luo]: ilmailu- ja avaruustekniikassa sekä sotilaallisessa asetekniikassa toimilaitteita, joiden käyttövoima on ruuti tai modernimpi räjähdysaine
 1079. Keskivirhe (keskivirhe[luo]: tilastotieteessä keskimääräistä virhettä ja sitä voidaan käyttää mittaamaan tiettyä todennäköisyyttä vastaavaa luottamusväliä
 1080. Nettotuotanto (nettotuotanto[luo]: mihin tahansa trofiatasoon kuuluvien eliöiden sitomaa energiaa, jota seuraavan trofiatason eliöt voivat käyttää
 1081. Perinataalikuolema (perinataalikuolema[luo]: sitä että yli 22-viikkoinen tai yli 500 grammaa painava sikiö syntyy kuolleena tai että vastasyntynyt kuolee ensimmäisen elinviikon aikana
 1082. Ekotehokkuus (ekotehokkuus[luo]: sitä, että tehdään enemmän tavaroita ja palveluja samalla kun tuotetaan vähemmän päästöjä ja saasteita
 1083. Alluusio (alluusio[luo]: viittausta johonkin asiayhteyden ulkopuoliseen, tunnettuun asiaan
 1084. Vonka (vonka[luo]: joko kalojen pyydystämistä tai sitä, että vahditaan tukinuiton aikana, etteivät tukit ruuhkaannu vongan kohdalle
 1085. Tussikynä (tussikynä[luo]: rakenteiltaan ja ominaisuuksiltaan vaihtelevia piirtämisvälineitä, joille on luonteenomaista piirrosmainen jälki
 1086. Peter Revson (peter Revson[luo]: (tyhja)
 1087. Ykkösmatriisi (ykkösmatriisi[luo]: n×m-matriisia, jonka kaikki alkiot ovat ykkösiä
 1088. Kennel (kennel[luo]: tavallisimmin koirien jalostustoimintaa eli pentujen teettämistä nartulla
 1089. Inversio-ongelma (inversio-ongelma[luo]: ongelman vastakkaista operaatiota
 1090. Infektio (infektio[luo]: vieraaseen lajiin kuuluvan taudinaiheuttajan tunkeutumista isäntälajin elimistöön sen ulkopuolelta tai siirtymistä isännän elimistön osasta toiseen
 1091. Pallotrigonometria (pallotrigonometria[luo]: kolmiomittausta pallon pintaa pitkin
 1092. Korvike (korvike[luo]: erilaisten asioiden korvaajaa, korvaamansa asian tilalla käytettävää
 1093. Putkiremontti (putkiremontti[luo]: rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostusta tai uusimista
 1094. Matinea (matinea[luo]: perinteisesti aamu- tai iltapäivän kulttuuritilaisuutta, kuten teatteriesitystä tai konserttia
 1095. Libido (libido[luo]: yleismerkityksessään sukupuolista halua
 1096. Peritoniitti (peritoniitti[luo]: vatsakalvon tulehdustilaa
 1097. Kääntäminen (kääntäminen[luo]: viestin muuntamista kielestä toiseen, lähtökielisen viestin siirtämistä kohdekielelle
 1098. Konekääntäminen (konekääntäminen[luo]: tietokoneohjelman suorittamaa kielenkääntämistä
 1099. Rinnakkaislaskenta (rinnakkaislaskenta[luo]: rinnakkaisuuden hyödyntämistä yhden laskentatehtävän ratkaisemista samanaikaisesti useita suorittimia tai suoritinytimiä käyttämällä
 1100. Desentralisaatio (desentralisaatio[luo]: päätöksenteon ja hallinnon hajottamista lähemmäksi kansalaisia
 1101. Hauduttaminen (hauduttaminen[luo]: ruoanlaitossa aineen tai aineiden pitämistä alle kiehumislämpötilassa tai lähelle kiehumista kuumennetussa nesteessä, kunnes ruoka on kypsää
 1102. Reductio ad absurdum (reductio ad absurdum[luo]: filosofista argumenttia, joka vertauskuvien, analogioiden tai reduktion kautta etenee mielettömyyksiin (absurdum), joita ei enää voi hyväksyä
 1103. Talopaketti (talopaketti[luo]: omakotitalon rakentamiseen esivalmistetuista rakennusosista koottua materiaalitoimitusta
 1104. Ekologinen selkäreppu (ekologinen selkäreppu[luo]: luonnonvaroja, joita tarvitaan jonkin tuotteen koko elinkaaren eli valmistuksen, kuljetuksen ja käytön aikana
 1105. Harsuuntuminen (harsuuntuminen[luo]: havupuiden neulaskatoa, joka aiheutuu esimerkiksi taudeista, happamoittavista päästöistä ja sääoloista
 1106. Retorinen kysymys (retorinen kysymys[luo]: interrogatiivi- eli kysymysmuotoista lausumaa, joka esitetään keskustelun tehokeinona eli retoriikkana ja johon odotetaan lähinnä samanmielisyyden osoitusta eikä niinkään vastausta
 1107. Domestikaatio (domestikaatio[luo]: eläinten kesyttämistä kotieläimiksi, ja monesti myös kasvien ottamista viljelyyn ja puutarhakasveiksi
 1108. Insuliinihoito (insuliinihoito[luo]: insuliinin avulla toteutettavaa diabeteksen hoitoa
 1109. Bakteremia (bakteremia[luo]: tilaa, jolloin veressä on tavattavissa bakteerikylvöä
 1110. Karakteristika (karakteristika[luo]: (tyhja)
 1111. Arvojoukko (arvojoukko[luo]: matematiikassa kaikkien funktion arvojen muodostamaa joukkoa
 1112. Maalijoukko (maalijoukko[luo]: sitä joukkoa, jossa on funktion kuvauksessa saatavia alkioita
 1113. Noninvasiivinen ventilaatio (noninvasiivinen ventilaatio[luo]: mekaanista hengityslaitehoitoa, joka toteutetaan ilman keinoilmatietä
 1114. Liikevoitto (liikevoitto[luo]: kirjanpidossa tuloslaskelman erää, joka lasketaan vähentämällä liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista liiketoiminnan kulut ja poistot
 1115. Nettotulos (nettotulos[luo]: (tyhja)
 1116. Hyperkuutio (hyperkuutio[luo]: kolmiulotteisen kuution n-ulotteista kuvausta
 1117. Pohjois-Italia (pohjois-Italia[luo]: (tyhja)
 1118. Ääntötapa (ääntötapa[luo]: kielitieteessä (erityisesti fonetiikassa) tapaa, jolla kieli, huulet ja muut ääntöväylän osat ovat kosketuksissa toisiinsa tiettyä äännettä tuotettaessa
 1119. Downstroke (downstroke[luo]: kielisoittimen (esimerkiksi kitaran) soittotyyliä, jossa haluttua kieltä soitetaan ylhäältä alaspäin
 1120. Kirjansidonta (kirjansidonta[luo]: kirjan kokoamista painetuista ja taitetuista arkeista tai yksittäisistä lehdistä sekä kirjan kansien ja selän valmistamista ja niiden kiinnittämistä paikoilleen
 1121. Täydennysmies (täydennysmies[luo]: sotatilanteessa tappioita kärsineeseen joukko-osastoon lähetettyä uutta miestä
 1122. Posliininmaalaus (posliininmaalaus[luo]: posliiniesineiden koristelemista maalauskuvioin
 1123. Marilainen mytologia (marilainen mytologia[luo]: marien keskuudessa kehittynyttä polyteististä tai pikemmin animistista maailmankuvaa ja kulttuurista tapakäytäntöä
 1124. Mehiläishoito (mehiläishoito[luo]: mehiläisten, etenkin tarhamehiläisten kasvatusta ja hoitoa hunajan ja mehiläisvahan keräämiseksi
 1125. Suomen koulutuspolitiikka (suomen koulutuspolitiikka[luo]: Suomen koulutukseen liittyvää politiikkaa ja yleistä hallinnon suhtautumista koulutukseen
 1126. Heraldinen kohteliaisuus (heraldinen kohteliaisuus[luo]: vaakunan muuttamista peilikuvakseen tietyissä tapauksissa, kuten aviomiehen vaakunan kääntämistä vaimon vaakunaan päin allianssivaakunassa, vaakunan kääntämistä alttariin päin kirkossa tai exlibriksen vaakunan kääntämistä kirjan nimilehteä kohden
 1127. Kaikkeudenhistoria (kaikkeudenhistoria[luo]: kaikkeuden historiaa käsittelevää historian alaa
 1128. Tulonsiirto (tulonsiirto[luo]: politiikassa ja kansantaloudessa tulojen siirtoa tulonsaajalta toiselle
 1129. Haamumaili (haamumaili[luo]: mailin juoksemista alle neljässä minuutissa
 1130. Maisemanhoito (maisemanhoito[luo]: toimenpiteitä, joilla pidetään yllä, entistetään tai uusitaan ihmisen elinympäristön kauneusarvoja
 1131. Pähkinäallergia (pähkinäallergia[luo]: yliherkkyyttä pähkinöille
 1132. Perfektionismi (perfektionismi[luo]: psykologiassa joko halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin taikka uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella
 1133. Poliittisen kentän pirstoutuminen (poliittisen kentän pirstoutuminen[luo]: politiikassa kannatuksen ja vallan hajoamista useille ryhmille tai puolueille
 1134. McLaren MP4-22 (mcLaren MP4-22[luo]: (tyhja)
 1135. Seisontajarru (seisontajarru[luo]: auton laitetta, joka pitää auton paikallaan mm
 1136. Suomalainen kansanperinne (suomalainen kansanperinne[luo]: suomalaisille perinteisiä ja kansanomaisia käytäntöjä, teknologioita, uskomuksia, tietoja, asenteita ja tapoja
 1137. Nupo (nupo[luo]: sarvetonta nautaa, joskus vuohta ja lammastakin
 1138. Ukkosen väki (ukkosen väki[luo]: (tyhja)
 1139. Kakutus (kakutus[luo]: yleensä täytekakun heittämistä tai litistämistä ihmisen kasvoille
 1140. Väriaisti (väriaisti[luo]: monilla eliöillä olevaa kykyä erotella eri värejä toisistaan
 1141. Kolorismi (kolorismi[luo]: maalaustaiteessa värin korostettua käyttöä tai värivaikutusten tehokasta käyttöä
 1142. Peittaus (siemenvilja) (peittaus (siemenvilja)[luo]: siemenviljan käsittelyä peittausaineella, joka on myrkyllinen sienikasvustoa ja tuhohyönteisiä torjumaan tarkoitettu maatalouden torjunta-aine
 1143. Syvyysnäkö (syvyysnäkö[luo]: näköaistin tai konenäön kykyä erottaa esineiden etäisyyksiä ja nähdä maailma kolmiulotteisena
 1144. Ylikunto (ylikunto[luo]: sitä, että elimistöä on rasitettu enemmän kuin mistä sillä on mahdollisuudet palautua
 1145. Identtinen yhtälö (identtinen yhtälö[luo]: (tyhja)
 1146. Työvoimapula (työvoimapula[luo]: työmarkkinoiden tilannetta, jossa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään kysyntää jollain alalla
 1147. Hyperpyreksia (hyperpyreksia[luo]: poikkeuksellisen korkeaa kuumetta, joka voi pahimmillaan aiheuttaa pysyviä elinvaurioita tai kuoleman
 1148. Arabivastaisuus (arabivastaisuus[luo]: vihamielisyyttä arabeja kohtaan
 1149. Viisas (viisas[luo]: yleisesti ihmistä, jolla on viisautta — joka osoittaa esimerkiksi oppineisuutta ja laajoja tietoja, tai kykyä ajatella tai harkita asioita selkeästi ja syvällisesti
 1150. Viisas (viisas[luo]: (tyhja)
 1151. Insuliiniresistenssi (insuliiniresistenssi[luo]: tilaa, jossa insuliinin vaikutus heikkenee, jonka seurauksena verensokeri nousee
 1152. Rakkaudenhauta (rakkaudenhauta[luo]: yleensä yksityistä naisen hautaa, joka on sijoitettu varsinaisen hautausmaan ulkopuolelle
 1153. Kansanviisaus (kansanviisaus[luo]: yleisimmin kansanomaisia, ei-tieteellisiä tietoja tai käsityksiä maailmasta, jotka eivät kuitenkaan ole suoranaisesti myyttisiä tai yliluonnollisia
 1154. Marsin kanavat (marsin kanavat[luo]: (tyhja)
 1155. Syyllisyys (syyllisyys[luo]: psykologiassa ja psykiatriassa ensisijaisesti väärin tekemisen tunnetta ja tuskallista tietoisuutta siitä, että on tehnyt jotakin moraalisesti väärää tai rikkonut lupauksen
 1156. Maassamuutto (maassamuutto[luo]: maan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa muuttoa, erotuksena maan rajojen ulkopuolelle suuntautuva muutto eli siirtolaisuus tai ulkomailta tapahtuva maahanmuutto
 1157. Mikrokirurgia (mikrokirurgia[luo]: toimenpidettä, jossa mikroskoopin alla leikataan erityisinstrumenteilla kaikkein hienoimpia rakenteita
 1158. Lysenkolaisuus (lysenkolaisuus[luo]: Trofim Denisovitš Lysenkon johtamaa näennäistieteellistä liikettä, joka vastusti Gregor Mendelin kehittämää perinnöllisyystiedettä
 1159. Lysenkolaisuus (lysenkolaisuus[luo]: (tyhja)
 1160. Asynkroninen verkko-opetus (asynkroninen verkko-opetus[luo]: verkko-opiskelua, jossa osapuolet eivät ole kasvokkain
 1161. Yleinen sauna (yleinen sauna[luo]: (tyhja)
 1162. Anamneesi (teologia) (anamneesi (teologia)[luo]: kristillisessä teologiassa pelastustapahtuman nykyistymistä jumalanpalveluksessa
 1163. Anamneesi (lääketiede) (anamneesi (lääketiede)[luo]: lääketieteessä esitietoja, joita potilas antaa esimerkiksi sairauden kulusta
 1164. Kaksikäyttötuote (kaksikäyttötuote[luo]: tuotetta tai palvelua, jota voidaan käyttää sekä siviilikäytössä että mahdollisesti edistämään joukkotuhoaseiden kehitystä tai muun sotilaallisen toimintakyvyn parantamista
 1165. Sierpinskin luku (sierpinskin luku[luo]: sellaista paritonta luonnollista lukua k, jolle pätee, että kaikki kokonaisluvut muotoa k × 2n + 1 ovat yhdistettyjä lukuja (siis eivät ole alkulukuja) kaikilla n:n arvoilla
 1166. Kokemus (kokemus[luo]: sellaisia tietoja, kykyjä ja taitoja selviytyä ympäristössä ja tehtävissä, joita ei ole hankittu teoreettisen opiskelun kautta, vaan vuorovaikutuksessa fysikaaliseen todellisuuteen
 1167. Pakkosiirto (pakkosiirto[luo]: väestön siirtämistä maan sisällä vastoin näiden tahtoa
 1168. Nostovoimakeskiö (nostovoimakeskiö[luo]: ilma-aluksen pituusakselilla sitä pistettä, josta nostovoimavektorin katsotaan lähtevän, eli sitä pituusakselin pistettä, johon nostovoima on keskittynyt
 1169. Työläiskirjallisuus (työläiskirjallisuus[luo]: työläiskirjailijoiden luomaa sanataidetta
 1170. Markkinoiden kyllästyminen (markkinoiden kyllästyminen[luo]: elinkeinoelämässä sitä, että tuotteiden ja palveluiden tarjontaa on enemmän kuin kysyntää
 1171. Tagaloa (tagaloa[luo]: samoankielellä tarujen ylijumalaa
 1172. Independent-elokuva (independent-elokuva[luo]: yleensä pienen budjetin elokuvaa, jonka tuottaa pieni elokuvastudio
 1173. Apoteoosi (apoteoosi[luo]: jumalaksi muuttumista, jumalaksi julistamista
 1174. Rakastajatar (rakastajatar[luo]: naispuolista seksikumppania, joka ei ole kumppaninsa avo- tai aviopuoliso
 1175. Irtolaisuus (irtolaisuus[luo]: sosiaalista tilannetta, jossa henkilöiltä (irtolaisilta) puuttuu kiinteä asuinpaikka ja mahdollisuus säännölliseen toimeentuloon
 1176. Érik Comas (érik Comas[luo]: (tyhja)
 1177. Abhinaya (abhinaya[luo]: intialaisen klassisen tanssin ilmaisua, eli "ekspressiivistä aspektia"
 1178. Navarasas (navarasas[luo]: intialaisen klassisen tanssin yhdeksää eri tunnetilaa
 1179. Cipher Pol (cipher Pol[luo]: numeron sanomista ja Pol poliisia (kuten Interpol)
 1180. Luettelo matemaattisista merkeistä (luettelo matemaattisista merkeistä[luo]: (tyhja)
 1181. Kolmivuorotyö (kolmivuorotyö[luo]: vuorotyötä, jossa työntekijällä on aamu-, ilta- ja yövuoroja
 1182. Luettelo perinteisistä suomalaisista vesiliikennesanoista (luettelo perinteisistä suomalaisista vesiliikennesanoista[luo]: (tyhja)
 1183. Seulontatutkimus (seulontatutkimus[luo]: lääketieteessä strategiaa, jonka avulla löydetään oireettomasta väestöstä tiettyjä sairauksia
 1184. Jättikasvu (jättikasvu[luo]: lääketieteessä suurikokoisuutta, joka voi olla joko normaalina pidettävä tai esimerkiksi kasvuhormonin liikaerityksestä tai muusta epänormaaliudesta johtuvaa
 1185. Arkipäivä (arkipäivä[luo]: vanhemmassa merkityksessä kaikkia muita päiviä paitsi sunnuntaita ja kirkollisia juhlapäiviä, tai uudemmassa merkityksessä päiviä maanantaista perjantaihin, yleisiä juhlapäiviä yleensä lukuun ottamatta
 1186. Ariosofia (ariosofia[luo]: arjalaista rotua koskevaa okkulttista aatetta, jonka kehittivät Guido von List ja Jorg Lanz von Liebenfels vuosien 1890 ja 1930 välillä
 1187. Carel Godin de Beaufort (carel Godin de Beaufort[luo]: (tyhja)
 1188. Vatikaanin vankeus (vatikaanin vankeus[luo]: paavinistuimen riitaa yhdistyneen Italian valtion kanssa vuosina 1870–1929
 1189. Vatikaanin vankeus (vatikaanin vankeus[luo]: (tyhja)
 1190. ATEX (aTEX[luo]: räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja standardisointia
 1191. Sotaharjoitus (sotaharjoitus[luo]: sodankäynnin harjoittelemista varten järjestettyä harjoitusta
 1192. Trakeostomia (trakeostomia[luo]: reiän tekemistä henkitorveen
 1193. Askites (askites[luo]: nesteen kertymistä vatsaonteloon
 1194. Investituura (investituura[luo]: viran tai maaomaisuuteen kohdistuvan hallintoikeuden antamista sekä läänittämistä
 1195. Työtyytyväisyys (työtyytyväisyys[luo]: subjektiivisesti koettua sopeutumisen astetta työssä
 1196. Hemolyysi (hemolyysi[luo]: punasolujen hajoamista
 1197. Super Aguri SA07 (super Aguri SA07[luo]: (tyhja)
 1198. Ablaatio (ablaatio[luo]: jonkin materiaalin haihtumista tai sulamista
 1199. Ruoppaus (ruoppaus[luo]: vesistön pohjan kaivamista veden syvyyden lisäämiseksi
 1200. Toonika (toonika[luo]: sävellajin tai sävelasteikon perussäveltä eli ensimmäistä säveltä
 1201. Subdominantti (subdominantti[luo]: sävelasteikossa IV asteen säveltä, eli toonikan suhteen sitä säveltä, jonka sävellajissa on yksi ylennysmerkki vähemmän (tai alennusmerkki enemmän) kuin toonikaa vastaavassa
 1202. Dominantti (dominantti[luo]: sävelasteikon eli skaalan V asteen säveltä eli huippusäveltä tai sille perustuvaa sointua
 1203. Oppitunti (oppitunti[luo]: (koulu)opetuksen ajallista perusyksikköä
 1204. Akuankkakierto (akuankkakierto[luo]: soinnutusta, jossa toistuvat ostinatona toonika, submediantti (toonikaa vastaava mollisävellaji), subdominantti ja dominantti
 1205. Konkordaatti (konkordaatti[luo]: valtion ja kirkon välistä sopimusta, vaikkakin sillä yleensä tarkoitetaan juuri valtion ja katolisen kirkon välistä sopimusta
 1206. Vieraanvaraisuus (vieraanvaraisuus[luo]: sitä, että ottaa asumukseensa tai tiloihinsa vieraita, ja on heitä kohtaan ystävällinen, avulias ja vastaanottavainen
 1207. Agitaatio (agitaatio[luo]: yleiskielessä voimakasta yritystä vaikuttaa muihin ihmisiin jonkin asian tai aatteen puolesta
 1208. Tekopyhyys (tekopyhyys[luo]: yleismerkityksessä viattomaksi tekeytymistä, vilpillisyyttä ja teeskentelyä tai myös tekohurskautta
 1209. Ensihoito (ensihoito[luo]: ammattihenkilöstön (ambulanssihenkilökunta) potilaalle hoitolaitoksen ulkopuolella antamaa hengenpelastavaa tai vamman pahenemista estävää hoitoa
 1210. Eponyymi (eponyymi[luo]: joko kuvitteellisen hahmon tai todellisen henkilön nimeä, jonka mukaan jokin kansa, paikka tai muu asia on nimetty
 1211. Ennätys (ennätys[luo]: lajissaan äärimmäistä, usein erityisesti tavoiteltua tulosta tai muuta, mitattavissa tai muutoin vertailtavissa olevaa arvoa
 1212. Leivittäminen (leivittäminen[luo]: ruoka-aineen kastamista jauhoihin ennen paistamista
 1213. Vierre (vierre[luo]: oluenvalmistuksessa nestemäistä suodosta, joka saadaan mäskäyksen jälkeen lopputuotteen siilauksessa
 1214. Kolobooma (kolobooma[luo]: reikää jossakin silmän rakenteista
 1215. Käyttöaste (käyttöaste[luo]: sitä tuotantokyvyn kapasiteetin osaa, mikä tehtaalla kulloinkin on käytössään
 1216. Toyota TF107 (toyota TF107[luo]: (tyhja)
 1217. Machi-bugyō-shō (machi-bugyō-shō[luo]: feodaalisen Japanin kaupungin maistraattia
 1218. SVO-kieli (sVO-kieli[luo]: kielitieteessä kieltä jossa perussanajärjestys on subjekti-verbi-objekti (esimerkiksi minä ajan autoa)
 1219. SOV-kieli (sOV-kieli[luo]: kielitieteessä kieltä, jonka perussanajärjestys on subjekti-objekti-verbi eli suomeen sovellettuna esimerkiksi ”minä autoa ajan”
 1220. SOV-kieli (sOV-kieli[luo]: (tyhja)
 1221. VOS-kieli (vOS-kieli[luo]: kielitieteessä kieltä, jossa tavallisin sanajärjestys on verbi–objekti–subjekti (esimerkiksi "ajan autoa minä")
 1222. VOS-kieli (vOS-kieli[luo]: (tyhja)
 1223. Kuolemanottelu (kuolemanottelu[luo]: tässä tarunhohtoista jalkapallo-ottelua, jonka pääasiassa ukrainalaisten Kiovan Dynamon ja Kiovan Lokomotivin seurajoukkueiden pelaajista koottu joukkue pelasi Ukrainaa miehittäneen natsi-Saksan Luftwaffesta koottua Adler-joukkuetta (usein mainittu nimellä Flakelf) vastaan Kiovassa 9
 1224. Historiallinen Jeesus (historiallinen Jeesus[luo]: raamatuntutkijoiden historiantutkimuksen menetelmillä tekemää ennallistusta Uuden testamentin kuvaamasta Jeesus Nasaretilaisesta henkilönä
 1225. Englantilainen jujutsu (englantilainen jujutsu[luo]: (tyhja)
 1226. Hapen kiertokulku (hapen kiertokulku[luo]: hapen kiertoa eri prosesseissa maapallolla
 1227. Biologiset reumalääkkeet (biologiset reumalääkkeet[luo]: tulehduksellisissa reumataudeissa tulehduksen leviämiseen liittyvän välittäjäaineen vasta-ainetta
 1228. Kypsyminen (kypsyminen[luo]: tavallisesti hedelmien ja siemenien valmistumisen viimeisiä vaiheita ennen varisemista ja leviämistä
 1229. Demarkaatio-ongelma (demarkaatio-ongelma[luo]: tieteenfilosofiassa kysymystä siitä, miten ja minne tieteen rajat on asetettava
 1230. Teemasivu:Jalkapallo/Artikkelipoiminta 0 (teemasivu:Jalkapallo/Artikkelipoiminta 0[luo]: tässä tarunhohtoista jalkapallo-ottelua, jonka pääasiassa ukrainalaisten Kiovan Dynamon ja Kiovan Lokomotivin seurajoukkueiden pelaajista koottu joukkue pelasi Ukrainaa miehittäneen natsi-Saksan ilmavoimien sotilaista koottua Adler-joukkuetta (usein mainittu nimellä Flakelf) vastaan Kiovassa loppukesällä 1942
 1231. Rakenteen muodostuminen (rakenteen muodostuminen[luo]: kosmologiassa siirtymistä alkuräjähdyksen jälkeistä, kosmisessa taustasäteilyssä havaittavasta, homogeenisesta ja isotrooppisesta kaikkeudesta epähomogeenisempaan suuntaan
 1232. Surface-lävistys (surface-lävistys[luo]: lävistystä tasaisella ihoalueella, jossa ei ole normaalin lävistyksen mahdollistavaa ulkonemaa
 1233. Maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakenne (maailmankaikkeuden suuren mittakaavan rakenne[luo]: kosmologiassa aineen ja valon havaittua jakautumista suurimmilla mittakaavoilla, tyypillisesti miljardien valovuosien mittakaavassa
 1234. Heteronormatiivisuus (heteronormatiivisuus[luo]: oletusta kahdesta luonnollisesta sukupuolesta, miehestä ja naisesta, joka otetaan havainnon lähtökohdaksi
 1235. Ilmansulku (ilmansulku[luo]: rakennusosan ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle
 1236. Teemasivu:Paavius/Artikkelipoimintoja3 (teemasivu:Paavius/Artikkelipoimintoja3[luo]: paaviuden historiaa karkeasti 600-luvulta eli Gregorius I:n ajalta noin 1400-luvulle suuren skisman aikoihin
 1237. Lehdistö (lehdistö[luo]: sanoma- ja aikakauslehtiä sekä niiden edustajia ja lehtimiehiä
 1238. Off Broadway (off Broadway[luo]: teatteriesityksiä, joita esitetään Manhattanin muissa pienemmissä teattereissa
 1239. Eksponentiaalinen kasvu (eksponentiaalinen kasvu[luo]: matematiikassa jonkin suureen tai funktion kasvua, joka on suoraan verrannollinen funktion kulloiseenkin arvoon, eli mitä suurempi se on, sitä nopeammin se kasvaa
 1240. Parinmuodostus (fysiikka) (parinmuodostus (fysiikka)[luo]: fysiikassa alkeishiukkasen ja sen antihiukkasen syntymistä tavallisimmin fotonista (tai muusta neutraalista bosonista)
 1241. Tilanyhtälö (kosmologia) (tilanyhtälö (kosmologia)[luo]: (tyhja)
 1242. Lesbous erotiikassa (lesbous erotiikassa[luo]: naisten välisen seksuaalisen kanssakäymisen kuvallista tai sanallista esittämistä
 1243. Kosmologinen horisontti (kosmologinen horisontti[luo]: kosmologiassa hypoteettista rajaa, jota kaukaisempaa tapahtumaa havaitsija ei voi havaita koskaan kaikkeuden laajenemisen vuoksi
 1244. Korkeakontekstinen (korkeakontekstinen[luo]: esitystapaa tai käyttäytymismallia, jossa suoran sanomisen ja ilmaisun sijasta käytetään tilanteeseen tai asemaan liittyviä viitteitä, jolloin ei ole välttämätöntä eikä suotavaa sanoa asioita suoraan matalakontekstisen kulttuurin tapaan
 1245. Hiukkashorisontti (hiukkashorisontti[luo]: kosmologiassa rajaa, jota kauempaa havaitsija ei ole voinut havaita kaikkeuden olemassaolon aikana
 1246. Kopernikaaninen periaate (kopernikaaninen periaate[luo]: kosmologiassa periaatetta, jonka mukaan Maa ei ole kaikkeudessa minkäänlaisessa erityisasemassa
 1247. Matalakontekstinen (matalakontekstinen[luo]: esitystapaa tai käyttäytymismallia, jossa asiat sanotaan suoraan
 1248. Red Bull RB3 (red Bull RB3[luo]: (tyhja)
 1249. Thomsonin sironta (thomsonin sironta[luo]: fysiikassa sähkömagneettisen säteilyn siroamista varatusta hiukkasesta
 1250. Kombinaatti (kombinaatti[luo]: sarjaankytkettyä moduulisysteemiä, jossa yhden moduulin tuote on toisen moduulin syöte
 1251. On demand (on demand[luo]: palvelua tai toimintaa, joka vastaa sen käyttäjän tai asiakkaan tarpeeseen tarvittaessa tai vaadittaessa
 1252. Merien happamoituminen (merien happamoituminen[luo]: merien pH-arvon pienenemistä, joka johtuu pääasiassa hiilidioksidin sitoutumisesta meriin ja osittain meriin satavista happosateista
 1253. Hyppyheitto (hyppyheitto[luo]: koripallolla suoritettavaa heittoa, joka tehdään hypäten
 1254. Benetton B196 (benetton B196[luo]: (tyhja)
 1255. McLaren MP4/11 (mcLaren MP4/11[luo]: (tyhja)
 1256. Jordan 196 (jordan 196[luo]: (tyhja)
 1257. Lalofobia (lalofobia[luo]: järjetöntä puhumisen tai puhumisen yrittämisen pelkoa
 1258. Ligier JS43 (ligier JS43[luo]: (tyhja)
 1259. Sauber C15 (sauber C15[luo]: (tyhja)
 1260. Tyrrell 024 (tyrrell 024[luo]: (tyhja)
 1261. Mukana liikkuva etäisyys (mukana liikkuva etäisyys[luo]: kosmologiassa menetelmää, jolla kuvataan etäisyyttä laajenevassa avaruudessa
 1262. Footwork FA17 (footwork FA17[luo]: (tyhja)
 1263. Marjapussi (marjapussi[luo]: (tyhja)
 1264. Raharealisaatio (raharealisaatio[luo]: siirtymistä kulta- tai hopeakantaan järjestelmästä, jossa rahan arvoa ei ole määritelty jalometalleina, vaan rahan arvo perustuu pelkästään luottamukseen
 1265. Kaarevuus (kaarevuus[luo]: matematiikassa lukuisia geometrisia käsitteitä
 1266. Viitta (tekstiili) (viitta (tekstiili)[luo]: pitkää, hihatonta päällysvaatteena käytettävää vaatekappaletta
 1267. Romuttaminen (romuttaminen[luo]: elinkaarensa päähän tulleiden rakennelmien, koneiden ja laitteiden, kuten laivojen, autojen tai kylmäkoneiden tarkoituksellista hajottamista tai purkamista
 1268. Biopsia (biopsia[luo]: koepalan tai solunäytteen ottamista elävästä kudoksesta ja näytteen tarkastelua
 1269. Aurinkolämmitys (aurinkolämmitys[luo]: auringon energian käyttöä lämmitykseen
 1270. Life (lehti) (life (lehti)[luo]: (tyhja)
 1271. Projektinhallinta (projektinhallinta[luo]: resurssien (kuten työvoiman) organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti
 1272. Rekrytointi (rekrytointi[luo]: työntekijöiden hakemista avointa työpaikkaa tai työtehtävää varten
 1273. Ukkosen ennakointi (ukkosen ennakointi[luo]: tapoja, joiden avulla voidaan päätellä, onko tulossa ukkosta
 1274. Dunkirkmax (dunkirkmax[luo]: suurinta Dunkerquen satamaan mahtuvaa rahtilaivaa
 1275. Setouchmax (setouchmax[luo]: suurinta laivaa, joka pystyy käyttämään Seton sisämeren satamia
 1276. Forti FG03 (forti FG03[luo]: (tyhja)
 1277. Hydridi (hydridi[luo]: useimmiten kemiallista yhdistettä, jossa on vety anionina H−
 1278. Hydridi (hydridi[luo]: (tyhja)
 1279. Ketsaalin pyrstösulka (ketsaalin pyrstösulka[luo]: keskiamerikkalaisen trogonilintuihin kuuluvan mayaketsaalin (Pharomachrus mocinno) pyrstön pitkiä ja koristeellisia sulkia
 1280. Bullet-luotto (bullet-luotto[luo]: lainaa, jonka takaisinmaksu tapahtuu yhtenä eränä erääntymishetkellä
 1281. Dijala (joki) (dijala (joki)[luo]: (tyhja)
 1282. Kemiallinen prosessi (kemiallinen prosessi[luo]: (tyhja)
 1283. Kaapista ulos tuleminen (kaapista ulos tuleminen[luo]: sitä, että sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö kertoo seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan jollekin henkilölle tai julkisesti
 1284. Hurusrata (hurusrata[luo]: Varkauden kaupungissa sijaitsevaa Stora Enson Kommilan tehtaille menevää seitsemän kilometrin mittaista rataosuutta, joka alkaa Varkauden Joutenlahdesta
 1285. Teo Fabi (teo Fabi[luo]: (tyhja)
 1286. Yhtenäiskoulu (yhtenäiskoulu[luo]: koko perusopetuksen ja mahdollisesti myös lukion kattavaa koko ikäluokalle yhteistä koulua, jossa oppilaita ei erotella erityyppisiin kouluihin koulumenestyksen perusteella
 1287. Itseluottamus (itseluottamus[luo]: uskoa siihen, että suoriutuu tai selviytyy hyvin siitä, mihin ryhtyy tai joutuu
 1288. Hyperglykemia (hyperglykemia[luo]: liian korkeaa verensokeria
 1289. Työllistäminen (työllistäminen[luo]: työvoimaviranomaisten, esimerkiksi Työ- ja elinkeinotoimiston, tekemää työttömän työnsaantia edistävää toimenpidettä
 1290. Suomalainen tautiperintö (suomalainen tautiperintö[luo]: noin 40 perinnöllistä sairautta, jotka ovat Suomessa, osa myös Pohjois-Ruotsissa, huomattavasti yleisempiä kuin muualla maailmassa, vaikkeivät ne tosin yleisiä sairauksia ole myöskään Suomessa eivätkä Pohjois-Ruotsissa
 1291. Kerroin (kerroin[luo]: (tyhja)
 1292. Partikulaari (partikulaari[luo]: metafysiikassa universaalin eli yleiskäsitteen yksittäistä ilmentymää
 1293. Pariutuminen (pariutuminen[luo]: koiraan ja naaraan liittymistä pariksi ja seksuaalista virittymistä ennen parittelua
 1294. Uuskolonialismi (uuskolonialismi[luo]: länsimaiden harjoittamaa kehitysmaiden hallintaa taloudellista hyötyä varten
 1295. Vuoden 1101 ristiretki (vuoden 1101 ristiretki[luo]: (tyhja)
 1296. Antiokian piiritys (antiokian piiritys[luo]: ensimmäisen ristiretken aikana suoritettua piiritystä, jonka seurauksena ristiretkeläisten onnistui vallata muslimien hallussaan pitämä Antiokian kaupunki
 1297. Jōjutsu (jōjutsu[luo]: perinteistä japanilaista jō-sauvankäyttötaitoa ja on osa-alue japanilaisessa bujutsussa (sotataito)
 1298. Jōjutsu (jōjutsu[luo]: (tyhja)
 1299. Boreout (boreout[luo]: (tyhja)
 1300. Magur (magur[luo]: laivaa, GUR kori tai tilavuusyksikkö 300 litraa
 1301. Fonotaksi (fonotaksi[luo]: äänteiden jonoamista
 1302. Kutsuohjattu joukkoliikenne (kutsuohjattu joukkoliikenne[luo]: asiakastarpeen mukaan reitittyvää julkista joukkoliikennettä
 1303. Sukupuolten tasa-arvo (sukupuolten tasa-arvo[luo]: sitä, että kaikilla sukupuolilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan
 1304. Perintä (perintä[luo]: laissa kaikkia toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velkojan saatava
 1305. Ravioli (ravioli[luo]: pyöreitä tai kulmikkaita täytettyjä pastatyynyjä
 1306. Saunakulttuuri (saunakulttuuri[luo]: (tyhja)
 1307. Mikromaksu (mikromaksu[luo]: hyvin pientä rahallista korvausta jostain palvelusta
 1308. Nollalla jakaminen (nollalla jakaminen[luo]: jakolaskua, jossa jakaja on nolla
 1309. Tanoreksia (tanoreksia[luo]: kohtuutonta auringon ottamista tai solariumissa olemista
 1310. Valehtelu (valehtelu[luo]: (tyhja)
 1311. Vektori (biologia) (vektori (biologia)[luo]: biologiassa "kuljettajaa"
 1312. Veteraanikuntoutus (veteraanikuntoutus[luo]: Suomessa vuosien 1939–1945 sotiin osallistuneiden henkilöiden ja heidän puolisoidensa toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi annettavaa laitos- tai avomuotoista kuntoutusta, johon sisältyy myös tarpeellinen tutkimus ja hoito
 1313. Veteraanikuntoutus (veteraanikuntoutus[luo]: (tyhja)
 1314. Tiedonlähde (tiedonlähde[luo]: dokumenttia tai muuta informaation kantajaa
 1315. Lambin siirtymä (lambin siirtymä[luo]: kvanttimekaniikassa vetyatomin kahden energiatilan välistä pientä energiaeroa
 1316. Rakennuksen vaippa (rakennuksen vaippa[luo]: rakennuksen niitä rakennusosia, jotka erottavat rakennuksen lämmöneristetyt tilat ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta
 1317. Hitlerin päiväkirjat (hitlerin päiväkirjat[luo]: väärennökseksi paljastuneita tekstejä, jotka länsisaksalainen Stern -viikkolehti osti aitoina Adolf Hitlerin päiväkirjoina
 1318. Wikipedia:Poistettavat sivut/Shaima Saidani (wikipedia:Poistettavat sivut/Shaima Saidani[luo]: (tyhja)
 1319. Autuas (autuas[luo]: kristinuskossa pelastettua tai yliluonnollisella tavalla onnellista
 1320. Vakuutuskuntoutus (vakuutuskuntoutus[luo]: suppeassa merkityksessä ensisijaisen korvausjärjestelmän (ns
 1321. Työtaistelu (työtaistelu[luo]: (tyhja)
 1322. Kierteitys (kierteitys[luo]: kierteen valmistamista työkappaleeseen
 1323. Varhaiskuntoutus (varhaiskuntoutus[luo]: tavanomaista vähäisempien sairausoireiden tai työkyvyn ennakoitavissa olevan heikkenemisen perusteella toteutettua ammatillista kuntoutusta
 1324. Shipping (shipping[luo]: yleisimmin fanien tunteellista tai älyllistä kiinnostusta fiktiollisen tarinan hahmojen romanttiseen kehitykseen
 1325. Julkisuusperiaate (julkisuusperiaate[luo]: julkisen hallinnon avoimuutta
 1326. Menestys (menestys[luo]: tavoitteiden onnistunutta saavuttamista
 1327. Heijastin (heijastin[luo]: heijastavaa levyä tai muuta rakennetta sekä erityisesti teillä pimeän aikaan liikkujille turvaksi tarkoitettua, valoa hyvin heijastavaa riipuslevyä, vaatetarraa tai vastaavaa
 1328. Kosketussuojaus (kosketussuojaus[luo]: ihmisen suojausta sähköiskulta normaalitilanteessa
 1329. Kosketusjännitesuojaus (kosketusjännitesuojaus[luo]: sähkölaitteen käyttäjän suojaamista sähköiskulta vikatilanteessa
 1330. Vesijalanjälki (vesijalanjälki[luo]: sitä, kuinka paljon henkilö, yhteisö, valtio tai vastaava on kuluttanut maailman vesivaroja kaikkien kuluttamiensa hyödykkeiden myötä
 1331. Force India (force India[luo]: (tyhja)
 1332. Muutosvastarinta (muutosvastarinta[luo]: muutoksen tai sen suunnittelun vastustusta ja kritisointia, joka ilmenee yksilöiden tai ryhmien käyttäytymisessä
 1333. Multilateralismi (multilateralismi[luo]: monenkeskistä yhteistyötä ja päätöksentekoa
 1334. Teemasivu:Kulttuuri/Johdanto (teemasivu:Kulttuuri/Johdanto[luo]: yhteisön tai koko ihmiskunnan henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta: tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys
 1335. Whyten järjestelmä (whyten järjestelmä[luo]: (tyhja)
 1336. Mielenterveyskuntoutus Suomessa (mielenterveyskuntoutus Suomessa[luo]: palveluja, jotka tukevat mielenterveyden häiriöistä kuntoutumista ja itsenäistä selviytymistä
 1337. Suvullinen lisääntyminen (suvullinen lisääntyminen[luo]: lisääntymistä sukusolujen avulla, toisin kuin esimerkiksi suoralla solunjakautumisella tai itiöiden kautta
 1338. Luettelo Suomen lähiöistä (luettelo Suomen lähiöistä[luo]: kiinteästä kaupunkirakenteesta erilleen rakennettua asuntoaluetta, joka on riippuvainen varsinaisesta kaupungista ja sen työpaikoista, palveluista ja joukkoliikenteestä
 1339. Pakkolaki (pakkolaki[luo]: lakia, joka rajoittaa työmarkkinajärjestöjen vapautta määritellä työehtosopimusten rajat, ja sillä ehtojen tasoa alennettaisiin vallitsevasta tasosta
 1340. Liike (fysiikka) (liike (fysiikka)[luo]: sitä, että luonnonilmiöitä koskevat havainnot ja mittaukset ovat kaiken fysikaalisen tiedon pohja
 1341. Vähemmistökieli (vähemmistökieli[luo]: kieltä, jota puhuu vähemmistö maan väestöstä
 1342. Cine-manga (cine-manga[luo]: mangasarjakuvaa, joka on koottu animesta valituista still-kuvista
 1343. Yhteiskuntavastuu (yhteiskuntavastuu[luo]: yritysten velvoitetta toimia vastuullisesti omassa yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa
 1344. Wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto4 (wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto4[luo]: (tyhja)
 1345. Kultainen keskitie (kultainen keskitie[luo]: filosofiassa tavoiteltua puoliväliä kahden ääripään, joista toinen edustaa liiallisuutta ja toinen puutteellisuutta, välillä
 1346. Siirtopakko (siirtopakko[luo]: shakissa tilannetta, jossa toisen osapuolen on pakko siirtää, vaikka siirto vain huonontaa hänen asemaansa
 1347. Identiteetti (psykologia) (identiteetti (psykologia)[luo]: psykologiassa ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään
 1348. Sedentismi (sedentismi[luo]: antropologiassa ja arkeologiassa kiinteää asutusta vastakohtana riistan tai vuodenaikojen mukaan siirtyvälle asutukselle
 1349. Chick lit (chick lit[luo]: kaunokirjallisuutta, joka käsittelee modernin naisen elämän ongelmia humoristisesti ja kevyesti
 1350. Pohjaeläimet (pohjaeläimet[luo]: yleisemmin pohjaeliöstöä, johon kuuluvat myös kasvit ja levät
 1351. Ackermann-ehto (ackermann-ehto[luo]: sellaista etupyöräohjauksen ohjausgeometriaa, joka toteuttaa ns
 1352. Ploidia (ploidia[luo]: homologisten kromosomistojen määrää solussa
 1353. Rasterilinjatiheys (rasterilinjatiheys[luo]: painettavaksi tarkoitetun aineiston kuvankäsittelyssä rasteripisteiden määrää senttimetrillä tai tuumalla (l/cm tai lpi)
 1354. Logaritminen asteikko (logaritminen asteikko[luo]: mitta-asteikkoa, jolla mitataan suureen määrän logaritmia itse suureen sijasta
 1355. SECI-malli (sECI-malli[luo]: (tyhja)
 1356. Luettelo 3D-grafiikkaohjelmista (luettelo 3D-grafiikkaohjelmista[luo]: tietokoneohjelmaa, jolla luodaan 3D-grafiikkaa
 1357. Emansipaatio (emansipaatio[luo]: vapautumista vierasmääräisyydestä, tulemista riippumattomaksi jostakin
 1358. Esihistoriallinen elämä (esihistoriallinen elämä[luo]: organismeja, jotka elivät maapallolla elämän alusta noin 3,8 miljardia vuotta sitten historiallisen ajan alkuun (noin vuoteen 3500 eaa)
 1359. United Buddy Bears (united Buddy Bears[luo]: 150 karhupatsasta, joista jokaisen on maalannut taiteilija eri YK:n jäsenmaasta maan oman tyylin mukaisesti
 1360. Oktettisääntö (oktettisääntö[luo]: pääryhmien alkuaineiden taipumusta ympäröityä kahdeksalla valenssielektronilla jalokaasujen (poikkeus He) tyypilliseen valenssielektronitilaan ns2np6
 1361. Amatööri (amatööri[luo]: yleisterminä jonkin harrastajaa tai harrastelijaa erotukseksi ammattilaisesta
 1362. Pintapelastaja (pintapelastaja[luo]: helikopterin miehistön jäsentä, joka tarvittaessa lasketaan vinssin avulla pelastustoimiin tai pelastusaluksen miehistön jäsentä, joka yleensä hyppää aluksesta veteen uhrin kannalta tuulen yläpuolelta, jolloin tuuli auttaa pelastajaa pääsemään pelastettavan luokse
 1363. Snookerin maksimibreikki (snookerin maksimibreikki[luo]: maksimaalisen pistemäärän saavuttamista yhdellä lyöntivuorolla
 1364. Hajautettu energiantuotanto (hajautettu energiantuotanto[luo]: tuotantomallia, jossa suhteellisen pienikokoiset sähkön-, lämmön- ja kylmäntuotannon laitokset ovat hajautuneena ympäri siirtoverkkoa
 1365. Krystallomantia (krystallomantia[luo]: tulevaisuuden tai muiden salattujen asioiden katsomista kristallipallon tai muiden heijastavien tai läpikuultavien välineiden kuten kristallin, kivien, lasin, peilin, Clauden peilin, veden, tulen tai savun avulla
 1366. Taloudellinen toiminta (taloudellinen toiminta[luo]: käytettävissä olevien varojen sopeuttamista parhaalla mahdollisella tavalla tarpeita silmällä pitäen
 1367. Tuotanto (tuotanto[luo]: laajimmassa mielessä kaikkea inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen tähtäävää toimintaa
 1368. Neurotiede (neurotiede[luo]: tieteenalaa, jotka tutkii hermoston toimintaa ja rakennetta
 1369. Tic-liike (tic-liike[luo]: nykimisoiretta tai lihasnyintää, joka esiintyy tahdosta riippumatta jatkuvasti toistuvina lyhyinä liikesarjoina etenkin kasvojen, kaulan ja hartioiden lihaksissa
 1370. Tilausliikenne (tilausliikenne[luo]: pääasiassa linja-autolla mutta myös esimerkiksi raitiovaunulla suoritettavaa reittiliikenteen ulkopuolista ajoa, jossa kuljetetaan ennalta sovittua matkustajaryhmää
 1371. Avoin standardi (avoin standardi[luo]: vakiointia, eli yhteistä sopimusta, jolloin standardia noudattavat pystyvät toteuttamaan saman tai keskenään yhtenevän sovelluksen
 1372. Ferrari F2008 (ferrari F2008[luo]: (tyhja)
 1373. Web design (web design[luo]: verkkosivujen toteutusta yritykselle tai yhteisölle
 1374. Wikipedia:Suositellut artikkelit/Valitut palat 2007 (wikipedia:Suositellut artikkelit/Valitut palat 2007[luo]: (tyhja)
 1375. McLaren MP4-23 (mcLaren MP4-23[luo]: (tyhja)
 1376. Koroke (koroke[luo]: ympäristöään korkeampaa kohtaa, joka on tavallisesti keinotekoisesti rakennettu
 1377. Primäärienergia (primäärienergia[luo]: energialähteiden sisältämää energiaa niiden neitseellisessä muodossa
 1378. Olkisellu (olkisellu[luo]: oljesta valmistettua selluloosaa, jota käytetään paperin raaka-aineena
 1379. Reseptio (reseptio[luo]: taiteen vastaanottoa
 1380. Toyota TF108 (toyota TF108[luo]: (tyhja)
 1381. Hätälasku (hätälasku[luo]: ilmailukielessä sitä, että lentokone laskeutuu lähimmälle sopivalle lentokentälle jonkin erityisen lentokoneessa tapahtuvan tilanteen takia
 1382. BMW Sauber F1.08 (bMW Sauber F1.08[luo]: (tyhja)
 1383. Vapaussotakirjallisuus (vapaussotakirjallisuus[luo]: Suomessa vuoden 1918 sisällissotaan liittyvää kirjallisuutta, joka pitää mainittua sotaa luonteeltaan Suomen itsenäistymiseen läheisesti liittyvänä sotana, tässä mielessä vapaussotana ja kuvaa sitä valkoisen osapuolen näkökannoilta
 1384. Aivovuoto (aivovuoto[luo]: työikäisten koulutettujen ihmisten muuttamista maasta toiseen, jolloin alkuperämaa häviää osaavan työvoiman suhteen
 1385. Jordan 191 (jordan 191[luo]: (tyhja)
 1386. Alma mater (alma mater[luo]: korkeakoulua, jossa tieteilijä on suorittanut akateemisen tutkinnon
 1387. Akkusatorinen menetelmä (akkusatorinen menetelmä[luo]: (tyhja)
 1388. Inkvisitorinen menetelmä (inkvisitorinen menetelmä[luo]: rikosoikeudenkäynnin järjestämistä siten, että aloite oikeudenkäynnin aloittamisesta on tuomioistuimella ja se ei ole tuomiossaan sidottu osapuolten esittämiin todisteisiin tai väitteisiin niin kuin akkusatorisessa menetelmässä
 1389. Työväen säästöpankki (työväen säästöpankki[luo]: (tyhja)
 1390. Minardi PS02 (minardi PS02[luo]: (tyhja)
 1391. Kategorinen arvostelma (kategorinen arvostelma[luo]: tällaisen arvostelman syllogistista muotoa
 1392. McLaren MP4/3 (mcLaren MP4/3[luo]: (tyhja)
 1393. Benetton B187 (benetton B187[luo]: (tyhja)
 1394. Jordan EJ11 (jordan EJ11[luo]: (tyhja)
 1395. Williams FW11 (williams FW11[luo]: (tyhja)
 1396. Perususkomus (perususkomus[luo]: tietoteoreettisessa fundamentalismissa uskomusta, joka on oikeutettu mutta ei saa oikeutustaan muilta uskomuksilta
 1397. Ferrari F1/87 (ferrari F1/87[luo]: (tyhja)
 1398. Koneellistuminen (koneellistuminen[luo]: koneiden ja laitteiden käyttöä avustamaan ihmistä fyysisessä työssä
 1399. Minardi M187 (minardi M187[luo]: (tyhja)
 1400. Julkiset hankinnat (julkiset hankinnat[luo]: tavara- ja palveluhankintoja, joita hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt toteuttavat hankintalain (348/2007) mukaan
 1401. Lotus 99T (lotus 99T[luo]: (tyhja)
 1402. Lisääntymisterveys (lisääntymisterveys[luo]: mahdollisuutta turvalliseen ja hyvään sukupuolielämään sekä mahdollisuutta hankkia haluttu määrä lapsia haluttuun aikaan
 1403. Zakspeed 871 (zakspeed 871[luo]: (tyhja)
 1404. Tyrrell DG016 (tyrrell DG016[luo]: (tyhja)
 1405. Puuterilumi (puuterilumi[luo]: vastasatanutta irtonaista, tiivistymätöntä lunta
 1406. Renault R28 (renault R28[luo]: (tyhja)
 1407. Williams FW30 (williams FW30[luo]: (tyhja)
 1408. Galvaaninen erotus (galvaaninen erotus[luo]: sähkötekniikassa sähköisen järjestelmän kahden osan välillä olevaa eristystä, joka estää varauksenkuljettajien siirtymisen osien välillä
 1409. Honda RA108 (honda RA108[luo]: (tyhja)
 1410. Jordan 192 (jordan 192[luo]: (tyhja)
 1411. Epätavanomainen öljy (epätavanomainen öljy[luo]: öljyä, joka tuotetaan menetelmillä, jotka poikkeavat tavanomaisesta öljyntuotannosta
 1412. Olkainmatti (olkainmatti[luo]: mattia, jossa toinen osapuoli tekee matin kuningattarella vastustajan tornien ollessa kuninkaan vieressä kuin olkaimina tukkimassa kuninkaan pakoruudut
 1413. Force India VJM01 (force India VJM01[luo]: (tyhja)
 1414. Jordan EJ10 (jordan EJ10[luo]: (tyhja)
 1415. Jordan 194 (jordan 194[luo]: (tyhja)
 1416. Jordan 195 (jordan 195[luo]: (tyhja)
 1417. Renault RS10 (renault RS10[luo]: (tyhja)
 1418. Yleisurheilun GP-kausi 2008 (yleisurheilun GP-kausi 2008[luo]: kilpailukauden 2008 aikana järjestettyjä IAAF:n hyväksymiä Grand Prix -tason yleisurheilukilpailuja
 1419. Renault RS01 (renault RS01[luo]: (tyhja)
 1420. NBC page (nBC page[luo]: nuorta henkilöä, joka työskentelee NBC:n NBC Radio City Studioilla New Yorkissa tai NBC Universalin studioilla Kalifornian Burbankissa
 1421. Tulennielentä (tulennielentä[luo]: palavan soihdun viemistä suuhun ja suun sulkemista sen ympärille siten, että liekki tukahtuu ja sammuu
 1422. Liikenneonnettomuus (liikenneonnettomuus[luo]: kulkuneuvon onnettomuutta, esimerkiksi törmäämistä tai suistumista
 1423. Renault RE40 (renault RE40[luo]: (tyhja)
 1424. Tuki (tuki[luo]: (tyhja)
 1425. Kiinteistöarviointi (kiinteistöarviointi[luo]: maa- ja vesialueen sekä niillä olevan omaisuuden ja niihin kohdistuvan oikeuden taloudellisen arvon tai arvovaikutuksen määrittämistä
 1426. Musta sota (musta sota[luo]: (tyhja)
 1427. Agape (kristinusko) (agape (kristinusko)[luo]: jumalallista rakkautta, Jumalan vaikuttamaa rakkautta
 1428. Puhdetyö (puhdetyö[luo]: perinteisesti sisätyötä, sellaista työtä, jota voitiin tehdä hämärän aikaan tai silloin kun ulkotöihin ei päästy, käsityötä
 1429. Vakuutusperiaate (vakuutusperiaate[luo]: sitä, että vakuutusmaksulla katetaan vakuutetulle koituvat etuudet ja maksu vastaa riskiä
 1430. Angelologia (angelologia[luo]: enkelioppia, enkelitiedettä, kirkkojen ja teologien käsityksiä enkeleistä
 1431. Luokka (matematiikka) (luokka (matematiikka)[luo]: joukkojen kokoelmaa, joka voidaan määritellä sen jäsenille yhteisillä ominaisuuksilla
 1432. Hyötykuorma (hyötykuorma[luo]: lentokoneen tai avaruusaluksen tai raketin suurinta mahdollista kuljetuskapasiteettia
 1433. Super Aguri SA08 (super Aguri SA08[luo]: (tyhja)
 1434. Enkelihierarkia (enkelihierarkia[luo]: kristinuskossa enkelien maailman jakautumista ylempiin ja alempiin enkelihahmoihin, luokkiin, ryhmiin, piireihin tai portaisiin
 1435. Tuottorahasto (tuottorahasto[luo]: sijoitusrahastoa, joka jakaa vuosittain osan voitostaan rahasto-osuudenomistajille
 1436. BMW P86 (bMW P86[luo]: (tyhja)
 1437. Psykokulttuuri (psykokulttuuri[luo]: arjen psykologisoitumista eli sitä, että tavalliset ihmiset alkavat tarkastella itseään ja ympäröiviä ihmisiä psykologisten termien ja käsitteiden avulla
 1438. Vapaasotilas (shakki) (vapaasotilas (shakki)[luo]: (tyhja)
 1439. Renault RE50 (renault RE50[luo]: (tyhja)
 1440. Ultrat (ultrat[luo]: urheilujoukkueen fanaattista kannattajaryhmää
 1441. Rehellisyys (rehellisyys[luo]: yleiskielessä ensiksi totuudessa pysymistä ja totuuden mukaisuutta ja vilpittömyyttä ja toiseksi vilpin tai vääryyden harjoittamattomuutta, lakien ja sääntöjen noudattamista, luotettavuutta, kunniallisuutta, rehtiyttä
 1442. Loveenlankeaminen (loveenlankeaminen[luo]: suomalaisessa kansanperinteessä tietäjän vaipumista tai matkustamista loveen, joka käsitettiin ehkä yleisimmin vainajalaksi
 1443. Daltonin osapainelaki (daltonin osapainelaki[luo]: kemiallista ja fysikaalista lakia, jonka mukaan kaasuseoksen hypoteettinen paine tietyssä tilavuudessa on sen kaasujen osapaineiden summa
 1444. Palkka-armeija (palkka-armeija[luo]: armeijaa, joka ottaa osaa sotatoimiin rahallista korvausta vastaan pääasiassa yksityisten intressien vuoksi ilman erityistä ideologista, poliittista tai kansallista motiivia
 1445. Nopea shakki (nopea shakki[luo]: shakkipeliä, jossa pelaajan on tehtävä kaikki siirtonsa etukäteen määrätyssä ajassa, joka on 15 minuutista 60 minuuttiin
 1446. Renault RE60 (renault RE60[luo]: (tyhja)
 1447. Pride (pride[luo]: maailmanlaajuista liikettä ja filosofiaa, jonka mukaan homoseksuaalit, biseksuaalit ja trans-ihmiset voivat olla ylpeitä seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään
 1448. Kansainvälinen järjestö (kansainvälinen järjestö[luo]: järjestöä, joka muodostuu monista erimaalaisista jäsenistä
 1449. Oireyhtymä (oireyhtymä[luo]: (tyhja)
 1450. Sanojen johtaminen (sanojen johtaminen[luo]: uusien sanojen luomista olemassa olevien sanojen pohjalta johdinten avulla
 1451. Kosmologia uskonnoissa (kosmologia uskonnoissa[luo]: (tyhja)
 1452. Kasetti (arkkitehtuuri) (kasetti (arkkitehtuuri)[luo]: arkkitehtuurissa sisäkaton profiloitua peitelevyä, joka on neli- tai monikulmainen tai pyöreä
 1453. Logiikkasynteesi (logiikkasynteesi[luo]: elektroniikan suunnitteluautomaation (engl
 1454. Systemaattinen otanta (systemaattinen otanta[luo]: (tyhja)
 1455. Ilmajarrutus (ilmajarrutus[luo]: (tyhja)
 1456. Epäluottamuslause (epäluottamuslause[luo]: parlamentaarisessa järjestelmässä parlamentin tekemää päätöstä, jonka mukaan hallituksella ei ole enää parlamentin enemmistön tukea, mikä johtaa hallituksen kaatumiseen
 1457. Disponibiliteetti (disponibiliteetti[luo]: ulkoasiainhallinnon virkamiehen vapauttamista virkatehtävistä siten, että hän säilyttää palkkaetunsa ja on velvollinen olemaan käytettävissä
 1458. Lotus 100T (lotus 100T[luo]: (tyhja)
 1459. Mikrointervalli (mikrointervalli[luo]: tasavireistä puolisävelaskelta pienemmiksi viritettyjä intervalleja
 1460. Tyrrell 017 (tyrrell 017[luo]: (tyhja)
 1461. Sähköinen äänestys (sähköinen äänestys[luo]: äänestämistä tietotekniikan avulla
 1462. Williams FW12 (williams FW12[luo]: (tyhja)
 1463. Zakspeed 881 (zakspeed 881[luo]: (tyhja)
 1464. Euroopan unionin budjetti (euroopan unionin budjetti[luo]: (tyhja)
 1465. Myrskyvuoksi (myrskyvuoksi[luo]: merenpinnan nopeaa nousemista voimakkaan matalapaineen yhteydessä
 1466. Ansiotuloverotus (ansiotuloverotus[luo]: Suomen henkilöverotuksessa muiden tulojen kuin pääomatulojen verottamista
 1467. Pysäköiminen (pysäköiminen[luo]: ajoneuvon pysäyttämistä pidempikestoisempaa seisottamista
 1468. Unified Shader (unified Shader[luo]: grafiikkasuorittimen sisäistä rakennetta, jossa jokaisella vaiheella (geometria, verteksi, pikseli, ohjelmointi ym
 1469. Kirkastusvuori (kirkastusvuori[luo]: vuorta, jolla Raamatun mukaan tapahtui Kristuksen kirkastuminen, jonka yhteydessä Mooses ja Elia ilmestyivät Jeesuksen opetuslapsille Pietarille, Jaakobille ja Johannekselle
 1470. Ahne algoritmi (ahne algoritmi[luo]: algoritmia, joka pyrkii ratkaisemaan optimointiongelman tekemällä aina kussakin tilassa optimaalisen päätöksen
 1471. Lotus 98T (lotus 98T[luo]: (tyhja)
 1472. Minardi M188 (minardi M188[luo]: (tyhja)
 1473. Benetton B188 (benetton B188[luo]: (tyhja)
 1474. Wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto5 (wikipedia:Tiesitkö että.../Arkisto5[luo]: (tyhja)
 1475. Nesteraketti (nesteraketti[luo]: rakettia, joka käyttää nestemäistä polttoainetta
 1476. MiniDVD (miniDVD[luo]: (tyhja)
 1477. Autoilu (autoilu[luo]: auton, usein nimenomaan yksityisen henkilöauton käyttämistä kulkuvälineenä
 1478. Ligier JS31 (ligier JS31[luo]: (tyhja)
 1479. Puolidemokratia (puolidemokratia[luo]: yhteiskuntamuotoa, joka on demokratian ja diktatuurin välimuoto
 1480. Hehkulamppujen kielto (hehkulamppujen kielto[luo]: viranomaisten ohjausta eri maiden ja alueiden siirtymisessä hehkulampuista energiatehokkaampiin lamppuihin
 1481. Diskantti (diskantti[luo]: moniäänisessä sävellyksessä ylintä ääntä, ylintä kuoroääntä, sopraanoa
 1482. Kaksinaismoraali (kaksinaismoraali[luo]: ristiriitaa yksilön tai yhteisön moraalivaatimusten ja tekojen välillä tai moraalia, joka asettaa eri vaatimukset eri yksilöille tai ryhmille
 1483. Kaphoornari (kaphoornari[luo]: merenkulkijaa, joka on kiertänyt Kap Hornin purjealuksella
 1484. Uussuomalainen (uussuomalainen[luo]: vakituisesti Suomessa asuvaa maahanmuuttajaa
 1485. Voitto-osuus (voitto-osuus[luo]: Suomessa eräiden yhtiömuotojen tuottoa tai sijoitusrahaston tuotonmaksua
 1486. Mathias Lauda (mathias Lauda[luo]: (tyhja)
 1487. Ajoneuvon polttoaineenkulutus (ajoneuvon polttoaineenkulutus[luo]: ajoneuvon liikkumiseen vaatimaa polttoaineen määrää
 1488. Zakspeed 841 (zakspeed 841[luo]: (tyhja)
 1489. Jatkosodan jälkeinen kirjasensuuri Suomessa (jatkosodan jälkeinen kirjasensuuri Suomessa[luo]: Suomessa sotien jälkeen vuosina 1944–1946 poliittisista syistä kiellettyjä kirjoja
 1490. Jatkosodan jälkeinen kirjasensuuri Suomessa (jatkosodan jälkeinen kirjasensuuri Suomessa[luo]: (tyhja)
 1491. Palontorjunta (palontorjunta[luo]: toimia, joilla pyritään estämään tulipalojen syttyminen ja estämään palon leviämistä
 1492. Luettelo shakkitermeistä (luettelo shakkitermeistä[luo]: shakissa tilannetta, jossa jollakulla on parempi tilanne kuin toisella
 1493. Puolan historia (puolan historia[luo]: nykyiseen Puolan valtioon tai sen edeltäjävaltioihin kuuluneiden alueiden historiaa
 1494. Laulu (teos) (laulu (teos)[luo]: laulamalla esitettyä taideteosta
 1495. Monomyytti (monomyytti[luo]: eri maiden kansantarinoissa ja -saduissa esiintyvää tyypillistä juonirakennetta, jossa tarinan sankari lähtee seikkailuun ja palaa sieltä paitsi voittajana, myös muuttuneena ja viisastuneena ihmisenä
 1496. Ferrari 125 F1 (ferrari 125 F1[luo]: (tyhja)
 1497. Ferrari 166 (ferrari 166[luo]: (tyhja)
 1498. Röntgentutkimus (röntgentutkimus[luo]: säteilyn käyttöä esineiden ja elävien eliöiden kuvantamiseksi sekä ilmiöiden ja aineiden mittaamiseksi
 1499. Reivaus (reivaus[luo]: purjealuksen purjeen pinta-alan pienentämistä ja tuulipinnan keskipisteen laskemista alaspäin
 1500. Aikarahtaus (aikarahtaus[luo]: laivan vuokraamista
 1501. Pottaharjoittelu (pottaharjoittelu[luo]: pienen lapsen siirtymistä vaippojen käytöstä tekemään tarpeensa pottaan
 1502. Ajoneuvon hiilidioksidipäästöt (ajoneuvon hiilidioksidipäästöt[luo]: ajoneuvon käyttämän polttoaineen palamisen seurauksena syntyvää hiilidioksidimäärää
 1503. Purenta (purenta[luo]: hampaiden ja ylä- ja alaleukojen asentoa purtaessa
 1504. Enteriitti (enteriitti[luo]: ruoansulatuskanavan tulehdusta
 1505. Lääkintäaliupseeri (lääkintäaliupseeri[luo]: armeijassa lääkintähuoltoon erikoistunutta aliupseeria, jonka sodanajan tehtäviin kuuluu muun muassa sidontapaikan johtaminen, joukkosidontapaikalla ryhmän johtaminen ja toimiminen esimiesasemassa muissa lääkintähuollon portaissa
 1506. Tilastollinen merkitsevyys (tilastollinen merkitsevyys[luo]: tilastotieteessä sitä, että on epätodennäköistä, että tulos olisi sattumaa
 1507. Teemasivu:Biologia/Artikkelipoiminta 8 (teemasivu:Biologia/Artikkelipoiminta 8[luo]: puuta, joka on kasvatettu ruukussa niin, että se alkaa muistuttaa lajitovereitaan pienoiskoossa
 1508. Suitsuketie (suitsuketie[luo]: entisajan suuria kauppareittejä, jotka kulkivat Egyptistä Arabian kautta Intiaan
 1509. Kraniometria (kraniometria[luo]: ihmispääkallon mittasuhteiden selvittämistä tieteellistä tarkoitusta varten
 1510. Megahertsimyytti (megahertsimyytti[luo]: virheellistä tapaa verrata suorittimien nopeutta niiden kellotaajuuksien avulla
 1511. Recce (recce[luo]: elokuva-alan ammattikielessä kuvauspaikkojen ennakkokatselmusta tulevien kuvausten kannalta
 1512. Kulttuurinen pääoma (kulttuurinen pääoma[luo]: tietoa, taitoa, älyä, kokemuksia, suhteita ja muuta ei-rahallista pääomaa jota yksilö voi käyttää menestyäkseen yhteiskunnassa
 1513. Vapaasti hengittävä moottori (vapaasti hengittävä moottori[luo]: polttomoottoria, jossa polttoaineen ja ilman seosta ei pakoteta (ahdeta) moottorin palotilaan, vaan se etenee sinne normaalilla ilmanpaineella
 1514. Divinaatio (divinaatio[luo]: ennustamisen taitoa
 1515. Figuriini (figuriini[luo]: pientä patsasta, joka on usein ihmisaiheinen
 1516. Baselin hiippakunta (baselin hiippakunta[luo]: joko nykyistä Baselin katolista hiippakuntaa (saks
 1517. Piilo-opetussuunnitelma (piilo-opetussuunnitelma[luo]: sosiaalisen vuorovaikutuksen sääntöjä, joita noudatetaan koulussa tai työpaikalla, vaikka niistä ei ole erikseen sovittu
 1518. Avainbiotooppi (avainbiotooppi[luo]: luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää eliöiden elinympäristöä
 1519. Betty ja Barney Hillin abduktio (betty ja Barney Hillin abduktio[luo]: tapausta, jossa yhdysvaltalaisten Betty (1919–2004) ja Barney Hillin (1923–1969) väitetään joutuneen harmaiden avaruuden muukalaisten kaappaamiksi automatkalla 19
 1520. Betty ja Barney Hillin abduktio (betty ja Barney Hillin abduktio[luo]: (tyhja)
 1521. Alue-ekologinen suunnittelu (alue-ekologinen suunnittelu[luo]: valtion mailla tehtävää maankäytön suunnittelua
 1522. Biogeokemiallinen kierto (biogeokemiallinen kierto[luo]: kemiallisten aineiden, kuten hiilen, hapen ja fosforin, kiertoa eliöiden ja elottoman ympäristön välillä
 1523. Autotrofi (autotrofi[luo]: sitä, että eliö pystyy tuottamaan tarvitsemansa energian itse fotosynteesin tai kemosynteesin avulla
 1524. Pukusuunnittelija (pukusuunnittelija[luo]: elokuvatuotannossa taiteellisesti päävastuullista suunnittelijaa
 1525. Geenivirta (geenivirta[luo]: geenien siirtymistä populaatioiden välillä
 1526. Perinnöllinen muuntelu (perinnöllinen muuntelu[luo]: eliöyksilöiden välillä esiintyviä geenien aiheuttamia eroja, erityisesti populaation sisällä esiintyvää vaihtelua
 1527. Geneettinen eroosio (geneettinen eroosio[luo]: perinnöllisen muuntelun pysyvää vähenemistä
 1528. Kaukokulkeutuminen (kaukokulkeutuminen[luo]: haitallisten aineiden, kuten happamoittavien ilmansaasteiden, lyijyn, radioaktiivisen saasteen tai muiden epäpuhtauksien, leviämistä päästölähteistä pitkiä matkoja laajoille alueille
 1529. Kommensalismi (kommensalismi[luo]: kahden eliölajin välistä vuorovaikutussuhdetta, josta toinen (pöytävieras) hyötyy esimerkiksi ravinnon tai suojan muodossa, mutta joka ei vaikuta toiseen eliöön (isäntään)
 1530. Lajiston monimuotoisuus (lajiston monimuotoisuus[luo]: yksinkertaisimmillaan eri lajien määrää tietyllä alueella
 1531. Leväkukinta (leväkukinta[luo]: yleensä loppukesäisin järvissä ja merissä tapahtuvaa planktonleväkasvuston runsasta kasvua
 1532. Fenotyyppinen joustavuus (fenotyyppinen joustavuus[luo]: eliön fenotyypin eli ilmiasun muuttumista ympäristön vaikutuksesta
 1533. Monikäyttö (monikäyttö[luo]: jonkin alueen, kuten metsän, hyödyntämistä useampaan eri tarkoitukseen
 1534. Näkösyvyys (näkösyvyys[luo]: veden läpinäkyvyyttä
 1535. Palautusistutus (palautusistutus[luo]: prosessia, jossa kokonaan tai paikallisesti luonnosta hävinnyt laji koetetaan siirtoistuttaa takaisin sen alkuperäiseen elinympäristöön
 1536. Perinnebiotooppi (perinnebiotooppi[luo]: perinteisten elinkeino- sekä maankäyttötapojen muovaamia luontotyyppejä, joilla esiintyy uhanalaisia lajeja
 1537. Perustuotanto (biologia) (perustuotanto (biologia)[luo]: tuottajien eli vihreiden kasvien yhteyttämisen kautta sitomaa energiamäärää tai niiden valmistamaa orgaanista ainesta
 1538. Pistekuormitus (pistekuormitus[luo]: erilaisia päästöjä, jotka ovat peräisin pistelähteistä
 1539. Luonnosta hävinnyt laji (luonnosta hävinnyt laji[luo]: jonkin eliölajin katoamista lopullisesti
 1540. Elias Magnus Fries (elias Magnus Fries[luo]: Friesiä
 1541. Rikastuminen (rikastuminen[luo]: toksikologiassa haitallisten aineiden kertymistä ylimpien trofiatasojen eliöihin
 1542. Sukupuuttovelka (sukupuuttovelka[luo]: sitä, että vaikka joidenkin sukupuuttovaarassa olevien lajien elinympäristöjen muuttuminen loppuisikin, lajit katoaisivat
 1543. Suojaväri (suojaväri[luo]: joillakin eliöillä esiintyvää maastoutumiseen soveltuvaa väritystä, jolla ne voivat välttää muita huomaamasta niitä
 1544. Teollisuusmelanismi (teollisuusmelanismi[luo]: prosessia, jossa lajien tummat värimuodot yleistyvät ilman epäpuhtauksien takia
 1545. Trofiataso (trofiataso[luo]: ravintoketjun tasoa
 1546. Ulkoinen kuormitus (ulkoinen kuormitus[luo]: vesistöön sen ulkopuolelta saapuvia ravinteita, myrkkyjä ja muita rasittavia aineita
 1547. Uusiokäyttö (uusiokäyttö[luo]: käytöstä poistetun esineen tai muun hyötyjätteen käyttämistä uudelleen
 1548. Ympäristön sietokyky (ympäristön sietokyky[luo]: sitä suurinta määrää haitallisia aineita, jonka tietty ympäristö voi kestää
 1549. Aurauskulma (aurauskulma[luo]: ajoneuvon ohjaavien pyörien kulmaa suhteessa toisiinsa ajoneuvon kulkusuuntaan nähden
 1550. Sisäinen kuormitus (sisäinen kuormitus[luo]: vesistön pohjalle kertyneitä ravinteita ja niiden vapautumista takaisin veteen
 1551. Lucien Quélet (lucien Quélet[luo]: Quéletiä
 1552. Altistus (altistus[luo]: ulkoisen tekijän vaikutuksen alaiseksi joutumista
 1553. Asetylaatio (asetylaatio[luo]: asetyyliryhmän liittämistä johonkin aineeseen
 1554. Akklimatisaatio (akklimatisaatio[luo]: sitä, että eliö sopeutuu aikaisemmasta poikkeavaan ilmastoon
 1555. Historiallinen aika (historiallinen aika[luo]: aikaa, jolta on säilynyt kirjoitettua lähdeaineistoa, ja jota siksi voidaan tutkia historiatieteen menetelmillä
 1556. Biologinen rytmi (biologinen rytmi[luo]: joko ihmisen elimistössä tai jossain luonnon fysiologisessa järjestelmässä esiintyvää rytmiikkaa
 1557. Velkakirja (velkakirja[luo]: (tyhja)
 1558. Mini-interventio (mini-interventio[luo]: terveydenhuollossa tehtävää potilaan alkoholin käytön kartoitusta, muutostarpeen selvittämistä ja mahdollisessa muutoksessa auttamista
 1559. Detoksikaatio (detoksikaatio[luo]: erilaisten myrkkyjen muuntamista täysin vaarattomaan tai vaarattomampaan muotoon
 1560. Seinäsyöttö (seinäsyöttö[luo]: jalkapallossa yksinkertaista syöttökuviota, jossa pelaaja etenee vastustajasta ohi syöttämällä pallon joukkuetoverilleen, joka palauttaa pallon yhdellä kosketuksella takaisin hänen juostua samanaikaisesti vastustajasta ohi
 1561. Rooli (esittävä taide) (rooli (esittävä taide)[luo]: (tyhja)
 1562. Glykaatio (glykaatio[luo]: sokerien reagoimista elimistön proteiinien kanssa
 1563. Laktoositon (laktoositon[luo]: Suomen viranomaisten määritelmän mukaan sitä, että tuotteen laktoosipitoisuus on alle 0,01 g/100 g
 1564. Härskiintyminen (härskiintyminen[luo]: rasvoille tapahtuvaa hapettumista
 1565. Hypoksia (hypoksia[luo]: kehon vähentynyttä hapensaantia ja siitä johtuvaa keskushermoston hapenpuutetta
 1566. Ristipaine (ristipaine[luo]: sosiologisena käsitteenä ihmiseen kohdistuvaa sosiaalista painetta, joka aiheutuu moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan ristiriitaisista normeista
 1567. Ylempi erityiskorvausryhmä (ylempi erityiskorvausryhmä[luo]: sairausvakuutuslain mukaan lääkeainetta joka tietyin edellytyksin korvataan potilaalle kokonaan, lukuun ottamatta omavastuuosuutta
 1568. Profylaksia (profylaksia[luo]: ennaltaehkäisevää lääkehoitoa
 1569. Kantaja (biologia) (kantaja (biologia)[luo]: biologiassa eliötä, jolla on perimässään resessiivinen alleeli heterotsygoottisena
 1570. Jäämä (jäämä[luo]: elimistöön jäänyttä yhdistettä, joka on joko hajoamatonta tai myrkyllistä
 1571. Keuhkojen tilavuudet (keuhkojen tilavuudet[luo]: keuhkojen eri hengitystilavuuksia
 1572. Kaikkiruokaisuus (kaikkiruokaisuus[luo]: sitä, että jokin eläin syö niin kasvi- kuin eläinravintoakin
 1573. Taudinkantaja (taudinkantaja[luo]: eliötä, useimmiten ihmistä, jonka elimistössä on tartuntatautia aiheuttavia viruksia tai bakteereita
 1574. Kantaja-aine (kantaja-aine[luo]: solukalvon proteiinia, jonka tehtävänä on siirtää erilaisia molekyylejä solukalvon lävitse soluun
 1575. Värianalyysi (värianalyysi[luo]: joko värillisen kohteen ominaisuuksien tai vaikutusten mittaamista ja tutkimista (vrt
 1576. Höyrypuhdistus (höyrypuhdistus[luo]: höyryn avulla puhdistamista
 1577. Itsenäisyys (psykologia) (itsenäisyys (psykologia)[luo]: kehityspsykologiassa riippumattomuutta toisten ihmisten huolenpidosta ja valmiutta päättää itse omista asioista
 1578. Topografia (topografia[luo]: maan pinnanmuotojen yksityiskohtaista kuvaamista
 1579. Aktiivilietemenetelmä (aktiivilietemenetelmä[luo]: jäteveden puhdistusmenetelmää, joka toteutetaan mikrobien avulla
 1580. Aktiivinen immunisointi (aktiivinen immunisointi[luo]: elimistön suorittamaa vasta-ainetuotannon aloittamista esimerkiksi rokottamisella
 1581. Alkiodiagnostiikka (alkiodiagnostiikka[luo]: geenidiagnostiikkaa, joka suoritetaan keinohedelmöitetystä alkiosta otetuista soluista
 1582. Alttiusgeeni (alttiusgeeni[luo]: geeniä, joka altistaa yksilön jollekin taudille
 1583. Luottokelpoisuus (luottokelpoisuus[luo]: luonnollisen henkilön, yhteisön tai yhtiön kykyä suoriutua taloudellisista velvoitteistaan
 1584. Bakteeriklooni (bakteeriklooni[luo]: jälkeläisjoukkoa, jotka ovat jakautuneet yhdestä bakteerista ja joilla on siten sama perimä
 1585. Epämuodostuma (epämuodostuma[luo]: (tyhja)
 1586. Varhaiskristillinen taide (varhaiskristillinen taide[luo]: kristillistä taidetta vuosien 100–500 jaa
 1587. Varhaiskristillinen taide (varhaiskristillinen taide[luo]: (tyhja)
 1588. Etu (shakki) (etu (shakki)[luo]: (tyhja)
 1589. Albino (albino[luo]: tehtäväshakissa ongelmaa, jossa valkean sotilas on alussa aloitusruudussaan ja tekee ratkaisussa tai houkutuksissa jokaisen neljästä mahdollisesta siirrostaan: etenemisen yhden tai kahden askeleen verran ja lyönnit molemmille sivuille
 1590. () [luo]: tieverkon kunnosta ja liikennöitävyydestä huolehtimista
 1591. Itsekuri (itsekuri[luo]: oman käytöksensä hallitsemista ja päämäärätietoista työskentelyä tavoitteiden saavuttamiseksi
 1592. Hoitovaje (hoitovaje[luo]: terveydenhuollon palveluiden riittämättömyyttä tuottaa palveluita vallitsevaan tarpeeseen nähden
 1593. Kärkiväli (kärkiväli[luo]: kahden pisteen välistä välimatkaa
 1594. Suhde (suhde[luo]: matematiikassa kahden luvun tai suureen jakolaskua, jonka tarkoitus on verrata kahta lukua tai suuretta keskenään
 1595. Meningoenkefaliitti (meningoenkefaliitti[luo]: sekä aivojen että aivokalvojen tulehdusta
 1596. Bifurkaatio (hydrologia) (bifurkaatio (hydrologia)[luo]: hydrologiassa joen virtauksen haaroittumista kahtaalle niin, etteivät haarat heti yhdisty, tai järven purkautumista kahta lasku-uomaa pitkin eri suuntiin niin, etteivät lasku-uomat heti yhdisty
 1597. Jacob Christian Schäffer (jacob Christian Schäffer[luo]: Schäfferiä
 1598. Jakob Emanuel Lange (jakob Emanuel Lange[luo]: Jakob Emanuel Langea
 1599. Johannes Baptista von Albertini (johannes Baptista von Albertini[luo]: Johannes Albertinia
 1600. Johannes Baptista von Albertini (johannes Baptista von Albertini[luo]: (tyhja)
 1601. Lewis David von Schweinitz (lewis David von Schweinitz[luo]: Lewis von Schweinitz
 1602. Lewis David von Schweinitz (lewis David von Schweinitz[luo]: (tyhja)
 1603. Juomavesi (juomavesi[luo]: vettä, jota voi käyttää juomiseen
 1604. Vanheneminen (vanheneminen[luo]: ikääntymisen myötä tapahtuvia, lopulta kuolemaan johtavia muutoksia elimistössä
 1605. Siirtoikkuna (siirtoikkuna[luo]: jalkapallossa ajanjaksoa, jolloin pelaajasiirtojen tekeminen on sallittua
 1606. Suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat (suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat[luo]: (tyhja)
 1607. Digitaalitelevisio (digitaalitelevisio[luo]: digitaalisessa muodossa lähetettäviä televisiolähetyksiä
 1608. Kulkutarina (kulkutarina[luo]: kertomuksen aihetta, joka on levinnyt laajalle, mutta jonka alkuperä on usein jäänyt hämärän peittoon
 1609. Etelä-Amerikan uudisasuttaminen (etelä-Amerikan uudisasuttaminen[luo]: eurooppalaisten asettumista Etelä-Amerikan mantereelle 1400-luvun lopulta alkaen
 1610. Alexander Hanchett Smith (alexander Hanchett Smith[luo]: Smithiä
 1611. Jean Baptiste Bulliard (jean Baptiste Bulliard[luo]: Bulliardia
 1612. Paul Kummer (paul Kummer[luo]: Kummeria
 1613. Vihreä vallankumous (vihreä vallankumous[luo]: maanviljelyssä noin vuosina 1960–1985 tapahtunutta teknistä edistystä ja sitä seurannutta viljelyalan tuottavuuden kasvua
 1614. Vihreä vallankumous (vihreä vallankumous[luo]: (tyhja)
 1615. Punainen Tampere (punainen Tampere[luo]: (tyhja)
 1616. Tappio (tappio[luo]: pelkästään metsää
 1617. Suvuton lisääntyminen (suvuton lisääntyminen[luo]: eliön lisääntymistä jakautumalla tai muulla tavalla niin, että syntyvä uusi yksilö on geneettinen kopio emoeliöstä
 1618. Lakeus (lakeus[luo]: lakeaa luonnonpaikkaa, esimerkiksi peltoaukeaa tai tasankoa
 1619. Maailmantalous (maailmantalous[luo]: kaikkea maailman taloudellista toimintaa
 1620. Tulitauko (tulitauko[luo]: taukoa, jossa sotivat osapuolet lakkaavat taistelutoiminnan ja pidättäytyvät toistensa vastaisesta taistelutoiminnasta määräajaksi esimerkiksi aselevon aikaansaamiseksi
 1621. Kansanmusiikki (kansanmusiikki[luo]: kansanomaista musiikkia, joka on säilynyt muistin varassa
 1622. Kylpeminen (kylpeminen[luo]: puhdistautumista eli peseytymistä vedellä esimerkiksi järvessä, kylpyammeessa tai saunassa
 1623. Vaihtoehtoinen biokemia (vaihtoehtoinen biokemia[luo]: elämän kemiallista perustaa, joka ei pohjaudu samanlaiseen hiilen ja veden kemiaan tai samoihin aineenvaihdunnan molekyyleihin, kuin maapallolta tunnettujen elämänmuotojen kemia
 1624. Münchenin neuvostotasavalta (münchenin neuvostotasavalta[luo]: lyhytaikaista Münchenin kommunistista hallintoa, joka kukistettiin verisesti 3
 1625. Talouden hintakupla (talouden hintakupla[luo]: taloudessa tilannetta, jossa kaupankäynnin kohteen hinta eroaa markkinoiden perustekijöiden määräämästä tasapainohinnasta
 1626. Nettosäteily (nettosäteily[luo]: yleensä Maan pintaan tulevan ja sieltä lähtevän Auringon säteilyn tasetta, joka vaikuttaa Maan pinnan lämpötilaan
 1627. Kudosviljely (kudosviljely[luo]: solukoiden tai kudosten kasvattamista yleensä keinotekoisella kasvualustalla laboratorio-olosuhteissa eli in vitro
 1628. Jean Louis Émile Boudier (jean Louis Émile Boudier[luo]: (tyhja)
 1629. Uusoikeisto (uusoikeisto[luo]: 1900-luvun puolivälin jälkeen nousseita konservatiivisia puolueita, jotka vastustavat perinteistä oikeistoa
 1630. Kommentaari (kommentaari[luo]: filologiassa kohta-kohdalta tai jopa sana-sanalta tehtyä tekstin selitystä, joka on liitetty joko suoraan tekstilaitoksen yhteyteen (alaviitteinä, rinnakkaistekstinä) tai julkaistu erillisenä
 1631. Suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1918–1939 (suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1918–1939[luo]: Suomen ilmavoimien hävittäjälentokoneiden valintakriteerien asettamista, vertailua, valintaa, ostamista ja rakennuttamista vuodesta 1918 vuoteen 1939 eli talvisotaan saakka
 1632. Suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1940–1944 (suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1940–1944[luo]: Suomen ilmavoimien hävittäjälentokoneiden valintakriteerien asettamista, vertailua, valintaa, ostamista ja rakennuttamista vuosina 1940–1944 eli talvisodan ja jatkosodan sekä niiden välisen välirauhan aikana
 1633. Suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1940–1944 (suomen ilmavoimien hävittäjähankinnat 1940–1944[luo]: (tyhja)
 1634. Aurinkoarkkitehtuuri (aurinkoarkkitehtuuri[luo]: Auringon säteilyn, valon ja lämmön, hyödyntämistä rakennuksissa ottamalla Aurinko huomioon arkkitehtuurissa
 1635. Marsin asuttaminen (marsin asuttaminen[luo]: suunnitelmia, joka tähtää pysyvän Mars-asutuksen perustamiseen
 1636. Tähtienväliset lennot (tähtienväliset lennot[luo]: tähtijärjestelmien välillä tehtyjä miehittämättömiä tai miehitettyjä matkoja
 1637. Rippisalaisuus (rippisalaisuus[luo]: papin velvollisuutta pitää salassa kaikki ripissä tai muussa sielunhoidossa kuulemansa
 1638. Järvenlasku (järvenlasku[luo]: ihmisen aikaansaamaa järven pinnankorkeuden laskua
 1639. Ohje:Artikkelin rakenne (ohje:Artikkelin rakenne[luo]: (tyhja)
 1640. Tumma puku (tumma puku[luo]: pukeutumisetiketissä miesten juhlapukua, johon kuuluu tietty kokonaisuus vastakohtana arkipuvulle
 1641. Viisi oppia (viisi oppia[luo]: kommunikointia taivaan kanssa, jotta saataisiin kuva tulevaisuuden tapahtumista
 1642. Hävittäjälentokoneen kehitys 1918–1939 (hävittäjälentokoneen kehitys 1918–1939[luo]: hävittäjätyyppisten sotilaslentokoneiden kehittämistä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana lentorangon (runko, siivet, vakauttimet), mäntämoottorin, suorituskyvyn ja aseistuksen näkökulmasta
 1643. Kehityskriisi (kehityskriisi[luo]: Erik H
 1644. Järvikoulu (järvikoulu[luo]: englantilaista runoilijaryhmää, johon kuuluivat muun muassa William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge ja Robert Southey
 1645. Lokomobiili (lokomobiili[luo]: (tyhja)
 1646. Tehokas peliaika (tehokas peliaika[luo]: urheilussa käytettyä peliajan mittaustapaa, jossa kello pysäytetään jokaisesta pelikatkosta
 1647. Asutus (asutus[luo]: ihmisten pysyvää asumista ja elämistä jollain alueella, tai aluetta, jolla on asutaan pysyvästi
 1648. Ornamentti (ornamentti[luo]: koristelemista, lavastusta, kulisseja tai kunniamerkkiä tai sen antamista
 1649. Trooppi (filosofia) (trooppi (filosofia)[luo]: ontologiassa partikulaarista eli yksittäistä ominaisuuden ilmentymää
 1650. Populaatiokoko (populaatiokoko[luo]: populaation kokoa eli tietyllä alueella elävien jonkun lajin yksilöiden määrää
 1651. Sivistyneistö (sivistyneistö[luo]: suomalaisessa kielenkäytössä korkeasti koulutettua tai sivistyttä kansanosaa tai yhteiskuntaluokkaa
 1652. Osapaine (osapaine[luo]: tietyn aineen aiheuttamaa painetta kaasujen seoksessa
 1653. Lähdekoodin analysointi (lähdekoodin analysointi[luo]: ohjelmakoodin tutkimista ihmisen suorittamana tai automaattisesti työkalulla
 1654. Yhteiskunnallinen yrittäjyys (yhteiskunnallinen yrittäjyys[luo]: toimintaa, jossa liiketoiminnallisia malleja hyödynnetään yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 1655. Päätelaitetunnistus (päätelaitetunnistus[luo]: internetin yhteydessä sitä, että kun päätelaite ottaa yhteyttä johonkin palveluun, sen tyyppi tunnistetaan tavalla tai toisella
 1656. ARP-väärennös (aRP-väärennös[luo]: tavallisesti sitä, että laitteelle lähetetään ARP-vastaus, jota se ei ole pyytänyt
 1657. Kappale (fysiikka) (kappale (fysiikka)[luo]: sitä, että luonnonilmiöitä koskevat havainnot ja mittaukset ovat kaiken fysikaalisen tiedon pohja
 1658. Symbolin maadoittamisen ongelma (symbolin maadoittamisen ongelma[luo]: alkujaan sitä, kuinka sanat (symbolit) saavat merkityksensä ja mikä tarkoitus kullakin symbolilla todellisuudessa on
 1659. Hiilijalanjälki (hiilijalanjälki[luo]: jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy
 1660. Työsuhdeturva (työsuhdeturva[luo]: työntekijälle säädettyä turvaa työn lainvastaista menettämistä kohtaan
 1661. Extratone (extratone[luo]: äärimmäisen nopeaa speedcorea
 1662. Metylaatio (metylaatio[luo]: metyyliryhmien (-CH3) liittymistä tai substituutiota yhdisteeseen
 1663. Suojaava yhdennäköisyys (suojaava yhdennäköisyys[luo]: sitä, että eläin muistuttaa väriltään tai muodoltaan ympäristöön siten, että vihollinen ei huomaa tai pääse yllättämään sitä
 1664. Hiillostaminen (hiillostaminen[luo]: etenkin kalan, toisinaan myös lihan, kypsentämistä hiilloksella erityisessä pitimessä eli halsterissa, jonka puoliskojen väliin hiillostettava erä puristetaan
 1665. Adsorptiokuivaus (adsorptiokuivaus[luo]: kosteuden poistamista kaasusta, esimerkiksi paineilman kuivaamista kemikaalien avulla käyttämällä tehtävään suunniteltua absorptiokuivainta
 1666. Fondi (fondi