Liite:Skandinaavisten kielten Swadeshin lista

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
englanti
en
tanska
da
ruotsi
sv
fääri
fo
islanti
is
norja (kirjanorja)
nb
norja (uusnorja)
nn
1 I jeg jag eg, jeg (Suðuroy) ég jeg eg
2 you
(singular)
thou (dialectal, literary, or archaic)
du, De (formal) du þú du, De (formal) du, De (formal)
3 he han han hann hann han han
4 we vi vi vit við vi vi, me
5 you (plural) I ni tit þið dere, De (formal) de, De (formal)
6 they de de teir / tær / tey þeir / þær / þau de dei
7 this denne, dette, det her, den her denna, detta, den här, det här, dessa (plural), de här (plural) hesin / henda / hetta þessi / þetta denne, dette, disse (plural) denne, dette, desse (plural)
8 that den der, det der den, det, den där, det där hasin / handa / hatta hinn / hin / hitt / / / það den, det den, det
9 here her här her hér / hérna her her
10 there der där har þar / þarna der der
11 who hvem vem hvør hver hvem kven
12 what hvad vad hvat hvað hva kva
13 where hvor var hvar hvar hvor kvar, kor (degree)
14 when hvornår när nær hvenær når kva tid, når
15 how hvordan, hvorledes hur hvussu hvernig hvordan, åssen korleis, koss
16 not ikke inte, ej ikki ekki, eigi ikke, ei ikkje, ei
17 all alt, alle, al allt alt allt, allir, öll alt, alle, all alt, alle, all
18 many mange många nógvir, mangir margir mange mange
19 some nogen några nakrir nokkrir / sumir noe noko, somt, sumt
20 few fáir fáir
21 other andet, anden annat, annan annar annað, annar annet, annen, andre (plural) anna, annan, andre (plural)
22 one en, et en, ett, e (dialectal feminine), ena (dialectal feminine) ein, eitt einn, ein, eitt en, ei, ett ein, ei, eitt
23 two to två tveir tveir to to
24 three tre tre tríggir þrír tre tre, tri
25 four fire fyra fýra fjórir fire fire
26 five fem fem fimm fimm fem fem
27 big, great stor stor stórur stór stor stor
28 long lang lång langur langur lang lang
29 wide (broad) bred, vid bred, vid breiður breiður / víður bred, brei, vid brei, vid
30 thick tyk tjock tjúkkur þykkur tykk, tjukk tjukk
31 heavy tung tung tungur þungur tung tung
32 small (little lille liten lítil lítill liten, lille (definite), små (plural) liten, litle/lisle/vesle (definite), små/småe (plural)
33 short kort kort stuttur stuttur kort, stutt kort, stutt
34 narrow trang, snæver trång trongur þröngur, krappur smal, trang smal, trong
35 thin tynd tunn klænur, tunnur þunnur tynn tynn, tunn
36 woman kvinde kvinna kona, kvinna kona kvinne, kvinnfolk kvinne, kvinna, kvinnfolk
37 man
(adult male)
mand man maður karl / karlmaður mann, kar mann, kar, kall
38 man
(human being)}
menneske människa menniskja maður / manneskja menneske menneske, menneskje (human kind)
39 child
(a youth)
barn barn barn barn barn, unge barn, unge
40 wife hustru, kone, viv (archaic) hustru, maka, fru kona, vív, húsfrú, húsfrúgv, hústrú eiginkona kone, hustru, viv (poetic) kone, kona, hustru, viv (poetic)
41 husband ægtemand, mand, husbond (archaic) man, make maður, húsbóndi eiginmaður mann, husbond (archaic) mann
42 mother mor,moder (archaic) mamma, mor móðir, mamma móðir mor, moder (poetic), mamma mor, moder (poetic), mamma
43 father far, fader (archaic) pappa, far faðir, pápi, babba faðir far, fader (poetic), pappa far, fader (poetic), pappa
44 animal (beast) dyr djur djór, dýr dýr dyr dyr
45 fish fisk fisk fiskur fiskur fisk fisk
46 bird (fowl) fugl fågel fuglur fugl fugl fugl
47 dog (hound) hund hund hundur hundur hund hund
48 louse lus lus lús lús lus lus
49 snake slange orm slanga, ormur snákur, ormur, slanga orm, slange orm, slange
50 worm orm mask ormur, maðkur maðkur, ormur mark, orm makk, orm
51 tree træ träd træ tré tre tre
52 forest skov skog skógur, skóg skógur skog, skau skog
53 stick
(of wood)
kæp, pind pinne keppur, stavur, prukka, puttur stafur / prik pinne, kjepp, kvist pinne, kjepp, kvist
54 fruit frugt frukt frukt, ávøkstur ávöxtur frukt frukt
55 seed frø frö fræ fræ / sæði (sperm) frø, sæd (sperm) frø, sæd (sperm)
56 leaf blad, løv löv, blad blað, leyv laufblað / lauf / blað blad, løv, lauv blad, lauv
57 root rod rot rót rót rot rot
58 bark
(of tree)
bark bark børkur börkur bark, never (bark of birch) bork, never (bark of birch)
59 flower (bloom) blomst blomma blóma blóm blomst blome, blom
60 grass græs gräs gras gras gress, gras gras
61 rope reb, tov rep reip, band, lína, tog reipi rep, tau reip, tog, tau
62 skin (hide) hud hud húð húð hud, skinn (animal skin) hud, skinn (animal skin)
63 meat
(as in m.)
kød kött kjøt kjöt kjøtt kjøtt, kjøt
64 blood blod blod blóð blóð blod blod
65 bone ben, knogle ben bein bein bein bein
66 fat
(noun)
fedt fett feitt, fiti fita fett feitt
67 egg æg ägg egg egg egg egg
68 horn horn horn horn horn horn horn
69 tail hale svans hali hali / skott / rófa / sporður / dindill hale, svans hale
70 feather
(rather not down)
fjer fjäder fjøður fjöður fjær, fjør fjør
71 hair hår hår hár hár hår hår
72 head hoved huvud høvd, høvur höfuð / haus hode, hue hovud
73 ear øre öra oyra eyra øre øyre, øyra
74 eye øje öga eyga auga øye auga
75 nose næse näsa nøs nef nese nase
76 mouth mund mun munnur, muður munnur munn munn
77 tooth
(rather not molar)
tand tand tonn tönn tann tann, tonn
78 tongue tunge tunga tunga tunga tunge tunge, tunga
79 fingernail negl nagel negl nögl negl nagl
80 foot fod fot fótur fótur fot fot
81 leg ben, leg (shin) ben bein, leggur fótleggur bein, legg (shin) bein, legg (shin)
82 knee knæ knä knæ hné kne kne
83 hand hånd hand hond hönd hånd, hand hand
84 wing vinge vinge vongur vængur vinge veng, vengje
85 belly mave mage magi, búkur magi / kviður / búkur mage, buk mage, buk (animal belly)
86 guts tarm inälvor tarmur, gørn innyfli innvoller innvolar
87 neck hals (front), nakke (back) hals (front), nacke (back) hálsur, nakki háls nakke (back), hals (front) nakke (back), hals (front)
88 back ryg rygg ryggur bak rygg, bak (rare) rygg, bak (rare)
89 breast bryst bröst bróst brjóst bryst bryst
90 heart hjerte hjärta hjarta hjarta hjerte hjarta
91 liver lever lever livur lifur lever lever
92 to drink drikke dricka drekka drekka drikke drikka
93 to eat spise, æde äta eta borða, éta spise, ete eta, spisa
94 to bite bide bita bíta bíta bite bita
95 to suck sutte, suge suga súgva sjúga, soga suge suga
96 to spit spytte spotta spýta skyrpa, spýta, hrækja spytte spytta
97 to vomit kaste op spy, kräkas spýggja kasta upp, æla spy, kaste opp spy, kasta opp
98 to blow
(as wind)
blæse blåsa blása blása blåse blåsa
99 to breathe ånde andas anda anda puste, ånde anda, pusta
100 to laugh le, grine skratta læa, grína, flenna hlæja le le
101 to see se se síggja sjá se sjå
102 to hear høre höra hoyra heyra høre høyra
103 to know vide veta vita vita, þekkja, kunna vite veta
104 to think} tænke tänka hugsa hugsa tenke tenkja
105 to smell
(sense odor)
lugte lukta lukta lykta, þefa lukte lukta
106 to fear frygte, være bange for frukta, rädas ræðast óttast, hræðast frykte, være redd for ottast, vera redd for
107 to sleep sove sova sova sofa sove sova
108 to live leve leva liva lifa leve leva
109 to die doyggja deyja døy
110 to kill dræbe döda drepa drepa drepe drepa
111 to fight
(physically)
slås, kæmpe strida stríða slást, berjast slåss slåst
112 to hunt
(transitive)
jage jaga jaga, veiða veiða jakte, jage jakta, jaga, veida
113 to hit slå slå sláa slá, berja slå slå
114 to cut skære skära skera skera skjære, kutte skjera
115 to split dele, skille, splitte, kløve dela, klyva klúgva kljúfa, skipta dele, kløyve, skille kløyva, skilja, dela
116 to stab
(or stick)
stikke sticka stinga stinga stikke stikka, stinga
117 to scratch
(an itch)
kradse klia klóra klóra klø, klore (inflict pain) kleia, klå, klora (inflict pain)
118 to dig grave gräva grava grafa grave grava
119 to swim svømme simma svimja synda svømme symja
120 to fly flyve flyga flúgva, fljúgva, fljúga fljúga fly fly, flyga
121 to walk ganga ganga , ganga (poetic/archaic)
122 to come komme komma koma koma komme koma
123 to lie
(as on one's side)
lægge sig (action), ligge (state) ligga liggja (state), leggja seg (action) liggja ligge liggja
124 to sit sidde sitta sita sitja sitte sitja
125 to stand rejse sig, stå op (action), stå (state) stå standa standa stå stå, standa
126 to turn
(change direction)
vende, dreje svänga snúgva, venda, snara snúa, beygja snu, vende snu, venda
127 to fall
(as in drop)
falde falla fella, detta detta, falla falle, dette falla, detta
128 to give give ge geva gefa gi gje, gjeva
129 to hold
(in one's hand)
holde hålla halda halda holde halda
130 to squeeze klemme, presse klämma kroysta kreista klemme, presse, trykke klemma, trykkja
131 to rub gnide gnida gníggja nudda, núa gni, gnu gnida, gni, gnu
132 to wash vaske tvätta vaska, tváa þvo vaske vaska, två
133 to wipe tørre, viske rensa turka þurrka tørke tørka, turka
134 to pull (drag) trække dra toga toga, draga dra, trekke dra, draga
135 to push skubbe, trykke trycka skumpa ýta dytte, skyve dytta, skuva, skumpa
136 to throw kaste kasta kasta, blaka, tveita kasta, henda kaste, slenge, hive kasta, slengja, hiva
137 to tie (bind) binde knyta, binda binda, knýta binda binde, knyte binda, knyta
138 to sew sy sy seyma sauma sy sy, sauma
139 to count tælle räkna telja telja telle telja
140 to say sige säga siga segja si seia
141 to sing synge sjunga syngja syngja synge syngja
142 to play lege, spille leka spæla, leika leika leke, leike leika
143 to float flyde flyta flóta fljóta flyte flyta
144 to flow strømme rinna streyma, floyma streyma, renna flomme, renne, strømme, flyte fløyma, renna, strøyma, flyta
145 to freeze fryse frysa frysta frjósa fryse frysa
146 to swell svulme svälla bólgna, hovna, trútna þrútna, bólgna, ólga hovne, svulme, svelle hovna, svella, trutna
147 sun sol sol sól sól sol sol
148 moon måne måne máni, tungl tungl, máni måne måne
149 star stjerne stjärna stjørna stjarna stjerne stjerne, stjerna
150 water vand vatten vatn vatn vann vatn
151 rain regne regn regna rigning, regn regne regna
152 river flod flod, älv á, løkur, áarløkur á, fljót elv elv, å (small)
153 lake sjö vatn, tjørn vatn, stöðuvatn innsjø, vann, tjern innsjø, vatn, tjørn, tjern
154 sea
(as in ocean)
hav hav sjógvur, hav sjór hav, sjø hav, sjø
155 salt salt salt salt salt salt salt
156 stone sten sten steinur steinn stein, sten stein
157 sand sand sand sandur sandur sand sand
158 dust støv damm dust, støv ryk støv, bøss bos, støv, dust
159 earth
(as in soil)
jord jord mold, jørð jörð jord jord
160 cloud sky moln skýggj ský sky sky
161 fog tåge dimma mjørki, toka þoka tåke tåke, skodde
162 sky himmel himmel himmal, himin himinn himmel himmel
163 wind
(as in breeze)
vind vind vindur vindur vind vind
164 snow sne snö kavi, snjógvur snjór snø snø
165 ice is is ísur ís, klaki is is
166 smoke røg rök roykur reykur røyk røyk
167 fire ild eld eldur eldur ild eld
168 ash aske aska øska aska aske oske, oska
169 to burn
(intransitive)
brænde brinna brenna brenna brenne brenna
170 road vej väg vegur vegur, gata vei veg
171 mountain bjerg berg fjall fjall fjell fjell
172 red rød röd reyður rauður rød raud
173 green grøn grön grønur grænn grønn grøn
174 yellow gul gul gulur gulur gul gul
175 white hvid vit hvítur hvítur hvit kvit
176 black sort svart svartur svartur svart svart
177 night nat natt nátt nótt natt natt]
178 day
(daytime)
dag dag dagur dagur dag dag
179 year år år ár ár år år
180 warm
(as in weather)
varm (hot), lun (warm) varm heitur, lýggjur hlýr, heitur varm (hot), lun (warm) varm (hot), logn (warm)
181 cold
(as in weather)
kold kall kalt kaldur kald kald
182 full fuld full fullur fullur full full
183 new ny ny nýggjur nýr ny ny
184 old gammel gammal gamal gamall gammel, gammal gamal
185 good god bra góður góður god, bra god, bra
186 bad dårlig dålig ringur vondur, slæmur ille, vond, dårlig ill, vond, dåleg
187 rotten
(as a log)
rådden rutten rotin fúinn, rotinn råtten ròten
188 dirty snavset, beskidt smutsig skitin skítugur, óhreinn skitten møkut, skiten
189 straight lige rak beinur beinn rett rett, bein, rak
190 round rund rund rundur kringlóttur rund rund
191 sharp
(as a knife)
skarp vass hvassur beittur, hvass, skarpur skarp skarp, kvass
192 dull
(as a knife)
sløv, stump slö óhvassur bitlaus sløv slø
193 smooth glat len, slät slættur sleipur, sléttur jevn, slett, glatt jamn, slett
194 wet våd våt, blöt vátur blautur våt, bløt våt, blaut
195 dry
(adjective)
tør torr turrur þurr tørr tørr, turr
196 correct rigtig rätt, riktig rættur réttur rett, riktig rett
197 near nær nära nær nálægur nær, nærme, nære nær, nære
198 far langt væk, fjern långt bort, fjärran fjarur langt langt langt
199 right
(side)
højre höger høgra hægri høyre høgre
200 left
(side)
venstre vänster vinstra vinstri venstre venstre, vinstre
201 at hos, ved hos, vid hjá hjá hos, hjå, hos,
202 in i i í í i i
203 with med med við, med með med med
204 and og och og og og og
205 if hvis om um ef hvis, om om
206 because fordi eftersom, ty því, af því að fordi, på grunn av at av di, på grunn av at
207 name navn namn navn nafn navn namn