Liite:Slovakin nominitaivutus

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Liite:Slovakin deklinaatiot[muokkaa]

Artikkelissa esitellyt säännöt eivät ole ehdottomia ja lähes jokaiseen löytyy poikkeuksia. On myös sanoja, jotka taipuvat osittain tietyn ja osittain toisen ryhmän tapaan, sekä sanoja, jotka taipuvat täysin epäsäännöllisesti.

N = nominatiivi G = genetiivi D = datiivi A = akkusatiivi L = lokatiivi I = instrumentaali

Substantiivit[muokkaa]

Maskuliini[muokkaa]

  elollinen, joka ei pääty -a elollinen, joka päättyy -a eloton ja päättyy kovaan tai neutraaliin konsonanttiin eloton ja päättyy pehmeään konsonanttiin
  yks. mon. yks. mon. yks. mon. yks. mon.
N chlap chlapi hrdina hrdinovia dub duby stroj stroje
G chlapa chlapov hrdinu hrdinov duba dubov stroja strojov
D chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dubu dubom stroju strojom
A chlapa chlapov hrdinu hrdinov dub duby stroj stroje
L chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch dube duboch stroji strojoch
I chlapom chlapmi hrdinom hrdinami dubom dubmi strojom strojmi

Feminiini[muokkaa]

  päättyy kova tai neutraali konsonantti + a päättyy pehmeä konsonantti + a (tai ia, ya) päättyy konsonanttiin, ei -c /s / p / v / sť päättyy -c /s / p / v / sť
  yks. mon. yks. mon. yks. mon. yks. mon.
N žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti
G ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí
D žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam
A ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti
L žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach
I ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami

Neutri[muokkaa]

  päättyy -o päättyy -e (ei -ie) päättyy -ie päättyy -a tai -ä
  yks. mon. yks. mon. yks. mon. yks. mon.
N mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá / dievčence
G mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčiat / dievčeniec
D mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám / dievčencom
A mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá / dievčence
L mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá / dievčence
I mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami / dievčencami

Adjektiivit[muokkaa]

Pekný[muokkaa]

Adjektiivit, jotka päättyvät kovaan tai neutraaliin konsonanttiin + ý maskuliinimuodossaan

  maskuliini feminiini neutri monikko
N pekný pekné pekná pekné (m. elollinen: pekní)
G pekného pekného peknej pekných
D peknému peknému peknej pekným
A pekný (elollinen: pekného) pekné peknú pekné (m. elollinen: pekných)
L peknom peknom peknej pekných
I pekným pekným peknou peknými

Cudzí[muokkaa]

Adjektiivit, jotka päättyvät kovaan konsonattiin + í maskuliinimuodossaan (myös komparatiivi ja superlatiivi)

  maskuliini feminiini neutri monikko
N cudzí cudzie cudzia cudzie (m. elollinen: cudzí)
G cudzieho cudzieho cudzej cudzích
D cudziemu cudziemu cudzej cudzím
A cudzí (elollinen: cudzieho) cudzie cudziu cudzie (m. elollinen: cudzích)
L cudzom cudzom cudzej cudzích
I cudzím cudzím cudzou cudzími

Otcov[muokkaa]

Ajdektiivit, jotka päättyvät -ov tai -in, jotka ovat myös possessiiviadjektiiveja (äidin, isän).

  maskuliini feminiini neutri monikko
N otcov otcovo otcova otcove (m. elollinen: otcovi)
G otcovho otcovho otcovej otcových
D otcovmu otcovmu otcovej otcovým
A otcov (elollinen: otcovho) otcovo otcovu otcove (m. elollinen: otcových)
L otcovom otcovom otcovej otcových
I otcovým otcovým otcovou otcovými

Pronominit[muokkaa]

Persoonapronomit[muokkaa]

Suluissa olevia muotoja käytetään esim. preposioiden jälkeen, lauseen alussa

  minä sinä hän m. hän f. se me te he m. elollinen he f./n. refl.pron.
N ja ty on ona ono my vy oni ony -
G ma (mňa) ťa (teba) ho (jeho, neho,-ňho, -ň) ju ho (jeho, neho, -ňho, -ň) nás vás ich (nich) ich (ne) seba
D mne (mi) tebe (ti) mu (jemu, nemu,-ňmu) jej (nej) mu (jemu, nemu,-ňmu) nám vám im (nim) im (nim) sebe / si
A ma (mňa) ťa (teba) ho (jeho, neho, -ňho, -ň, -eň) ju ho (-ň, -eň) nás vás ich (nich) ich (ne) seba / sa
L mne tebe ňom nej ňom nás vás nich nich sebe
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi sebou

Demonstratiivipronominit[muokkaa]

Samoin taipuvat sanat tamten, henten, tento, tenže...

  maskuliini feminiini neutri monikko
N ten to tá tie (m. elollinen: tí)
G toho toho tej tých
D tomu tomu tej tým
A ten (m. elollinen: toho) to tú tie (m. elollinen: tých)
L tom tom tej tých
I tým tým tou tými

Possessiivipronominit[muokkaa]

  maskuliini feminiini neutri monikko
N môj moje moja moje (m. elollinen: moji)
G môjho môjho mojej mojich
D môjmu môjmu mojej mojin
A môj (elollinen: môjho) moje moju moje (m. elollinen: mojich)
L mojom mojom mojej mojich
I mojím mojím mojou mojimi

Samoin taipuvat:

  • tvoj, svoj, mutta o ei muutu muotoon ô
  • náš, váš, kun sanassa môj tulee -ô-, tulee -á- ja kun -o-, niin tulee -a-

Eivät taivu