Siirry sisältöön

come out

Wikisanakirjasta

Englanti[muokkaa]

Verbi[muokkaa]

come out (fraasiverbi)

 1. tulla ulos
  The bank robber came out with his hands up.
  Pankkiryöstäjä tuli ulos kädet ylhäällä.
  The Japanese patrol came out of the jungle into a small clearing.
  Japanilaisten partio tuli viidakosta pienelle aukeamalle.
  Flames came out of the windows.
  Liekit tulivat / löivät ulos ikkunoista.
  Information coming out of this country is unreliable.
  Informaatio, joka tästä maasta tulee ulos / saadaan, on epäluotettavaa.
 2. (vanhahtava) (yläluokan nuoresta naisesta) liittyä aikuistumisen merkiksi seurapiireihin näyttäytymällä ensimmäistä kertaa tanssiaisissa
  She came out at the most magnificent ball ever seen.
 3. (etenkin brittienglannissa) tulla t. lähteä ulos (sosiaalisessa merkityksessä)
  Would you like to come out and have a pint or two down the pub?
  Haluaisitko lähteä pintille tai parille läheiseen pubiin?
  Can Pekka come out to play?
  Voiko Pekka tulla ulos leikkimään?
 4. tulla esiin; tulla näkyville, näyttäytyä
  Our show has a great guest tonight. Come on out, Mr X.X.!
  Ohjelmallamme on loistava vieras tänä iltana. Tulehan esiin sieltä, herra X.X.!
  I'm coming out!, I want the world to know, got to let it show! / There's a new me coming out... (I'm Coming Out, Diana Ross)
  Minä tulen esiin!, Haluan koko maailman tietävän, sen on saatava näkyä! / Aivan uusi minä on tulossa esiin...
  The sun never came out once during my summer holiday!
  Aurinko ei näyttäytynyt yhtä ainoata kertaa kesälomallani!
  White supremacists have come out into the light of day recently.
  Valkoisten ylivaltaa kannattavat ovat tulleet päivänvaloon viime aikoina.
 5. tulla ilmi, tulla julki
  The truth will out! The facts will come out eventually.
  Totuus pyrkii aina julki! Tosiasiat tulevat lopulta ilmi.
 6. (etenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä) tulla ulos kaapista
  CNN's star journalist Anderson Cooper finally came out.
  CNN:n tähtijournalisti Anderson Cooper tuli lopulta "ulos kaapista".
 7. tulla (vierailulle) jonnekin kauas (yleensä ulkomaille)
  One day I'll come out and visit you.
  Tulen jokin kaunis päivä vierailulle sinne (kauas) luoksesi.
 8. päästä pois jostakin
  His condition soon deteriorated when he came out of hospital.
  Hänen tilansa huononi nopeasti kun hän pääsi sairaalasta.
  He came out of the army a grown and mature man.
  Armeijasta päästessään hän oli täysikasvuinen ja kypsä mies.
 9. päästä t. selviytyä jostakin
  We came out unscathed by the storm but a tree fell on our neighbour's house.
  Me selvisimme myrskystä ehjin nahoin, mutta naapurimme talon päälle kaatui puu.
  There were protests and negative press, but the president came out relatively unharmed by this controversy.
  Oli kyllä protesteja ja kielteisiä mediareaktioita, mutta presidentti selviytyi tästä kiistasta melko vähin vaurioin.
 10. ilmaista kannatuksensa tai vastustuksensa, astua esiin (puolesta tai vastaan)
  The majority came out against the proposition.
  Enemmistö kallistui vastustamaan ehdotusta.
  Finally, the major came out in support of the young man.
  Lopulta majuri astui esiin puolustamaan nuorta miestä.
 11. päätyä jollekin sijalle kilpailussa; olla lopputuloksena
  Which team do you think will come out on top at the end of the football season?
  Minkä joukkueen arvelet olevan ykkösenä jalkapallokauden päättyessä?
  The press came out ashamed, having scooped to outrageous scandal-mongering in its reporting of the affair.
  Lehdistö oli kerta kaikkiaan häväisty alennuttuaan törkeään skandaalinhakuisuuteen jutun raportoinnissa.
 12. (tahroista, väristä) irrota, lähteä (irti)
  The stain didn't come out in the wash. It must be blood.
  Tahra ei lähtenyt pesussa. Se on varmaankin verta.
 13. (valokuvasta, muotokuvasta) onnistua; olla näköinen, hyvin kuvattu
  She is a masterful portrait photographer. All her pictures come out really well.
  Hän on mestarillinen muotokuvavalokuvaaja. Kaikki hänen kuvansa onnistuvat todella hyvin.
  Pekka didn't come out well in this photo.
  Pekka ei onnistunut hyvin tässä valokuvassa.
  President Kekkonen came out rather miserably in the portrait painted by the Russian far-right nationalist Glazunov in 1973.
  Presidentti Kekkonen onnistui varsin surkeasti muotokuvassa, jonka venäläinen äärioikeistolainen nationalisti Glazunov maalasi 1973.
 14. (kasveista) puhjeta lehteen t. kukkaan
  The leaves seemed to come out a week later than usual this summer.
  Lehdet näyttivät puhkeavan viikoa myöhemmin kuin tavallista tänä kesänä.
  Oh, lovely, the tulips have come out.
  Ihanaa, tulppaanit ovat auenneet.
 15. (brittienglantia) ryhtyä lakkoon
  The coal miners came out, putting Prime Minister Thatcher on the spot.
  Hiilikaivostyöläiset ryhtyivät lakkoon pannen pääministeri Thatcherin kovan paikan eteen.

Liittyvät sanat[muokkaa]