Siirry sisältöön

Luokka:Saksan kielen pronominaaliadverbit

Wikisanakirjasta

Kun saksankielisessä lauseessa on itsenäisesti käytettävä pronomini er/sie/es 'se' tai sie 'ne' tai niiden painolliset muodot der/das/die 'se, tuo' tai die 'ne, nuo' ja pronomini vaatii kanssaan preposition lauseessaan olevan tehtävänsä takia, muodostetaan pronominaaliadverbi yhdistämällä dar- (da-adverbin vanhempi muoto, 'siellä, siinä') ja tarvittava prepositio. Jos prepositio alkaa konsonantilla, r putoaa pois. D-alkuiset pronominaaliadverbit ovat toteavia.

Es / Das ist ein Haus. Tuo on talo.
Ich wohne darin. Minä asun siinä.

Jos toteava pronominaaliadverbi ilmaisee sijaintia, se voidaan korvata ylimalkaisempaa sijaintia tarkoittavalla adverbilla da 'siellä, siinä'.

Vastaavasti jos saksankielisessä lauseessa on interrogatiivipronomini was 'mikä' ja se vaatii kanssaan preposition lauseessaan olevan tehtävänsä takia, muodostetaan pronominaaliadverbi yhdistämällä wor (wo-adverbin vanhempi muoto, 'missä') ja tarvittava prepositio. Jos prepositio alkaa konsonantilla, r putoaa pois. W-alkuiset pronominaaliadverbit ovat kysyviä.

Was ist das? Mikä se on?
Worüber suchst du Information? Mistä sinä etsit tietoa?

Jos kysyvä pronominaaliadverbi ilmaisee sijaintia, se voidaan korvata ylimalkaisempaa sijaintia tarkoittavalla interrogatiiviadverbilla wo 'missä'.


saksa pronominaaliadverbit