Liite:Verbitaivutus/suomi/luottaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo luota-
vahva vokaalivartalo luotta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luotan en luota minä olen luottanut en ole luottanut
sinä luotat et luota sinä olet luottanut et ole luottanut
hän luottaa ei luota hän on luottanut ei ole luottanut
me luotamme emme luota me olemme luottaneet emme ole luottaneet
te
Te
luotatte
-"-
ette luota
-"-
te
Te
olette luottaneet
olette luottanut
ette ole luottaneet
ette ole luottanut
he luottavat eivät luota he ovat luottaneet eivät ole luottaneet
passiivi luotetaan ei luoteta passiivi on luotettu ei ole luotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luotin en luottanut minä olin luottanut en ollut luottanut
sinä luotit et luottanut sinä olit luottanut et ollut luottanut
hän luotti ei luottanut hän oli luottanut ei ollut luottanut
me luotimme emme luottaneet me olimme luottaneet emme olleet luottaneet
te
Te
luotitte
-"-
ette luottaneet
ette luottanut
te
Te
olitte luottaneet
olitte luottanut
ette olleet luottaneet
ette olleet luottanut
he luottivat eivät luottaneet he olivat luottaneet eivät olleet luottaneet
passiivi luotettiin ei luotettu passiivi oli luotettu ei ollut luotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luottaisin en luottaisi minä olisin luottanut en olisi luottanut
sinä luottaisit et luottaisi sinä olisit luottanut et olisi luottanut
hän luottaisi ei luottaisi hän olisi luottanut ei olisi luottanut
me luottaisimme emme luottaisi me olisimme luottaneet emme olisi luottaneet
te
Te
luottaisitte
-"-
ette luottaisi
-"-
te
Te
olisitte luottaneet
olisitte luottanut
ette olisi luottaneet
ette olisi luottanut
he luottaisivat eivät luottaisi he olisivat luottaneet eivät olisi luottaneet
passiivi luotettaisiin ei luotettaisi passiivi olisi luotettu ei olisi luotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luottanen en luottane minä lienen luottanut en liene luottanut
sinä luottanet et luottane sinä lienet luottanut et liene luottanut
hän luottanee ei luottane hän lienee luottanut ei liene luottanut
me luottanemme emme luottane me lienemme luottaneet emme liene luottaneet
te
Te
luottanette
-"-
ette luottane
-"-
te
Te
lienette luottaneet
lienette luottanut
ette liene luottaneet
ette liene luottanut
he luottanevat eivät luottane he lienevät luottaneet eivät liene luottaneet
passiivi luotettaneen ei luotettane passiivi lienee luotettu ei liene luotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luota älä luota sinä
hän luottakoon älköön luottako hän olkoon luottanut älköön olko luottanut
me luottakaamme älkäämme luottako me
te
Te
luottakaa
-"-
älkää luottako
-"-
te
Te
he luottakoot älkööt luottako he olkoot luottaneet älkööt olko luottaneet
passiivi luotettakoon älköön luotettako passiivi olkoon luotettu älköön olko luotettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luottaa preesens luottava luotettava
pitkä 1. luottaakseen1 perfekti luottanut luotettu
2. inessiivi luottaessa2 luotettaessa agentti luottama4
instruktiivi luottaen kielteinen agentti luottamaton
3. inessiivi luottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi luottamasta
illatiivi luottamaan
adessiivi luottamalla
abessiivi luottamatta
instruktiivi luottaman luotettaman
4. luottaminen
5 luottamaisillaan3