Liite:Verbitaivutus/suomi/tavata

Wikisanakirjasta

Verbit ovat homonyymejä eli ne kirjoitetaan (perusmuodossa) samalla tavalla, mutta ne ovat etymologioidensa perusteella kaksi toisiinsa liittymätöntä sanaa: ylempi (1) on johdettu sanasta tapa ja alempi (2) on laina ruotsin verbistä stava.

1[muokkaa]

  • merkitys ’nähdä, kohdata; olla tapana’
Vartalot
vokaalivartalo tapaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo tavat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tapaan en tapaa minä olen tavannut en ole tavannut
sinä tapaat et tapaa sinä olet tavannut et ole tavannut
hän tapaa ei tapaa hän on tavannut ei ole tavannut
me tapaamme emme tapaa me olemme tavanneet emme ole tavanneet
te
Te
tapaatte
-"-
ette tapaa
-"-
te
Te
olette tavanneet
olette tavannut
ette ole tavanneet
ette ole tavannut
he tapaavat eivät tapaa he ovat tavanneet eivät ole tavanneet
passiivi tavataan ei tavata passiivi on tavattu ei ole tavattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tapasin en tavannut minä olin tavannut en ollut tavannut
sinä tapasit et tavannut sinä olit tavannut et ollut tavannut
hän tapasi ei tavannut hän oli tavannut ei ollut tavannut
me tapasimme emme tavanneet me olimme tavanneet emme olleet tavanneet
te
Te
tapasitte
-"-
ette tavanneet
ette tavannut
te
Te
olitte tavanneet
olitte tavannut
ette olleet tavanneet
ette olleet tavannut
he tapasivat eivät tavanneet he olivat tavanneet eivät olleet tavanneet
passiivi tavattiin ei tavattu passiivi oli tavattu ei ollut tavattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tapaisin en tapaisi minä olisin tavannut en olisi tavannut
sinä tapaisit et tapaisi sinä olisit tavannut et olisi tavannut
hän tapaisi ei tapaisi hän olisi tavannut ei olisi tavannut
me tapaisimme emme tapaisi me olisimme tavanneet emme olisi tavanneet
te
Te
tapaisitte
-"-
ette tapaisi
-"-
te
Te
olisitte tavanneet
olisitte tavannut
ette olisi tavanneet
ette olisi tavannut
he tapaisivat eivät tapaisi he olisivat tavanneet eivät olisi tavanneet
passiivi tavattaisiin ei tavattaisi passiivi olisi tavattu ei olisi tavattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tavannen en tavanne minä lienen tavannut en liene tavannut
sinä tavannet et tavanne sinä lienet tavannut et liene tavannut
hän tavannee ei tavanne hän lienee tavannut ei liene tavannut
me tavannemme emme tavanne me lienemme tavanneet emme liene tavanneet
te
Te
tavannette
-"-
ette tavanne
-"-
te
Te
lienette tavanneet
lienette tavannut
ette liene tavanneet
ette liene tavannut
he tavannevat eivät tavanne he lienevät tavanneet eivät liene tavanneet
passiivi tavattaneen ei tavattane passiivi lienee tavattu ei liene tavattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tapaa älä tapaa sinä
hän tavatkoon älköön tavatko hän olkoon tavannut älköön olko tavannut
me tavatkaamme älkäämme tavatko me
te
Te
tavatkaa
-"-
älkää tavatko
-"-
te
Te
he tavatkoot älkööt tavatko he olkoot tavanneet älkööt olko tavanneet
passiivi tavattakoon älköön tavattako passiivi olkoon tavattu älköön olko tavattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tavata preesens tapaava tavattava
pitkä 1. tavatakseen1 perfekti tavannut tavattu
2. inessiivi tavatessa2 tavattaessa agentti tapaama4
instruktiivi tavaten kielteinen agentti tapaamaton
3. inessiivi tapaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tapaamasta
illatiivi tapaamaan
adessiivi tapaamalla
abessiivi tapaamatta
instruktiivi tapaaman tavattaman
4. tapaaminen
5 tapaamaisillaan3


2[muokkaa]

  • merkitys ’lukea tavuittain tai kirjaimittain’
Vartalot
vokaalivartalo tavaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo tavat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tavaan en tavaa minä olen tavannut en ole tavannut
sinä tavaat et tavaa sinä olet tavannut et ole tavannut
hän tavaa ei tavaa hän on tavannut ei ole tavannut
me tavaamme emme tavaa me olemme tavanneet emme ole tavanneet
te
Te
tavaatte
-"-
ette tavaa
-"-
te
Te
olette tavanneet
olette tavannut
ette ole tavanneet
ette ole tavannut
he tavaavat eivät tavaa he ovat tavanneet eivät ole tavanneet
passiivi tavataan ei tavata passiivi on tavattu ei ole tavattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tavasin en tavannut minä olin tavannut en ollut tavannut
sinä tavasit et tavannut sinä olit tavannut et ollut tavannut
hän tavasi ei tavannut hän oli tavannut ei ollut tavannut
me tavasimme emme tavanneet me olimme tavanneet emme olleet tavanneet
te
Te
tavasitte
-"-
ette tavanneet
ette tavannut
te
Te
olitte tavanneet
olitte tavannut
ette olleet tavanneet
ette olleet tavannut
he tavasivat eivät tavanneet he olivat tavanneet eivät olleet tavanneet
passiivi tavattiin ei tavattu passiivi oli tavattu ei ollut tavattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tavaisin en tavaisi minä olisin tavannut en olisi tavannut
sinä tavaisit et tavaisi sinä olisit tavannut et olisi tavannut
hän tavaisi ei tavaisi hän olisi tavannut ei olisi tavannut
me tavaisimme emme tavaisi me olisimme tavanneet emme olisi tavanneet
te
Te
tavaisitte
-"-
ette tavaisi
-"-
te
Te
olisitte tavanneet
olisitte tavannut
ette olisi tavanneet
ette olisi tavannut
he tavaisivat eivät tavaisi he olisivat tavanneet eivät olisi tavanneet
passiivi tavattaisiin ei tavattaisi passiivi olisi tavattu ei olisi tavattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tavannen en tavanne minä lienen tavannut en liene tavannut
sinä tavannet et tavanne sinä lienet tavannut et liene tavannut
hän tavannee ei tavanne hän lienee tavannut ei liene tavannut
me tavannemme emme tavanne me lienemme tavanneet emme liene tavanneet
te
Te
tavannette
-"-
ette tavanne
-"-
te
Te
lienette tavanneet
lienette tavannut
ette liene tavanneet
ette liene tavannut
he tavannevat eivät tavanne he lienevät tavanneet eivät liene tavanneet
passiivi tavattaneen ei tavattane passiivi lienee tavattu ei liene tavattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tavaa älä tavaa sinä
hän tavatkoon älköön tavatko hän olkoon tavannut älköön olko tavannut
me tavatkaamme älkäämme tavatko me
te
Te
tavatkaa
-"-
älkää tavatko
-"-
te
Te
he tavatkoot älkööt tavatko he olkoot tavanneet älkööt olko tavanneet
passiivi tavattakoon älköön tavattako passiivi olkoon tavattu älköön olko tavattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tavata preesens tavaava tavattava
pitkä 1. tavatakseen1 perfekti tavannut tavattu
2. inessiivi tavatessa2 tavattaessa agentti tavaama4
instruktiivi tavaten kielteinen agentti tavaamaton
3. inessiivi tavaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tavaamasta
illatiivi tavaamaan
adessiivi tavaamalla
abessiivi tavaamatta
instruktiivi tavaaman tavattaman
4. tavaaminen
5 tavaamaisillaan3