Liite:Verbitaivutus/suomi/suomentaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suomennan en suomenna minä olen suomentanut en ole suomentanut
sinä suomennat et suomenna sinä olet suomentanut et ole suomentanut
hän suomentaa ei suomenna hän on suomentanut ei ole suomentanut
me suomennamme emme suomenna me olemme suomentaneet emme ole suomentaneet
te
Te
suomennatte
-"-
ette suomenna
-"-
te
Te
olette suomentaneet
olette suomentanut
ette ole suomentaneet
ette ole suomentanut
he suomentavat eivät suomenna he ovat suomentaneet eivät ole suomentaneet
passiivi suomennetaan ei suomenneta passiivi on suomennettu ei ole suomennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suomensin en suomentanut minä olin suomentanut en ollut suomentanut
sinä suomensit et suomentanut sinä olit suomentanut et ollut suomentanut
hän suomensi ei suomentanut hän oli suomentanut ei ollut suomentanut
me suomensimme emme suomentaneet me olimme suomentaneet emme olleet suomentaneet
te
Te
suomensitte
-"-
ette suomentaneet
ette suomentanut
te
Te
olitte suomentaneet
olitte suomentanut
ette olleet suomentaneet
ette olleet suomentanut
he suomensivat eivät suomentaneet he olivat suomentaneet eivät olleet suomentaneet
passiivi suomennettiin ei suomennettu passiivi oli suomennettu ei ollut suomennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suomentaisin en suomentaisi minä olisin suomentanut en olisi suomentanut
sinä suomentaisit et suomentaisi sinä olisit suomentanut et olisi suomentanut
hän suomentaisi ei suomentaisi hän olisi suomentanut ei olisi suomentanut
me suomentaisimme emme suomentaisi me olisimme suomentaneet emme olisi suomentaneet
te
Te
suomentaisitte
-"-
ette suomentaisi
-"-
te
Te
olisitte suomentaneet
olisitte suomentanut
ette olisi suomentaneet
ette olisi suomentanut
he suomentaisivat eivät suomentaisi he olisivat suomentaneet eivät olisi suomentaneet
passiivi suomennettaisiin ei suomennettaisi passiivi olisi suomennettu ei olisi suomennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suomentanen en suomentane minä lienen suomentanut en liene suomentanut
sinä suomentanet et suomentane sinä lienet suomentanut et liene suomentanut
hän suomentanee ei suomentane hän lienee suomentanut ei liene suomentanut
me suomentanemme emme suomentane me lienemme suomentaneet emme liene suomentaneet
te
Te
suomentanette
-"-
ette suomentane
-"-
te
Te
lienette suomentaneet
lienette suomentanut
ette liene suomentaneet
ette liene suomentanut
he suomentanevat eivät suomentane he lienevät suomentaneet eivät liene suomentaneet
passiivi suomennettaneen ei suomennettane passiivi lienee suomennettu ei liene suomennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suomenna älä suomenna sinä
hän suomentakoon älköön suomentako hän olkoon suomentanut älköön olko suomentanut
me suomentakaamme älkäämme suomentako me
te
Te
suomentakaa
-"-
älkää suomentako
-"-
te
Te
he suomentakoot älkööt suomentako he olkoot suomentaneet älkööt olko suomentaneet
passiivi suomennettakoon älköön suomennettako passiivi olkoon suomennettu älköön olko suomennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suomentaa preesens suomentava suomennettava
pitkä 1. suomentaakseen1 perfekti suomentanut suomennettu
2. inessiivi suomentaessa2 suomennettaessa agentti suomentama4
instruktiivi suomentaen kielteinen agentti suomentamaton
3. inessiivi suomentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suomentamasta
illatiivi suomentamaan
adessiivi suomentamalla
abessiivi suomentamatta
instruktiivi suomentaman suomennettaman
4. nominatiivi suomentaminen
partitiivi suomentamista
5 suomentamaisillaan3