Liite:Verbitaivutus/suomi/kutsua

Kohteesta Wikisanakirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kutsun en kutsu minä olen kutsunut en ole kutsunut
sinä kutsut et kutsu sinä olet kutsunut et ole kutsunut
hän kutsuu ei kutsu hän on kutsunut ei ole kutsunut
me kutsumme emme kutsu me olemme kutsuneet emme ole kutsuneet
te
Te
kutsutte
-"-
ette kutsu
-"-
te
Te
olette kutsuneet
olette kutsunut
ette ole kutsuneet
ette ole kutsunut
he kutsuvat eivät kutsu he ovat kutsuneet eivät ole kutsuneet
passiivi kutsutaan ei kutsuta passiivi on kutsuttu ei ole kutsuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kutsuin en kutsunut minä olin kutsunut en ollut kutsunut
sinä kutsuit et kutsunut sinä olit kutsunut et ollut kutsunut
hän kutsui ei kutsunut hän oli kutsunut ei ollut kutsunut
me kutsuimme emme kutsuneet me olimme kutsuneet emme olleet kutsuneet
te
Te
kutsuitte
-"-
ette kutsuneet
ette kutsunut
te
Te
olitte kutsuneet
olitte kutsunut
ette olleet kutsuneet
ette ollut kutsunut
he kutsuivat eivät kutsuneet he olivat kutsuneet eivät olleet kutsuneet
passiivi kutsuttiin ei kutsuttu passiivi oli kutsuttu ei ollut kutsuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kutsuisin en kutsuisi minä olisin kutsunut en olisi kutsunut
sinä kutsuisit et kutsuisi sinä olisit kutsunut et olisi kutsunut
hän kutsuisi ei kutsuisi hän olisi kutsunut ei olisi kutsunut
me kutsuisimme emme kutsuisi me olisimme kutsuneet emme olisi kutsuneet
te
Te
kutsuisitte
-"-
ette kutsuisi
-"-
te
Te
olisitte kutsuneet
olisitte kutsunut
ette olisi kutsuneet
ette olisi kutsunut
he kutsuisivat eivät kutsuisi he olisivat kutsuneet eivät olisi kutsuneet
passiivi kutsuttaisiin ei kutsuttaisi passiivi olisi kutsuttu ei olisi kutsuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kutsunen en kutsune minä lienen kutsunut en liene kutsunut
sinä kutsunet et kutsune sinä lienet kutsunut et liene kutsunut
hän kutsunee ei kutsune hän lienee kutsunut ei liene kutsunut
me kutsunemme emme kutsune me lienemme kutsuneet emme liene kutsuneet
te
Te
kutsunette
-"-
ette kutsune
-"-
te
Te
lienette kutsuneet
lienette kutsunut
ette liene kutsuneet
ette liene kutsunut
he kutsunevat eivät kutsune he lienevät kutsuneet eivät liene kutsuneet
passiivi kutsuttaneen ei kutsuttane passiivi lienee kutsuttu ei liene kutsuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kutsu älä kutsu sinä
hän kutsukoon älköön kutsuko hän olkoon kutsunut älköön olko kutsunut
me kutsukaamme älkäämme kutsuko me
te
Te
kutsukaa
-"-
älkää kutsuko
-"-
te
Te
he kutsukoot älkööt kutsuko he olkoot kutsuneet älkööt olko kutsuneet
passiivi kutsuttakoon älköön kutsuttako passiivi olkoon kutsuttu älköön olko kutsuttu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kutsua preesens kutsuva kutsuttava
pitkä 1. kutsuakseen1 perfekti kutsunut kutsuttu
2. inessiivi kutsuessa2 kutsuttaessa agentti kutsuma4
instruktiivi kutsuen kielteinen agentti kutsumaton
3. inessiivi kutsumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kutsumasta
illatiivi kutsumaan
adessiivi kutsumalla
abessiivi kutsumatta
instruktiivi kutsuman kutsuttaman
4. nominatiivi kutsuminen
partitiivi kutsumista
5. kutsumaisillaan3