Liite:Verbitaivutus/suomi/karata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karkaan en karkaa minä olen karannut en ole karannut
sinä karkaat et karkaa sinä olet karannut et ole karannut
hän karkaa ei karkaa hän on karannut ei ole karannut
me karkaamme emme karkaa me olemme karanneet emme ole karanneet
te
Te
karkaatte
-"-
ette karkaa
-"-
te
Te
olette karanneet
olette karannut
ette ole karanneet
ette ole karannut
he karkaavat eivät karkaa he ovat karanneet eivät ole karanneet
passiivi karataan ei karata passiivi on karattu ei ole karattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karkasin en karannut minä olin karannut en ollut karannut
sinä karkasit et karannut sinä olit karannut et ollut karannut
hän karkasi ei karannut hän oli karannut ei ollut karannut
me karkasimme emme karanneet me olimme karanneet emme olleet karanneet
te
Te
karkasitte
-"-
ette karanneet
ette karannut
te
Te
olitte karanneet
olitte karannut
ette olleet karanneet
ette olleet karannut
he karkasivat eivät karanneet he olivat karanneet eivät olleet karanneet
passiivi karattiin ei karattu passiivi oli karattu ei ollut karattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karkaisin en karkaisi minä olisin karannut en olisi karannut
sinä karkaisit et karkaisi sinä olisit karannut et olisi karannut
hän karkaisi ei karkaisi hän olisi karannut ei olisi karannut
me karkaisimme emme karkaisi me olisimme karanneet emme olisi karanneet
te
Te
karkaisitte
-"-
ette karkaisi
-"-
te
Te
olisitte karanneet
olisitte karannut
ette olisi karanneet
ette olisi karannut
he karkaisivat eivät karkaisi he olisivat karanneet eivät olisi karanneet
passiivi karattaisiin ei karattaisi passiivi olisi karattu ei olisi karattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä karannen en karanne minä lienen karannut en liene karannut
sinä karannet et karanne sinä lienet karannut et liene karannut
hän karannee ei karanne hän lienee karannut ei liene karannut
me karannemme emme karanne me lienemme karanneet emme liene karanneet
te
Te
karannette
-"-
ette karanne
-"-
te
Te
lienette karanneet
lienette karannut
ette liene karanneet
ette liene karannut
he karannevat eivät karanne he lienevät karanneet eivät liene karanneet
passiivi karattaneen ei karattane passiivi lienee karattu ei liene karattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä karkaa älä karkaa sinä
hän karatkoon älköön karatko hän olkoon karannut älköön olko karannut
me karatkaamme älkäämme karatko me
te
Te
karatkaa
-"-
älkää karatko
-"-
te
Te
he karatkoot älkööt karatko he olkoot karanneet älkööt olko karanneet
passiivi karattakoon älköön karattako passiivi olkoon karattu älköön olko karattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. karata preesens karkaava karattava
pitkä 1. karatakseen1 perfekti karannut karattu
2. inessiivi karatessa2 karattaessa agentti karkaama4
instruktiivi karaten kielteinen agentti karkaamaton
3. inessiivi karkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi karkaamasta
illatiivi karkaamaan
adessiivi karkaamalla
abessiivi karkaamatta
instruktiivi karkaaman karattaman
4. nominatiivi karkaaminen
partitiivi karkaamista
5 karkaamaisillaan3