Malline:fi-verbi-taiv-muistaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png


Missä?

Mille sanoille?

  • kaikille suomen -aa- ja -ää-loppuisille verbeille, joiden imperfektitunnus on -i-, ei -si:tä – eli verbeille, jotka taipuvat luokassa 53.

Käyttö

  • Jos verbissä on takavokaaleja (A, O, U), toimitaan seuraavasti:
  • Jos verbissä ei esiinny astevaihtelua (esim. muistaa; muistan, muistanut), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo ilman loppua -aa
{{fi-verbi-taiv-muistaa|muist}} (muistaa-verbin liitteessä)
  • Jos verbissä esiintyy astevaihtelua (esim. ottaa; otan, ottanut), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo, joka esiintyy kaikissa taivutusmuodoissa ja toiseen sarakkeeseen verbin perusmuodon konsonantti ja kolmanteen muuttuva konsonantti
{{fi-verbi-taiv-muistaa|o|tt|t}} (ottaa-verbin liitteessä)
  • Jos verbissä on etuvokaaleja (Ä, Ö, Y), toimitaan seuraavasti:
  • Jos verbissä ei esiinny astevaihtelua (esim. elää; elän, elänyt), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo ilman loppua -ää, jätetään kaksi tyhjää saraketta ja kirjoitetaan viimeisiin sarakkeisiin erikseen kirjaimet ä, y ja ö
{{fi-verbi-taiv-muistaa|el|||ä|y|ö}} (elää-verbin liitteessä)
  • Jos verbissä esiintyy astevaihtelua (esim. käyttää; käytän, käyttänyt), kirjoitetaan ensimmäiseen sarakkeeseen vartalo, joka esiintyy kaikissa taivutusmuodoissa, toiseen sarakkeeseen verbin perusmuodon konsonantti, kolmanteen muuttuva konsonantti ja viimeisiin sarakkeisiin erikseen kirjaimet ä, y ja ö
{{fi-verbi-taiv-muistaa|käy|tt|t|ä|y|ö}} (käyttää-verbin liitteessä)

Intransitiiviset verbit

  • Jos verbi ei voi saada suoraa objektia (esim. minä muistan hän), kirjoita sarake trans=-
{{fi-verbi-taiv-muistaa|illast|trans=-}} (illastaa-verbin liitteessä)

Syntyvät linkit taivutusmuotojen artikkeleihin

  • Jos tallennettuasi liitteen syntyy punainen linkki artikkeliin, jota ei ole vielä olemassa, ja sen viereen hyperlinkki "luo", klikkaa linkkiä ja klikkaa aukeavalla uudella sivulla "Tallenna" – taivutusmuotojen artikkelit syntyvät näin automaattisesti.

  • verbi [[{{{1}}}aa#Suomi|{{{1}}}aa]], taivutustyyppi 53

Persoonamuodot

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}an#Suomi|{{{1}}}an]] luo en [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] luo minä olen [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] luo en ole [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
sinä [[{{{1}}}at#Suomi|{{{1}}}at]] luo et [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] sinä olet [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] et ole [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
hän {{{1}}}aa ei [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] hän on [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] ei ole [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
me [[{{{1}}}amme#Suomi|{{{1}}}amme]] luo emme [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] me olemme [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] luo emme ole [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
te
Te
[[{{{1}}}atte#Suomi|{{{1}}}atte]] luo
-"-
ette [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]]
-"-
te
Te
olette [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
olette [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
ette ole [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
ette ole [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
he [[{{{1}}}avat#Suomi|{{{1}}}avat]] luo eivät [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] he ovat [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] eivät ole [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
passiivi [[{{{1}}}etaan#Suomi|{{{1}}}etaan]] luo ei [[{{{1}}}eta#Suomi|{{{1}}}eta]] luo passiivi on [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] luo ei ole [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}in#Suomi|{{{1}}}in]] luo en [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] minä olin [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] luo en ollut [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
sinä [[{{{1}}}it#Suomi|{{{1}}}it]] luo et [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] sinä olit [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] et ollut [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
hän [[{{{1}}}i#Suomi|{{{1}}}i]] luo ei [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] hän oli [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] ei ollut [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
me [[{{{1}}}imme#Suomi|{{{1}}}imme]] luo emme [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] me olimme [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] emme olleet [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
te
Te
[[{{{1}}}itte#Suomi|{{{1}}}itte]] luo
-"-
ette [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
ette [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
te
Te
olitte [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
olitte [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
ette olleet [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
ette ollut [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
he [[{{{1}}}ivat#Suomi|{{{1}}}ivat]] luo eivät [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] he olivat [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] eivät olleet [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
passiivi [[{{{1}}}ettiin#Suomi|{{{1}}}ettiin]] luo ei [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] passiivi oli [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] ei ollut [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}aisin#Suomi|{{{1}}}aisin]] luo en [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] minä olisin [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] en olisi [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
sinä [[{{{1}}}aisit#Suomi|{{{1}}}aisit]] luo et [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] sinä olisit [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] et olisi [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
hän [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] luo ei [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] hän olisi [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] ei olisi [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
me [[{{{1}}}aisimme#Suomi|{{{1}}}aisimme]] luo emme [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] me olisimme [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] emme olisi [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
te
Te
[[{{{1}}}aisitte#Suomi|{{{1}}}aisitte]] luo
-"-
ette [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]]
-"-
te
Te
olisitte [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
olisitte [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
ette olisi [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
ette olisi [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
he [[{{{1}}}aisivat#Suomi|{{{1}}}aisivat]] luo eivät [[{{{1}}}aisi#Suomi|{{{1}}}aisi]] he olisivat [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] eivät olisi [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
passiivi [[{{{1}}}ettaisiin#Suomi|{{{1}}}ettaisiin]] luo ei [[{{{1}}}ettaisi#Suomi|{{{1}}}ettaisi]] luo passiivi olisi [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] ei olisi [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}anen#Suomi|{{{1}}}anen]] luo en [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]] luo minä lienen [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] en liene [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
sinä [[{{{1}}}anet#Suomi|{{{1}}}anet]] luo et [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]] sinä lienet [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] et liene [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
hän [[{{{1}}}anee#Suomi|{{{1}}}anee]] luo ei [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]] hän lienee [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] ei liene [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
me [[{{{1}}}anemme#Suomi|{{{1}}}anemme]] luo emme [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]] me lienemme [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] emme liene [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
te
Te
[[{{{1}}}anette#Suomi|{{{1}}}anette]] luo
-"-
ette [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]]
-"-
te
Te
lienette [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
lienette [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
ette liene [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
ette liene [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
he [[{{{1}}}anevat#Suomi|{{{1}}}anevat]] luo eivät [[{{{1}}}ane#Suomi|{{{1}}}ane]] he lienevät [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] eivät liene [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
passiivi [[{{{1}}}ettaneen#Suomi|{{{1}}}ettaneen]] luo ei [[{{{1}}}ettane#Suomi|{{{1}}}ettane]] luo passiivi lienee [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] ei liene [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] älä [[{{{1}}}a#Suomi|{{{1}}}a]] sinä
hän [[{{{1}}}akoon#Suomi|{{{1}}}akoon]] luo älköön [[{{{1}}}ako#Suomi|{{{1}}}ako]] luo hän olkoon [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] älköön olko [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]]
me [[{{{1}}}akaamme#Suomi|{{{1}}}akaamme]] luo älkäämme [[{{{1}}}ako#Suomi|{{{1}}}ako]] me
te
Te
[[{{{1}}}akaa#Suomi|{{{1}}}akaa]] luo
-"-
älkää [[{{{1}}}ako#Suomi|{{{1}}}ako]]
-"-
te
Te
he [[{{{1}}}akoot#Suomi|{{{1}}}akoot]] luo älkööt [[{{{1}}}ako#Suomi|{{{1}}}ako]] he olkoot [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]] älkööt olko [[{{{1}}}aneet#Suomi|{{{1}}}aneet]]
passiivi [[{{{1}}}ettakoon#Suomi|{{{1}}}ettakoon]] luo älköön [[{{{1}}}ettako#Suomi|{{{1}}}ettako]] luo passiivi olkoon [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]] älköön olko [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]

Nominaalimuodot

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. [[{{{1}}}aa#Suomi|{{{1}}}aa]] preesens [[{{{1}}}ava#Suomi|{{{1}}}ava]] [[{{{1}}}ettava#Suomi|{{{1}}}ettava]]
pitkä 1. [[{{{1}}}aakseen#Suomi|{{{1}}}aakseen]] luo1 perfekti [[{{{1}}}anut#Suomi|{{{1}}}anut]] [[{{{1}}}ettu#Suomi|{{{1}}}ettu]]
2. inessiivi [[{{{1}}}aessa#Suomi|{{{1}}}aessa]] luo2 [[{{{1}}}ettaessa#Suomi|{{{1}}}ettaessa]] agentti {{{1}}}ama4
instruktiivi [[{{{1}}}aen#Suomi|{{{1}}}aen]] luo kielteinen agentti {{{1}}}amaton
3. inessiivi [[{{{1}}}amassa#Suomi|{{{1}}}amassa]] 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi [[{{{1}}}amasta#Suomi|{{{1}}}amasta]]
illatiivi [[{{{1}}}amaan#Suomi|{{{1}}}amaan]]
adessiivi [[{{{1}}}amalla#Suomi|{{{1}}}amalla]]
abessiivi [[{{{1}}}amatta#Suomi|{{{1}}}amatta]]
instruktiivi [[{{{1}}}aman#Suomi|{{{1}}}aman]] [[{{{1}}}ettaman#Suomi|{{{1}}}ettaman]]
4. nominatiivi [[{{{1}}}aminen#Suomi|{{{1}}}aminen]]
partitiivi {{{1}}}amista
5. [[{{{1}}}amaisillaan#Suomi|{{{1}}}amaisillaan]]3