Liite:Verbitaivutus/suomi/uskaltaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vartalot
vokaalivartalo {{{vart.vok}}}
heikko vokaalivartalo {{{vart.heik}}}
vahva vokaalivartalo {{{vart.vah}}}
konsonanttivartalo {{{vart.kons}}}

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä uskallan en uskalla minä olen uskaltanut en ole uskaltanut
sinä uskallat et uskalla sinä olet uskaltanut et ole uskaltanut
hän uskaltaa ei uskalla hän on uskaltanut ei ole uskaltanut
me uskallamme emme uskalla me olemme uskaltaneet emme ole uskaltaneet
te
Te
uskallatte
-"-
ette uskalla
-"-
te
Te
olette uskaltaneet
olette uskaltanut
ette ole uskaltaneet
ette ole uskaltanut
he uskaltavat eivät uskalla he ovat uskaltaneet eivät ole uskaltaneet
passiivi uskalletaan ei uskalleta passiivi on uskallettu ei ole uskallettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä uskalsin en uskaltanut minä olin uskaltanut en ollut uskaltanut
sinä uskalsit et uskaltanut sinä olit uskaltanut et ollut uskaltanut
hän uskalsi ei uskaltanut hän oli uskaltanut ei ollut uskaltanut
me uskalsimme emme uskaltaneet me olimme uskaltaneet emme olleet uskaltaneet
te
Te
uskalsitte
-"-
ette uskaltaneet
ette uskaltanut
te
Te
olitte uskaltaneet
olitte uskaltanut
ette olleet uskaltaneet
ette olleet uskaltanut
he uskalsivat eivät uskaltaneet he olivat uskaltaneet eivät olleet uskaltaneet
passiivi uskallettiin ei uskallettu passiivi oli uskallettu ei ollut uskallettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä uskaltaisin en uskaltaisi minä olisin uskaltanut en olisi uskaltanut
sinä uskaltaisit et uskaltaisi sinä olisit uskaltanut et olisi uskaltanut
hän uskaltaisi ei uskaltaisi hän olisi uskaltanut ei olisi uskaltanut
me uskaltaisimme emme uskaltaisi me olisimme uskaltaneet emme olisi uskaltaneet
te
Te
uskaltaisitte
-"-
ette uskaltaisi
-"-
te
Te
olisitte uskaltaneet
olisitte uskaltanut
ette olisi uskaltaneet
ette olisi uskaltanut
he uskaltaisivat eivät uskaltaisi he olisivat uskaltaneet eivät olisi uskaltaneet
passiivi uskallettaisiin ei uskallettaisi passiivi olisi uskallettu ei olisi uskallettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä uskaltanen en uskaltane minä lienen uskaltanut en liene uskaltanut
sinä uskaltanet et uskaltane sinä lienet uskaltanut et liene uskaltanut
hän uskaltanee ei uskaltane hän lienee uskaltanut ei liene uskaltanut
me uskaltanemme emme uskaltane me lienemme uskaltaneet emme liene uskaltaneet
te
Te
uskaltanette
-"-
ette uskaltane
-"-
te
Te
lienette uskaltaneet
lienette uskaltanut
ette liene uskaltaneet
ette liene uskaltanut
he uskaltanevat eivät uskaltane he lienevät uskaltaneet eivät liene uskaltaneet
passiivi uskallettaneen ei uskallettane passiivi lienee uskallettu ei liene uskallettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä uskalla älä uskalla sinä
hän uskaltakoon älköön uskaltako hän olkoon uskaltanut älköön olko uskaltanut
me uskaltakaamme älkäämme uskaltako me
te
Te
uskaltakaa
-"-
älkää uskaltako
-"-
te
Te
he uskaltakoot älkööt uskaltako he olkoot uskaltaneet älkööt olko uskaltaneet
passiivi uskallettakoon älköön uskallettako passiivi olkoon uskallettu älköön olko uskallettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. uskaltaa preesens uskaltava uskallettava
pitkä 1. uskaltaakseen1 perfekti uskaltanut uskallettu
2. inessiivi uskaltaessa2 uskallettaessa agentti uskaltama4
instruktiivi uskaltaen kielteinen agentti uskaltamaton
3. inessiivi uskaltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi uskaltamasta
illatiivi uskaltamaan
adessiivi uskaltamalla
abessiivi uskaltamatta
instruktiivi uskaltaman uskallettaman
4. nominatiivi uskaltaminen
partitiivi uskaltamista
5 uskaltamaisillaan3