Liite:Verbitaivutus/suomi/surettaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suretan en sureta minä olen surettanut en ole surettanut
sinä suretat et sureta sinä olet surettanut et ole surettanut
hän surettaa ei sureta hän on surettanut ei ole surettanut
me suretamme emme sureta me olemme surettaneet emme ole surettaneet
te
Te
suretatte
-"-
ette sureta
-"-
te
Te
olette surettaneet
olette surettanut
ette ole surettaneet
ette ole surettanut
he surettavat eivät sureta he ovat surettaneet eivät ole surettaneet
passiivi suretetaan ei sureteta passiivi on suretettu ei ole suretettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suretin en surettanut minä olin surettanut en ollut surettanut
sinä suretit et surettanut sinä olit surettanut et ollut surettanut
hän suretti ei surettanut hän oli surettanut ei ollut surettanut
me suretimme emme surettaneet me olimme surettaneet emme olleet surettaneet
te
Te
suretitte
-"-
ette surettaneet
ette surettanut
te
Te
olitte surettaneet
olitte surettanut
ette olleet surettaneet
ette olleet surettanut
he surettivat eivät surettaneet he olivat surettaneet eivät olleet surettaneet
passiivi suretettiin ei suretettu passiivi oli suretettu ei ollut suretettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä surettaisin en surettaisi minä olisin surettanut en olisi surettanut
sinä surettaisit et surettaisi sinä olisit surettanut et olisi surettanut
hän surettaisi ei surettaisi hän olisi surettanut ei olisi surettanut
me surettaisimme emme surettaisi me olisimme surettaneet emme olisi surettaneet
te
Te
surettaisitte
-"-
ette surettaisi
-"-
te
Te
olisitte surettaneet
olisitte surettanut
ette olisi surettaneet
ette olisi surettanut
he surettaisivat eivät surettaisi he olisivat surettaneet eivät olisi surettaneet
passiivi suretettaisiin ei suretettaisi passiivi olisi suretettu ei olisi suretettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä surettanen en surettane minä lienen surettanut en liene surettanut
sinä surettanet et surettane sinä lienet surettanut et liene surettanut
hän surettanee ei surettane hän lienee surettanut ei liene surettanut
me surettanemme emme surettane me lienemme surettaneet emme liene surettaneet
te
Te
surettanette
-"-
ette surettane
-"-
te
Te
lienette surettaneet
lienette surettanut
ette liene surettaneet
ette liene surettanut
he surettanevat eivät surettane he lienevät surettaneet eivät liene surettaneet
passiivi suretettaneen ei suretettane passiivi lienee suretettu ei liene suretettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sureta älä sureta sinä
hän surettakoon älköön surettako hän olkoon surettanut älköön olko surettanut
me surettakaamme älkäämme surettako me
te
Te
surettakaa
-"-
älkää surettako
-"-
te
Te
he surettakoot älköön surettako he olkoot surettaneet älkööt olko surettaneet
passiivi suretettakoon älköön suretettako passiivi olkoon suretettu älköön olko suretettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. surettaa preesens surettava suretettava
pitkä 1. surettaakseen1 perfekti surettanut suretettu
2. inessiivi surettaessa2 suretettaessa agentti surettama4
instruktiivi surettaen kielteinen agentti surettamaton
3. inessiivi surettamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi surettamasta
illatiivi surettamaan
adessiivi surettamalla
abessiivi surettamatta
instruktiivi surettaman suretettaman
4. nominatiivi surettaminen
partitiivi surettamista
5. surettamaisillaan3