Liite:Verbitaivutus/suomi/miinoittaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä miinoitan en miinoita minä olen miinoittanut en ole miinoittanut
sinä miinoitat et miinoita sinä olet miinoittanut et ole miinoittanut
hän miinoittaa ei miinoita hän on miinoittanut ei ole miinoittanut
me miinoitamme emme miinoita me olemme miinoittaneet emme ole miinoittaneet
te
Te
miinoitatte
-"-
ette miinoita
-"-
te
Te
olette miinoittaneet
olette miinoittanut
ette ole miinoittaneet
ette ole miinoittanut
he miinoittavat eivät miinoita he ovat miinoittaneet eivät ole miinoittaneet
passiivi miinoitetaan ei miinoiteta passiivi on miinoitettu ei ole miinoitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä miinoitin en miinoittanut minä olin miinoittanut en ollut miinoittanut
sinä miinoitit et miinoittanut sinä olit miinoittanut et ollut miinoittanut
hän miinoitti ei miinoittanut hän oli miinoittanut ei ollut miinoittanut
me miinoitimme emme miinoittaneet me olimme miinoittaneet emme olleet miinoittaneet
te
Te
miinoititte
-"-
ette miinoittaneet
ette miinoittanut
te
Te
olitte miinoittaneet
olitte miinoittanut
ette olleet miinoittaneet
ette olleet miinoittanut
he miinoittivat eivät miinoittaneet he olivat miinoittaneet eivät olleet miinoittaneet
passiivi miinoitettiin ei miinoitettu passiivi oli miinoitettu ei ollut miinoitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä miinoittaisin en miinoittaisi minä olisin miinoittanut en olisi miinoittanut
sinä miinoittaisit et miinoittaisi sinä olisit miinoittanut et olisi miinoittanut
hän miinoittaisi ei miinoittaisi hän olisi miinoittanut ei olisi miinoittanut
me miinoittaisimme emme miinoittaisi me olisimme miinoittaneet emme olisi miinoittaneet
te
Te
miinoittaisitte
-"-
ette miinoittaisi
-"-
te
Te
olisitte miinoittaneet
olisitte miinoittanut
ette olisi miinoittaneet
ette olisi miinoittanut
he miinoittaisivat eivät miinoittaisi he olisivat miinoittaneet eivät olisi miinoittaneet
passiivi miinoitettaisiin ei miinoitettaisi passiivi olisi miinoitettu ei olisi miinoitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä miinoittanen en miinoittane minä lienen miinoittanut en liene miinoittanut
sinä miinoittanet et miinoittane sinä lienet miinoittanut et liene miinoittanut
hän miinoittanee ei miinoittane hän lienee miinoittanut ei liene miinoittanut
me miinoittanemme emme miinoittane me lienemme miinoittaneet emme liene miinoittaneet
te
Te
miinoittanette
-"-
ette miinoittane
-"-
te
Te
lienette miinoittaneet
lienette miinoittanut
ette liene miinoittaneet
ette liene miinoittanut
he miinoittanevat eivät miinoittane he lienevät miinoittaneet eivät liene miinoittaneet
passiivi miinoitettaneen ei miinoitettane passiivi lienee miinoitettu ei liene miinoitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä miinoita älä miinoita sinä
hän miinoittakoon älköön miinoittako hän olkoon miinoittanut älköön olko miinoittanut
me miinoittakaamme älkäämme miinoittako me
te
Te
miinoittakaa
-"-
älkää miinoittako
-"-
te
Te
he miinoittakoot älkööt miinoittako he olkoot miinoittaneet älkööt olko miinoittaneet
passiivi miinoitettakoon älköön miinoitettako passiivi olkoon miinoitettu älköön olko miinoitettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. miinoittaa preesens miinoittava miinoitettava
pitkä 1. miinoittaakseen1 perfekti miinoittanut miinoitettu
2. inessiivi miinoittaessa2 miinoitettaessa agentti miinoittama4
instruktiivi miinoittaen kielteinen agentti miinoittamaton
3. inessiivi miinoittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi miinoittamasta
illatiivi miinoittamaan
adessiivi miinoittamalla
abessiivi miinoittamatta
instruktiivi miinoittaman miinoitettaman
4. nominatiivi miinoittaminen
partitiivi miinoittamista
5. miinoittamaisillaan3