Liite:Verbitaivutus/suomi/kumartaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kumarran en kumarra minä olen kumartanut en ole kumartanut
sinä kumarrat et kumarra sinä olet kumartanut et ole kumartanut
hän kumartaa ei kumarra hän on kumartanut ei ole kumartanut
me kumarramme emme kumarra me olemme kumartaneet emme ole kumartaneet
te
Te
kumarratte
-"-
ette kumarra
-"-
te
Te
olette kumartaneet
olette kumartanut
ette ole kumartaneet
ette ole kumartanut
he kumartavat eivät kumarra he ovat kumartaneet eivät ole kumartaneet
passiivi kumarretaan ei kumarreta passiivi on kumarrettu ei ole kumarrettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kumarsin en kumartanut minä olin kumartanut en ollut kumartanut
sinä kumarsit et kumartanut sinä olit kumartanut et ollut kumartanut
hän kumarsi ei kumartanut hän oli kumartanut ei ollut kumartanut
me kumarsimme emme kumartaneet me olimme kumartaneet emme olleet kumartaneet
te
Te
kumarsitte
-"-
ette kumartaneet
ette kumartanut
te
Te
olitte kumartaneet
olitte kumartanut
ette olleet kumartaneet
ette olleet kumartanut
he kumarsivat eivät kumartaneet he olivat kumartaneet eivät olleet kumartaneet
passiivi kumarrettiin ei kumarrettu passiivi oli kumarrettu ei ollut kumarrettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kumartaisin en kumartaisi minä olisin kumartanut en olisi kumartanut
sinä kumartaisit et kumartaisi sinä olisit kumartanut et olisi kumartanut
hän kumartaisi ei kumartaisi hän olisi kumartanut ei olisi kumartanut
me kumartaisimme emme kumartaisi me olisimme kumartaneet emme olisi kumartaneet
te
Te
kumartaisitte
-"-
ette kumartaisi
-"-
te
Te
olisitte kumartaneet
olisitte kumartanut
ette olisi kumartaneet
ette olisi kumartanut
he kumartaisivat eivät kumartaisi he olisivat kumartaneet eivät olisi kumartaneet
passiivi kumarrettaisiin ei kumarrettaisi passiivi olisi kumarrettu ei olisi kumarrettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kumartanen en kumartane minä lienen kumartanut en liene kumartanut
sinä kumartanet et kumartane sinä lienet kumartanut et liene kumartanut
hän kumartanee ei kumartane hän lienee kumartanut ei liene kumartanut
me kumartanemme emme kumartane me lienemme kumartaneet emme liene kumartaneet
te
Te
kumartanette
-"-
ette kumartane
-"-
te
Te
lienette kumartaneet
lienette kumartanut
ette liene kumartaneet
ette liene kumartanut
he kumartanevat eivät kumartane he lienevät kumartaneet eivät liene kumartaneet
passiivi kumarrettaneen ei kumarrettane passiivi lienee kumarrettu ei liene kumarrettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kumarra älä kumarra sinä
hän kumartakoon älköön kumartako hän olkoon kumartanut älköön olko kumartanut
me kumartakaamme älkäämme kumartako me
te
Te
kumartakaa
-"-
älkää kumartako
-"-
te
Te
he kumartakoot älkööt kumartako he olkoot kumartaneet älkööt olko kumartaneet
passiivi kumarrettakoon älköön kumarrettako passiivi olkoon kumarrettu älköön olko kumarrettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kumartaa preesens kumartava kumarrettava
pitkä 1. kumartaakseen1 perfekti kumartanut kumarrettu
2. inessiivi kumartaessa2 kumarrettaessa agentti kumartama4
instruktiivi kumartaen kielteinen agentti kumartamaton
3. inessiivi kumartamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kumartamasta
illatiivi kumartamaan
adessiivi kumartamalla
abessiivi kumartamatta
instruktiivi kumartaman kumarrettaman
4. nominatiivi kumartaminen
partitiivi kumartamista
5 kumartamaisillaan3