Liite:Verbitaivutus/suomi/kehdata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehtaan en kehtaa minä olen kehdannut en ole kehdannut
sinä kehtaat et kehtaa sinä olet kehdannut et ole kehdannut
hän kehtaa ei kehtaa hän on kehdannut ei ole kehdannut
me kehtaamme emme kehtaa me olemme kehdanneet emme ole kehdanneet
te
Te
kehtaatte
-"-
ette kehtaa
-"-
te
Te
olette kehdanneet
olette kehdannut
ette ole kehdanneet
ette ole kehdannut
he kehtaavat eivät kehtaa he ovat kehdanneet eivät ole kehdanneet
passiivi kehdataan ei kehdata passiivi on kehdattu ei ole kehdattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehtasin en kehdannut minä olin kehdannut en ollut kehdannut
sinä kehtasit et kehdannut sinä olit kehdannut et ollut kehdannut
hän kehtasi ei kehdannut hän oli kehdannut ei ollut kehdannut
me kehtasimme emme kehdanneet me olimme kehdanneet emme olleet kehdanneet
te
Te
kehtasitte
-"-
ette kehdanneet
ette kehdannut
te
Te
olitte kehdanneet
olitte kehdannut
ette olleet kehdanneet
ette olleet kehdannut
he kehtasivat eivät kehdanneet he olivat kehdanneet eivät olleet kehdanneet
passiivi kehdattiin ei kehdattu passiivi oli kehdattu ei ollut kehdattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehtaisin en kehtaisi minä olisin kehdannut en olisi kehdannut
sinä kehtaisit et kehtaisi sinä olisit kehdannut et olisi kehdannut
hän kehtaisi ei kehtaisi hän olisi kehdannut ei olisi kehdannut
me kehtaisimme emme kehtaisi me olisimme kehdanneet emme olisi kehdanneet
te
Te
kehtaisitte
-"-
ette kehtaisi
-"-
te
Te
olisitte kehdanneet
olisitte kehdannut
ette olisi kehdanneet
ette olisi kehdannut
he kehtaisivat eivät kehtaisi he olisivat kehdanneet eivät olisi kehdanneet
passiivi kehdattaisiin ei kehdattaisi passiivi olisi kehdattu ei olisi kehdattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kehdannen en kehdanne minä lienen kehdannut en liene kehdannut
sinä kehdannet et kehdanne sinä lienet kehdannut et liene kehdannut
hän kehdannee ei kehdanne hän lienee kehdannut ei liene kehdannut
me kehdannemme emme kehdanne me lienemme kehdanneet emme liene kehdanneet
te
Te
kehdannette
-"-
ette kehdanne
-"-
te
Te
lienette kehdanneet
lienette kehdannut
ette liene kehdanneet
ette liene kehdannut
he kehdannevat eivät kehdanne he lienevät kehdanneet eivät liene kehdanneet
passiivi kehdattaneen ei kehdattane passiivi lienee kehdattu ei liene kehdattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kehtaa älä kehtaa sinä
hän kehdatkoon älköön kehdatko hän olkoon kehdannut älköön olko kehdannut
me kehdatkaamme älkäämme kehdatko me
te
Te
kehdatkaa
-"-
älkää kehdatko
-"-
te
Te
he kehdatkoot älkööt kehdatko he olkoot kehdanneet älkööt olko kehdanneet
passiivi kehdattakoon älköön kehdattako passiivi olkoon kehdattu älköön olko kehdattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kehdata preesens kehtaava kehdattava
pitkä 1. kehdatakseen1 perfekti kehdannut kehdattu
2. inessiivi kehdatessa2 kehdattaessa agentti kehtaama4
instruktiivi kehdaten kielteinen agentti kehtaamaton
3. inessiivi kehtaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kehtaamasta
illatiivi kehtaamaan
adessiivi kehtaamalla
abessiivi kehtaamatta
instruktiivi kehtaaman kehdattaman
4. nominatiivi kehtaaminen
partitiivi kehtaamista
5 kehtaamaisillaan3