Liite:Verbitaivutus/suomi/hienontaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hienonnan en hienonna minä olen hienontanut en ole hienontanut
sinä hienonnat et hienonna sinä olet hienontanut et ole hienontanut
hän hienontaa ei hienonna hän on hienontanut ei ole hienontanut
me hienonnamme emme hienonna me olemme hienontaneet emme ole hienontaneet
te
Te
hienonnatte
-"-
ette hienonna
-"-
te
Te
olette hienontaneet
olette hienontanut
ette ole hienontaneet
ette ole hienontanut
he hienontavat eivät hienonna he ovat hienontaneet eivät ole hienontaneet
passiivi hienonnetaan ei hienonneta passiivi on hienonnettu ei ole hienonnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hienonsin en hienontanut minä olin hienontanut en ollut hienontanut
sinä hienonsit et hienontanut sinä olit hienontanut et ollut hienontanut
hän hienonsi ei hienontanut hän oli hienontanut ei ollut hienontanut
me hienonsimme emme hienontaneet me olimme hienontaneet emme olleet hienontaneet
te
Te
hienonsitte
-"-
ette hienontaneet
ette hienontanut
te
Te
olitte hienontaneet
olitte hienontanut
ette olleet hienontaneet
ette olleet hienontanut
he hienonsivat eivät hienontaneet he olivat hienontaneet eivät olleet hienontaneet
passiivi hienonnettiin ei hienonnettu passiivi oli hienonnettu ei ollut hienonnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hienontaisin en hienontaisi minä olisin hienontanut en olisi hienontanut
sinä hienontaisit et hienontaisi sinä olisit hienontanut et olisi hienontanut
hän hienontaisi ei hienontaisi hän olisi hienontanut ei olisi hienontanut
me hienontaisimme emme hienontaisi me olisimme hienontaneet emme olisi hienontaneet
te
Te
hienontaisitte
-"-
ette hienontaisi
-"-
te
Te
olisitte hienontaneet
olisitte hienontanut
ette olisi hienontaneet
ette olisi hienontanut
he hienontaisivat eivät hienontaisi he olisivat hienontaneet eivät olisi hienontaneet
passiivi hienonnettaisiin ei hienonnettaisi passiivi olisi hienonnettu ei olisi hienonnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hienontanen en hienontane minä lienen hienontanut en liene hienontanut
sinä hienontanet et hienontane sinä lienet hienontanut et liene hienontanut
hän hienontanee ei hienontane hän lienee hienontanut ei liene hienontanut
me hienontanemme emme hienontane me lienemme hienontaneet emme liene hienontaneet
te
Te
hienontanette
-"-
ette hienontane
-"-
te
Te
lienette hienontaneet
lienette hienontanut
ette liene hienontaneet
ette liene hienontanut
he hienontanevat eivät hienontane he lienevät hienontaneet eivät liene hienontaneet
passiivi hienonnettaneen ei hienonnettane passiivi lienee hienonnettu ei liene hienonnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hienonna älä hienonna sinä
hän hienontakoon älköön hienontako hän olkoon hienontanut älköön olko hienontanut
me hienontakaamme älkäämme hienontako me
te
Te
hienontakaa
-"-
älkää hienontako
-"-
te
Te
he hienontakoot älkööt hienontako he olkoot hienontaneet älkööt olko hienontaneet
passiivi hienonnettakoon älköön hienonnettako passiivi olkoon hienonnettu älköön olko hienonnettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hienontaa preesens hienontava hienonnettava
pitkä 1. hienontaakseen1 perfekti hienontanut hienonnettu
2. inessiivi hienontaessa2 hienonnettaessa agentti hienontama4
instruktiivi hienontaen kielteinen agentti hienontamaton
3. inessiivi hienontamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hienontamasta
illatiivi hienontamaan
adessiivi hienontamalla
abessiivi hienontamatta
instruktiivi hienontaman hienonnettaman
4. nominatiivi hienontaminen
partitiivi hienontamista
5. hienontamaisillaan3