Liite:Verbitaivutus/suomi/avartaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä avarran en avarra minä olen avartanut en ole avartanut
sinä avarrat et avarra sinä olet avartanut et ole avartanut
hän avartaa ei avarra hän on avartanut ei ole avartanut
me avarramme emme avarra me olemme avartaneet emme ole avartaneet
te
Te
avarratte
-"-
ette avarra
-"-
te
Te
olette avartaneet
olette avartanut
ette ole avartaneet
ette ole avartanut
he avartavat eivät avarra he ovat avartaneet eivät ole avartaneet
passiivi avarretaan ei avarreta passiivi on avarrettu ei ole avarrettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä avarsin en avartanut minä olin avartanut en ollut avartanut
sinä avarsit et avartanut sinä olit avartanut et ollut avartanut
hän avarsi ei avartanut hän oli avartanut ei ollut avartanut
me avarsimme emme avartaneet me olimme avartaneet emme olleet avartaneet
te
Te
avarsitte
-"-
ette avartaneet
ette avartanut
te
Te
olitte avartaneet
olitte avartanut
ette olleet avartaneet
ette ollut avartanut
he avarsivat eivät avartaneet he olivat avartaneet eivät olleet avartaneet
passiivi avarrettiin ei avarrettu passiivi oli avarrettu ei ollut avarrettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä avartaisin en avartaisi minä olisin avartanut en olisi avartanut
sinä avartaisit et avartaisi sinä olisit avartanut et olisi avartanut
hän avartaisi ei avartaisi hän olisi avartanut ei olisi avartanut
me avartaisimme emme avartaisi me olisimme avartaneet emme olisi avartaneet
te
Te
avartaisitte
-"-
ette avartaisi
-"-
te
Te
olisitte avartaneet
olisitte avartanut
ette olisi avartaneet
ette olisi avartanut
he avartaisivat eivät avartaisi he olisivat avartaneet eivät olisi avartaneet
passiivi avarrettaisiin ei avarrettaisi passiivi olisi avarrettu ei olisi avarrettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä avartanen en avartane minä lienen avartanut en liene avartanut
sinä avartanet et avartane sinä lienet avartanut et liene avartanut
hän avartanee ei avartane hän lienee avartanut ei liene avartanut
me avartanemme emme avartane me lienemme avartaneet emme liene avartaneet
te
Te
avartanette
-"-
ette avartane
-"-
te
Te
lienette avartaneet
lienette avartanut
ette liene avartaneet
ette liene avartanut
he avartanevat eivät avartane he lienevät avartaneet eivät liene avartaneet
passiivi avarrettaneen ei avarrettane passiivi lienee avarrettu ei liene avarrettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä avarra älä avarra sinä
hän avartakoon älköön avartako hän olkoon avartanut älköön olko avartanut
me avartakaamme älkäämme avartako me
te
Te
avartakaa
-"-
älkää avartako
-"-
te
Te
he avartakoot älkööt avartako he olkoot avartaneet älkööt olko avartaneet
passiivi avarrettakoon älköön avarrettako passiivi olkoon avarrettu älköön olko avarrettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. avartaa preesens avartava avarrettava
pitkä 1. avartaakseen1 perfekti avartanut avarrettu
2. inessiivi avartaessa2 avarrettaessa agentti avartama4
instruktiivi avartaen kielteinen agentti avartamaton
3. inessiivi avartamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi avartamasta
illatiivi avartamaan
adessiivi avartamalla
abessiivi avartamatta
instruktiivi avartaman avarrettaman
4. nominatiivi avartaminen
partitiivi avartamista
5. avartamaisillaan3