Moduuli:sanarivi/substantiivi

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

substantiivi-mallineen toteutus.


--- [[Malline:substantiivi]]-mallineen toimintalogiikka.

local p = {}

local kirjoitusjarjestelmat = require("Moduuli:Kirjoitusjärjestelmät")
local luokat  = require("Moduuli:luokittelu")
local apu    = require("Moduuli:Mallinetyokalut")
local srlib   = require("Moduuli:LibSanarivi")
local paramtext = require("Moduuli:ParametrisoituTeksti")
local ryhma, var, luettelo, tai = paramtext.ryhma, paramtext.muuttuja, paramtext.luettelo, paramtext.tailocal function muotoile_sanarivi(frame, luokat)
  local args   = frame.args 
  local hakusana = apu.ensimmainen_ei_tyhja{ frame.args.paino, 
                        frame.args.vok, 
                        frame.args[2], 
                        mw.title.getCurrentTitle().text }    
  local lang   = frame.args[1]
  local kirj   = kirjoitusjarjestelmat.yleinenKirjoitusjarjestelma(lang)
	local args2  = apu.numeroidut_parametrit(frame.args, { "mon", "monpaino", "monvok", "monlat" })
	local korvaava = apu.ensimmainen_ei_tyhja{ frame.args["sanarivi"], frame.args[4] } -- frame.args[4] poistuva
	
	local montxt
	if args2.monpaino then
		montxt = args2.monpaino
	else
		montxt = args2.monvok
	end
	
	-- Monistetaan lisäparametrit kaikille monikoille.
	local lp_mon = apu.map(function (_) return { ["elem"] = "b" } end, args2.mon or {})	
	
  return paramtext.muotoile(
    ryhma("",
       tai(
       	var(korvaava), 
       	srlib.hakusana(hakusana, lang, kirj)
       ), " ",
       srlib.sukuteksti(args.suku), " ",
       ryhma("(", srlib.latmerkkaus(args.lat), ")"), " ",
       ryhma("(",
          ryhma("''kyrillinen'' ", var(args.kyr), ""), ", ", 
  					srlib.monikkoluettelo(lang, args2.mon, montxt, args2.monlat, lp_mon), 
  			 ")"), 
  		"")), luokat
end   


--- Pääohjelma.
-- @param frame: Jos kutsu sisältää parametrin frame=parent, käytetään
--   kutsuvan mallineen parametreja moduulin parametrien sijasta.
--   1. nimetön on kielikoodi
--   2. nimetön on valinnainen sanarivillä näytettävä teksti sivun otsikon sijaan.
function p.Sanarivi(frame)
  local alkup_frame = frame
  
  -- Haetaan malline tai moduuli, jonka parametreja käytetään.
  while frame.args.frame == 'parent' do
    frame = frame:getParent()
  end
  
  -- Kielikoodi.
  local lang = frame.args[1]
  assert ( lang, "Pakollinen kielikoodi puuttuu (parametri 1)" )
  
  -- Haetaan kielelle määritetty oma moduuli, jos sellainen on.
  local sub = require("Moduuli:sanarivi/alimoduulit").hae_kielikohtainen_moduuli(lang)
  

  -- Jos alimoduuli toteuttaa Sanarivi-funktion, annetaan koko
  -- hoito sen hoidettavaksi.
  if sub and sub.Sanarivi then
    return sub.Sanarivi(alkup_frame)
  end
  
  -- Yleiset sanaluokkaluokat.
  luokat.asetaAakkostajalla(lang, luokat.kielenLuokka(lang, "sanat"))  
  luokat.asetaAakkostajalla(lang, luokat.kielenLuokka(lang, "substantiivit"))  

  -- Käytetään kielen omassa moduulissa määriteltyä sopivaa funktiota, jos
  -- sellainen on.
  if sub and sub.substantiivi then
    return sub.substantiivi(frame, luokat)
  elseif sub and sub.sana then
    return sub.sana("substantiivi", frame, luokat)
  end
  
  -- Muuten käytetään yleistä funktiota.
  return muotoile_sanarivi(frame), luokat
end

return p