Moduuli:käännöslajittelu

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Käytetään mallineesta Malline:kohta käsin.

Parametrit[muokkaa]

1. parametri on 1, jos käytetään subst-toimintoa, muuten jätetään tyhjäksi.

Lukee ylämallineen parametrit sisäisesti.


local kielet = require("Module:kielikoodit")

local m = {}

-- vikailmoitus kun ei käytetä subst:ia
local VIKA = "Seuraavissa käännösmerkinnöissä on vikaa (väärä muoto tai kieltä ei ole lisätty tietokantaan):"
local VIKALUOKKA = "[[Luokka:Ongelmalliset käännökset]]"
local VIKALUOKKA_MUOTO = "[[Luokka:Ongelmalliset käännökset/virheellinen muoto]]"
-- vikailmoitus kun käytettään subst:ia
local VIKA_SUBST = "<!-- Seuraavissa käännöksissä on vikaa. Jos kirjoitit kielen nimen ja tunnuksen oikein, kieltä ei ole lisätty tietokantaan. Lisää se Module:kielikoodit tiedostoon tai sen keskustelusivulle. -->"

local function HUOMSPAN(text) 
	return '<' .. 'span style="width: 240px; padding-left: 20px; padding-right: 20px; background-color: pink; font-weight: normal; font-style: italic; color: black;">' .. text .. '</' .. 'span>'
end
	
-- Palauttaa annetun kielen nimen ja lajitteluarvon. Jos kieltä ei löydy palauttaa lajitteluarvona -1.
-- Parametri `key` voi olla kielikoodimalline, kielikoodi tai kielen koko nimi.
local function avaa(key)
  if kielet.tunnus(key) then   -- kokonainen nimi, *saksa: [[Störz]]
    return key, kielet.lajitteluarvo_nimelle(key)
  elseif kielet.nimi(key) then    -- pelkkä koodi, *de: [[Störz]]
    local kn = kielet.nimi(key)
    return kn, kielet.lajitteluarvo_nimelle(kn)
  else
    -- Huom. vain jos korvaus päällä, muuten jo laajennettu
    local m = string.match(key, "{{(%w+)}}")
    if m and kielet.nimi(m) then    -- kielikoodimalline, *{{de}}: [[Störz]]
      local kn = kielet.nimi(m)
      return kn, kielet.lajitteluarvo_nimelle(kn)
    end
  end
  return key, -1
end

local function kieliosa(nimi)
  tunnus = kielet.tunnus(nimi)
  if tunnus then
    --return "{{" .. tunnus .. "}}"
    return tunnus
  else
    return nimi
  end
end

-- muotoilee ylä-mallineelle annettavat parametrit
local function muotoile_selite(lista)
  local ulos = {}
  ulos[2] = table.remove(lista, #lista)
  local selite = ulos[2] or ""
  
  if #lista > 0 and lista[1] ~= "" then
    ulos[1] = mw.text.listToText(lista, "., ", ". ja ") .. ((#lista > 0 and ".") or "")
    -- yhteensopivuuden edelliseen versioon takia -> jos parametrit on tyhjiä ei lisätä pistettä
  else
    ulos[1] = HUOMSPAN('Numero puuttuu.' .. '[[Luokka:Ei numeroa kohta-mallineessa]]')
  end
  
  if #selite > 150 then
    selite = selite .. "[[Luokka:Pitkät selitteet]]"
  end
  
  if #selite == 0 then
    selite = HUOMSPAN('Selite puuttuu.' .. '[[Luokka:Ei selitettä kohta-mallineessa]]')
  end
  
  if selite == mw.title.getCurrentTitle().text then
  	selite = selite .. '[[Luokka:Määriteltävä sana kohta-mallineessa]]'
  end
  
  ulos[2] = selite
  return ulos
end

local ulos = ''
local function println(t) ulos = ulos .. t .. '\n' end

-- Tulostaa muun tekstin taulukon tilalla (Kts.)
-- Parametrit: 
--  frame  frame-objekti
--  subst  1, jos käytetään subst:in kanssa, muuten 0
--  selite  taulukon numero(t) ja selite taulukkona
--  teksti  taulukon tilalle tulostettava teksti
--  luokka  taulukkoon liitettävä CSS-luokka
local function tulosta_muu(frame, subst, selite, teksti, luokka)
  ulos = ""  
  if not subst then
    println("<div class=\"käännöskohta" .. (luokka and (" " .. luokka)) .. "\" style=\"clear:both\">");
    println(frame:expandTemplate{title="ylä", args = muotoile_selite(selite)})
  else
    println(table.concat(selite, "|") .. (((#selite > 1) and "|") or ""))
  end
  
  println(teksti)
  
  if not subst then
    println(frame:expandTemplate{title="ala", args = {}})
    println("</div>");
  end
  
  return ulos
end


-- Parametrit: 
--  frame  frame-objekti
--  subst  1, jos käytetään subst:in kanssa, muuten 0
--  selite  taulukon numero(t) ja selite taulukkona
local function tulosta_kaannokset_puuttuvat(frame, subst, selite)
  ulos = ""
  println("<div class=\"käännöskohta\" style=\"clear:both\">");
  println(frame:expandTemplate{title="ylä", args = muotoile_selite(selite)})
  println(frame:expandTemplate{title="käännökset/puuttuvat", args = {}})
  println(frame:expandTemplate{title="ala", args = {}})
  println("</div>");
  return ulos
end

-- Tulostaa osataulukon jakaen sen kahteen osaan keskiviivalla.
--  frame   frame-objekti
--  subst   1, jos käytetään subst:in kanssa, muuten 0
--  taul    taulukko
--  tulostaja tulostusfunktio
local function tulosta_alitaulukko(frame, subst, taul, tulostaja)
  -- tulostettujen rivien määrä
  local m = 0
  -- toisen sarakkeen ensimmäinen alkio
  local iv = 0
  
  for i = 1, #taul do
    tulostaja(subst, taul[i])
    m = m + taul[i].m
    if m >= (taul.yht / 2) then iv = i; break end
  end
  
  -- tulostetaan keskiviiva vain jos käytetään ilman subst:ia, koska sitä ei editointitilassa tarvitse ja 
  -- teksti muotoillaan joka tapauksessa uusiksi
  if not subst then
    println(frame:expandTemplate{title="keski", args = {}})
  end
  
  -- iv == 0 jos kaikki mahtui 1. sarakkeeseen
  if iv > 0 then
    for i = iv+1, (#taul) do
      tulostaja(subst, taul[i])
    end
  end 
end  

-- Koko taulukon tulostus.
--  frame   frame-objekti
--  subst   1, jos käytetään subst:in kanssa, muuten 0
--  selite  taulukon numero(t) ja selite taulukkona
--  rivit   parsitut taulukon rivit
--  oudot   vialliset rivit
local function tulosta_taulukko(frame, subst, selite, rivit, oudot)
  local function tulosta_kieli(subst, kieli) 
    println("*" .. kieli.kn .. ": " .. kieli.v) 
  end
  local function tulosta_raaka(subst, rivi) 
    println(rivi.t) 
  end
  
  if not subst then
    println("<div class=\"käännöskohta\" style=\"clear:both\">");
    println(frame:expandTemplate{title="ylä", args = muotoile_selite(selite)})
  else
    -- "{{kohta|" tulostetaan mallineessa
    println(table.concat(selite, "|") .. (((#selite > 1) and "|") or ""))
  end
  
  -- tulostetaan varsinainen taulukko
  tulosta_alitaulukko(frame, subst, rivit, tulosta_kieli)

  -- jos viallisia, tulostetaan toinen taulukko, jossa vialliset
  if #oudot > 0 then
    -- tulostetaan puuteilmoitukset vain kun ei korvata, koska muuten VIKA-rivi tulkitaan käännösriviksi
    if not subst then
      println("|- ") 
      println("| colspan=\"3\" | ") 
      println(VIKA)
      if oudot.kieli then
        println(VIKALUOKKA)
      end
      if oudot.muoto then
        println(VIKALUOKKA_MUOTO)
      end
      println(frame:expandTemplate{ title="keski-h", args = {} }) 
    else 
      println(VIKA_SUBST)
    end 
    tulosta_alitaulukko(frame, subst, oudot, tulosta_raaka)
  end
  
  if not subst then
    println(frame:expandTemplate{title="ala", args = {}})
    println("</div>");
    -- "|loppu}}" tai "|}}" tulostetaan mallineessa
  end
  
  return ulos
end


-- Yhdistää rivit, joissa on sama kieli. Olettaa että rivit on lajiteltu.
-- rivit parsittu rivitaulukko, jossa alkioiden muoto: 
--  .v = kohdan sisältämä teksti, .m = kohdan rivimäärä, 
--  .k = kielikoodi tai kieli, .j = lajitteluarvo
local function yhdista_samat(rivit) 
  local urivit = {}
  local ed = nil
  urivit.yht = rivit.yht
  
  for i = 1, #rivit do
    if rivit[i].kn == ed then
    	-- Lisätään aiempi rivi seuraavan perään, koska käännösten lisäyswidgetti lisää uuden käännöksen ensimmäiseksi.
    	-- Pysyykö järjestys lajittelussa??
      urivit[#urivit].v = rivit[i].v .. ", " .. urivit[#urivit].v
    else
      table.insert(urivit, rivit[i])

      -- TODO Epäselvää miten useampiriviset pitäisi yhdistää. Nyt jätetään yhdistämättä.
      if rivit[i].m == 1 then
        ed = rivit[i].kn
      else
        ed = nil
      end
    end
  end
  return urivit
end

-- Palauttaa taulukon `args` ensimmäisen sellaisen alkion numeron, joka alkaa rivinvaihdolla 
-- ts. parametrin joka sisältää käännösluettelon (eikä numeroa tai selitettä)
local function hae_tekstiparam(args)
  for i,v in ipairs(args) do
    if string.match(v, "^[ \t]*\n") then
      return i
    end 
  end
  return nil
end

-- Parsii tekstin teksti ja palauttaa sen järjestettynä ja {{keski}}-mallineella varustettuna.
local function parsi_taulukko(frame, subst, selite, teksti)
  -- alkioiden muoto: 
  --  .v = kohdan sisältämä teksti, .m = kohdan rivimäärä, 
  --  .k = kielikoodi tai kieli, .j = lajitteluarvo
  local rivit = {} 
  rivit.yht = 0
  local virheelliset = {}
  local oudot = {}
  oudot.yht = 0
  oudot.kieli = false  -- tuntematon kieli
  oudot.muoto = false  -- väärä muoto

  local sis = nil -- sisennys
  local i = 0
  -- Käydään läpi rivi kerrallaan.
  for r in string.gmatch(teksti, "([^\n]*)\n") do
    -- ohitetaan tyhjät rivit ja keski-malline. Huom. keskimalline on avaamattomassa muodossa 
    -- vain subst:ia käytettäessä
    if r ~= '' and r ~= "{{keski}}" then
      -- Yritetään jakaa rivi kaksoispiteestä.
      s, k, v = string.match(r, "^([*:]*) *([^:]*): *(.*)")

      -- Tallennetaan ensimmäisen rivin sisennys vertailukohdaksi, koska joissain vanhoissa ylä-ala-merkinnöissä
      -- ei ole käytetty pallukkaa.
      if sis == nil then sis = s end 

      if k == nil then -- ei kaksoispistettä -> rivi ei oikeaa muotoa
        table.insert(oudot, { t = r, m = 1 })
        oudot.yht = oudot.yht + 1
        oudot.muoto = true
      else
        -- Jos rivi on sisennetty (k='' tyhjä kun rivi alkaa :-merkillä) tai sisennetty enemmän kuin 
        -- eka rivi, lisätään edellisen perään.
        if k == '' or s:len() > sis:len() then 
          local kn,j = avaa(k)
          rivit[i].v = rivit[i].v .. '\n' .. s .. ((kn .. ": ") or "") .. v
          rivit[i].m = rivit[i].m + 1
          rivit.yht = rivit.yht + 1
          -- Muuten lisätään uusi rivi.
        else
          local kn,j = avaa(k)
          -- kieltä ei löytynyt tietokannasta
          if j == -1 then 
            table.insert(oudot, { t = r, m = 1 })
            oudot.yht = oudot.yht + 1
            oudot.kieli = true
          else
            i = i + 1
            rivit[i] = { kn = kn, j = j, v = v, m = 1 }
            rivit.yht = rivit.yht + 1
          end 
        end
      end
    end
  end
  
  local function comp(a, b) assert(b~= nil, "a: ".. a.kn); return a.j < b.j end
  table.sort(rivit, comp)
  rivit = yhdista_samat(rivit)
  return tulosta_taulukko(frame, subst, selite, rivit, oudot)
end


local function kopioi(lista, loppu)
  local ulos = {}
  for i = 1,loppu do
    table.insert(ulos, lista[i])
  end
  return ulos
end

local function parsi(frame, subst)
  -- käännöksen numero ja teksti
  local selite = {}
  -- käännösluettelo
  local teksti = ""
  -- sen parametrin numero, jossa käännösluettelo on
  local tp = hae_tekstiparam(frame.args)
  if not tp or tp == 2 then
  	error("Virheelliset parametrit. Käyttö: 1. määritelmän numero, 2. määritelmän kuvaus, 3. käännökset.", 2)
	end
  if tp ~= nil then
    selite = kopioi(frame.args, tp-1)
    teksti = frame.args[tp]
  end
  
  -- tyhjä taulukko
  if teksti == nil or string.match(teksti, "^[ \t\n]*$") then
    if not subst then
      return tulosta_kaannokset_puuttuvat(frame, subst, selite);
    else
      return tulosta_muu(frame, subst, selite, "")
    end
  end
  
  -- katso-ohjaus
  local kts = string.match(teksti, "\n%*? *[Kk]a?t?so?%. *")
  if kts then
    alku = kts:len()+1
    return tulosta_muu(frame, subst, selite, "Kts. " .. string.sub(teksti, alku, teksti:len()-1), "käännöskohta_ohjaus")
  end
  
  -- normaalitilanne
  return parsi_taulukko(frame, subst, selite, teksti)
end

-- Parametrit: 
-- jos kutsutaan subst:in kanssa args[1] == 1
-- teksti luetaan ylämallineen parametreistä
function m.jarjesta(frame)
  return parsi(frame:getParent(), frame.args[1])
end

return m