Siirry sisältöön

Moduuli:Kielitieto/kentat

Wikisanakirjasta
Tässä ohjeessa kuvataan toiminnallisuutta jonka kehitys on vielä kesken. Sivu on tarkoitettu lähinnä kehityksen apuvälineeksi, ei yleiseen käyttöön.

Järjestelmäviesti:Gadget-NyttUppslag2- ja Järjestelmäviesti:Gadget-Kaannokset2-pienoisohjelmien käyttämät kielikohtaiset tiedot. Tiedoista luodaan sivu Järjestelmäviesti:KielitietoJSON, jota pienoisohjelmat käyttävät.

Tiedot ovat taulukossa, jossa on kaksi osaa ”kenttien tiedot” ja ”kielten kentät”.

”Kielten kentät” -osassa luetellaan kielet pääasiallsilla kielikoodeillaan ja parametrit, joita niiden sanarivimallineissa voi käyttää ts. näytettävät laatikot.

”Kenttien tiedot” -osassa luetellaan parametreihin liitettävät selitteet. Kenttien järjestys tässä määrää myös kenttien järjestyksen lomakkeessa.

Parametrien nimet

[muokkaa]

Mahdolliset ”kielten kentät” osassa käytettävät parametrinimet.

 • m: kielellä voi olla maskuliinimuoto, parametri suku=m
 • f: kielellä voi olla feminiinimuoto, parametri suku=m
 • n: kielellä voi olla neutrimuoto, parametri suku=m
 • lat: latinisointi, kun kieli on ei latinalaisella merkistöllä
 • paino: sana johon on merkitty paino kielillä joilla sitä ei normaalisti merkitä, esim. venäjä
 • vok: vokaalimerkeillä täydennetty sana, esim. heprealla ja arabialla
 • kyr: kyrillisointi, kun sanalla on kyrillinen rinnakkaismuoto

Erikoistapaus on kenttä :teksti:, joka sanarivimallineissa vastaa 2. parametria ja käännös-mallineissa 3. parametria.

Kielikohtaisia

[muokkaa]
 • yl: kielellä voi olla yleinen suku, parametri suku=yl (ruotsi)
 • per: sana perinteisessä kirjoitusasussa, kun sivun sana on yksinkertaistetussa (mandariinikiina)
 • yks: sana yksinkertaistetussa kirjoitusasussa, kuin sivun sana on perinteisessä (mandariinikiina)
 • hira: sana hiraganalla (japani)
 • kata: sana katakanalla (japani)
 • hanja: sana hanjalla, silloin kun sivun sana on hangulilla (korea)
 • hangul: sana hangulilla, silloin kun sivun sana on hanjalla (korea)

Muille kielille voi lisätä parametreja ”kenttien tiedot” -osaan. Kyseiselle kielelle pitää tällöin tehdä sanarivimalline, joka osaa sen näyttää.


-- [[Järjestelmäviesti:Gadget-NyttUppslag2]]- ja [[Järjestelmäviesti:Gadget-Kaannokset2]]-pienoisohjelmien
-- käyttämät kielikohtaiset tiedot. Luetaan sivun [[Järjestelmäviesti:KielitietoJSON]] kautta.

local data = {

  ["kenttien tiedot"] = {
    { ["parametri"] = "teksti", ["teksti"] = "Sanariviteksti" },
    { ["parametri"] = "lat",   ["teksti"] = "Latinisointi" },
    { ["parametri"] = "vok",   ["teksti"] = "Vokalisointi" },
    { ["parametri"] = "kyr",   ["teksti"] = "Kyrillisointi" },
    { ["parametri"] = "paino",  ["teksti"] = "Paino" },
    { ["parametri"] = "hira",   ["teksti"] = "Hiragana" },
    { ["parametri"] = "kata",   ["teksti"] = "Katakana" },
    { ["parametri"] = "hangul",  ["teksti"] = "Hangul" },
    { ["parametri"] = "hanja",  ["teksti"] = "Hanja" },
    { ["parametri"] = "per",   ["teksti"] = "Perinteinen kirjoitusasu" },
    { ["parametri"] = "yks",   ["teksti"] = "Yksinkertaistettu kirjoitusasu" },

    { ["parametri"] = "suku", ["teksti"] = "Suku", ["tyyppi"] = "cb", ["arvot"] = {
        { ["arvo"] = "m", ["teksti"] = "maskuliini" },
        { ["arvo"] = "f", ["teksti"] = "feminiini" },
        { ["arvo"] = "n", ["teksti"] = "neutri" },
        { ["arvo"] = "yl", ["teksti"] = "yleissuku" },
    } },
    { ["parametri"] = "aspekti", ["teksti"] = "Aspekti", ["tyyppi"] = "rb", ["arvot"] = {
        { ["arvo"] = "pa", ["teksti"] = "perfektiivinen" },
        { ["arvo"] = "ia", ["teksti"] = "imperfektiivinen" },
    } },
  },
  ["kielten kentät"] = {
    ["ar"] = "lat,vok,suku:m|f",    -- arabia
    ["bg"] = "lat,suku:m|f|n",     -- bulgaria
    ["es"] = "suku:m|f",        -- espanja
    ["he"] = "lat,vok,suku:m|f",    -- heprea
    ["it"] = "suku:m|f",        -- italia
    ["ja"] = "lat,hira,kata",     -- japani
    ["ko"] = "lat,hangul,hanja",    -- korea
    ["el"] = "lat,suku:m|f|n",     -- kreikka
    ["lo"] = "lat",          -- lao
    ["la"] = "teksti,suku:m|f|n",   -- latina
    ["cmn"] = "lat,yks,per",      -- mandariinikiina
    ["grc"] = "teksti,lat,suku:m|f|n", -- muinaiskreikka
    ["no"] = "suku:m|f|n",       -- norja
    ["pt"] = "suku:m|f",        -- portugali
    ["fr"] = "suku:m|f",        -- ranska
    ["sv"] = "suku:yl|n",       -- ruotsi
    ["de"] = "suku:m|f|n",       -- saksa
    ["sr"] = "kyr,lat,suku:m|f|n",   -- serbia
    ["sk"] = "suku:m|f",        -- slovakki
    ["da"] = "suku:m|f|n",       -- tanska
    ["cs"] = "suku:m|f",        -- tšekki
    ["uk"] = "lat,paino,suku:m|f|n",  -- ukraina
    ["nn"] = "suku:m|f|n",              -- uusnorja
    ["be"] = "lat,suku:m|f|n",            -- valkovenäjä
    ["ru"] = "lat,paino,suku:m|f|n,aspekti:pa|ia",  -- venäjä
  },
  ["kielten sanarivit"] = {
    ["en"] = { -- englanti
      ["adjektiivi"]  = "{{en-adj|?}}",
      ["adverbi"]   = "{{en-adv|?}}",
      ["substantiivi"] = "{{en-subs|?}}",
      ["verbi"]    = "{{en-verbi|?}}"
    },
    ["es"] = { -- espanja
      ["adjektiivi"]  = "{{es-adj|?}}",
      ["substantiivi"] = "{{es-subs|«#suku#|»}}",
      ["verbi"]    = "{{es-verbi|?}}"
    },
    ["pt"] = { -- portugali
      ["substantiivi"] = "{{pt-subs|?«|suku=#suku#»}}",
    },
    ["sv"] = { -- ruotsi
      ["substantiivi"] = "{{sv-subs|?«|suku=#suku#»}}",
    },
    ["de"] = { -- saksa
      ["adjektiivi"]  = "{{de-adj|?}}",
      ["adverbi"]   = "{{de-adv|?}}",
      ["substantiivi"] = "{{de-subs|?«|suku=#suku#»}}",
      ["verbi"]    = "{{de-verbi|?}}"
    },
    ["fi"] = { -- suomi
      ["adjektiivi"]  = "{{fi-adj}}",
      ["adverbi"]   = "{{fi-adv}}",
      ["substantiivi"] = "{{fi-subs}}",
      ["verbi"]    = "{{fi-verbi}}"
    },
    ["da"] = { -- tanska
      ["substantiivi"] = "{{da-subs|?}}",
    },
    ["ru"] = { -- venäjä
      ["substantiivi"] = "{{substantiivi|ru«|paino=#paino#»«|suku=#suku#»«|lat=#lat#»}}",
      ["verbi"]    = "{{verbi|ru«|paino=#paino#»«|lat=#lat#»}}« {{ru-#aspekti#}}»",
    },
  }
}

return data