Malline:fi-v-taivm1

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Missä?

 • sanaselitysrivillä, välilyönnillä #-merkistä erotettuna

Mille sanoille?

 • suomen verbien taivutusmuodoille

Käyttö

52. taivutustyyppi

Ei astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 52, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|52|s|an|on}} (artikkelissa sanon)
{{fi-v-taivm1|52|s|an|o}} (artikkelissa sano)
{{fi-v-taivm1|52|s|an|oin}} (artikkelissa sanoin)

Astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 52, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte astevaihtelullisen konsonantin (tai astevaihtelullisen konsonanttiyhdistelmän) kanssa:
{{fi-v-taivm1|52|l|ei|von}} (artikkelissa leivon)
{{fi-v-taivm1|52|l|ei|vo}} (artikkelissa leivo)
{{fi-v-taivm1|52|l|ei|voin}} (artikkelissa leivoin)
{{fi-v-taivm1|52|l|ei|vottaisiin}} (artikkelissa leivottaisiin)

53. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 53, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|53|m|uist|an}} (artikkelissa muistan)
{{fi-v-taivm1|53|m|uist|anet}} (artikkelissa muistanet)
{{fi-v-taivm1|53|m|uist|imme}} (artikkelissa muistimme)

54. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 54, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|54|h|uu|sivat}} (artikkelissa huusivat)
{{fi-v-taivm1|54|h|uu|datte}} (artikkelissa huudatte)
{{fi-v-taivm1|54|h|uu|tanet}} (artikkelissa huutanet)

55. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 55, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|55|s|ou|dan}} (artikkelissa soudan)
{{fi-v-taivm1|55|s|ou|sitte}} (artikkelissa sousitte)
{{fi-v-taivm1|55|s|ou|taisi}} (artikkelissa soutaisi)

56. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 56, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|56|k|aiv|oit}} (artikkelissa kaivoit)
{{fi-v-taivm1|56|k|aiv|aisitte}} (artikkelissa kaivaisitte)
{{fi-v-taivm1|56|k|aiv|anee}} (artikkelissa kaivanee)
{{fi-v-taivm1|56|t|a|pat}} (artikkelissa tapat)
{{fi-v-taivm1|56|a||nnat}} (artikkelissa annat)
{{fi-v-taivm1|56|k|ant|ama}} (artikkelissa kantama)

57. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 57, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman taa-päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|57|s|aar|sivat}} (artikkelissa saarsivat)
{{fi-v-taivm1|57|s|aar|ran}} (artikkelissa saarran)
{{fi-v-taivm1|57|s|aar|tanee}} (artikkelissa saartanee)
{{fi-v-taivm1|57|k|aa|si}} (artikkelissa kaasi)
{{fi-v-taivm1|57|k|aa|datte}} (artikkelissa kaadatte)
{{fi-v-taivm1|57|m|aan|noit}} (artikkelissa maannoit)
{{fi-v-taivm1|57|m|aan|sivat}} (artikkelissa maansivat)
{{fi-v-taivm1|57|m|aan|tanee}} (artikkelissa maantanee)

58. taivutustyyppi

Ei astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 58, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman -ea/-eä-päätettä, neljänteen taivutuspääte; viidenteen ä, jos taivutuspäätteen vokaaleista ei ilmene, onko verbi etu- () vai takavokaalinen (ea):
{{fi-v-taivm1|58|l|ask|en}} (artikkelissa lasken)
{{fi-v-taivm1|58|l|ask|i}} (artikkelissa laski)
{{fi-v-taivm1|58|l|ask|isit}} (artikkelissa laskisit)
{{fi-v-taivm1|58|k|äsk|en|ä}} (artikkelissa käsken)
{{fi-v-taivm1|58|k|äsk|i|ä}} (artikkelissa käski)
{{fi-v-taivm1|58|k|äsk|isivät}} (artikkelissa käskisivät)

Astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 58, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman -ea/-eä-päätettä ja ilman heikkoasteista konsonanttia, neljänteen heikkoasteinen konsonantti ja taivutuspääte; viidenteen ä, jos taivutuspäätteen vokaaleista ei ilmene, onko verbi etu- () vai takavokaalinen (ea):
{{fi-v-taivm1|58|s|ul|jen}} (artikkelissa suljen)
{{fi-v-taivm1|58|s|ul|jettaisiin}} (artikkelissa suljettaisiin)
{{fi-v-taivm1|58|s|yl|jen|ä}} (artikkelissa syljen)
{{fi-v-taivm1|58|s|yl|jettäisiin}} (artikkelissa syljettäisiin)

59. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 59, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ea-päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|59|t|un|sin}} (artikkelissa tunsin)
{{fi-v-taivm1|59|t|un|netaan}} (artikkelissa tunnetaan)
{{fi-v-taivm1|59|t|un|tisit}} (artikkelissa tuntisit)
{{fi-v-taivm1|59|t|un|tenemme}} (artikkelissa tuntenemme)

60. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 60, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman hteä-päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|60|l|ä|ksin}} (artikkelissa läksin)
{{fi-v-taivm1|60|l|ä|htivät}} (artikkelissa lähtivät)

61. taivutustyyppi

Ei astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 61, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ia-päätettä, neljänteen pääte ja viidenteen infinitiivin A tai Ä riippuen verbistä:
{{fi-v-taivm1|61|s|all|in}} (artikkelissa sallin)
{{fi-v-taivm1|61|e|ts|in|ä}} (artikkelissa etsin)

66. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 66, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman -sta/-stä-päätettä, neljänteen pääte; jos sana on etuvokaalinen, kirjoita viidenteen ä:
{{fi-v-taivm1|66|r|ohkai|sen}} (artikkelissa rohkaisen)
{{fi-v-taivm1|66|e|hkäi|sen|ä}} (artikkelissa ehkäisen)

67. taivutustyyppi

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 67, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman lla/llä-päätettä, neljänteen pääte; jos taivutusmuodossa on vahva aste, kirjoita se yhdessä e-kirjaimen kanssa; jos neljännen sarakkeen kirjaimista ei voi päätellä, että sana on etuvokaalinen (ä), kirjoita viidenteen sarakkeeseen ä (mallineen oletusarvo on, että verbin infinitiivi on takavokaalinen, -lla)
{{fi-v-taivm1|67|t|u|len}} (artikkelissa tulen)
{{fi-v-taivm1|67|k|äve|len|ä}} (artikkelissa kävelen)
{{fi-v-taivm1|67|k|uo|li}} (artikkelissa kuoli)
{{fi-v-taivm1|67|k|äve|li|ä}} (artikkelissa käveli)
{{fi-v-taivm1|67|l|ue|ttelen}} (artikkelissa luettelen)
{{fi-v-taivm1|67|v|äi|ttelen|ä}} (artikkelissa väittelen)
{{fi-v-taivm1|67|l|ue|ttelevat}} (artikkelissa luettelevat)
{{fi-v-taivm1|67|v|äi|ttelevät}} (artikkelissa väittelevät)

74. taivutustyyppi

Ei astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 74, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ta/tä-päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|74|t|ode|taan}} (artikkelissa todetaan)
{{fi-v-taivm1|74|h|enno|taan}} (artikkelissa hennotaan)

Astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 74, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ta/tä-päätettä, neljänteen pääte astevaihtelullisen konsonantin ja vokaalin kera:
{{fi-v-taivm1|74|t|o|teaa}} (artikkelissa toteaa)
{{fi-v-taivm1|74|k|i|mpoaa}} (artikkelissa kimpoaa)

75. taivutustyyppi

Ei astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 75, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ta/tä-päätettä, neljänteen pääte:
{{fi-v-taivm1|75|h|alu|aa}} (artikkelissa haluaa)

Astevaihtelua infinitiivin ja taivutusmuodon välillä

 • kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen 75, toiseen taivutusmuodon ensimmäinen kirjain, kolmanteen loput ilman ta/tä-päätettä, neljänteen pääte astevaihtelullisen konsonantin ja vokaalin kanssa:
{{fi-v-taivm1|75|r|yö|ppyää}} (artikkelissa ryöppyää)

HUOM!

Malline on keskeneräinen – siitä puuttuu vielä kaikki muut taivutustyypit (62.–65., 68.–73. ja 76.–78.) sekä runsaasti muotoja 53.:sta, 54.:sta, 55.:sta, 56.:sta, 57.:sta, 58.:sta, 59:sta, 60:sta ja 61.:sta, sekä nn-rr-tunnukselliset muodot 67.:sta!