Malline:de-subs

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Missä?

 • sanarivillä, välittömästi Substantiivi-otsikon alla

Mille sanoille?[muokkaa]

 • kaikille saksan substantiiveille, joilla on yksi mahdollinen kieliopillinen suku (m. maskuliini, f. feminiini tai n. neutri) tai jotka esiintyvät vain monikossa

Mallineen muokkaaminen[muokkaa]

 • mallinetta käyttää yli 5 000 sivua, joten ole hyvin varovainen sen muokkaamisessa!

Käyttö[muokkaa]

Yleistä[muokkaa]

 • kaikissa tapauksissa kirjoitetaan toiseen sarakkeeseen sanan kaksi ensimmäistä kirjainta ja kolmanteen loput,
  kaikki pienellä alkukirjaimella, ilman mahdollisia väliviivoja ja aakkostussääntöjen mukaisesti (ä → a, ö → o, ü → u, ß → ss)

Huomautukset[muokkaa]

 • tätä mallinetta käyttäviä sivuja EI TARVITSE luokitella erikseen manuaalisesti (kirjoittamalla sivun loppuun [[Luokka:Saksan sanat-xx|yyy]] ja [[Luokka:Saksan kielen substantiivit-xx|yyy]]), koska malline luokittelee sanan automaattisesti oikein (sikäli kun sana on kirjoitettu em. aakkostussääntöjen mukaisesti oikein toiseen ja kolmanteen sarakkeeseen)
 • q-alkuiset sanat aakkostetaan kuitenkin niin, että q tulee toiseen sarakkeeseen ja loput kolmanteen, sillä q:lla alkavat sanat ovat lähes poikkeuksetta qu-alkuisia – näin vältetään turha väliluokka Saksan sanat -luokan ja q-alkuisten luokan välillä
 • x- ja y-alkuiset sanat aakkostetaan myös samoin, sillä niillä alkavien sanojen ryhmät ovat erittäin pieniä

Pluratiivit[muokkaa]

1
 • ensimmäiseen sarakkeeseen mon, neljänteen monikon datiivin n-pääte, jos sana sitä vaatii
{{de-subs|mon|fe|rien}} (sivulla Ferien)
{{de-subs|mon|le|ute|n}} (sivulla Leute)

Feminiinit (die), ensimmäiseen sarakkeeseen "f"[muokkaa]

1
 • neljänteen viiva (-), jos monikkoa ei ole, tai monikon pääte (n, en, nen, s, se), viidenteen monikon datiivin n-pääte, jos sana sitä vaatii – jos sanan monikko ei muodostu vain päätteellä, monikko kirjoitetaan sellaisenaan neljänteen ja viidenteen tulee n, jos monikon datiivi sitä vaatii
{{de-subs|f|pa|laontologie|-}} (sivulla Paläontologie)
{{de-subs|f|st|rasse|n}} (sivulla Straße)
{{de-subs|f|mu|tze|n}} (sivulla Mütze)
{{de-subs|f|fr|au|en}} (sivulla Frau)
{{de-subs|f|po|lizistin|nen}} (sivulla Polizistin)
{{de-subs|f|ap|ypterin|nen}} (sivulla Ägypterin)
{{de-subs|f|er|laubnis|se|n}} (sivulla Erlaubnis)
{{de-subs|f|fi|rma|Firmen}} (sivulla Firma)
{{de-subs|f|ha|nd|Hände|n}} (sivulla Hand)

Neutrit (das), ensimmäiseen sarakkeeseen "n"[muokkaa]

1 joilla yksikön genetiivi eroaa nominatiivista
 • neljänteen genetiivin pääte (joko s, es tai ses taikka (e)s, jos pääte vaihtelee; sarake tyhjäksi jos genetiivissä ei ole päätettä)
 • viidenteen viiva (-), jos monikkoa ei ole
 • viidenteen monikon pääte e, er, en, s tai se
 • jos sana on -el tai -er-loppuinen, viidenteen monikon datiivin pääte n
 • jos sanan monikko ei muodostu vain päätteellä, monikko kirjoitetaan sellaisenaan viidenteen, kuudenteen monikon datiivin n, monikko ei pääty n- tai s-kirjaimeen
{{de-subs|n|gl|uck|(e)s|-}} (sivulla Glück)
{{de-subs|n|he|ft|(e)s|e}} (sivulla Heft)
{{de-subs|n|sc|hwert|(e)s|er}} (sivulla Schwert)
{{de-subs|n|be|tt|(e)s|en}} (sivulla Bett)
{{de-subs|n|ha|us|es|Häuser|n}} (sivulla Haus)
{{de-subs|n|ge|lander|s|n}} (sivulla Geländer)
 • jos sanan monikon kaikissa muodoissa on n-pääte, kirjoitetaan viidenteen sarakkeeseen +n
{{de-subs|n|en|de|s|+n}} (sivulla Ende)
2 joilla yksikön genetiivi ei eroa nominatiivista
 • jos monikkoa ei ole, neljänteen viiva (-), jos monikko ei muodostu vain päätteellä se kirjoitetaan sellaisenaan neljänteen sarakkeeseen
{{de-subs|n|ch|aos|-}} (sivulla Chaos)
{{de-subs|n|ge|nus|Genera}} (sivulla Genus)

Maskuliinit (der), ensimmäiseen sarakkeeseen "m"[muokkaa]

1 joilla yksikön genetiivi eroaa nominatiivista
 • neljänteen genetiivin pääte (joko s, es tai ses taikka (e)s, jos pääte vaihtelee; sarake tyhjäksi jos genetiivissä ei ole päätettä)
 • viidenteen viiva (-), jos monikkoa ei ole
 • viidenteen monikon pääte e, er, en, s tai se, kuudenteen monikon datiivin n-pääte, jos sana sitä vaatii
 • jos sana on -el tai -er-loppuinen, viidenteen monikon datiivin pääte n
 • jos sanan monikko ei muodostu vain päätteellä, monikko kirjoitetaan sellaisenaan viidenteen ja kuudenteen tulee n, jos monikon datiivi sitä vaatii
{{de-subs|m|ka|sus}} (sivulla Kasus)
{{de-subs|m|er|nst|es|-}} (sivulla Ernst)
{{de-subs|m|st|off|(e)s|e|n}} (sivulla Stoff)
{{de-subs|m|ge|ist|(e)s|er|n}} (sivulla Geist)
{{de-subs|m|st|aat|(e)s|en}} (sivulla Staat)
{{de-subs|m|fa|ll|(e)s|Fälle|n}} (sivulla Fall)
{{de-subs|m|ma|nn|es|Männer|n}} (sivulla Mann)
{{de-subs|m|of|en|s|Öfen}} (sivulla Ofen)
{{de-subs|m|le|hrer|s|n}} (sivulla Lehrer)
 • jos sanan monikon kaikissa muodoissa on n-pääte, kirjoitetaan viidenteen sarakkeeseen +n
{{de-subs|m|ve|tter|s|+n}} (sivulla Vetter)
2 heikot maskuliinit, joilla yks. akkusatiivi ja yks. datiivi eroavat yks. nominatiivista
 • neljänteen kirjoitetaan genetiivin pääte (joko n tai en)
{{de-subs|m|ga|tte|n}} (sivulla Gatte)
{{de-subs|m|ko|mponist|en}} (sivulla Komponist)
3 joilla yksikön genetiivi ei eroa nominatiivista
 • jos monikkoa ei ole, neljänteen viiva (-), jos monikko ei muodostu vain päätteellä se kirjoitetaan sellaisenaan neljänteen sarakkeeseen; jos monikko ei eroa yksiköstä, kolmannen sarakkeen jälkeen ei tehdä mitään
{{de-subs|m|el|ektromagnetismus|-}} (sivulla Elektromagnetismus)
{{de-subs|m|ap|horismus|Aphorismen}} (sivulla Aphorismus)
{{de-subs|m|ka|sus}} (sivulla Kasus)

Useita monikkoja, kaikkien sukujen sanat[muokkaa]

1
 • mallineeseen kirjoitetaan yleisin monikkomuoto ensimmäiseksi normaalisti em. ohjeiden mukaisesti, sitten vähemmän käytetty laitetaan omaan sarakkeeseensa muotoon mon2=(toinen monikko) ja jos toisella monikolla on datiivin pääte, sille kirjoitetaan sarake mon2d=n
{{de-subs|m|ge|izkragen|s|mon2=Geizkrägen}} (sivulla Geizkragen)
{{de-subs|m|zw|iespalt|(e)s|e|n|mon2=Zwiespälte|mon2d=n}} (sivulla Zwiespalt)
{{de-subs|n|ko|nto|s|Konten|mon2=Kontos|mon3=Konti}} (sivulla Konto)