Liite:Verbitaivutus/suomi/vilkastuttaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vilkastuta-
vahva vokaalivartalo vilkastutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkastutan en vilkastuta minä olen vilkastuttanut en ole vilkastuttanut
sinä vilkastutat et vilkastuta sinä olet vilkastuttanut et ole vilkastuttanut
hän vilkastuttaa ei vilkastuta hän on vilkastuttanut ei ole vilkastuttanut
me vilkastutamme emme vilkastuta me olemme vilkastuttaneet emme ole vilkastuttaneet
te
Te
vilkastutatte
-"-
ette vilkastuta
-"-
te
Te
olette vilkastuttaneet
olette vilkastuttanut
ette ole vilkastuttaneet
ette ole vilkastuttanut
he vilkastuttavat eivät vilkastuta he ovat vilkastuttaneet eivät ole vilkastuttaneet
passiivi vilkastutetaan ei vilkastuteta passiivi on vilkastutettu ei ole vilkastutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkastutin en vilkastuttanut minä olin vilkastuttanut en ollut vilkastuttanut
sinä vilkastutit et vilkastuttanut sinä olit vilkastuttanut et ollut vilkastuttanut
hän vilkastutti ei vilkastuttanut hän oli vilkastuttanut ei ollut vilkastuttanut
me vilkastutimme emme vilkastuttaneet me olimme vilkastuttaneet emme olleet vilkastuttaneet
te
Te
vilkastutitte
-"-
ette vilkastuttaneet
ette vilkastuttanut
te
Te
olitte vilkastuttaneet
olitte vilkastuttanut
ette olleet vilkastuttaneet
ette olleet vilkastuttanut
he vilkastuttivat eivät vilkastuttaneet he olivat vilkastuttaneet eivät olleet vilkastuttaneet
passiivi vilkastutettiin ei vilkastutettu passiivi oli vilkastutettu ei ollut vilkastutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkastuttaisin en vilkastuttaisi minä olisin vilkastuttanut en olisi vilkastuttanut
sinä vilkastuttaisit et vilkastuttaisi sinä olisit vilkastuttanut et olisi vilkastuttanut
hän vilkastuttaisi ei vilkastuttaisi hän olisi vilkastuttanut ei olisi vilkastuttanut
me vilkastuttaisimme emme vilkastuttaisi me olisimme vilkastuttaneet emme olisi vilkastuttaneet
te
Te
vilkastuttaisitte
-"-
ette vilkastuttaisi
-"-
te
Te
olisitte vilkastuttaneet
olisitte vilkastuttanut
ette olisi vilkastuttaneet
ette olisi vilkastuttanut
he vilkastuttaisivat eivät vilkastuttaisi he olisivat vilkastuttaneet eivät olisi vilkastuttaneet
passiivi vilkastutettaisiin ei vilkastutettaisi passiivi olisi vilkastutettu ei olisi vilkastutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkastuttanen en vilkastuttane minä lienen vilkastuttanut en liene vilkastuttanut
sinä vilkastuttanet et vilkastuttane sinä lienet vilkastuttanut et liene vilkastuttanut
hän vilkastuttanee ei vilkastuttane hän lienee vilkastuttanut ei liene vilkastuttanut
me vilkastuttanemme emme vilkastuttane me lienemme vilkastuttaneet emme liene vilkastuttaneet
te
Te
vilkastuttanette
-"-
ette vilkastuttane
-"-
te
Te
lienette vilkastuttaneet
lienette vilkastuttanut
ette liene vilkastuttaneet
ette liene vilkastuttanut
he vilkastuttanevat eivät vilkastuttane he lienevät vilkastuttaneet eivät liene vilkastuttaneet
passiivi vilkastutettaneen ei vilkastutettane passiivi lienee vilkastutettu ei liene vilkastutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vilkastuta älä vilkastuta sinä
hän vilkastuttakoon älköön vilkastuttako hän olkoon vilkastuttanut älköön olko vilkastuttanut
me vilkastuttakaamme älkäämme vilkastuttako me
te
Te
vilkastuttakaa
-"-
älkää vilkastuttako
-"-
te
Te
he vilkastuttakoot älkööt vilkastuttako he olkoot vilkastuttaneet älkööt olko vilkastuttaneet
passiivi vilkastutettakoon älköön vilkastutettako passiivi olkoon vilkastutettu älköön olko vilkastutettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vilkastuttaa preesens vilkastuttava vilkastutettava
pitkä 1. vilkastuttaakseen1 perfekti vilkastuttanut vilkastutettu
2. inessiivi vilkastuttaessa2 vilkastutettaessa agentti vilkastuttama4
instruktiivi vilkastuttaen kielteinen agentti vilkastuttamaton
3. inessiivi vilkastuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vilkastuttamasta
illatiivi vilkastuttamaan
adessiivi vilkastuttamalla
abessiivi vilkastuttamatta
instruktiivi vilkastuttaman vilkastutettaman
4. vilkastuttaminen
5 vilkastuttamaisillaan3