Liite:Verbitaivutus/suomi/ojentaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ojenna-
vahva vokaalivartalo ojenta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ojennan en ojenna minä olen ojentanut en ole ojentanut
sinä ojennat et ojenna sinä olet ojentanut et ole ojentanut
hän ojentaa ei ojenna hän on ojentanut ei ole ojentanut
me ojennamme emme ojenna me olemme ojentaneet emme ole ojentaneet
te
Te
ojennatte
-"-
ette ojenna
-"-
te
Te
olette ojentaneet
olette ojentanut
ette ole ojentaneet
ette ole ojentanut
he ojentavat eivät ojenna he ovat ojentaneet eivät ole ojentaneet
passiivi ojennetaan ei ojenneta passiivi on ojennettu ei ole ojennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ojensin en ojentanut minä olin ojentanut en ollut ojentanut
sinä ojensit et ojentanut sinä olit ojentanut et ollut ojentanut
hän ojensi ei ojentanut hän oli ojentanut ei ollut ojentanut
me ojensimme emme ojentaneet me olimme ojentaneet emme olleet ojentaneet
te
Te
ojensitte
-"-
ette ojentaneet
ette ojentanut
te
Te
olitte ojentaneet
olitte ojentanut
ette olleet ojentaneet
ette olleet ojentanut
he ojensivat eivät ojentaneet he olivat ojentaneet eivät olleet ojentaneet
passiivi ojennettiin ei ojennettu passiivi oli ojennettu ei ollut ojennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ojentaisin en ojentaisi minä olisin ojentanut en olisi ojentanut
sinä ojentaisit et ojentaisi sinä olisit ojentanut et olisi ojentanut
hän ojentaisi ei ojentaisi hän olisi ojentanut ei olisi ojentanut
me ojentaisimme emme ojentaisi me olisimme ojentaneet emme olisi ojentaneet
te
Te
ojentaisitte
-"-
ette ojentaisi
-"-
te
Te
olisitte ojentaneet
olisitte ojentanut
ette olisi ojentaneet
ette olisi ojentanut
he ojentaisivat eivät ojentaisi he olisivat ojentaneet eivät olisi ojentaneet
passiivi ojennettaisiin ei ojennettaisi passiivi olisi ojennettu ei olisi ojennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ojentanen en ojentane minä lienen ojentanut en liene ojentanut
sinä ojentanet et ojentane sinä lienet ojentanut et liene ojentanut
hän ojentanee ei ojentane hän lienee ojentanut ei liene ojentanut
me ojentanemme emme ojentane me lienemme ojentaneet emme liene ojentaneet
te
Te
ojentanette
-"-
ette ojentane
-"-
te
Te
lienette ojentaneet
lienette ojentanut
ette liene ojentaneet
ette liene ojentanut
he ojentanevat eivät ojentane he lienevät ojentaneet eivät liene ojentaneet
passiivi ojennettaneen ei ojennettane passiivi lienee ojennettu ei liene ojennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ojenna älä ojenna sinä
hän ojentakoon älköön ojentako hän olkoon ojentanut älköön olko ojentanut
me ojentakaamme älkäämme ojentako me
te
Te
ojentakaa
-"-
älkää ojentako
-"-
te
Te
he ojentakoot älkööt ojentako he olkoot ojentaneet älkööt olko ojentaneet
passiivi ojennettakoon älköön ojennettako passiivi olkoon ojennettu älköön olko ojennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ojentaa preesens ojentava ojennettava
pitkä 1. ojentaakseen1 perfekti ojentanut ojennettu
2. inessiivi ojentaessa2 ojennettaessa agentti ojentama4
instruktiivi ojentaen kielteinen agentti ojentamaton
3. inessiivi ojentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ojentamasta
illatiivi ojentamaan
adessiivi ojentamalla
abessiivi ojentamatta
instruktiivi ojentaman ojennettaman
4. ojentaminen
5 ojentamaisillaan3