Liite:Verbitaivutus/suomi/limata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä limaan luo en limaa minä olen limannut luo en ole limannut
sinä limaat luo et limaa sinä olet limannut et ole limannut
hän limaa luo ei limaa hän on limannut ei ole limannut
me limaamme luo emme limaa me olemme limanneet luo emme ole limanneet
te
Te
limaatte luo
-"-
ette limaa
-"-
te
Te
olette limanneet
olette limannut
ette ole limanneet
ette ole limannut
he limaavat luo eivät limaa he ovat limanneet eivät ole limanneet
passiivi limataan luo ei limata passiivi on limattu ei ole limattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä limasin luo en limannut minä olin limannut luo en ollut limannut
sinä limasit luo et limannut sinä olit limannut et ollut limannut
hän limasi luo ei limannut hän oli limannut ei ollut limannut
me limasimme luo emme limanneet me olimme limanneet emme olleet limanneet
te
Te
limasitte luo
-"-
ette limanneet
ette limannut
te
Te
olitte limanneet
olitte limannut
ette olleet limanneet
ette ollut limannut
he limasivat luo eivät limanneet he olivat limanneet eivät olleet limanneet
passiivi limattiin ei limattu passiivi oli limattu ei ollut limattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä limaisin luo en limaisi minä olisin limannut en olisi limannut
sinä limaisit luo et limaisi sinä olisit limannut et olisi limannut
hän limaisi luo ei limaisi hän olisi limannut ei olisi limannut
me limaisimme luo emme limaisi me olisimme limanneet emme olisi limanneet
te
Te
limaisitte luo
-"-
ette limaisi
-"-
te
Te
olisitte limanneet
olisitte limannut
ette olisi limanneet
ette olisi limannut
he limaisivat luo eivät limaisi he olisivat limanneet eivät olisi limanneet
passiivi limattaisiin luo ei limattaisi luo passiivi olisi limattu ei olisi limattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä limannen en limanne minä lienen limannut en liene limannut
sinä limannet et limanne sinä lienet limannut et liene limannut
hän limannee ei limanne hän lienee limannut ei liene limannut
me limannemme emme limanne me lienemme limanneet emme liene limanneet
te
Te
limannette
-"-
ette limanne
-"-
te
Te
lienette limanneet
lienette limannut
ette liene limanneet
ette liene limannut
he limannevat eivät limanne he lienevät limanneet eivät liene limanneet
passiivi limattaneen ei limattane passiivi lienee limattu ei liene limattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä limaa älä limaa sinä
hän limatkoon älköön limatko hän olkoon limannut älköön olko limannut
me limatkaamme älkäämme limatko me
te
Te
limatkaa
-"-
älkää limatko
-"-
te
Te
he limatkoot älkööt limatko he olkoot limanneet älkööt olko limanneet
passiivi limattakoon älköön limattako passiivi olkoon limattu älköön olko limattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. limata preesens limaava luo limattava
pitkä 1. limatakseen1 perfekti limannut limattu
2. inessiivi limatessa2 limattaessa agentti limaama4
instruktiivi limaten kielteinen agentti limaamaton
3. inessiivi limaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi limaamasta
illatiivi limaamaan
adessiivi limaamalla
abessiivi limaamatta
instruktiivi limaaman limattaman
4. nominatiivi limaaminen
partitiivi limaamista
5. limaamaisillaan3