Liite:Verbitaivutus/suomi/lavastaa

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastan luo en lavasta luo minä olen lavastanut luo en ole lavastanut
sinä lavastat luo et lavasta sinä olet lavastanut et ole lavastanut
hän lavastaa ei lavasta hän on lavastanut ei ole lavastanut
me lavastamme luo emme lavasta me olemme lavastaneet luo emme ole lavastaneet
te
Te
lavastatte luo
-"-
ette lavasta
-"-
te
Te
olette lavastaneet
olette lavastanut
ette ole lavastaneet
ette ole lavastanut
he lavastavat luo eivät lavasta he ovat lavastaneet eivät ole lavastaneet
passiivi lavastetaan luo ei lavasteta luo passiivi on lavastettu luo ei ole lavastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastin luo en lavastanut minä olin lavastanut luo en ollut lavastanut
sinä lavastit luo et lavastanut sinä olit lavastanut et ollut lavastanut
hän lavasti luo ei lavastanut hän oli lavastanut ei ollut lavastanut
me lavastimme luo emme lavastaneet me olimme lavastaneet emme olleet lavastaneet
te
Te
lavastitte luo
-"-
ette lavastaneet
ette lavastanut
te
Te
olitte lavastaneet
olitte lavastanut
ette olleet lavastaneet
ette ollut lavastanut
he lavastivat luo eivät lavastaneet he olivat lavastaneet eivät olleet lavastaneet
passiivi lavastettiin luo ei lavastettu passiivi oli lavastettu ei ollut lavastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastaisin luo en lavastaisi minä olisin lavastanut en olisi lavastanut
sinä lavastaisit luo et lavastaisi sinä olisit lavastanut et olisi lavastanut
hän lavastaisi luo ei lavastaisi hän olisi lavastanut ei olisi lavastanut
me lavastaisimme luo emme lavastaisi me olisimme lavastaneet emme olisi lavastaneet
te
Te
lavastaisitte luo
-"-
ette lavastaisi
-"-
te
Te
olisitte lavastaneet
olisitte lavastanut
ette olisi lavastaneet
ette olisi lavastanut
he lavastaisivat luo eivät lavastaisi he olisivat lavastaneet eivät olisi lavastaneet
passiivi lavastettaisiin luo ei lavastettaisi luo passiivi olisi lavastettu ei olisi lavastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastanen luo en lavastane luo minä lienen lavastanut en liene lavastanut
sinä lavastanet luo et lavastane sinä lienet lavastanut et liene lavastanut
hän lavastanee luo ei lavastane hän lienee lavastanut ei liene lavastanut
me lavastanemme luo emme lavastane me lienemme lavastaneet emme liene lavastaneet
te
Te
lavastanette luo
-"-
ette lavastane
-"-
te
Te
lienette lavastaneet
lienette lavastanut
ette liene lavastaneet
ette liene lavastanut
he lavastanevat luo eivät lavastane he lienevät lavastaneet eivät liene lavastaneet
passiivi lavastettaneen luo ei lavastettane luo passiivi lienee lavastettu ei liene lavastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lavasta älä lavasta sinä
hän lavastakoon luo älköön lavastako luo hän olkoon lavastanut älköön olko lavastanut
me lavastakaamme luo älkäämme lavastako me
te
Te
lavastakaa luo
-"-
älkää lavastako
-"-
te
Te
he lavastakoot luo älkööt lavastako he olkoot lavastaneet älkööt olko lavastaneet
passiivi lavastettakoon luo älköön lavastettako luo passiivi olkoon lavastettu älköön olko lavastettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lavastaa preesens lavastava lavastettava
pitkä 1. lavastaakseen luo1 perfekti lavastanut lavastettu
2. inessiivi lavastaessa luo2 lavastettaessa agentti lavastama4
instruktiivi lavastaen kielteinen agentti lavastamaton
3. inessiivi lavastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lavastamasta
illatiivi lavastamaan
adessiivi lavastamalla
abessiivi lavastamatta
instruktiivi lavastaman lavastettaman
4. nominatiivi lavastaminen
partitiivi lavastamista
5. lavastamaisillaan3