Liite:Verbitaivutus/suomi/lavastaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastan en lavasta minä olen lavastanut en ole lavastanut
sinä lavastat et lavasta sinä olet lavastanut et ole lavastanut
hän lavastaa ei lavasta hän on lavastanut ei ole lavastanut
me lavastamme emme lavasta me olemme lavastaneet emme ole lavastaneet
te
Te
lavastatte
-"-
ette lavasta
-"-
te
Te
olette lavastaneet
olette lavastanut
ette ole lavastaneet
ette ole lavastanut
he lavastavat eivät lavasta he ovat lavastaneet eivät ole lavastaneet
passiivi lavastetaan ei lavasteta passiivi on lavastettu ei ole lavastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastin en lavastanut minä olin lavastanut en ollut lavastanut
sinä lavastit et lavastanut sinä olit lavastanut et ollut lavastanut
hän lavasti ei lavastanut hän oli lavastanut ei ollut lavastanut
me lavastimme emme lavastaneet me olimme lavastaneet emme olleet lavastaneet
te
Te
lavastitte
-"-
ette lavastaneet
ette lavastanut
te
Te
olitte lavastaneet
olitte lavastanut
ette olleet lavastaneet
ette olleet lavastanut
he lavastivat eivät lavastaneet he olivat lavastaneet eivät olleet lavastaneet
passiivi lavastettiin ei lavastettu passiivi oli lavastettu ei ollut lavastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastaisin en lavastaisi minä olisin lavastanut en olisi lavastanut
sinä lavastaisit et lavastaisi sinä olisit lavastanut et olisi lavastanut
hän lavastaisi ei lavastaisi hän olisi lavastanut ei olisi lavastanut
me lavastaisimme emme lavastaisi me olisimme lavastaneet emme olisi lavastaneet
te
Te
lavastaisitte
-"-
ette lavastaisi
-"-
te
Te
olisitte lavastaneet
olisitte lavastanut
ette olisi lavastaneet
ette olisi lavastanut
he lavastaisivat eivät lavastaisi he olisivat lavastaneet eivät olisi lavastaneet
passiivi lavastettaisiin ei lavastettaisi passiivi olisi lavastettu ei olisi lavastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lavastanen en lavastane minä lienen lavastanut en liene lavastanut
sinä lavastanet et lavastane sinä lienet lavastanut et liene lavastanut
hän lavastanee ei lavastane hän lienee lavastanut ei liene lavastanut
me lavastanemme emme lavastane me lienemme lavastaneet emme liene lavastaneet
te
Te
lavastanette
-"-
ette lavastane
-"-
te
Te
lienette lavastaneet
lienette lavastanut
ette liene lavastaneet
ette liene lavastanut
he lavastanevat eivät lavastane he lienevät lavastaneet eivät liene lavastaneet
passiivi lavastettaneen ei lavastettane passiivi lienee lavastettu ei liene lavastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lavasta älä lavasta sinä
hän lavastakoon älköön lavastako hän olkoon lavastanut älköön olko lavastanut
me lavastakaamme älkäämme lavastako me
te
Te
lavastakaa
-"-
älkää lavastako
-"-
te
Te
he lavastakoot älkööt lavastako he olkoot lavastaneet älkööt olko lavastaneet
passiivi lavastettakoon älköön lavastettako passiivi olkoon lavastettu älköön olko lavastettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lavastaa preesens lavastava lavastettava
pitkä 1. lavastaakseen1 perfekti lavastanut lavastettu
2. inessiivi lavastaessa2 lavastettaessa agentti lavastama4
instruktiivi lavastaen kielteinen agentti lavastamaton
3. inessiivi lavastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lavastamasta
illatiivi lavastamaan
adessiivi lavastamalla
abessiivi lavastamatta
instruktiivi lavastaman lavastettaman
4. nominatiivi lavastaminen
partitiivi lavastamista
5. lavastamaisillaan3