Liite:Verbitaivutus/suomi/kusia

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kusin en kusi minä olen kusinut en ole kusinut
sinä kusit et kusi sinä olet kusinut et ole kusinut
hän kusii ei kusi hän on kusinut ei ole kusinut
me kusimme emme kusi me olemme kusineet emme ole kusineet
te
Te
kusitte
-"-
ette kusi
-"-
te
Te
olette kusineet
olette kusinut
ette ole kusineet
ette ole kusinut
he kusivat eivät kusi he ovat kusineet eivät ole kusineet
passiivi kusitaan ei kusita passiivi on kusittu ei ole kusittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kusin en kusinut minä olin kusinut en ollut kusinut
sinä kusit et kusinut sinä olit kusinut et ollut kusinut
hän kusi ei kusinut hän oli kusinut ei ollut kusinut
me kusimme emme kusineet me olimme kusineet emme olleet kusineet
te
Te
kusitte
-"-
ette kusineet
ette kusinut
te
Te
olitte kusineet
olitte kusinut
ette olleet kusineet
ette olleet kusinut
he kusivat eivät kusineet he olivat kusineet eivät olleet kusineet
passiivi kusittiin ei kusittu passiivi oli kusittu ei ollut kusittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kusisin en kusisi minä olisin kusinut en olisi kusinut
sinä kusisit et kusisi sinä olisit kusinut et olisi kusinut
hän kusisi ei kusisi hän olisi kusinut ei olisi kusinut
me kusisimme emme kusisi me olisimme kusineet emme olisi kusineet
te
Te
kusisitte
-"-
ette kusisi
-"-
te
Te
olisitte kusineet
olisitte kusinut
ette olisi kusineet
ette olisi kusinut
he kusisivat eivät kusisi he olisivat kusineet eivät olisi kusineet
passiivi kusittaisiin ei kusittaisi passiivi olisi kusittu ei olisi kusittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kusinen en kusine minä lienen kusinut en liene kusinut
sinä kusinet et kusine sinä lienet kusinut et liene kusinut
hän kusinee ei kusine hän lienee kusinut ei liene kusinut
me kusinemme emme kusine me lienemme kusineet emme liene kusineet
te
Te
kusinette
-"-
ette kusine
-"-
te
Te
lienette kusineet
lienette kusinut
ette liene kusineet
ette liene kusinut
he kusinevat eivät kusine he lienevät kusineet eivät liene kusineet
passiivi kusittaneen ei kusittane passiivi lienee kusittu ei liene kusittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kusi älä kusi sinä
hän kusikoon älköön kusiko hän olkoon kusinut älköön olko kusinut
me kusikaamme älkäämme kusiko me
te
Te
kusikaa
-"-
älkää kusiko
-"-
te
Te
he kusikoot älköön kusiko he olkoot kusineet älkööt olko kusineet
passiivi kusittakoon älköön kusittako passiivi olkoon kusittu älköön olko kusittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kusia preesens kusiva kusittava
pitkä 1. kusiakseen1 perfekti kusinut kusittu
2. inessiivi kusiessa2 kusittaessa agentti kusima4
instruktiivi kusien kielteinen agentti kusimaton
3. inessiivi kusimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kusimasta
illatiivi kusimaan
adessiivi kusimalla
abessiivi kusimatta
instruktiivi kusiman kusittaman
4. nominatiivi kusiminen
partitiivi kusimista
5. kusimaisillaan3