Liite:Verbitaivutus/suomi/kurista

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kurisen en kurise minä olen kurissut en ole kurissut
sinä kuriset et kurise sinä olet kurissut et ole kurissut
hän kurisee ei kurise hän on kurissut ei ole kurissut
me kurisemme emme kurise me olemme kurisseet emme ole kurisseet
te
Te
kurisette
-"-
ette kurise
-"-
te
Te
olette kurisseet
olette kurissut
ette ole kurisseet
ette ole kurissut
he kurisevat eivät kurise he ovat kurisseet eivät ole kurisseet
passiivi kuristaan ei kurista passiivi on kuristu ei ole kuristu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kurisin en kurissut minä olin kurissut en ollut kurissut
sinä kurisit et kurissut sinä olit kurissut et ollut kurissut
hän kurisi ei kurissut hän oli kurissut ei ollut kurissut
me kurisimme emme kurisseet me olimme kurisseet emme olleet kurisseet
te
Te
kurisitte
-"-
ette kurisseet
ette kurissut
te
Te
olitte kurisseet
olitte kurissut
ette olleet kurisseet
ette olleet kurissut
he kurisivat eivät kurisseet he olivat kurisseet eivät olleet kurisseet
passiivi kuristiin ei kuristu passiivi oli kuristu ei ollut kuristu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kurisisin en kurisisi minä olisin kurissut en olisi kurissut
sinä kurisisit et kurisisi sinä olisit kurissut et olisi kurissut
hän kurisisi ei kurisisi hän olisi kurissut ei olisi kurissut
me kurisisimme emme kurisisi me olisimme kurisseet emme olisi kurisseet
te
Te
kurisisitte
-"-
ette kurisisi
-"-
te
Te
olisitte kurisseet
olisitte kurissut
ette olisi kurisseet
ette olisi kurissut
he kurisisivat eivät kurisisi he olisivat kurisseet eivät olisi kurisseet
passiivi kuristaisiin ei kuristaisi passiivi olisi kuristu ei olisi kuristu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kurissen en kurisse minä lienen kurissut en liene kurissut
sinä kurisset et kurisse sinä lienet kurissut et liene kurissut
hän kurissee ei kurisse hän lienee kurissut ei liene kurissut
me kurissemme emme kurisse me lienemme kurisseet emme liene kurisseet
te
Te
kurissette
-"-
ette kurisse
-"-
te
Te
lienette kurisseet
lienette kurissut
ette liene kurisseet
ette liene kurissut
he kurissevat eivät kurisse he lienevät kurisseet eivät liene kurisseet
passiivi kuristaneen ei kuristane passiivi lienee kuristu ei liene kuristu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kurise älä kurise sinä
hän kuriskoon älköön kurisko hän olkoon kurissut älköön olko kurissut
me kuriskaamme älkäämme kurisko me
te
Te
kuriskaa
-"-
älkää kurisko
-"-
te
Te
he kuriskoot älkööt kurisko he olkoot kurisseet älkööt olko kurisseet
passiivi kuristakoon älköön kuristako passiivi olkoon kuristu älköön olko kuristu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kurista preesens kuriseva kuristava
pitkä 1. kuristakseen1 perfekti kurissut kuristu
2. inessiivi kuristessa2 kuristaessa agentti kurisema4
instruktiivi kuristen kielteinen agentti kurisematon
3. inessiivi kurisemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kurisemasta
illatiivi kurisemaan
adessiivi kurisemalla
abessiivi kurisematta
instruktiivi kuriseman kuristaman
4. nominatiivi kuriseminen
partitiivi kurisemista
5 kurisemaisillaan3