Siirry sisältöön

Liite:Verbitaivutus/suomi/kerrata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo kertaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kerrat-

Persoonamuodot

[muokkaa]
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kertaan en kertaa minä olen kerrannut en ole kerrannut
sinä kertaat et kertaa sinä olet kerrannut et ole kerrannut
hän kertaa ei kertaa hän on kerrannut ei ole kerrannut
me kertaamme emme kertaa me olemme kerranneet emme ole kerranneet
te
Te
kertaatte
-"-
ette kertaa
-"-
te
Te
olette kerranneet
olette kerrannut
ette ole kerranneet
ette ole kerrannut
he kertaavat eivät kertaa he ovat kerranneet eivät ole kerranneet
passiivi kerrataan ei kerrata passiivi on kerrattu ei ole kerrattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kertasin en kerrannut minä olin kerrannut en ollut kerrannut
sinä kertasit et kerrannut sinä olit kerrannut et ollut kerrannut
hän kertasi ei kerrannut hän oli kerrannut ei ollut kerrannut
me kertasimme emme kerranneet me olimme kerranneet emme olleet kerranneet
te
Te
kertasitte
-"-
ette kerranneet
ette kerrannut
te
Te
olitte kerranneet
olitte kerrannut
ette olleet kerranneet
ette olleet kerrannut
he kertasivat eivät kerranneet he olivat kerranneet eivät olleet kerranneet
passiivi kerrattiin ei kerrattu passiivi oli kerrattu ei ollut kerrattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kertaisin en kertaisi minä olisin kerrannut en olisi kerrannut
sinä kertaisit et kertaisi sinä olisit kerrannut et olisi kerrannut
hän kertaisi ei kertaisi hän olisi kerrannut ei olisi kerrannut
me kertaisimme emme kertaisi me olisimme kerranneet emme olisi kerranneet
te
Te
kertaisitte
-"-
ette kertaisi
-"-
te
Te
olisitte kerranneet
olisitte kerrannut
ette olisi kerranneet
ette olisi kerrannut
he kertaisivat eivät kertaisi he olisivat kerranneet eivät olisi kerranneet
passiivi kerrattaisiin ei kerrattaisi passiivi olisi kerrattu ei olisi kerrattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kerrannen en kerranne minä lienen kerrannut en liene kerrannut
sinä kerrannet et kerranne sinä lienet kerrannut et liene kerrannut
hän kerrannee ei kerranne hän lienee kerrannut ei liene kerrannut
me kerrannemme emme kerranne me lienemme kerranneet emme liene kerranneet
te
Te
kerrannette
-"-
ette kerranne
-"-
te
Te
lienette kerranneet
lienette kerrannut
ette liene kerranneet
ette liene kerrannut
he kerrannevat eivät kerranne he lienevät kerranneet eivät liene kerranneet
passiivi kerrattaneen ei kerrattane passiivi lienee kerrattu ei liene kerrattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kertaa älä kertaa sinä
hän kerratkoon älköön kerratko hän olkoon kerrannut älköön olko kerrannut
me kerratkaamme älkäämme kerratko me
te
Te
kerratkaa
-"-
älkää kerratko
-"-
te
Te
he kerratkoot älkööt kerratko he olkoot kerranneet älkööt olko kerranneet
passiivi kerrattakoon älköön kerrattako passiivi olkoon kerrattu älköön olko kerrattu

Nominaalimuodot

[muokkaa]
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kerrata preesens kertaava kerrattava
pitkä 1. kerratakseen1 perfekti kerrannut kerrattu
2. inessiivi kerratessa2 kerrattaessa agentti kertaama4
instruktiivi kerraten kielteinen agentti kertaamaton
3. inessiivi kertaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kertaamasta
illatiivi kertaamaan
adessiivi kertaamalla
abessiivi kertaamatta
instruktiivi kertaaman kerrattaman
4. kertaaminen
5 kertaamaisillaan3