Liite:Verbitaivutus/suomi/kahlita

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kahlitsen en kahlitse minä olen kahlinnut en ole kahlinnut
sinä kahlitset et kahlitse sinä olet kahlinnut et ole kahlinnut
hän kahlitsee ei kahlitse hän on kahlinnut ei ole kahlinnut
me kahlitsemme emme kahlitse me olemme kahlinneet emme ole kahlinneet
te
Te
kahlitsette
-"-
ette kahlitse
-"-
te
Te
olette kahlinneet
olette kahlinnut
ette ole kahlinneet
ette ole kahlinnut
he kahlitsevat eivät kahlitse he ovat kahlinneet eivät ole kahlinneet
passiivi kahlitaan ei kahlita passiivi on kahlittu ei ole kahlittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kahlitsin en kahlinnut minä olin kahlinnut en ollut kahlinnut
sinä kahlitsit et kahlinnut sinä olit kahlinnut et ollut kahlinnut
hän kahlitsi ei kahlinnut hän oli kahlinnut ei ollut kahlinnut
me kahlitsimme emme kahlinneet me olimme kahlinneet emme olleet kahlinneet
te
Te
kahlitsitte
-"-
ette kahlinneet
ette kahlinnut
te
Te
olitte kahlinneet
olitte kahlinnut
ette olleet kahlinneet
ette olleet kahlinnut
he kahlitsivat eivät kahlinneet he olivat kahlinneet eivät olleet kahlinneet
passiivi kahlittiin ei kahlittu passiivi oli kahlittu ei ollut kahlittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kahlitsisin en kahlitsisi minä olisin kahlinnut en olisi kahlinnut
sinä kahlitsisit et kahlitsisi sinä olisit kahlinnut et olisi kahlinnut
hän kahlitsisi ei kahlitsisi hän olisi kahlinnut ei olisi kahlinnut
me kahlitsisimme emme kahlitsisi me olisimme kahlinneet emme olisi kahlinneet
te
Te
kahlitsisitte
-"-
ette kahlitsisi
-"-
te
Te
olisitte kahlinneet
olisitte kahlinnut
ette olisi kahlinneet
ette olisi kahlinnut
he kahlitsisivat eivät kahlitsisi he olisivat kahlinneet eivät olisi kahlinneet
passiivi kahlittaisiin ei kahlittaisi passiivi olisi kahlittu ei olisi kahlittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kahlinnen en kahlinne minä lienen kahlinnut en liene kahlinnut
sinä kahlinnet et kahlinne sinä lienet kahlinnut et liene kahlinnut
hän kahlinnee ei kahlinne hän lienee kahlinnut ei liene kahlinnut
me kahlinnemme emme kahlinne me lienemme kahlinneet emme liene kahlinneet
te
Te
kahlinnette
-"-
ette kahlinne
-"-
te
Te
lienette kahlinneet
lienette kahlinnut
ette liene kahlinneet
ette liene kahlinnut
he kahlinnevat eivät kahlinne he lienevät kahlinneet eivät liene kahlinneet
passiivi kahlittaneen ei kahlittane passiivi lienee kahlittu ei liene kahlittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kahlitse älä kahlitse sinä
hän kahlitkoon älköön kahlitko hän olkoon kahlinnut älköön olko kahlinnut
me kahlitkaamme älkäämme kahlitko me
te
Te
kahlitkaa
-"-
älkää kahlitko
-"-
te
Te
he kahlitkoot älkööt kahlitko he olkoot kahlinneet älkööt olko kahlinneet
passiivi kahlittakoon älköön kahlittako passiivi olkoon kahlittu älköön olko kahlittu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kahlita preesens kahlitseva kahlittava
pitkä 1. kahlitakseen1 perfekti kahlinnut kahlittu
2. inessiivi kahlitessa2 kahlittaessa agentti kahlitsema4
instruktiivi kahliten kielteinen agentti kahlitsematon
3. inessiivi kahlitsemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kahlitsemasta
illatiivi kahlitsemaan
adessiivi kahlitsemalla
abessiivi kahlitsematta
instruktiivi kahlitseman kahlittaman
4. nominatiivi kahlitseminen
partitiivi kahlitsemista
5 kahlitsemaisillaan3