Liite:Verbitaivutus/suomi/kätellä

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kättelen en kättele minä olen kätellyt en ole kätellyt
sinä kättelet et kättele sinä olet kätellyt et ole kätellyt
hän kättelee ei kättele hän on kätellyt ei ole kätellyt
me kättelemme emme kättele me olemme kätelleet emme ole kätelleet
te
Te
kättelette
-"-
ette kättele
-"-
te
Te
olette kätelleet
olette kätellyt
ette ole kätelleet
ette ole kätellyt
he kättelevät eivät kättele he ovat kätelleet eivät ole kätelleet
passiivi kätellään ei kätellä passiivi on kätelty ei ole kätelty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kättelin en kätellyt minä olin kätellyt en ollut kätellyt
sinä kättelit et kätellyt sinä olit kätellyt et ollut kätellyt
hän kätteli ei kätellyt hän oli kätellyt ei ollut kätellyt
me kättelimme emme kätelleet me olimme kätelleet emme olleet kätelleet
te
Te
kättelitte
-"-
ette kätelleet
ette kätellyt
te
Te
olitte kätelleet
olitte kätellyt
ette olleet kätelleet
ette olleet kätellyt
he kättelivät eivät kätelleet he olivat kätelleet eivät olleet kätelleet
passiivi käteltiin ei kätelty passiivi oli kätelty ei ollut kätelty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kättelisin en kättelisi minä olisin kätellyt en olisi kätellyt
sinä kättelisit et kättelisi sinä olisit kätellyt et olisi kätellyt
hän kättelisi ei kättelisi hän olisi kätellyt ei olisi kätellyt
me kättelisimme emme kättelisi me olisimme kätelleet emme olisi kätelleet
te
Te
kättelisitte
-"-
ette kättelisi
-"-
te
Te
olisitte kätelleet
olisitte kätellyt
ette olisi kätelleet
ette olisi kätellyt
he kättelisivät eivät kättelisi he olisivat kätelleet eivät olisi kätelleet
passiivi käteltäisiin ei käteltäisi passiivi olisi kätelty ei olisi kätelty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kätellen en kätelle minä lienen kätellyt en liene kätellyt
sinä kätellet et kätelle sinä lienet kätellyt et liene kätellyt
hän kätellee ei kätelle hän lienee kätellyt ei liene kätellyt
me kätellemme emme kätelle me lienemme kätelleet emme liene kätelleet
te
Te
kätellette
-"-
ette kätelle
-"-
te
Te
lienette kätelleet
lienette kätellyt
ette liene kätelleet
ette liene kätellyt
he kätellevät eivät kätelle he lienevät kätelleet eivät liene kätelleet
passiivi käteltäneen ei käteltäne passiivi lienee kätelty ei liene kätelty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kättele älä kättele sinä
hän kätelköön älköön kätelkö hän olkoon kätellyt älköön olko kätellyt
me kätelkäämme älkäämme kätelkö me
te
Te
kätelkää
-"-
älkää kätelkö
-"-
te
Te
he kätelkööt älköön kätelkö he olkoot kätelleet älkööt olko kätelleet
passiivi käteltäköön älköön käteltäkö passiivi olkoon kätelty älköön olko kätelty

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kätellä preesens kättelevä käteltävä
pitkä 1. kätelläkseen1 perfekti kätellyt kätelty
2. inessiivi kätellessä2 käteltäessä agentti kättelemä4
instruktiivi kätellen kielteinen agentti kättelemätön
3. inessiivi kättelemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi kättelemästä
illatiivi kättelemään
adessiivi kättelemällä
abessiivi kättelemättä
instruktiivi kättelemän käteltämän
4. nominatiivi kätteleminen
partitiivi kättelemistä
5. kättelemäisillään3