Liite:Verbitaivutus/suomi/haudata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hautaan en hautaa minä olen haudannut en ole haudannut
sinä hautaat et hautaa sinä olet haudannut et ole haudannut
hän hautaa ei hautaa hän on haudannut ei ole haudannut
me hautaamme emme hautaa me olemme haudanneet emme ole haudanneet
te
Te
hautaatte
-"-
ette hautaa
-"-
te
Te
olette haudanneet
olette haudannut
ette ole haudanneet
ette ole haudannut
he hautaavat eivät hautaa he ovat haudanneet eivät ole haudanneet
passiivi haudataan ei haudata passiivi on haudattu ei ole haudattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hautasin en haudannut minä olin haudannut en ollut haudannut
sinä hautasit et haudannut sinä olit haudannut et ollut haudannut
hän hautasi ei haudannut hän oli haudannut ei ollut haudannut
me hautasimme emme haudanneet me olimme haudanneet emme olleet haudanneet
te
Te
hautasitte
-"-
ette haudanneet
ette haudannut
te
Te
olitte haudanneet
olitte haudannut
ette olleet haudanneet
ette olleet haudannut
he hautasivat eivät haudanneet he olivat haudanneet eivät olleet haudanneet
passiivi haudattiin ei haudattu passiivi oli haudattu ei ollut haudattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hautaisin en hautaisi minä olisin haudannut en olisi haudannut
sinä hautaisit et hautaisi sinä olisit haudannut et olisi haudannut
hän hautaisi ei hautaisi hän olisi haudannut ei olisi haudannut
me hautaisimme emme hautaisi me olisimme haudanneet emme olisi haudanneet
te
Te
hautaisitte
-"-
ette hautaisi
-"-
te
Te
olisitte haudanneet
olisitte haudannut
ette olisi haudanneet
ette olisi haudannut
he hautaisivat eivät hautaisi he olisivat haudanneet eivät olisi haudanneet
passiivi haudattaisiin ei haudattaisi passiivi olisi haudattu ei olisi haudattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä haudannen en haudanne minä lienen haudannut en liene haudannut
sinä haudannet et haudanne sinä lienet haudannut et liene haudannut
hän haudannee ei haudanne hän lienee haudannut ei liene haudannut
me haudannemme emme haudanne me lienemme haudanneet emme liene haudanneet
te
Te
haudannette
-"-
ette haudanne
-"-
te
Te
lienette haudanneet
lienette haudannut
ette liene haudanneet
ette liene haudannut
he haudannevat eivät haudanne he lienevät haudanneet eivät liene haudanneet
passiivi haudattaneen ei haudattane passiivi lienee haudattu ei liene haudattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hautaa älä hautaa sinä
hän haudatkoon älköön haudatko hän olkoon haudannut älköön olko haudannut
me haudatkaamme älkäämme haudatko me
te
Te
haudatkaa
-"-
älkää haudatko
-"-
te
Te
he haudatkoot älkööt haudatko he olkoot haudanneet älkööt olko haudanneet
passiivi haudattakoon älköön haudattako passiivi olkoon haudattu älköön olko haudattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. haudata preesens hautaava haudattava
pitkä 1. haudatakseen1 perfekti haudannut haudattu
2. inessiivi haudatessa2 haudattaessa agentti hautaama4
instruktiivi haudaten kielteinen agentti hautaamaton
3. inessiivi hautaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hautaamasta
illatiivi hautaamaan
adessiivi hautaamalla
abessiivi hautaamatta
instruktiivi hautaaman haudattaman
4. nominatiivi hautaaminen
partitiivi hautaamista
5 hautaamaisillaan3