Liite:Verbitaivutus/suomi/ajatella

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajattelen en ajattele minä olen ajatellut en ole ajatellut
sinä ajattelet et ajattele sinä olet ajatellut et ole ajatellut
hän ajattelee ei ajattele hän on ajatellut ei ole ajatellut
me ajattelemme emme ajattele me olemme ajatelleet emme ole ajatelleet
te
Te
ajattelette
-"-
ette ajattele
-"-
te
Te
olette ajatelleet
olette ajatellut
ette ole ajatelleet
ette ole ajatellut
he ajattelevat eivät ajattele he ovat ajatelleet eivät ole ajatelleet
passiivi ajatellaan ei ajatella passiivi on ajateltu ei ole ajateltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajattelin en ajatellut minä olin ajatellut en ollut ajatellut
sinä ajattelit et ajatellut sinä olit ajatellut et ollut ajatellut
hän ajatteli ei ajatellut hän oli ajatellut ei ollut ajatellut
me ajattelimme emme ajatelleet me olimme ajatelleet emme olleet ajatelleet
te
Te
ajattelitte
-"-
ette ajatelleet
ette ajatellut
te
Te
olitte ajatelleet
olitte ajatellut
ette olleet ajatelleet
ette ollut ajatellut
he ajattelivat eivät ajatelleet he olivat ajatelleet eivät olleet ajatelleet
passiivi ajateltiin ei ajateltu passiivi oli ajateltu ei ollut ajateltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajattelisin en ajattelisi minä olisin ajatellut en olisi ajatellut
sinä ajattelisit et ajattelisi sinä olisit ajatellut et olisi ajatellut
hän ajattelisi ei ajattelisi hän olisi ajatellut ei olisi ajatellut
me ajattelisimme emme ajattelisi me olisimme ajatelleet emme olisi ajatelleet
te
Te
ajattelisitte
-"-
ette ajattelisi
-"-
te
Te
olisitte ajatelleet
olisitte ajatellut
ette olisi ajatelleet
ette olisi ajatellut
he ajattelisivat eivät ajattelisi he olisivat ajatelleet eivät olisi ajatelleet
passiivi ajateltaisiin ei ajateltaisi passiivi olisi ajateltu ei olisi ajateltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ajatellen en ajatelle minä lienen ajatellut en liene ajatellut
sinä ajatellet et ajatelle sinä lienet ajatellut et liene ajatellut
hän ajatellee ei ajatelle hän lienee ajatellut ei liene ajatellut
me ajatellemme emme ajatelle me lienemme ajatelleet emme liene ajatelleet
te
Te
ajatellette
-"-
ette ajatelle
-"-
te
Te
lienette ajatelleet
lienette ajatellut
ette liene ajatelleet
ette liene ajatellut
he ajatellevat eivät ajatelle he lienevät ajatelleet eivät liene ajatelleet
passiivi ajateltaneen ei ajateltane passiivi lienee ajateltu ei liene ajateltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ajattele älä ajattele sinä
hän ajatelkoon älköön ajatelko hän olkoon ajatellut älköön olko ajatellut
me ajatelkaamme älkäämme ajatelko me
te
Te
ajatelkaa
-"-
älkää ajatelko
-"-
te
Te
he ajatelkoot älkööt ajatelko he olkoot ajatelleet älkööt olko ajatelleet
passiivi ajateltakoon älköön ajateltako passiivi olkoon ajateltu älköön olko ajateltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ajatella preesens ajatteleva ajateltava
pitkä 1. ajatellakseen1 perfekti ajatellut ajateltu
2. inessiivi ajatellessa2 ajateltaessa agentti ajattelema4
instruktiivi ajatellen kielteinen agentti ajattelematon
3. inessiivi ajattelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi ajattelemasta
illatiivi ajattelemaan
adessiivi ajattelemalla
abessiivi ajattelematta
instruktiivi ajatteleman ajateltaman
4. nominatiivi ajatteleminen
partitiivi ajattelemista
5. ajattelemaisillaan3