Moduuli:yhteys

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Käytetään yhteys-mallineesta käsin.

Parametrit:

 • ei-luokittelua: estää sivun luokittumisen (kaikkiin luokkiin)

Yhteys→luokka-määritykset tehdään sivulle Moduuli:yhteys/taulukot. Sivujen aakkostukseen käytetään yhteys-mallineen aak-parametria tai kielelle määriteltyä aakkostajaa, jos sellainen on.

Testit[muokkaa]

 • KOODI: {{yhteys|Tanskan|matematiikka}}
  TULOS: (''Tanskan, matematiikka'')
 • KOODI: {{yhteys|matematiikka|k=Tanskan}}
  TULOS: (''matematiikka'')[[Luokka:Tanskan kielen matematiikan sanasto|YHTEYS]]
 • KOODI: {{yhteys|matematiikka|k=da}}
  TULOS: (''matematiikka'')[[Luokka:Tanskan kielen matematiikan sanasto|YHTEYS]]
 • KOODI: {{yhteys|matematiikka|aak=ananas|k=da}}
  TULOS: (''matematiikka'')[[Luokka:Tanskan kielen matematiikan sanasto|YHTEYS]]

local tiedot = mw.loadData('Moduuli:yhteys/taulukot')
local kielet = require("Moduuli:kielikoodit")
local luokat = require("Moduuli:luokittelu")

local m = {}

--- Palauttaa sanaan liittyvät tiedot taulukosta.
--
-- @param avain: taulukon avainsana
-- @return 1:   avainsanan teksti, esim. avainta "kuva" vastaa teksti "kuvaannollinen"
-- @return 2:   mahdollinen liittyvä luokka tai luokkaaihio
-- @return 3:   mahdollinen liittyvä kieli, esim. avainta "sveitsinsaksaa" vastaa "de"
local function hae_tiedot(avain)
  if tiedot[avain] then
	-- jos luokka on nil käytetään "pääsanan" luokkaa
	if not tiedot[avain][2] then
	  avain = tiedot[avain][1] 
	  if avain and tiedot[avain] then
	    return tiedot[avain][1], tiedot[avain][2], tiedot[avain][3]
	  end
	end
	return tiedot[avain][1], tiedot[avain][2], tiedot[avain][3]
  end
  return avain, nil, nil
end


--- Lisää luokan nimiaihion perusteella.
-- Jos nimiaihiossa on {Gen}-teksti ja parametri `kg` on annettu, korvataan
-- {Gen}-teksti sillä, esim.
--   "{Gen} kielen arkikieliset ilmaukset", "Saksan" -> "Saksan kielen arkikieliset ilmaukset"
-- Jos {Gen}-teksti on, mutta kielen nimeä ei ole annettu, ohitetaan luokka.
-- Muut luokat lisätään aina.
-- 
-- @param luokka_tmpl: luokan nimen aihio tai luokan nimi
-- @param kk:     kielikoodi
-- @param kg:     kielen nimen genetiivimuoto isolla alkukirjaimella
-- @param aak:     aakkostus. Jos ei annettu käytetään kielen aakkostajaa, jos sellainen on.
local function lisaa_luokka(luokka_tmpl, kk, kg, aak)
  local luokka, ok = string.gsub(luokka_tmpl, "{Gen}", kg or "")
  
  if ok and kg then   -- {Gen}-tekstillinen luokan nimi
   if kk then
	 luokat.asetaAakkostajalla(kk, luokka, aak)
   else
	 luokat.aseta(luokka, aak)
   end
  elseif not ok then   -- {Gen}-tekstitön luokan nimi
   if kk then
	 luokat.asetaAakkostajalla(kk, luokka_tmpl, aak)
   else
	 luokat.aseta(luokka_tmpl, aak)
   end
  end
end


--- Palauttaa annettuja käyttöyhteyksiä/tyylejä vastaavan merkkijonon ja luokat. Esim.
-- ''(fysiikka, tähtitiede)''[[Luokka:Suomen kielen fysiikan sanasto|kana]]
-- [Luokka:Suomen kielen tähtitieteen sanasto|kana]]
-- 
-- @param args: luettelo käyttöyhteyksistä/tyyleistä
-- @param k:   kielikoodi tai kielen nimen genetiivi isolla (mallineen k-parametri), valinnainen
-- @param aak:  luokkiin lisättävä sana (aakkostusmuodossa), valinnainen
-- @param ktxt: kontekstimallineen nimi (jos muu kuin yhteys-malline), valinnainen
function m.hae_teksti(args, k, aak, ktxt, ei_luokittelua, ei_sulkeita)
  local sanat = {} -- lueteltavat sanat
  
  -- Luokkien nimet tai nimien aihiot. Kootaan listaksi ja lisätään kaikki luokat
  -- kerralla, koska joihinkin luokkiin sisältyy kielikoodi (esim. "suomenruotsi" -> "sv").
  -- Näissä tapauksissa erillistä kieliparametria ei tarvitse antaa.  
  local luokkanimet = {}
  
  -- Muutetaan kieli-parametri kielikoodiksi, jos se ei ole jo.
  local kk = (k and kielet.tunnus_genetiiville(k)) or k

  local function kasittele_sana(sana)
    local teksti, luokka, kieli = hae_tiedot(sana)
    if kieli and not kk then
	 kk = kieli
    end
    
    table.insert(sanat, teksti)
    
    if luokka then
	 table.insert(luokkanimet, luokka)
    end
  end

  if ktxt then
    kasittele_sana(ktxt)
  end
  	
  for i,v in ipairs(args) do
    if v ~= "{{{1}}}" and v ~= "" then
      kasittele_sana(v)
	end
  end

  if not ei_luokittelua then
    local kg = kielet.genetiivi_tunnukselle(kk, true) or k  
    for i, luokka in ipairs(luokkanimet) do
	 lisaa_luokka(luokka, kk, kg, aak)
    end
  end

	if ei_sulkeita then
  	return "''" .. table.concat(sanat, ", ") .. "''", luokat
  else
  	return "(''" .. table.concat(sanat, ", ") .. "'')", luokat
	end
endfunction m.yhteys(frame)
  -- Otetaan parametrit ylämallineen parametreista.
  -- aak:parametri välitetään erikseen, koska ylämalline välittää sillä {{PAGENAME}}n
  local ktxt = nil
  local pframe = frame:getParent()
  if frame.args['nimi_myös'] then
  	-- kontekstimallineen nimi
  	ktxt = mw.ustring.gsub(pframe:getTitle(), "^Malline:", "")
  end
  
  return m.hae_teksti(pframe.args, pframe.args.k, frame.args.aak, ktxt, frame.args["ei-luokittelua"], pframe.args["sulje"] == "-")
end

return m