Moduuli:translitterointi/fi/IPA-foneeminen/data

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:translitterointi/fi/IPA-foneeminen/data/ohje

local compiler = require('Moduuli:Translitteroija/kaannin')

local export = {}


local muunnokset = {
  {" "},
  {"-"},
  {".", ""}, -- [[Moduuli:fi-aantaminen]]-moduulista käytettäessä tavut on erotettu pisteellä.
  
  -- painomerkit
  {"ˈ"}, 
  {"ˌ"},
  
  {"a",  "ɑ"},
  {"e"},
  {"i"},
  {"o"},  
  {"u"},
  {"y"},  
  {"ä",  "æ"},
  {"ö",  "ø"},

  -- Kaksoisvokaalitt
  {'a', "a", '',  "ː"},
  {'e', "e", '',  "ː"},
  {'i', "i", '',  "ː"},
  {'o', "o", '',  "ː"},
  {'u', "u", '',  "ː"},
  {'y', "y", '',  "ː"},
  {'ä', "ä", '',  "ː"},
  {'ö', "ö", '',  "ː"},

  -- kaksoiskonsonantit
  {'b.', "b", '',  "ː"},
  {'d.', "d", '',  "ː"},
  {'f.', "f", '',  "ː"},
  {'g.', "g", '',  "ː"},
  {'h.', "h", '',  "ː"},
  {'j.', "j", '',  "ː"},
  {'k.', "k", '',  "ː"},
  {'l.', "l", '',  "ː"},
  {'m.', "m", '',  "ː"},
  {'n.', "n", '',  "ː"},
  {'p.', "p", '',  "ː"},
  {'r.', "r", '',  "ː"},
  {'s.', "s", '',  "ː"},
  {'š.', "š", '',  "ː"},  
  {'t.', "t", '',  "ː"},
  {'v.', "v", '',  "ː"},  
  {'z.', "z", '',  "ː"},
  {'ž.', "ž", '',  "ː"},
  
  -- Glottaaliklusiili
  {'a', "-", 'a',  "ʔ"},
  {'e', "-", 'e',  "ʔ"},
  {'i', "-", 'i',  "ʔ"},
  {'o', "-", 'o',  "ʔ"},
  {'u', "-", 'u',  "ʔ"},
  {'y', "-", 'y',  "ʔ"},
  {'ä', "-", 'ä',  "ʔ"},
  {'ö', "-", 'ö',  "ʔ"},

	-- Tavutuksen kautta käyneissä on tavut erotettu pisteillä.
  {'a', ".", 'a',  "."},
  {'e', ".", 'e',  "."},
  {'i', ".", 'i',  "."},
  {'o', ".", 'o',  "."},
  {'u', ".", 'u',  "."},
  {'y', ".", 'y',  "."},
  {'ä', ".", 'ä',  "."},
  {'ö', ".", 'ö',  "."},
  
  -- Diftongit
  {"ai",  "ɑi̯"},
  {"au",  "ɑu̯"},
  {"äi",  "æi̯"},
  {"äy",  "æy̯"},
  {"ei",  "ei̯"},
  {"eu",  "eu̯"},
  {"ey",  "ey̯"},
  {"ie",  "ie̯"},
  {"iu",  "iu̯"},
  {"iy",  "iy̯"},
  {"oi",  "oi̯"},
  {"ou",  "ou̯"},
  {"öi",  "øi̯"},  
  {"öy",  "øy̯"},  
  {"ui",  "ui̯"},
  {"uo",  "uo̯"},  
  {"yi",  "yi̯"},
  {"yö",  "yø̯"},

  -- Loppukahdennus
  {"*",  "ˣ"},  

  {"b"},
  {"d"},
  {"dž", "d͡ʒ"},
  {"f"},
  {"g"},
  {"h"},
  {"j"},
  {"k"},
  {"l"},
  {"m"},
  {"n"},
  {"p"},
  {"r"},
  {"s"},
  {"š",  "ʃ"},
  {"t",  "t̪"},
  {"tš", "t͡ʃ"},
  {"v",  "ʋ"},  
  {"y",  "y"},
  -- z ei jätetty pois, koska se ääntyy eri tavoilla riippuen lainanantajakielestä
  {"ž",  "ʒ"},  

  {'', "n", 'k',  "ŋ"},
  {'', "n", '.k',  "ŋ"},
  {"ng",  "ŋː"},
  {"n.g",  "ŋː"},
  {"nˌg",  "ŋˌŋ"},
  {'', "ng", ' ',  "ŋ"}, -- sananloppuinen ng

  {'', "ng", 'l',  "ŋ"}, -- englanti
  --{'', "ng", '.l',  "ŋ"}, -- englanti

  {'', "ng", 'r',  "ŋ"}, -- kongressi
  --{'', "ng", '.r',  "ŋ"}, -- kongressi

  {'', "ng", 'v',  "ŋ"}, -- pingviini
  --{'', "ng", '.v',  "ŋ"}, -- pingviini
  
  {'', "ng", '.',  "ŋ"}, -- tavunloppuinen ŋ
  
  {'', "n", 'p',  "m"},

  {"’",  "ʔ"},
  {"'",  "ʔ"},
  
}


local conversions = {}

compiler.populate_conversion_table(conversions, muunnokset)

return conversions