Moduuli:kielikoodit/taulukot

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:kielikoodit/taulukot/ohje

-- Kielikoodit ISO 639-3 kielitunnusten mukaan (http://www-01.sil.org/iso639-3/codes.asp). 

-- Taulukko kielitiedoista.
-- Sarakkeet:
--  1. aina nolla, täytetään automaattisesti
--  2. kielen nimi
--  3. kielen nimi genetiivimuodossa, tätä käytetään myös translatiivin muodostamiseen
--  4. kielen nimi partitiivimuodossa
--  5. talukko kielitunnuksista. Jos vain yksi kirjoitetaan esim. { "ada" }. Jos kielellä on useita tunnuksia
--   käytetään ensimmäistä nimi -> tunnus -muutoksissa.
--  6. (valinnainen) kielitunnus, jolla viitataan toiseen nimeen taulukossa. Käytetään nimien synonyymeille.
--   Viitattu nimi on wikisanakirjan käännöslaatikoissa, luokissa ja otsikoissa käytetty nimi. Jos tämä 
--   parametri on annettu, täytyy kielitunnuslistan olla tyhjä. Myös partitiivi on tarpeeton.
-- Huomaa, että tiedot ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tämä järjestys on se, jonka mukaisia arvoja 
-- lajitteluarvo() palauttaa.
local tiedot = {
 { 0, "kansainvälinen",    "kansainvälinen",     "kansainvälinen",     { "kans" } }, 
 { 0, "aasáx",         "aasáxin",        "aasáxia",        { "aas" } }, 
 { 0, "aari",         "aarin",         "aaria",         { "aiw" } }, 
 { 0, "abau",					"abaun",				 "abauta",					{ "aau" } },
 { 0, "abhaasi",        "abhaasin",        "abhaasia",        { "ab", "abk" } }, 
 { 0, "abaknoni",				"abaknonin",			 "abaknonia",				{ "abx" } },
 { 0, "adangme",        "adangmen",        "adangmea",        { "ada" } },
 { 0, "adyge",         "adygen",         "adygea",         { "ady" } },
 { 0, "afar",         "afarin",         "afaria",         { "aa", "aar" } }, 
 { 0, "afgaani",        "afgaanin",        "afgaania",        { },        "pus" }, --> paštu
 { 0, "afrihili",       "afrihilin",       "afrihilia",       { "afh" } },
 { 0, "afrikaans",       "afrikaansin",      "afrikaansia",      { "af", "afr" } }, 
 { 0, "aimara",        "aimaran",        "aimaraa",        { "ay", "aym" } }, 
 { 0, "ainu",         "ainun",         "ainua",         { "ain" } },
 { 0, "akan",         "akanin",         "akania",         { "ak", "aka" } }, 
 { 0, "akkalansaame",			"akkalansaamen",		 "akkalansaamea",			{ "sia" } },
 { 0, "akkadi",        "akkadin",        "akkadia",        { "akk" } },
 { 0, "aklanon",        "aklanonin",       "aklanonia",       { "akl" } },
 { 0, "alabama",        "alabaman",        "alabamaa",        { "akz" } }, 
 { 0, "alasaksa",       "alasaksan",       "alasaksaa",       { "nds" } }, 
 { 0, "alasorbi",       "alasorbin",       "alasorbia",       { "dsb" } }, 
 { 0, "albania",        "albanian",        "albaniaa",        { "sq", "sqi", "alb" } }, 
 { 0, "aleutti",        "aleutin",        "aleuttia",        { "ale" } },
 { 0, "algonkinkieli",     "algonkinkielen",     "algonkinkieltä",     { "alg" } },
 { 0, "altai",         "altain",         "altaita",        { "alt" } },
 { 0, "alune",         "alunen",         "alunea",         { "alp" } },
 { 0, "alviri-vidarintati",  "alviri-vidarintatin",  "alviri-vidarintatia",  { "avd" } }, 
 { 0, "ama",          "aman",          "amaa",          { "amm" } }, 
 { 0, "ambo",         "ambon",         "amboa",         { },          "ndo" }, --> ndonga
 { 0, "amerikanenglanti",   "amerikanenglannin",   "amerikanenglantia",   { "en_US" } }, 
 { 0, "amerikanespanja",    "amerikanespanjan",    "amerikanespanjaa",    { "es_419" } }, 
 { 0, "amhara",        "amharan",        "amharaa",        { "am", "amh" } }, 
 { 0, "amuzgo",        "amuzgon",        "amuzgoa",        { "amu" } }, -- suom. sivulta emätin
 { 0, "aneityum",       "aneityumin",       "aneityumia",       { "aty" } },
 { 0, "angika",        "angikan",        "angikaa",        { "anp" } },
 { 0, "anuta",         "anutan",         "anutaa",         { "aud" } },
 { 0, "apaššikieli",      "apaššikielen",      "apaššikieltä",      { "apa" } },
 { 0, "aputai",        "aputain",        "aputaita",        { "apx" } }, -- suom. sivun kivi mukaan
 { 0, "arabia",        "arabian",        "arabiaa",        { "ar", "ara" } }, 
 { 0, "aragonia",       "aragonian",       "aragoniaa",       { "an", "arg" } }, 
 { 0, "arapaho",        "arapahon",        "arapahoa",        { "arp" } },
 { 0, "arawak",        "arawakin",        "arawakia",        { "arw" } },
 { 0, "armenia",        "armenian",        "armeniaa",        { "hy", "hye", "arm" } }, 
 { 0, "aromania",       "aromanian",       "aromania",        { "rup" } },
 { 0, "arossi",        "arossin",        "arossia",        { "aia" } }, 
 { 0, "arpitaani",       "arpitaanin",       "arpitaania",       { "frp" } }, 
 { 0, "assami",        "assamin",        "assamia",        { "as", "asm" } }, 
 { 0, "assan",         "assanin",        "assania",        { "xss" } }, 
 { 0, "asturia",        "asturian",        "asturiaa",        { "ast" } }, 
 { 0, "asumboa",        "asumboan",        "asumboaa",        { "aua" } }, 
 { 0, "athabascakieli",    "athabascakielen",    "athabascakieltä",    { "ath" } },
 { 0, "atoni",         "atonin",         "atonia",         { "atoni" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1, sama kuin timor??
 { 0, "atsam",         "atsamin",        "atsamia",        { "cch" } },
 { 0, "atše",         "atšen",         nil,           { },          "ace" }, -- aceh
 { 0, "atšeh",         "atšehin",        nil,           { },          "ace" }, -- aceh
 { 0, "aceh",         "acehin",         "acehia",         { "ace" } },
 { 0, "atikamewk",       "atikamewkin",      "atikamewkia",      { "atj" } }, 
 { 0, "atšoli",        "atšolin",        "atšolia",        { "ach" } },
 { 0, "'auhelawa",       "'auhelawan",       "'auhelawaa",       { "kud" } },
 { 0, "auhelawa",       "auhelawan",       nil,           { },          "kud" }, -- 'auhelawa
 { 0, "australianenglanti",  "australianenglannin",  "australianenglantia",  { "en_AU" } }, 
 { 0, "avaari",        "avaarin",        "avaaria",        { "av", "ava" } }, 
 { 0, "avesta",        "avestan",        "avestaa",        { "ae", "ave" } }, 
 { 0, "awadhi",        "awadhin",        "awadhia",        { "awa" } },
 { 0, "azeri",         "azerin",         "azeria",         { "az", "aze" } }, 
 { 0, "babuza",        "babuzan",        "babuzaa",        { "bzg" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "baijeri",				"baijerin",				 "baijeria",				{ "bar" } },
 { 0, "bakhtiarinluri",    "bakhtiarinlurin",    "bakhtiarinluria",    { "bqi" } }, 
 { 0, "bali",         "balin",         "balia",         { "ban" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "bambara",        "bambaran",        "bambaraa",        { "bm", "bam" } }, 
 { 0, "bambassi",       "bambassin",       "bambassia",       { "myf" } }, -- lähde http://fi.wikipedia.org/wiki/Bambassi
 { 0, "bamilekekieli",     "bamilekekielen",     "bamilekekieltä",     { "bai" } },
 { 0, "banda",         "bandan",         "bandaa",         { "bad" } },
 { 0, "banjar",        "banjarin",        "banjaria",        { "bjn" } },
 { 0, "banggai",        "banggain",        "banggaiaa",       { "bgz" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "bannoni",        "bannonin",        "bannonia",        { "bcm" } },
 { 0, "bantik",        "bantikin",        "bantikia",        { "bnq" } },  -- Mallineesta:kieliaakkostus-1
 { 0, "basa",         "basan",         "basaa",         { "bas" } },
 { 0, "baski",         "baskin",         "baskia",         { "eu", "eus", "baq" } }, 
 { 0, "bashkiiri",       "bashkiirin",       nil,           { },          "bak" }, -- baškiiri
 { 0, "baškiiri",       "baškiirin",       "baškiiria",       { "ba", "bak" } }, 
 { 0, "bata",         "batan",         "bataa",         { "bta" } },
 { 0, "batakkieli",      "batakkielen",      "batakkieltä",      { "btk" } },
 { 0, "baure",         "bauren",         "baurea",         { "brg" } }, 
 { 0, "bedža",         "bedžan",         "bedžaa",         { "bej" } },
 { 0, "belutši",        "belutšin",        "belutšia",        { "bal" } },
 { 0, "bemba",         "bemban",         "bembaa",         { "bem" } },
 { 0, "bengali",        "bengalin",        "bengalia",        { "bn", "ben" } }, 
 { 0, "berberikieli",     "berberikielen",     "berberikieltä",     { "ber" } },
 { 0, "betoiji",        "betoijin",        "betoijia",        { "sai-bet" } }, 
 { 0, "bhodžpuri",       "bhodžpurin",       "bhodžpuria",       { "bho" } },
 { 0, "bhutani",        "bhutanin",        "bhutania",        { },      "dzo" }, --> dzonkha 
 { 0, "bihari",        "biharin",        "biharia",        { "bh", "bih" } }, 
 { 0, "bikol",         "bikolin",        "bikolia",        { "bik" } },
 { 0, "bilin",         "bilinin",        "biliniä",        { "byn" } },
 { 0, "bima",         "biman",         "bimaa",         { "bhp" } }, -- Anhava s. 183
 { 0, "bini",         "binin",         "biniä",         { "bin" } },
 { 0, "bislama",        "bislaman",        "bislamaa",        { "bi", "bis" } }, 
 { 0, "bonggi",        "bonggin",        "bonggia",        { "bdg" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "bosnia",        "bosnian",        "bosniaa",        { "bs", "bos" } }, 
 { 0, "brahui",        "brahuin",        "brahuita",        { "brh" } },
 { 0, "bradž",         "bradžin",        "bradžia",        { "bra" } },
 { 0, "brasilianportugali",  "brasilianportugalin",  "brasilianportugalia",  { "pt_BR" } },
 { 0, "bretoni",        "bretonin",        "bretonia",        { "br", "bre" } }, 
 { 0, "britannianenglanti",  "britannianenglannin",  "britannianenglantia",  { "en_GB" } }, 
 { 0, "bugi",         "bugin",         "bugia",         { "bug" } },
 { 0, "buli",					"bulin",				 "bulia",					{ "bwu" } },
 { 0, "bulgaria",       "bulgarian",       "bulgariaa",       { "bg", "bul" } }, 
 { 0, "bulu",         "bulun",         "bulua",         { "bum" } }, 
 { 0, "bunun",         "bununin",        "bununia",        { "bnn" } }, -- Mallineesta:kieliaakkostus-1
 { 0, "burjaatti",       "burjaatin",       "burjaattia",       { "bua" } },
 { 0, "burma",         "burman",         "burmaa",         { "my", "mya", "bur" } }, 
 { 0, "buru",         "burun",         "burua",         { "mhs" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "bwaidoka",       "bwaidokan",     "bwaidokaa",         { "bwd" } },
 { 0, "caddo",         "caddon",         "caddoa",         { "cad" } },
 { 0, "catawba",        "catawban",        "catawbaa",        { "chc" } }, 
 { 0, "cebuano",        "cebuanon",        "cebuanoa",        { "ceb" } }, 
 { 0, "chamicuro",       "chamicuron",       "chamicuroa",       { "ccc" } },
 { 0, "chamorro",       "chamorron",       "chamorroa",       { },          "ch" }, -- tšamorro
 { 0, "cherokee",       "cherokeen",       "cherokeeta",       { "chr" } },
 { 0, "cheyenne",       "cheyennen",       "cheyennea",       { "chy" } },
 { 0, "chinook-jargon",    "chinook-jargonin",    "chinook-jargonia",    { "chn" } },
 { 0, "chipewyan",       "chipewyanin",      "chipewyania",      { "chp" } },
 { 0, "chiricahua",      "chiricahuan",      "chiricahuaa",      { "apm" } }, 
 { 0, "choctaw",        "choctaw’n",       "choctaw’ta",       { "cho" } },
 { 0, "chuave",        "chuaven",        "chuavea",        { "cjv" } }, 
 { 0, "chuuk",         "chuukin",        "chuukia",        { "chk" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "cickasaw",       "cickasaw'n",       "cickasaw'ta",      { "cic" } }, 
 { 0, "cree",         "creen",         "creetä",         { "cr", "cre" } }, 
 { 0, "creek",         "creekin",        "creekiä",        { "mus" } },
 { 0, "crow",         "crowin",         "crowia",         { "cro" } }, 
 { 0, "dari",         "darin",         "daria",         { "prs" } },
 { 0, "dakota",        "dakotan",        "dakotaa",        { "dak" } },
 { 0, "dalmaatti",       "dalmaatin",       nil,           { },          "dlm" }, -- dalmatia
 { 0, "dalmatia",       "dalmatian",       "dalmatiaa",       { "dlm" } },
 { 0, "dargi",         "dargin",         "dargia",         { "dar" } },
 { 0, "delaware",       "delawaren",       "delawarea",       { "del" } },
 { 0, "dehu",         "dehun",         "dehua",         { "dhv" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "dinka",         "dinkan",         "dinkaa",         { "din" } },
 { 0, "divehi",        "divehin",        "divehiä",        { "dv", "div" } }, 
 { 0, "djula",         "djulan",         "djulaa",         { "dyu" } }, 
 { 0, "dogri",         "dogrin",         "dogria",         { "doi" } },
 { 0, "dogrib",        "dogribin",        "dogribia",        { "dgr" } },
 { 0, "dolgaani",       "dolgaanin",       "dolgaania",       { "dlg" } }, 
 { 0, "dravidakieli",     "dravidakielen",     "dravidakieltä",     { "dra" } }, 
 { 0, "duala",         "dualan",         "dualaa",         { "dua" } }, 
 { 0, "dzongkha",       "dzongkhan",       "dzongkhaa",       { "dz", "dzo" } }, 
 { 0, "efik",         "efikin",         "efikiä",         { "efi" } }, 
 { 0, "egybtinarabia",     "egybtinarabian",     "egybtinarabiaa",     { "arz" } }, 
 { 0, "ekajuk",        "ekajukin",        "ekajukia",        { "eka" } }, 
 { 0, "elami",         "elamin",         "elamia",         { "elx" } }, 
 { 0, "elsassi",        "elsassin",        "elsassia",        { },      "gsw" }, --> sveitsinsaksa
 { 0, "emae",         "emaen",         "emaeta",         { "mmw" } },
 { 0, "embaloh",        "embalohin",       "embalohia",       { "emb" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "emplawas",       "emplawasin",       "emplawasia",       { "emw" } },
 { 0, "enetsi",				"enetsin",				 "enetsiä",				{ "enf/enh" } },
 { 0, "englanti",       "englannin",       "englantia",       { "en", "eng" } }, 
 { 0, "ersä",         "ersän",         "ersää",         { "myv" } }, 
 { 0, "eskimo",        "eskimon",        "eskimoa",        { },      "iku" }, --> inuktitut
 { 0, "espanja",        "espanjan",        "espanjaa",        { "es", "spa" } }, 
 { 0, "espanjanespanja",    "espanjanespanjan",    "espanjanespanjaa",    { "es_ES" } }, 
 { 0, "esperanto",       "esperanton",       "esperantoa",       { "eo", "epo" } }, 
 { 0, "etelämin",       "eteläminin",       "eteläminiä",       { },          "nan" }, --> minnan
 { 0, "eteläafrikanenglanti", "eteläafrikanenglannin", "eteläafrikanenglantia", { "en_ZA" } },
 { 0, "etelä-ndebele",     "etelä-ndebelen",     "etelä-ndebeleä",     { "nr", "nbl" } },
 { 0, "eteländebel",      "eteländebelin",     "eteländebeliä",     { },          "nbl" }, --> etelä-ndebele
 { 0, "eteläsaame",      "eteläsaamen",      "eteläsaamea",      { "sma" } }, 
 { 0, "eteläsotho",      "eteläsothon",      "eteläsothoa",      { },          "sot" }, --> sesotho
 { 0, "eveni",					"evenin",				 "eveniä",					{ "eve" } },
 { 0, "evenki",        "evenkin",        "evenkia",        { "evn" } }, 
 { 0, "ewe",          "ewen",          "eweä",          { "ee", "ewe" } }, 
 { 0, "ewondo",        "ewondon",        "ewondoa",        { "ewo" } }, 
 { 0, "extremadura",      "extremaduran",      "extremaduraa",      { "ext" } }, 
 { 0, "fang",         "fangin",         "fangia",         { "fan" } }, 
 { 0, "fanti",         "fantin",         "fantia",         { "fat" } }, 
 { 0, "farsi",         "farsin",         "farsia",         { },          "per" }, --> persia
 { 0, "fersina",        "fersinan",        "fersinaa",        { "mhn" } }, 
 { 0, "fidzhi",        "fidzhin",        "fidzhiä",        { },          "fij" }, --> fidži
 { 0, "fidži",         "fidžin",         "fidžiä",         { "fj", "fij" } }, 
 { 0, "fidžinhindi",			"fidžinhindin", 		 "fidžinhindiä",			{ "hif" } },
 { 0, "fila",         "filan",         "filaa",         { "Fila" } }, -- mele-fila-kielen muoto
 { 0, "filipino",       "filipinon",       "filipinoa",       { "fil" } }, 
 { 0, "flaami",        "flaamin",        "flaamia",        { "nl_BE" } },
 { 0, "foinikia",       "foinikian",       "foinikia",        { "phn" } },
 { 0, "fon",          "fonin",         "fonia",         { "fon" } }, 
 { 0, "fore",         "foren",         "forea",         { "for" } }, 
 { 0, "friisi",        "friisin",        "friisiä",        { "fy", "fry" } }, 
 { 0, "friuli",        "friulin",        "friulia",        { "fur" } }, 
 { 0, "fulani",        "fulanin",        "fulania",        { "ff", "ful" } }, 
 { 0, "fulfulde",       "fulfulden",       "fulfuldea",       { },      "ful" }, --> fulani
 { 0, "futuna",        "futunan",        "futunaa",        { "fud" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "futuna-aniwa",     "futuna-aniwan",     "futuna-aniwaa",     { "fut" } }, 
 { 0, "fuyug",         "fuyugin",        "fuyugia",        { "fuy" } }, 
 { 0, "fääri",         "fäärin",         "fääriä",         { "fo", "fao" } }, 
 { 0, "ga",          "gan",          "gata",          { "gaa" } }, 
 { 0, "gaeli",         "gaelin",         "gaelia",         { "gd", "gla" } }, 
 { 0, "gagauzi",        "gagauzin",        "gagauzia",        { "gag" } },  -- lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Gagauzin_kieli
 { 0, "gajo",         "gajon",         "gajoa",         { "gay" } }, 
 { 0, "galego",        "galegon",        "galegoa",        { "gl", "glg" } },
 { 0, "galla",         "gallan",         "gallaa",         { },          "orm" }, --> oromo
 { 0, "gallo",         "gallon",         "galloa",         { "roa-gal" } }, -- https://fi.wikipedia.org/wiki/Gallo
 { 0, "gallura",        "galluran",        "galluraa",        { "sdn" } },
 { 0, "gan",          "ganin",         "gania",         { "gan" } }, 
 { 0, "ganda",         "gandan",         "gandaa",         { },          "lug" }, --> luganda 
 { 0, "gan-kiina",       "gan-kiinan",       nil,           { },          "gan" }, --> gan 
 { 0, "gari",         "garin",         "garia",         { "gri" } },
 { 0, "gapapaiwa", 			"gapaiwan", 			 "gapaiwaa",				{ "pwg" } },
 { 0, "gbaja",         "gbajan",         "gbajaa",         { "gba" } }, 
 { 0, "gedaged",        "gedagedin",       "gedagedia",       { "gdd" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "georgia",        "georgian",        "georgiaa",        { "ka", "kat", "geo" } }, 
 { 0, "gela", "gelan", "gelaa", { "nlg" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "geser",         "geserin",        "geseriä",        { "ges" } },  -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "ge’ez",         "ge’ezin",        "ge’ezia",        { "gez" } }, 
 { 0, "ghotua",				"ghotuon",				 "ghotuoa",				{ "aaa" } },
 { 0, "gondi",         "gondin",         "gondia",         { "gon" } }, 
 { 0, "gootti",        "gootin",         "goottia",        { "got" } }, 
 { 0, "gorontalo",       "gorontalon",       "gorontaloa",       { "gor" } }, 
 { 0, "grebo",         "grebon",         "greboa",         { "grb" } }, 
 { 0, "gruusia",        "gruusian",        nil,           { },          "kat" }, --> georgia 
 { 0, "grönlanti",       "grönlannin",       "grönlantia",       { "kl", "kal" } }, 
 { 0, "guarani",        "guaranin",        "guarania",        { "gn", "grn" } }, 
 { 0, "gudžarati",       "gudžaratin",       "gudžaratia",       { "gu", "guj" } }, 
 { 0, "gudzharati",      "gudzharatin",      nil,           { },          "guj" }, --> gudžarati
 { 0, "gwitšin",        "gwitšinin",       "gwitšiniä",       { "gwi" } }, 
 { 0, "haida",         "haidan",         "haidaa",         { "hai" } }, 
 { 0, "haiti",         "haitin",         "haitia",         { },          "hat" }, --> haitinkreoli
 { 0, "haitinkreoli",     "haitinkreolin",     "haitinkreolia",     { "ht", "hat" } },
 { 0, "hakassi",        "hakassin",        "hakassia",        { "kjh" } },
 { 0, "hakka",         "hakkan",         "hakkaa",         { "hak" } },
 { 0, "hanti",         "hantin",         "hantia",         { "kca" } },
 { 0, "hausa",         "hausan",         "hausaa",         { "ha", "hau" } }, 
 { 0, "havaiji",        "havaijin",        "havaijia",        { "haw" } }, 
 { 0, "hebrea",        "hebrean",        nil,           { },          "heb" }, --> heprea
 { 0, "heetti",        "heetin",         "heettiä",        { "hit" } }, 
 { 0, "heprea",        "heprean",        "hepreaa",        { "he", "heb" } }, 
 { 0, "herero",        "hereron",        "hereroa",        { "hz", "her" } }, 
 { 0, "hiligaino",       "hiligainon",       "hiligainoa",       { "hil" } }, 
 { 0, "himatšali",       "himatšalin",       "himatšalia",       { "him" } }, 
 { 0, "hindi",         "hindin",         "hindiä",         { "hi", "hin" } }, 
 { 0, "hiri-motu",       "hiri-motun",       "hiri-motua",       { "ho", "hmo" } }, 
 { 0, "hitu",         "hitun",         "hitua",         { "htu" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "hmong",         "hmongin",        "hmongaa",        { "hmn" } }, 
 { 0, "hollanninalasaksa",   "hollanninalasaksan",   "hollanninalasaksaa",   { },          "nds" }, --> alasaksa
 { 0, "hollanninalasaksi",   "hollanninalasaksin",   "hollanninalasaksia",   { },          "nds" }, --> alasaksa
 { 0, "hollanti",       "hollannin",       "hollantia",       { "nl", "nld", "dut" } }, 
 { 0, "hopi",         "hopin",         "hopia",         { "hop" } }, 
 { 0, "hupa",         "hupan",         "hupaa",         { "hup" } }, 
 { 0, "iban",         "ibanin",         "ibania",         { "iba" } }, 
 { 0, "ida'an",        "ida'anin",        "ida'anaa",        { "dbj" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "ido",          "idon",          "idoa",          { "io", "ido" } }, 
 { 0, "idžokieli",       "idžokielen",       "idžokieltä",       { "ijo" } }, 
 { 0, "ifira",         "ifiran",         nil,           { },          "Fila" }, --> fila (mele-fila) 
 { 0, "ifira-mele",      "ifira-melen",      nil,           { },          "Fila" }, --> fila (mele-fila) 
 { 0, "igbo",         "igbon",         "igboa",         { "ig", "ibo" } }, 
 { 0, "iiri",         "iirin",         "iiriä",         { "ga", "gle" } }, 
 { 0, "ilokano",        "ilokanon",        "ilokanoa",        { "ilo" } }, 
 { 0, "iloko",         "ilokon",         "ilokoa",         { },          "ilo" }, --> ilokano
 { 0, "inarinsaame",      "inarinsaamen",      "inarinsaamea",      { "smn" } }, 
 { 0, "indonesia",       "indonesian",       "indonesiaa",       { "id", "ind" } }, 
 { 0, "inguuši",        "inguušin",        "inguušia",        { "inh" } }, 
 { 0, "inkeroinen",      "inkeroisen",       "inkeroista",       { "izh" } }, 
 { 0, "interlingua",      "interlinguan",      "interlinguaa",      { "ia", "ina" } }, 
 { 0, "interlingue",      "interlinguen",      "interlinguea",      { "ie", "ile" } }, -- ?? taivutus
 { 0, "intianportugali",    "intianportugalin",    "intianportugalia",    { "idb" } }, 
 { 0, "inuktitut",       "inuktitutin",      "inuktitutia",      { "iu", "iku" } }, 
 { 0, "inupiaq",        "inupiaqin",       "inupiaqia",       { "ik", "ipk" } }, 
 { 0, "irokeesikieli",     "irokeesikielen",     "irokeesikieltä",     { "iro" } }, 
 { 0, "islanti",        "islannin",        "islantia",        { "is", "isl", "ice" } }, 
 { 0, "isnak",         "isnakin",        "isnakia",        { "isd" } }, 
 { 0, "istriot",        "istriotin",       "istriotia",       { "ist" } }, 
 { 0, "istro-romania",     "istro-romanian",     "istro-romaniaa",     { "ruo" } }, 
 { 0, "italia",        "italian",        "italiaa",        { "it", "ita" } }, 
 { 0, "itavit",        "itavitin",        "itavitia",        { "itv" } }, 
 { 0, "itäfriisi",       "itäfriisin",       "itäfriisiä",       { "frs" } }, 
 { 0, "itämin",        "itäminin",        "itäminiä",        { "cdo" } }, 
 { 0, "itävallansaksa",    "itävallansaksan",    "itävallansaksaa",    { "de_AT" } },
 { 0, "ivatan",        "ivatanin",        "ivatania",        { "ivv" } },
 { 0, "jaava",         "jaavan",         "jaavaa",         { "jv", "jav" } }, 
 { 0, "jagnobi",        "jagnobin",        "jagnobia",        { "yai" } }, -- https://finto.fi/lexvo/fi/page/yai
 { 0, "jagoi",         "jagoin",         "jagoita",        { "sne" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "jakuutti",       "jakuutin",        "jakuuttia",       { "sah" } },
 { 0, "jamaikanenglanti",   "jamaikanenglannin",   "jamaikanenglantia",   { "en_JM" } }, 
 { 0, "jao",          "jaon",          "jaoa",          { "yao" } },
 { 0, "japani",        "japanin",        "japania",        { "ja", "jpn" } }, 
 { 0, "japi",         "japin",         "japia",         { },      "yap" }, --> yapi
 { 0, "jèrriais",       "jèrriais’n",       "jerriais’tä",      { "fra-jer" } },
 { 0, "jerseynhollanti",    "jerseynhollannin",    "jerseynhollantia",    { "gmw-jdt" } }, 
 { 0, "jicarilla",       "jicarillan",       "jicarillaa",       { "apj" } }, 
 { 0, "jiddi",         "jiddin",         nil,           { },          "yid" }, -- jiddiš
 { 0, "jiddiš",        "jiddišin",        "jiddišiä",        { "yi", "yid" } },
 { 0, "jju",          "jjun",          "jjua",          { "kaj" } }, 
 { 0, "juǀ’hoan",       "juǀ’hoanin",      "juǀ’hoania",       { "ktz" } }, 
 { 0, "joruba",        "joruban",        "jorubaa",        { "yo", "yor" } }, 
 { 0, "jupikkikieli",     "jupikkikielen",     "jupikkikieltä",     { "ypk" } },
 { 0, "juutalaisarabia",    "juutalaisarabian",    "juutalaisarabia",    { "jrb" } }, 
 { 0, "juutalaispersia",    "juutalaispersian",    "juutalaispersia",    { "jpr" } }, 
 { 0, "kabardi",        "kabardin",        "kabardia",        { "kbd" } }, 
 { 0, "kabuverdianu",     "kabuverdianun",     "kabuverdianua",     { "kea" } }, 
 { 0, "kabyyli",        "kabyylin",        "kabyyliä",        { "kab" } }, 
 { 0, "kalaallisut",      "kalaallisutin",     "kalaallisutia",     { },        "kal" }, --> grönlanti
 { 0, "kalenjin-kielet",    "kalenjin-kielten",    "kalenjin-kieliä",    { "kln" } },
 { 0, "kalmukki",       "kalmukin",        "kalmukkia",       { "xal" } }, 
 { 0, "kamassi",				"kamassin",				 "kamassia",				{ "xas" } },
 { 0, "kamba",         "kamban",         "kambaa",         { "kam" } }, 
 { 0, "kambera",        "kamberan",        "kamberaa",        { "xbr" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "kanadanenglanti",    "kanadanenglannin",    "kanadanenglantia",    { "en_CA" } }, 
 { 0, "kanadanranska",     "kanadanranskan",     "kanadanranskaa",     { "fr_CA" } }, 
 { 0, "kanakanabu",      "kanakanabun",      "kanakanabua",      { "xnb" } }, 
 { 0, "kannada",        "kannadan",        "kannadaa",        { "kn", "kan" } }, 
 { 0, "kantoninkiina",     "kantoninkiinan",     "kantoninkiinaa",     { },          "yue" }, --> yue
 { 0, "kanuri",        "kanurin",        "kanuria",        { "kr", "kau" } }, 
 { 0, "kapingamarangi",    "kapingamarangin",    "kapingamarangia",    { "kpg" } }, 
 { 0, "kapverdenkreoli",    "kapverdenkreolin",    nil,           { },          "kea" }, --> kabuverdianu 
 { 0, "karakalpakki",     "karakalpakin",      "karakalpakkia",     { "kaa" } }, 
 { 0, "karamojong",      "karamojongin",      "karamojongia",      { "kdj" } }, 
 { 0, "karatšai-balkaari",   "karatšai-balkaarin",   "karatšai-balkaaria",   { "krc" } }, 
 { 0, "karatshai-balkaari",  "karatshai-balkaarin",  nil,           { },          "krc" }, --> karatšai-balkaari
 { 0, "karen",         "karenin",        "karenia",        { "kar" } }, 
 { 0, "karibi",        "karibin",        "karibia",        { "car" } },
 { 0, "karipúna",       "karipúnan",       "karipúnaa",       { "kmv" } }, 
 { 0, "karjala",        "karjalan",        "karjalaa",        { "krl" } }, 
 { 0, "karoliini",       "karoliinin",       "karoliinia",       { "cal" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "katalaani",       "katalaanin",       "katalaania",       { "ca", "cat" } }, 
 { 0, "katanganluba",     "katanganluban",     "katanganlubaa",     { "lu", "lub" } }, 
 { 0, "katšin",        "katšinin",        "katšinia",        { "kac" } }, 
 { 0, "kavalan",        "kavalanin",       "kavalania",       { "ckv" } }, 
 { 0, "kavi",         "kavin",         "kavia",         { "kaw" } }, 
 { 0, "kazakki",        "kazakin",        "kazakkia",        { "kk", "kaz" } }, 
 { 0, "kašmiri",        "kašmirin",        "kašmiria",        { "ks", "kas" } }, 
 { 0, "kašubi",        "kašubin",        "kašubia",        { "csb" } },
 { 0, "keminsaame",			"keminsaamen",			 "keminsaamea",			{ "sjk" } },
 { 0, "keskiatlaksentamazight", "keskiatlaksentamazightin", "keskiatlaksentamazightia", {"tzm" } }, 
 { 0, "keski-iiri",      "keski-iirin",      "keski-iiriä",      { "mga" } }, 
 { 0, "keskienglanti",     "keskienglannin",     "keskienglantia",     { "enm" } }, 
 { 0, "keskihollanti",     "keskihollannin",     "keskihollantia",     { "dum" } }, 
 { 0, "keskikhmer",      "keskikhmerin",      "keskikhmeriä",      { },          "khm" }, --> khmer
 { 0, "keskiranska",      "keskiranskan",      "keskiranskaa",      { "frm" } }, 
 { 0, "keskiyläsaksa",     "keskiyläsaksan",     "keskiyläsaksaa",     { "gmh" } }, 
 { 0, "ketshua",        "ketshuan",        nil,           { },          "que" }, --> ketšua
 { 0, "ketšua",        "ketšuan",        "ketšuaa",        { "qu", "que" } }, 
 { 0, "khasi",         "khasin",         "khasia",         { "kha" } }, 
 { 0, "khmer",         "khmerin",        "khmeriä",        { "km", "khm" } }, 
 { 0, "khmeeri",        "khmerin",        "khmeriä",        { "km", "khm" } }, 
 { 0, "khoisankieli",     "khoisankielen",     "khoisankieltä",     { "khi" } }, 
 { 0, "khotani",        "khotanin",        "khotania",        { "kho" } }, 
 { 0, "kiina",         "kiinan",         "kiinaa",         { "zh", "zho", "chi" } }, 
 { 0, "kiina (perinteinen)",  "kiinan",         "kiinaa",         { "zh_Hant" } },
 { 0, "kiina (yksinkertaistettu)", "kiinan",       "kiinaa",         { "zh_Hans" } },
 { 0, "kikuju",        "kikujun",        "kikujua",        { "ki", "kik" } }, 
 { 0, "kiliwa",				"kiliwan",				 "kiliwaa",				{ "klb" } },
 { 0, "kiltinänsaame",     "kiltinänsaamen",     "kiltinänsaamea",     { "sjd" } }, 
 { 0, "kimbundu",       "kimbundun",       "kimbundua",       { "kmb" } }, 
 { 0, "kirgiisi",       "kirgiisin",       "kirgiisiä",       { "ky", "kir" } }, 
 { 0, "kiribati",       "kiribatin",       "kiribatia",       { "gil" } }, 
 { 0, "kirjanorja",      "kirjanorjan",      "kirjanorjaa",      { },          "nob" }, --> norja (bokmål)
 { 0, "kirkkoslaavi",     "kirkkoslaavin",     "kirkkoslaavia",     { "cu", "chu" } }, 
 { 0, "kis",          "kisin",         "kisiä",         { "kis" } }, 
 { 0, "klassinen nahuatl",   "klassisen nahuatlin",  "klassista nahuatlia",  { "nci" } },
 { 0, "klassinen newari",   "klassisen newarin",   "klassista newaria",   { "nwc" } },
 { 0, "klingon",        "klingonin",       "klingonia",       { "tlh" } },
 { 0, "kokama",        "kokaman",        "kokoamaa",        { "cod" } },
 { 0, "koltansaame",      "koltansaamen",      "koltansaamea",      { "sms" } }, 
 { 0, "komi",         "komin",         "komia",         { "kv", "kom" } }, 
 { 0, "komipermjakki",     "komipermjakin",     "komipermjakkia",     { "koi" } }, 
 { 0, "komisyrjääni",     "komisyrjäänin",     "komisyrjääniä",     { "kpv" } },
 { 0, "komori",        "komorin",        "komoria",        { "swb" } },
 { 0, "kongo",         "kongon",         "kongoa",         { "kg", "kon" } }, 
 { 0, "konkani",        "konkanin",        "konkania",        { "kok" } }, 
 { 0, "kopti",         "koptin",         "koptia",         { "cop" } },
 { 0, "korea",         "korean",         "koreaa",         { "ko", "kor" } }, 
 { 0, "korni",         "kornin",         "kornia",         { "kw", "cor" } }, 
 { 0, "korsika",        "korsikan",        "korsikaa",        { "co", "cos" } }, 
 { 0, "kotti",         "kotin (jeniseiläisen)", "kottia",         { "zko" } }, 
 { 0, "kosrae",        "kosraen",        "kosraea",        { "kos" } }, 
 { 0, "kotava",        "kotavan",        "kotavaa",        { "avk" } }, 
 { 0, "kove",         "koven",         "kovea",         { "kvc" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "kpelle",        "kpellen",        "kpelleä",        { "kpe" } }, 
 { 0, "kreikka",        "kreikan",        "kreikkaa",        { "el", "ell", "gre" } }, 
 { 0, "krimintataari",     "krimintataarin",     "krimintataaria",     { "crh" } },
 { 0, "kriol (australialainen)","kriolin (australialaisen)","kriolia (australialaista)",{ "rop" } },
 { 0, "kroaatti",       "kroaatin",        "kroaattia",       { "hr", "hrv" } }, 
 { 0, "kroatia",        "kroatian",        nil,           { },          "hrv" }, -- kroaatti 
 { 0, "kru-kieli",       "kru-kielen",       "kru-kieltä",       { "kro" } }, 
 { 0, "kuanjama",       "kuanjaman",       "kuanjamaa",       { "kj", "kua" } }, 
 { 0, "kumykki",        "kumykin",        "kumykkiä",        { "kum" } }, 
 { 0, "kuna",         "kunan",         "kunaa",         { "cuk" } }, 
 { 0, "ǃkung",         "ǃkungin",        "ǃkungia",        { "knw" } }, -- huom. ei huutomerkki
 { 0, "kunigami",       "kunigamin",       "kunigamia",       { "xug" } }, 
 { 0, "kurdi",         "kurdin",         "kurdia",         { "ku", "kur" } },
 { 0, "kurmandži",				"kurmandžin",			 "kurmandžia",				{ "kmr" } },
 { 0, "kurukh",        "kurukhin",        "kurukhia",        { "kru" } }, 
 { 0, "kutenai",        "kutenain",        "kutenaita",       { "kut" } },
 { 0, "kveeni",				"kveenin", 				 "kveeniä",				{ "fkv" } },					
 { 0, "kymri",         "kymrin",         "kymriä",         { "cy", "cym", "wel" } }, 
 { 0, "ladin",         "ladinin",        "ladinia",        { "lld" } }, -- https://finto.fi/lexvo/fi/page/lld
 { 0, "ladino",        "ladinon",        "ladinoa",        { "lad" } }, 
 { 0, "lahnda",        "lahndan",        "lahndaa",        { "lah" } }, 
 { 0, "lak",          "lakin (dagestanilaisen)", "lakia (dagestanilaista)", { "lbe" } }, 
 { 0, "laki",         "lakin (iranilaisen)",  "lakia (iranilaista)",  { "lki" } }, 
 { 0, "lakota",        "lakotan",        "lakotaa",        { "lkt" } }, 
 { 0, "lamba",         "lamban",         "lambaa",         { "lam" } }, 
 { 0, "land-dajakki-kieli",  "land-dajakki-kielen",  "land-dajakki-kieltä",  { "day" } },
 { 0, "lao",          "laon",          "laoa",          { "lo", "lao" } }, 
 { 0, "latgalli",       "latgallin",       "latgallia",       { "ltg" } }, 
 { 0, "latina",        "latinan",        "latinaa",        { "la", "lat" } }, 
 { 0, "latvia",        "latvian",        "latviaa",        { "lv", "lav" } }, 
 { 0, "lavukali",       "lavukalin",       "lavukalia",       { "lvk" } }, 
 { 0, "lazi",         "lazin",         "lazia",         { "lzz" } }, 
 { 0, "leti",         "letin",         "letiä",         { "lti" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "letzeburg",       "letzeburgin",      "letzeburgia",      { },          "ltz" }, --> luxemburg
 { 0, "lezgi",         "lezgin",         "lezgiä",         { "lez" } },
 { 0, "liettua",        "liettuan",        "liettuaa",        { "lt", "lit" } },
 { 0, "liguuri",				"liguurin",				 "liguuria",				{ "lij", } },
 { 0, "liivi",         "liivin",         "liiviä",         { "liv" } }, 
 { 0, "limburg",        "limburgin",       "limburgia",       { "li", "lim" } }, 
 { 0, "limburgi",       "limburgin",       nil,           { },          "lim" }, --> limburg 
 { 0, "lingala",        "lingalan",        "lingalaa",        { "ln", "lin" } },
 { 0, "lio",          "lion",          "lioa",          { "ljl" } },
 { 0, "livvi",         "livvin",         "livviä",         { "olo" } },
 { 0, "loglan",        "loglanin",        "loglania",        { "Loglanin" } }, 
 { 0, "lojban",        "lojbanin",        "lojbania",        { "jbo" } }, 
 { 0, "lombardi",       "lombardin",       "lombardia",       { "lmo" } }, 
 { 0, "lozi",         "lozin",         "lozia",         { "loz" } }, 
 { 0, "luganda",        "lugandan",        "lugandaa",        { "lg", "lug" } }, 
 { 0, "luhya",         "luhyan",         "luhyaa",         { "luy" } }, 
 { 0, "luiseño",        "luiseñon",        "luiseñoa",        { "lui" } }, 
 { 0, "luluanluba",      "luluanluban",      "luluanlubaa",      { "lua" } }, 
 { 0, "lunda",         "lundan",         "lundaa",         { "lun" } }, 
 { 0, "luo",          "luon",          "luota",         { "luo" } }, 
 { 0, "lusai",         "lusain",         "lusaita",        { "lus" } }, 
 { 0, "luulajansaame",     "luulajansaamen",     "luulajansaamea",     { "smj" } }, 
 { 0, "luxemburg",       "luxemburgin",      "luxemburgia",      { "lb", "ltz" } }, 
 { 0, "lyydi",         "lyydin",         "lyydiä",         { "lud" } }, 
 { 0, "länsiapassi",      "länsiapassin",      "länsiapassia",      { "apw" } }, 
 { 0, "länsiarabia",      "länsiarabian",      "länsiarabiaa",      { "acw" } }, 
 { 0, "länsiflaami",      "länsiflaamin",      "länsiflaamia",      { "vls" } },
 { 0, "länsifriisi",      "länsifriisin",      "länsifriisiä",      { },      "fry" }, --> friisi
 { 0, "maasai",        "maasain",        "maasaita",        { "mas" } }, 
 { 0, "madura",        "maduran",        "maduraa",        { "mad" } }, 
 { 0, "magahi",        "magahin",        "magahia",        { "mag" } }, 
 { 0, "magori",        "magorin",        "magoria",        { "zgr" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "maisin",        "maisinin",        "maisinia",        { "mbq" } },
 { 0, "maithili",       "maithilin",       "maithilia",       { "mai" } },
 { 0, "makassar",       "makassarin",       "makassaria",       { "mak" } }, 
 { 0, "makedonia",       "makedonian",       "makedoniaa",       { "mk", "mkd", "mac" } }, 
 { 0, "malagassi",       "malagassin",       "malagassia",       { "mg", "mlg" } }, 
 { 0, "malaiji",        "malaijin",        "malaijia",        { "ms", "msa", "may" } }, 
 { 0, "malajalam",       "malajalamin",      "malajalamia",      { "ml", "mal" } }, 
 { 0, "malawintonga",     "malawintongan",     "malawintongaa",     { "tog" } },
 { 0, "maloh",         "malohin",        "malohia",        { },      "emb" }, --> embaloh
 { 0, "malta",         "maltan",         "maltaa",         { "mt", "mlt" } }, 
 { 0, "mandar",        "mandarin",        "mandaria",        { "mdr" } }, 
 { 0, "mandariinikiina",    "mandariinikiinan",    "mandariinikiinaa",    { "cmn" } }, -- fi.wp & en.wp
 { 0, "mandingo",       "mandingon",       "mandingoa",       { "man" } }, 
 { 0, "mandinka",       "mandinkan",       "mandinkaa",       { "mnk" } }, 
 { 0, "mangareva",       "mangarevan",       "mangarevaa",       { "mrv" } },
 { 0, "manggarai",       "manggarain",       "manggaraita",      { "mgy" } }, -- sama kuin komodo (kvh) ??
 { 0, "manipuri",       "manipurin",       "manipuria",       { "mni" } },
 { 0, "manksi",        "manksin",        "manksia",        { "gv", "glv" } }, 
 { 0, "manobokieli",      "manobokielen",      "manobokieltä",      { "mno" } },
 { 0, "mansi",         "mansin",         "mansia",         { "mns" } }, 
 { 0, "mantšu",        "mantšun",        "mantšua",        { "mnc" } },
 { 0, "manx",         "manxin",         "manxia",         { },          "glv" }, --> manksi
 { 0, "maori",         "maorin",         "maoria",         { "mi", "mri", "mao" } }, 
 { 0, "mapuche",        "mapuchen",        "mapuchea",        { "arn" } }, -- vanhan {{kieliaakkostus-1}}-mallineen mukaan, CLDR:ssä mapudungun
 { 0, "mapudungun",      "mapudungunin",      "mapudungunia",      { },             "arn" }, 
 { 0, "maranao",        "maranaon",        "maranaoa",        { "mrw" } }, 
 { 0, "marathi",        "marathin",        "marathia",        { "mr", "mar" } }, 
 { 0, "mari",         "marin",         "maria",         { "chm" } }, 
 { 0, "marikopa",       "marikopan",       "marikopaa",       { "mrc" } }, 
 { 0, "marquesas",       "marquesasin",      "marquesasia",      { "mrq" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "marshalli",       "marshallin",       "marshallia",       { "mh", "mah" } }, 
 { 0, "marwari",        "marwarin",        "marwaria",        { "mwr" } },
 { 0, "matori",				"matorin",				 "matoria",				{ "mtm" } },
 { 0, "mayakieli",       "mayakielen",       "mayakieltä",       { "myn" } },
 { 0, "mazandarani",      "mazandaranin",      "mazandarania",      { "mzn" } },
 { 0, "mbabaram",       "mbabaramin",       "mbabaramia",       { "vmb" } },
 { 0, "mbundu",        "mbundun",        "mbundua",        { "umb" } },
 { 0, "meglenoromania",    "meglenoromanian",    "meglenoromaniaa",    { "ruq" } }, 
 { 0, "mele",         "melen",         "meleä",         { "Mele" } }, -- mele-fila-kielen muoto
 { 0, "mele-fila",       "mele-filan",       "mele-filaa",       { "mxe" } }, 
 { 0, "mende",         "menden",         "mendeä",         { "men" } },
 { 0, "metsäenetsi",      "metsäenetsin",      "metsäenetsiä",      { "enf" } },
 { 0, "meänkieli",				"meänkielen",			 "meänkieltä",				{ "fit" } },
 { 0, "micmac",        "micmacin",        "micmacia",        { "mic" } },
 { 0, "minangkabau",      "minangkabaun",      "minangkabaua",      { "min" } },
 { 0, "min bei",        "min bein",        nil,           { },          "mnp" }, -- pohjoismin 
 { 0, "mingreli",       "mingrelin",       "mingreliä",       { "xmf" } }, 
 { 0, "minnan",        "minnanin",        "minnania",        { "nan" } },
 { 0, "min nan",        "min nann",        nil,           { },          "nan" }, -- minnan 
 { 0, "mirandeesi",      "mirandeesin",      "mirandeesia",      { "mwl" } },
 { 0, "misima",        "misiman",        "misimaa",        { "mpx" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "mohawk",        "mohawkin",        "mohawkia",        { "moh" } },
 { 0, "mohegan-pequot",    "mohegan-pequot’n",    "mohegan-pequot’ta",    { "xpq" } }, 
 { 0, "mokša",         "mokšan",         "mokšaa",         { "mdf" } }, 
 { 0, "moksha",        "mokshan",        nil,           { },          "mdf" }, --> mokša
 { 0, "moldova",        "moldovan",        "moldovaa",        { "mo", "mol" } }, 
 { 0, "mon-khmer-kieli",    "mon-khmer-kielen",    "mon-khmer-kieltä",    { "mkh" } },
 { 0, "mongo",         "mongon",         "mongoa",         { "lol" } }, 
 { 0, "mongoli",        "mongolin",        "mongolia",        { "mn", "mon" } }, 
 { 0, "mongolia",       "mongolin",        "mongolia",        { },          "mon" }, --> mongoli
 { 0, "montenegro",      "montenegron",      "montenegroa",      { "Montenegro" } }, 
 { 0, "mosina",        "mosinan",        "mosinaa",        { "msn" } }, 
 { 0, "mossi",         "mossin",         "mossia",         { "mos" } },
 { 0, "mouk-aria",       "mouk-arian",       "mouk-ariaa",       { "mwh" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "motu",         "motun",         "motua",         { "meu" } }, -- Anhava s. 178
 { 0, "muinaisalasaksa",    "muinaisalasaksan",    "muinaisalasaaksaa",   { "osx" } }, 
 { 0, "muinaisarmenia",    "muinaisarmenian",    "muinaisarmeniaa",    { "xcl" } }, 
 { 0, "muinaisegypti",     "muinaisegyptin",     "muinaisegyptiä",     { "egy" } }, 
 { 0, "muinaisenglanti",    "muinaisenglannin",    "muinaisenglantia",    { "ang" } }, 
 { 0, "muinaishollanti",    "muinaishollannin",    "muinaishollantia",    { "odt" } }, 
 { 0, "muinaisiiri",      "muinaisiirin",      "muinaisiiriä",      { "sga" } },
 { 0, "muinaiskirkkoslaavi",  "muinaiskirkkoslaavin",  "muinaiskirkkoslaavia",  { },          "cu", "chu" }, --> kirkkoslaavi
 { 0, "muinaiskreikka",    "muinaiskreikan",     "muinaiskreikkaa",    { "grc" } }, 
 { 0, "muinaisnorja",     "muinaisnorjan",     "muinaisnorjaa",     { "non" } },
 { 0, "muinaispersia",     "muinaispersian",     "muinaispersia",     { "peo" } },
 { 0, "muinaispreussi",    "muinaispreussin",    "muinaispreussia",    { "Muinaispreussi" } }, 
 { 0, "muinaisprovensaali",  "muinaisprovensaalin",  "muinaisprovensaalia",  { "pro" } },
 { 0, "muinaisranska",     "muinaisranskan",     "muinaisranskaa",     { "fro" } }, 
 { 0, "muinaissyyria",     "muinaissyyrian",     "muinaissyyriaa",     { "syc" } },
 { 0, "muinaisuiguuri",    "muinaisuiguurin",    "muinaisuiguuria",    { "otk" } }, 
 { 0, "muinaisvenäjä",     "muinaisvenäjän",     "muinaisvenäjäa",     { "orv" } }, 
 { 0, "muinaisyläsaksa",    "muinaisyläsaksan",    "muinaisyläsaksaa",    { "goh" } }, 
 { 0, "mundakieli",      "mundakielen",      "mundakieltä",      { "mun" } },
 { 0, "mussau",        "mussaun",        "mussauta",        { "emi" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "nahuatl",        "nahuatlin",       "nahuatlia",       { "nah" } }, 
 { 0, "nama (afrikkalainen)", "naman (afrikkalaisen)", "namaa (afrikkalaista)", { "naq" } },
 { 0, "napoli",        "napolin",        "napolia",        { "nap" } },
 { 0, "narragansett",     "narragansettin",     "narragansettia",     { "xnt" } },
 { 0, "nauru",         "naurun",         "naurua",         { "na", "nau" } }, 
 { 0, "navajo",        "navajon",        "navajoa",        { "nv", "nav" } }, 
 { 0, "nawat",         "nawatin",        "nawatia",        { "ppl" } }, 
 { 0, "ndonga",        "ndongan",        "ndongaa",        { "ng", "ndo", "nbe" } },
 { 0, "nenetsi",        "nenetsin",        "nenetsiä",        { "yrk" } },
 { 0, "nengone",        "nengonen",        "nengonea",        { "nen" } },
 { 0, "nepali",        "nepalin",        "nepalia",        { "ne", "nep" } }, 
 { 0, "newari",        "newarin",        "newaria",        { "new" } },
 { 0, "nganasan",       "nganasanin",       "nganasania",       { "nio" } },
 { 0, "ngwe",         "ngwen",         "ngweä",         { "nwe" } },
 { 0, "nias",         "niasin",         "niasia",         { "nia" } },
 { 0, "niittymari",      "niittymarin",      "niittymaria",      { "mhr" } },
 { 0, "niue",         "niuen",         "niuea",         { "niu" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "nivhi",					"nivhin",				 "nivhiä",					{ "niv" } },
 { 0, "njandža",        "njandžan",        "njandžaa",        { "ny", "nya" } }, 
 { 0, "nogai",         "nogain",         "nogaita",        { "nog" } },
 { 0, "norja",         "norjan",         "norjaa",         { "no" } }, 
 { 0, "norja (bokmål)",    "norjan",         "norjaa",         { "nb", "nob" } },
 { 0, "norja (nynorsk)",    "norjan",         "norjaa",         { "nn", "nno" } },
 { 0, "norja (riksmål)",    "norjan",         "norjaa",         { },          "nob" }, --> bokmål
 { 0, "norjansaame",      "norjansaamen",      nil,           { },          "sme" }, --> pohjoissaame 
 { 0, "normanni",       "normannin",       "normannia",       { "nrf" } }, 
 { 0, "norni",					"nornin",				 "nornia",					{ "nrn" } },
 { 0, "norsunluurannikonkoro", "norsunluurannikonkoron", "norsunluurannikonkoroa", { "kfo" } }, 
 { 0, "novial",        "novialin",        "novialia",        { "nov" } }, 
 { 0, "nukuoro",        "nukuoron",        "nukuoroa",        { "nkr" } },
 { 0, "numbami",        "numbamin",        "numbamia",        { "sij" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "nyamwezi",       "nyamwezin",       "nyamwezia",       { "nym" } },
 { 0, "nyankole",       "nyankolen",       "nyankolea",       { "nyn" } },
 { 0, "nyoro",         "nyoron",         "nyoroa",         { "nyo" } },
 { 0, "nzima",         "nziman",         "nzimaa",         { "nzi" } },
 { 0, "n'ko",         "n'kon",         "n'kota",         { "nqo" } },
 { 0, "odžibwa",        "odžibwan",        "odžibwaa",        { "oj", "oji" } },
 { 0, "ojibwa",        "ojibwan",        "ojibwaa",        { },        "oji" }, --> odžibwa
 { 0, "okinawa",        "okinawan",        "okinawaa",        { "ryu" } }, 
 { 0, "okinoerabu",      "okinoerabun",      "okinoerabua",      { "okn" } }, 
 { 0, "oksitaani",       "oksitaanin",       "oksitaania",       { "oc", "oci" } }, 
 { 0, "oodhami",        "oodhamin",        "oodhamia",        { "ood" } }, 
 { 0, "orija",         "orijan",         "orijaa",         { "or", "ori" } }, 
 { 0, "oromo",         "oromon",         "oromoa",         { "om", "orm" } },
 { 0, "osage",         "osagen",         "osagea",         { "osa" } },
 { 0, "osmani",        "osmanin",        "osmania",        { "ota" } },
 { 0, "osseetti",       "osseetin",        "osseettia",       { "os", "oss" } }, 
 { 0, "otomikieli",      "otomikielen",      "otomikieltä",      { "oto" } },
 { 0, "paali",         "paalin",         "paalia",         { },        "pli" }, --> pali
 { 0, "pahlavi",        "pahlavin",        "pahlavia",        { "pal" } },
 { 0, "paiwan",        "paiwanin",        "paiwania",        { "pwn" } }, -- Anhava s.180
 { 0, "palau",         "palaun",         "palauta",        { "pau" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "pali",         "palin",         "palia",         { "pi", "pli" } }, 
 { 0, "pamona",        "pamonan",        "pamonaa",        { "pmf" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "pampanga",       "pampangan",       "pampangaa",       { "pam" } },
 { 0, "pandžabi",       "pandžabin",       "pandžabia",       { "pa", "pan" } }, 
 { 0, "pangasinan",      "pangasinanin",      "pangasinanaa",      { "pag" } },
 { 0, "papiamento",      "papiamenton",      "papiamentoa",      { "pap" } },
 { 0, "papiamentu",      "papiamentun",      "papiamentua",      { },          "pap" }, --> papiamento
 { 0, "pashtu",        "pashtun",        nil,           { },          "pus" }, --> paštu
 { 0, "paštu",         "paštun",         "paštua",         { "ps", "pus" } },
 { 0, "pazeh",         "pazehin",        "pazehia",        { "uun" } },
 { 0, "pennsylvaniansaksa",  "pennsylvaniansaksan",  "pennsylvaniansaksaa",  { "pdc" } }, 
 { 0, "perminkomi",      "perminkomin",      nil,           { },          "koi" }, --> komipermjakki 
 { 0, "piitimensaame",			"piitimensaamen",		 "piitimensaamea",			{ "sje" } },
 { 0, "pileni",        "pilenin",        "pilenia",        { "piv" } }, 
 { 0, "persia",        "persian",        "persiaa",        { "fa", "fas", "per" } }, 
 { 0, "piemonte",			  "piemonten",		   "piemontea",			  { "pms" } },
 { 0, "pimabajo",       "pimabajon",       "pimabajoa",       { "pia" } }, 
 { 0, "pitjantjatjara",    "pitjantjatjaran",    "pitjantjatjaraa",    { "pjt" } },
 { 0, "plautdietsch",     "plautdietschin",     "plautdietschiä",     { "pdt" } },
 { 0, "pohjois-ji",      "pohjois-jin",      "pohjois-jitä",      { },          "iii" }, --> sichuanin-yi
 { 0, "pohjois-yi",      "pohjois-yin",      nil,           { },          "iii" }, --> sichuanin-yi
 { 0, "pohjoismin",      "pohjoismininn",     "pohjoisminiä",      { "mnp" } },
 { 0, "pohjois-ndebele",    "pohjois-ndebelen",    "pohjois-ndebeleä",    { "nd", "mde" } }, 
 { 0, "pohjoisfriisi",     "pohjoisfriisin",     "pohjoisfriisiä",     { "frr" } }, 
 { 0, "pohjoissaame",     "pohjoissaamen",     "pohjoissaamea",     { "se", "sme" } }, 
 { 0, "powhatani",       "powhatanin",       "powhatania",       { "pim" } }, 
 { 0, "norfolk",        "norfolkin",       "norfolkia",       { "Norfolkin", "Norfolk" } },
 { 0, "pohjoissotho",     "pohjoissothon",     "pohjoissothoa",     { "nso" } },
 { 0, "pohnpei",        "pohnpein",        "pohnpeita",       { },      "pon" }, --> ponape
 { 0, "ponape",        "ponapen",        "ponapea",        { "pon" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "portugali",       "portugalin",       "portugalia",       { "pt", "por" } }, 
 { 0, "portugalinportugali",  "portugalinportugalin",  "portugalinportugalia",  { "pt_PT" } },
 { 0, "prakritkieli",     "prakritkielen",     "prakritkieltä",     { "pra" } },
 { 0, "preussi",        "preussin",        "preussia",        { "prg" } },
 { 0, "pukapuka",       "pukapukan",       "pukapukaa",       { "pkp" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "puola",         "puolan",         "puolaa",         { "pl", "pol" } }, 
 { 0, "quenya",        "quenyan",        "quenyaa",        { "qua" } },
 { 0, "radžastani",      "radžastanin",      "radžastania",      { "raj" } },
 { 0, "ranska",        "ranskan",        "ranskaa",        { "fr", "fra", "fre" } }, 
 { 0, "rapa",         "rapan",         "rapaa",         { "ray" } },
 { 0, "rapanui",        "rapanuin",        "rapanuita",       { "rap" } },
 { 0, "rarotonga",       "rarotongan",       "rarotongaa",       { "rar" } },
 { 0, "retoromaani",      "retoromaanin",      "retoromaania",      { "rm", "roh" } }, 
 { 0, "ripuaari",       "ripuaarin",       "ripuaaria",       { "ksh" } }, 
 { 0, "rohinga",        "rohingan",        "rohingaa",        { "rhg" } },
 { 0, "romani",        "romanin",        "romania",        { "rom" } }, 
 { 0, "romani (Suomen)",    "Suomen romanin",     "Suomen romania",     { "rmf" } }, 
 { 0, "romani, suomen",    nil,           nil,           { "rmf" } }, 
 { 0, "romania",        "romanian",        "romaniaa",        { "ro", "ron", "rum" } }, 
 { 0, "rotuma",        "rotuman",        "rotumaa",        { "rtm" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "ruanda",        "ruandan",        "ruandaa",        { "rw", "kin" } }, 
 { 0, "rukai",         "rukain",         "rukaita",        { "dru" } },
 { 0, "rundi",         "rundin",         "rundia",         { "rn", "run" } }, 
 { 0, "ruotsi",        "ruotsin",        "ruotsia",        { "sv", "swe" } }, 
 { 0, "ruteeni",        "ruteenin",        "ruteenia",        { "rue" } }, 
 { 0, "saanis",        "saanisin",        "saanisia",        { "str" } }, 
 { 0, "saaroa",        "saaroan",        "saaroaa",        { "xsr" } },
 { 0, "saha",         "sahan",         "sahaa",         { },          "sah" }, --> jakuutti
 { 0, "saksa",         "saksan",         "saksaa",         { "de", "deu", "ger" } }, 
 { 0, "saksanalasaksa",    "saksanalasaksan",    "saksanalasaksaa",    { "nds-de" } }, 
 { 0, "samarianaramea",    "samarianaramean",    "samarianaramea",     { "sam" } },
 { 0, "samoa",         "samoan",         "samoaa",         { "sm", "smo" } }, 
 { 0, "samogiitti",      "samogiitin",       "samogiitia",       { "sgs" } }, 
 { 0, "sandawe",        "sandawen",        "sandawea",        { "sad" } },
 { 0, "sangir",        "sangirin",        "sangiria",        { "sxn" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "sango",         "sangon",         "sangoa",         { "sg", "sag" } }, 
 { 0, "sanskrit",       "sanskritin",       "sanskritia",       { "sa", "san" } }, 
 { 0, "santali",        "santalin",        "santalia",        { "sat" } },
 { 0, "sardi",         "sardin",         "sardia",         { "sc", "srd" } }, 
 { 0, "sasak",         "sasakin",        "sasakia",        { "sas" } },
 { 0, "saterlandinfriisi",   "saterlandinfriisin",   "saterlandinfriisiä",   { "stq" } },
 { 0, "savosavo",       "savosavon",       "savosavoa",       { "svs" } }, 
 { 0, "seelanti",       "seelannin",       "seelantia",       { "zea" } }, -- suom. nimi tarkistettava, engl. Zeelandic
 { 0, "seimat",        "seimatin",        "seimatia",        { "ssg" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "selkuppi",       "selkupin",        "selkuppia",       { "sel" } }, 
 { 0, "serbia",        "serbian",        "serbiaa",        { "sr", "srp" } }, 
 { 0, "serbokroaatti",     "serbokroaatin",     "serbokroaattia",     { "hbs", "sh" } },  
 { 0, "serer",         "sererin",        "sereriä",        { "srr" } },
 { 0, "sesotho",        "sesothon",        "sesothoa",        { "st", "sot" } }, 
 { 0, "shan",         "shanin",         "shania",         { "shn" } },
 { 0, "shanghainkiina",    "shanghainkiinan",    nil,           { },          "wuu" }, -- wu  -- kielikoodimallineen {{wuu}} perusteella
 { 0, "shilluk",				"shillukin",			 "shillukia",				{ "shk" } },
 { 0, "shona",         "shonan",         "shonaa",         { "sn", "sna" } }, 
 { 0, "sichuanin-yi",     "sichuanin-yin",     "sichuanin-yitä",     { "ii", "iii" } }, 
 { 0, "sidamo",        "sidamon",        "sidamoa",        { "sid" } },
 { 0, "sikaiana",       "sikaianan",       "sikaianaa",       { "sky" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "siksika",        "siksikan",        "siksikaa",        { "bla" } },
 { 0, "šilha",         "šilhan",         "šilhaa",         { },          "shi" }, --> tašelhit
 { 0, "sindarin",       "sindarinin",       "sindarinia",       { "sja" } },
 { 0, "sindhi",        "sindhin",        "sindhiä",        { "sd", "snd" } }, 
 { 0, "sinhala",        "sinhalan",        "sinhalaa",        { "si", "sin" } }, 
 { 0, "siouxkieli",      "siouxkielen",      "siouxkieltä",      { "sio" } },
 { 0, "sisilia",        "sisilian",        "sisiliaa",        { "scn" } }, 
 { 0, "siswati",        "siswatin",        "siswatia",        { },       "ssw" }, --> swazi
 { 0, "skotti",        "skotin",         "skottia",        { "sco" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "sleesia",        "sleesian",        "sleesiaa",        { "szl" } },
 { 0, "sleesiansaksa",     "sleesiansaksan",     "sleesiansaksaa",     { "sli" } }, 
 { 0, "slevi",         "slevin",         "sleviä",         { "den" } },
 { 0, "slovakia",       "slovakian",       nil,           { },          "slk" }, -- slovakki 
 { 0, "slovakki",       "slovakin",        "slovakkia",       { "sk", "slk", "slo" } }, 
 { 0, "sloveeni",       "sloveenin",       "sloveenia",       { "sl", "slv" } }, 
 { 0, "slovintsi",       "slovintsin",       "slovintsia",       { "zlw-slv" } }, 
 { 0, "slovio",        "slovion",        "sloviota",        { "slovio" } }, 
 { 0, "so'a",         "so'an",         "so'aa",         { "ssq" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "soa",          "soan",          nil,           { },          "ssq" }, -- so'a 
 { 0, "sogdi",         "sogdin",         "sogdia",         { "sog" } },
 { 0, "somali",        "somalin",        "somalia",        { "so", "som" } }, 
 { 0, "šona",         "šonan",         nil,           { },          "sna" }, --> shona
 { 0, "Šona",         "Šonan",         nil,           { },          "sna" }, --> shona; väliaikainen korjaus
 { 0, "songhai",        "songhain",        "songhaita",       { "son" } },
 { 0, "songhaikieli",     "songhain",        "songhaita",       { "son" } },
 { 0, "soninke",        "soninken",        "soninkea",        { "snk" } },
 { 0, "sorani",        "soranin",        "sorania",        { "ckb" } }, 
 { 0, "sorbi",         "sorbin",         "sorbia",         { "wen" } },
 { 0, "sotho",         "sothon",         "sothoa",         { },          "sot" }, --> sesotho
 { 0, "sranan",        "srananin",        "sranania",        { "srn" } },
 { 0, "sukuma",        "sukuman",        "sukumaa",        { "suk" } },
 { 0, "sumeri",        "sumerin",        "sumeria",        { "sux" } },
 { 0, "sunda",         "sundan",         "sundaa",         { "ma", "su", "sun" } }, 
 { 0, "suomen romani",     "suomen romanin",     "suomen romania",     { },          "rmf" }, 
 { 0, "suomenromani",     "suomenromanin",     "suomenromania",     { },          "rmf" }, 
 { 0, "suomenruotsi",			"suomenruotsin",		 "suomenruotsia",			{ "sv_FI" } },
 { 0, "suomi",         "suomen",         "suomea",         { "fi", "fin" } }, 
 { 0, "susu",         "susun",         "susua",         { "sus" } },
 { 0, "swahili",        "swahilin",        "swahilia",        { "sw", "swa" } }, 
 { 0, "swazi",         "swazin",         "swazia",         { "ss", "ssw" } },
 { 0, "sveitsinranska",    "sveitsinranskan",    "sveitsinranskaa",    { "fr_CH" } }, 
 { 0, "sveitsinsaksa",     "sveitsinsaksan",     "sveitsinsaksaa",     { "gsw" } }, 
 { 0, "sveitsinyläsaksa",   "sveitsinyläsaksan",   "sveitsinyläsaksaa",   { "de_CH" } },
 { 0, "sylheti",        "sylhetin",        "sylhetiä",        { "syl" } },
 { 0, "syyria",        "syyrian",        "syyriaa",        { "syr" } },
 { 0, "tadzhikki",       "tadzhikin",       nil,           { },          "tgk" }, --> tadžikki
 { 0, "tadžikki",       "tadžikin",        "tadžikkia",       { "tg", "tgk" } }, 
 { 0, "tagalog",        "tagalogin",       "tagalogia",       { "tl", "tgl" } }, 
 { 0, "tahiti",        "tahitin",        "tahitia",        { "ty", "tah" } }, 
 { 0, "tai dam",        "tai damin",       "tai damia",       { "blt" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-2
 { 0, "takuu",         "takuun",         "takuuta",        { "nho" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "tališi",        "tališin",        "tališia",        { "tly" } }, 
 { 0, "tamašek",        "tamašekin",       "tamašekia",       { "tmh" } },
 { 0, "tamili",        "tamilin",        "tamilia",        { "ta", "tam" } }, 
 { 0, "tanska",        "tanskan",        "tanskaa",        { "da", "dan" } }, 
 { 0, "taos",         "taosin",         "taosia",         { "twf" } },
 { 0, "tarifit",        "tarifitin",       "tarifitia",       { "rif" } }, 
 { 0, "taroko",        "tarokon",        "tarokoa",        { "trv" } }, 
 { 0, "tarpia",        "tarpian",        "tarpiaa",        { "suf" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "tašelhit",       "tašelhitin",       "tašelhitia",       { "shi" } }, 
 { 0, "tataari",        "tataarin",        "tataaria",        { "tt", "tat" } }, 
 { 0, "tavringer",       "tavringerin",      "tavringeria",      { "rmu" } }, 
 { 0, "telugu",        "telugun",        "telugua",        { "te", "tel" } }, 
 { 0, "temne",         "temnen",         "temneä",         { "tem" } },
 { 0, "teop",         "teopin",         "teopia",         { "tio" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "tereno",        "terenon",        "terenoa",        { "ter" } },
 { 0, "tetum",         "tetumin",        "tetumia",        { "tet" } },
 { 0, "thai",         "thain",         "thaita",         { "th", "tha" } }, 
 { 0, "thao",         "thaon",         "thaoa",         { "ssf" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "tigre",         "tigren",         "tigreä",         { "tig" } },
 { 0, "tigrinja",       "tigrinjan",       "tigrinjaa",       { "ti", "tir" } }, 
 { 0, "tiibet",        "tiibetin",        "tiibetiä",        { "bo", "bod", "tib" } }, 
 { 0, "tiv",          "tivin",         "tiviä",         { "tiv" } },
 { 0, "tlingit",        "tlingitin",       "tlingitia",       { "tli" } },
 { 0, "tok pisin",       "tok pisinin",      nil,           { },          "tpi" }, --> tok-pisin 
 { 0, "tok-pisin",       "tok-pisinin",      "tok-pisiniä",      { "tpi" } },
 { 0, "tokaari A", 			"tokaari A:n",			 "tokaari A:ta",			{ "xto" } }, 
 { 0, "tokaari B", 			"tokaari B:n",			 "tokaari B:tä",			{ "txb" } }, 
 { 0, "tokelau",        "tokelaun",        "tokelauta",       { "tkl" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "toki pona",       "toki ponan",       "toki ponaa",       { "tokipona" } },
 { 0, "tonga",         "tongan",         "tongaa",         { "to" } }, --??
 { 0, "tongantonga",      "tongantongan",      "tongantongaa",      { "pe", "ton" } },
 { 0, "tongareva",       "tongarevan",       "tongarevaa",       { "pnh" } },
 { 0, "tontemboa",       "tontemboan",       "tontemboaa",       { "tnt" } }, -- en.wikt-luokkasivu
 { 0, "tšagatai",       "tšagatain",       "tšagataita",       { "chg" } },
 { 0, "tshagatai",       "tshagatain",       nil,           { },          "chg" }, --> tšagatai
 { 0, "tšamkieli",       "tšamkielen",       "tšamkieltä",       { "cmc" } },
 { 0, "tšamorro",       "tšamorron",       "tšamorroa",       { "ch", "cha" } }, 
 { 0, "tšekki",        "tšekin",         "tšekkiä",        { "cs", "ces", "cze" } }, 
 { 0, "tshekki",        "tshekin",        nil,           { },          "ces" }, --> tšekki
 { 0, "tšetšeeni",       "tšetšeenin",       "tšetšeeniä",       { "ce", "che" } }, 
 { 0, "tšibtša",        "tšibtšan",        "tšibtšaa",        { "chb" } },
 { 0, "tsimši",        "tsimšin",        "tsimšiä",        { "tsi" } },
 { 0, "tsonga",        "tsongan",        "tsongaa",        { "ts", "tso" } }, 
 { 0, "tšuang",        "tšuangin",        "tšuangia",        { },          "zha" }, --> zhuang 
 { 0, "tsunari",        "tsunarin",        "tsunaria",        { },          "bcm" }, --> bannoni
 { 0, "tšuvassi",       "tšuvassin",       "tšuvassia",       { "cv", "chv" } }, 
 { 0, "tshuvassi",       "tshuvassin",       nil,           { },          "chv" }, --> tšuvassi
 { 0, "tswana",        "tswanan",        "tswanaa",        { "tn", "tsn" } },
 { 0, "tuamotu",        "tuamotun",        "tuamotuta",       { "pmt" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "tumbuka",        "tumbukan",        "tumbukaa",        { "tum" } },
 { 0, "tundraenetsi",     "tundraenetsin",     "tundraenetsiä",     { "enh" } },
 { 0, "tupikieli",       "tupikielen",       "tupikieltä",       { "tup" } },
 { 0, "tupinambá",       "tupinambán",       "tupinambáa",       { "tpn" } }, 
 { 0, "turjansaame",			"turjansaamen",			 "turjansaamea",			{ "sjt" } },
 { 0, "turkki",        "turkin",         "turkkia",        { "tr", "tur" } }, 
 { 0, "turkmeeni",       "turkmeenin",       "turkmeenia",       { "tk", "tuk" } }, 
 { 0, "tuva",         "tuvan",         "tuvaa",         { "tyv" } },
 { 0, "tuvalu",        "tuvalun",        "tuvalua",        { "tvl" } }, 
 { 0, "twi",          "twin",          "twitä",         { "tw", "twi" } }, 
 { 0, "tyap",         "tyapin",         "tyapia",         { "kcg" } }, 
 { 0, "udmurtti",       "udmurtin",        "udmurttia",       { "udm" } }, 
 { 0, "ugarit",        "ugaritin",        "ugaritia",        { "uga" } },
 { 0, "uiguuri",        "uiguurin",        "uiguuria",        { "ug", "uig" } }, 
 { 0, "ukraina",        "ukrainan",        "ukrainaa",        { "uk", "ukr" } }, 
 { 0, "unkari",        "unkarin",        "unkaria",        { "hu", "hun" } }, 
 { 0, "uumajansaame",			"uumajansaamen",		 "uumajansaamea",			{ "sju" } },
 { 0, "urdu",         "urdun",         "urdua",         { "ur", "urd" } }, 
 { 0, "uusnorja",       "uusnorjan",       "uusnorjaa",         { },          "nno" }, --> norja (nynorsk)
 { 0, "uvoli",         "uvolin",         "uvolia",         { "uvl" } }, 
 { 0, "uzbekki",        "uzbekin",        "uzbekkia",        { "uz", "uzb" } }, 
 { 0, "vai",          "vain",          "vaita",         { "vai" } },
 { 0, "vaghua",        "vaghuan",        "vaghuaa",        { "tva" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "wakashkieli",      "wakashkielen",      "wakashkieltä",      { "wak" } },
 { 0, "valkovenäjä",      "valkovenäjän",      "valkovenäjää",      { "be", "bel" } }, 
 { 0, "valloni",        "vallonin",        "vallonia",        { "wa", "wln" } }, 
 { 0, "valtakunnanaramea",   "valtakunnanaramean",   "valtakunnanaramea",   { "arc" } },
 { 0, "wanukaka",       "wanukakan",       "wanukakaa",       { "wnk" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "waray",         "warayn",         "warayta",        { "war" } },
 { 0, "warlpiri",       "warlpirin",       "warlpiria",       { "wbp" } }, 
 { 0, "waropen",        "waropenin",       "waropenia",       { "wrp" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "washo",         "washon",         "washoa",         { "was" } },
 { 0, "vatja",         "vatjan",         "vatjaa",         { "vot" } }, 
 { 0, "watubela",       "watubelan",       "watubelaa",       { "wah" } }, -- nimi artikkelista pöly
 { 0, "wejewa",        "wejewan",        "wejewaa",        { "wew" } },  -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "venda",         "vendan",         "vendaa",         { "ve", "ven" } }, 
 { 0, "veneetti",       "veneetin",        "veneettiä",       { "xve" } }, 
 { 0, "venetsia",       "venetsian",       "venetsiaa",       { "vec" } }, 
 { 0, "venäjä",        "venäjän",        "venäjää",        { "ru", "rus" } }, 
 { 0, "vepsä",         "vepsän",         "vepsää",         { "vep" } }, 
 { 0, "vietnam",        "vietnamin",       "vietnamia",       { "vi", "vie" } }, 
 { 0, "wiradhuri",       "wiradhurin",       "wiradhuria",       { "wrh" } }, -- suom. sivulta emätin
 { 0, "viro",         "viron",         "viroa",         { "et", "est" } }, 
 { 0, "vitu",         "vitun",         "vitua",         { "wiv" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "wolaitta",       "wolaittan",       "wolaittaa",       { "wal" } },
 { 0, "volapük",        "volapükin",       "volapükiä",       { "vo", "vol" } }, -- ?? ü äännetään [y]: http://www.omniglot.com/writing/volapuk.htm
 { 0, "woleai",        "woleain",        "woleaita",        { "woe" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "wolio",         "wolion",         "wolioa",         { "wlo" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "wolof",         "wolofin",        "wolofia",        { "wo", "wol" } }, 
 { 0, "võro",         "võron",         "võroa",         { "vro", "fiu-vro" } }, 
 { 0, "wu",          "wun",          "wuta",          { "wuu" } },
 { 0, "wuvulu",        "wuvulun",        "wuvulua",        { "wuv" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1
 { 0, "vuoriarabesi",     "vuoriarabesin",     "vuoriarabesia",     { "ape" } }, 
 { 0, "vuorimari",       "vuorimarin",       "vuorimaria",       { "mrj" } },
 { 0, "wymysorys",       "wymysorysin",      "wymysorysia",      { "wym" } }, -- Mallineesta kieliaakkostus-1; a/ä??
 { 0, "xhosa",         "xhosan",         "xhosaa",         { "xh", "xho" } }, 
 { 0, "xiang",         "xiangin",        "xiangia",        { "hsn" } },
 { 0, "!xóõ",         "!xóõn",         "!xóõta",         { "nmn" } },       -- huom. workaroundina huutomerkki click-äänteen tilalla, koska kieltä ei muuten jostain syystä löydy nimellä
 { 0, "ǃxóõ",         "ǃxóõn",         "ǃxóõta",         { }, 			"nmn" }, -- huom. ei huutomerkki vaan click-äänteen merkki, ohjataan huutomerkilliseen nimeen
 { 0, "yakamul",        "yakamulin",       "yakamulia",       { "ykm" } }, 
 { 0, "yap",          "yapin",         "yapia",         { "yap" } }, 
 { 0, "yaraldi",        "yaraldin",        "yaraldia",        { "nay" } }, 
 { 0, "yoroni",        "yoronin",        "yoronia",        { "yox" } }, 
 { 0, "yue",          "yuen",          "yueta",         { "yue" } },
 { 0, "yurok",         "yurokin",        "yurokia",        { "yur" } },
 { 0, "yläsorbi",       "yläsorbin",       "yläsorbia",       { "hsb" } }, 
 { 0, "zandekieli",      "zandekielen",      "zandekieltä",      { "znd" } },
 { 0, "zapoteekki",      "zapoteekin",       "zapoteekkia",      { "zap" } },
 { 0, "zay",          "zayn",          "zaya",          { "zwa" } }, 
 { 0, "zaza",         "zazan",         "zazaa",         { "zza" } },
 { 0, "zenaga",        "zenagan",        "zenagaa",        { "zen" } },
 { 0, "zhuang",        "zhuangin",        "zhuangaa",        { "za", "zha" } },
 { 0, "zulu",         "zulun",         "zulua",         { "zu", "zul" } }, 
 { 0, "zuni",         "zunin",         "zunia",         { "zun" } },
 { 0, "älvdalska",       "älvdalskan",       "älvdalskaa",       { "ovd" } },
}
local tunnukset = {}
for i,v in ipairs(tiedot) do
  v[1] = i -- tallennetaan järjestysnumero
  tt = v[5]
  if tt ~= nil then
    for j,w in ipairs(tt) do
     if not tunnukset[w] then
       tunnukset[w] = v
     end
    end
  end
end

-- Luo assosiatiivisen taulukon nominatiivi -> taulukot.tiedot[]
local nimet = {} 
for i,v in ipairs(tiedot) do
  local k = v[2]
  if k ~= nil and not nimet[k] then
    -- Jos kielikoodiosa on tyhjä ja 6. parametri on viittaus toiseen nimeen, 
    -- tallennetaan sen rivi tämän nimen kohdalle.
    if (v[5] == nil or next(v[5]) == nil) and v[6] ~= nil then
     v = tunnukset[v[6]]
    end
    nimet[k] = v
  end
end

-- Luo assosiatiivisen taulukon genetiivi -> taulukot.tiedot[]
local genetiivit = {}
for i,v in ipairs(tiedot) do
  local k = v[3]
  if k ~= nil and not genetiivit[k] then
    if (v[5] == nil or next(v[5]) == nil) and v[6] ~= nil then
     v = tunnukset[v[6]]
    end
    genetiivit[k] = v
  end
end


local m = {}
m.tiedot = tiedot
m.tunnukset = tunnukset
m.nimet = nimet
m.genetiivit = genetiivit
return m