Moduuli:Kielilinkki

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png
Under construction icon-yellow.svg Tässä ohjeessa kuvataan toiminnallisuutta jonka kehitys on vielä kesken. Sivu on tarkoitettu lähinnä kehityksen apuvälineeksi, ei yleiseen käyttöön.

Moduulin avulla voi merkitä tekstiä kielelle määritellyllä tyylillä ja tehdä linkin kielen omaan osioon.

Kielten ja kirjoitusjärjestelmien tyylit määritellään sivulla Järjestelmäviesti:Gadget-Tekstityylit.

Käyttö[muokkaa]

Moduulia käytetään sisältösivuilla seuraavien mallineiden kautta.

 • l: kielen linkkityylillä merkitty linkki kielen omaan osioon,
 • t: kielen tyylillä merkitty teksti (esim. esimerkkilause),
 • tb: kielen lihavointityylillä merkitty teksti (esim. sanarivillä näkyvä teksti taivutusmuotoartikkeleissa),
 • termi: kielen sana kuin siihen viitataan, esim. etymologiaosiossa; kursivointi latinalaisilla, kreikkalaisilla ja kyrillisillä; muilla normaali
 • käännös: käännöslaatikossa näytettävä sana silloin, kun sanasta voi luoda sivun

Lua-moduuleissa kirjasto otetaan käyttöön seuraavasti:

local kielilinkki = require("Moduuli:kielilinkki")

Funktiot[muokkaa]

linkki[muokkaa]

kielilinkki.linkki(kielikoodi, kohdesivu, teksti, lisäparametrit)

Tekee kielen tyylillä muotoillun linkin kielen osioon.

Esimerkkejä:

kielilinkki.linkki("es", "pato")      -- Tulos: <span class="Latn" lang="es">[[pato]]</span>
kielilinkki.linkki("fi", "ankka", "ankan") -- Tulos: <span class="Latn" lang="fi">[[ankka|ankan]]</span>
kielilinkki.linkki("ar", "بَطَّة", "بطة")   -- Tulos: <span class="Arab" lang="ar">[[بطة|بَطَّة]]</span>

Parametrit voi antaa myös nimettyinä:

kielilinkki.linkki{ kieli = "fi", kohde = "ankka", teksti = "ankan" } -- Tulos sama kuin yllä.

Nimettyjä parametreja on lisäksi seuraavat:

 • elem: html-elementti johon linkki tulee. Koska wikissä ei voi luoda suoraan a-elementtiä tulee linkki toisen elementin sisään. (Oletus span.)
 • class: html-elementille annettavat class-attribuutit (oletus linkki); jos useita, erotetaan välilyönnillä
 • kuvaus: linkin kohdetta kuvaava teksti joka on samalla myös artikkelipohjan nimi. Malline:artikkelipohja. Tätä voi käyttää sivujen automaattiseen luontiin.
 • kuvaus-param: taulukko, jossa on kuvaukseen littettävät parametrit
kielilinkki.linkki{ kieli = "fi", kohde = "ankka", teksti = "ankan", elem = "b" } -- Tulos: <b class="Latn" lang="fi">[[ankka|ankan]]</b>

Jos kielelle on määritelty automaattinen linkin muuntaja moduulissa Automaattilinkki, voi ensimmäisen parametrin jättää pois:

kielilinkki.linkki{ kieli = "sr", kohde = "ȍko", autolinkki = true } -- sama kuin kielilinkki.linkki("sr", "oko", "ȍko")
kielilinkki.linkki{ kieli = "ar", kohde = "بَطَّة", autolinkki = true } -- sama kuin kielilinkki.linkki("ar", "بَطَّة", "بطة").

teksti[muokkaa]

kielilinkki.teksti(kielikoodi, teksti, lisäparametrit)

Tekee kielen tyylillä muotoillun tekstin.

Esimerkkejä:

kielilinkki.teksti("bn", "পাতিহাঁস") -- Tulos: <span class="Beng" lang="bn">পাতিহাঁস</span>
 • elem: html-elementti johon linkki tulee. Koska wikissä ei voi luoda suoraan a-elementtiä tulee linkki toisen elementin sisään. (Oletus span.)
 • class: html-elementille annettavat class-attribuutit (oletus linkki); jos useita, erotetaan välilyönnillä

--- Moduuli linkkien tekemiseksi tietyn kielen osioon ja linkkitekstin tyylin merkkaukseen.
local p = {}

local kielikoodit = require("Moduuli:kielikoodit")
local kjdata   = require("Moduuli:Kirjoitusjärjestelmät")
local autolink  = require("Moduuli:Automaattilinkki")
local apu     = require("Moduuli:Mallinetyokalut")


function p.linkki_tmp(parametrit)
	local lgsc = parametrit.kieli
	local link = parametrit.kohde
	local text = parametrit.teksti
	
  assert ( lgsc, "Pakollinen kieliparametri puuttuu!" )
  assert ( link, "Pakollinen linkkiparametri puuttuu!" )

	if parametrit["autolinkki"] then
		if not text then
			text = link
		end	
		link = autolink.muuta(lgsc, link)
	end


  local lang, _ = kjdata.avaaKielikoodi(lgsc)
  if not lang then
    lang = lgsc
  end
  
  -- Otsikko johon linkataan.
  local otsikko = kielikoodit.kieliotsikko(lang)
  if lang == "kans" then
    otsikko = "Kansainvälinen"
  end

  parametrit["class"] = parametrit["class"] or "linkki"
  
  
  
  if     text and   otsikko then
  	parametrit.teksti = "[[" .. link .. "#" .. otsikko .. "|" .. text .. "]]"
    
  elseif not text and   otsikko then
  	parametrit.teksti = "[[" .. link .. "#" .. otsikko .. "|" .. link .. "]]"
    
  elseif   text and not otsikko then
  	parametrit.teksti = "[[" .. link .. "|" .. text .. "]]"
    
  else -- if not text and not otsikko then
  	parametrit.teksti = "[[" .. link .. "]]"
  end
  
  return p.teksti_tmp(parametrit)
end


function p.linkki(eka, link, text, lisaparametrit)
	if type(eka) == "table" then
		assert ( link == nil and text == nil and lisaparametrit == nil )
		lisaparametrit = eka
	else
		lisaparametrit = lisaparametrit or {}
		lisaparametrit["kieli"] = eka
		lisaparametrit["kohde"] = link
		lisaparametrit["teksti"] = text
	end
	
	return p.linkki_tmp(lisaparametrit)
end

--- Tekee kielen tyylillä (fonttikoolla) varustetun linkin kieliotsikkoon.
-- @param lang:  kielikoodi (+ mahdollinen kirjoitusjärjestelmä), esim. "en" tai "sr-Cyrl"
-- @param link:  linkin kohde (ja linkkiteksti, jos text-parametria ei anneta).
-- @param text:  valinnainen linkin teksti
-- @param lisaparametrit: parametrit, joilla voi vaikuttaa tekstin tulostukseen:
--      ["elem"] = html-elementti, johon teksti tulee (oletus "span")
--      ["class"] = html:n class-attribuutti elementille (oletus "linkki")
-- @return:    linkki tekstinä
function p.linkki_vanha(lgsc, link, text, lisaparametrit)
	lisaparametrit = lisaparametrit or {}
	lisaparametrit["kieli"] = lgsc
	lisaparametrit["kohde"] = link
	lisaparametrit["teksti"] = text
	
	return p.linkki_tmp(lisaparametrit)
endfunction p.linkki_tai_nil(eka, link, text, lisaparametrit)
	if type(eka) == "table" then
		assert ( link == nil and text == nil and lisaparametrit == nil )
		lisaparametrit = eka
	else
		lisaparametrit = lisaparametrit or {}
		lisaparametrit["kieli"] = eka
		lisaparametrit["kohde"] = link
		lisaparametrit["teksti"] = text
	end
	
  if lisaparametrit["kohde"] == nil or lisaparametrit["kohde"] == "" then
    return nil
  end
  
	return p.linkki_tmp(lisaparametrit)
end

-- Muuten sama kuin p.linkki, mutta ei anna virhettä, jos linkkiä ei ole annettu,
-- vaan palauttaa nil. Käyttö on yksinkertaisempaa tietyissä yhteyksissä.
function p.linkki_tai_nil_vanha(lgsc, link, text, lisaparametrit)
  if link == nil or link == "" then
    return nil
  end
  return p.linkki(lgsc, link, text, lisaparametrit)
end

function p.Linkki(frame)
	local pframe
	local cur = frame
	local args = frame.args
	
	-- Yhdistetään parametrit eri tasojen frameista.
	while cur and cur.args.frame == "parent" do
		pframe = cur:getParent()
		args = apu.yhdista(args, pframe.args)
		cur = pframe
	end

  -- Oletuksena on suomi ja nykyinen sivu, kuten l-mallineessa alunperin.
  local lang = args[1] or "fi"
  local link = apu.ensimmainen_ei_tyhja{args[2], mw.title.getCurrentTitle().fullText}
  local text = apu.ensimmainen_ei_tyhja{args[3]}
  
  -- Numeroidut kuvaus-param-parametrit taulukoksi.
  local args_t = apu.numeroidut_parametrit(args, { "kuvaus-param-" })
  
  args["kuvaus-param"] = args_t["kuvaus-param-"]

  return p.linkki(lang, link, text, args)
end

function p.teksti_tmp(parametrit)
	local lgsc = parametrit["kieli"]
	local text = parametrit["teksti"]
	
  assert ( lgsc, "Pakollinen kieliparametri puuttuu!" )
  assert ( text, "Pakollinen tekstiparametri puuttuu!" )

  local lang, script = kjdata.avaaKielikoodi(lgsc)
  if not script then
    script = kjdata.yleinenKirjoitusjarjestelma(lang)
  end
  
  local span = mw.html.create(parametrit["elem"] or "span")
    :addClass(script)
    :wikitext(text)
  
  if lang then
    span:attr('lang', lang)
  end
  
  
  if parametrit["class"] then
    span:addClass(parametrit["class"])
  end
    
  -- Linkin kohteen kuvailutiedot. Kuvaus on samall myös artikkelipohjan nimi.
  if parametrit["kuvaus"] then
    span:attr('data-kuvaus', parametrit["kuvaus"])
    -- Artikkelipohjan parametrit.
    if parametrit["kuvaus-param"] then
      span:attr('data-kuvaus-param', 
      	mw.text.encode(mw.text.jsonEncode(parametrit["kuvaus-param"], mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS)))
    end
  end   
  
  return tostring(span)
endfunction p.teksti(eka, text, lisaparametrit)
	if type(eka) == "table" then
		assert ( text == nil and lisaparametrit == nil )
		lisaparametrit = eka
	else
		lisaparametrit = lisaparametrit or {}
		lisaparametrit["kieli"] = eka
		lisaparametrit["teksti"] = text
	end	

	return p.teksti_tmp(lisaparametrit)
end

--- Tekee kielen tyylillä (fonttikoolla) varustetun tekstipätkän.
-- @param lang: kielikoodi
-- @param text: tekstipätkä annetulla kielellä
-- @param lisaparametrit: parametrit, joilla voi vaikuttaa tekstin tulostukseen:
--      ["elem"] = html-elementti, johon teksti tulee (oletus span)
--      ["class"] = html:n class-attribuutti elementille (oletus tyhjä)
-- @return:   span-elementillä ympäröity teksti, jossa on kielen tyyli
function p.teksti_vanha(lgsc, text, lisaparametrit)
	lisaparametrit = lisaparametrit or {}
	lisaparametrit["kieli"] = eka
	lisaparametrit["teksti"] = text
	
	return p.teksti_tmp(lisaparametrit)
end

function p.Teksti(frame)
  if frame.args.frame == 'parent' then
    frame = frame:getParent()
  end
  
  local lang = frame.args[1]
  local text = frame.args[2]

  return p.teksti(lang, text, frame.args)
end


return p