Malline:fi-verbi-taiv-tulla

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Template-info.png

Tätä mallinetta käytetään -lla/-llä/-nna/-nnä/-rra/-rrä-loppuisille verbeille, eli taivutustyypin 67 verbeille. Näillä verbeillä voi esiintyä astevaihtelua vain l:n edessä.

Parametrit:

 1. verbin vartalo
 2. heikkoasteinen osa ennen l:ää
 3. vahva-asteinen osa ennen l:ää
 4. a tai ä
 5. u tai y
 6. o tai ö
 7. l, n tai r (voidaan kiertää kirjoittamalla sarake 7 + l, n tai r)

Esimerkkejä:


Parametrit

Yllä mainittujen lisäksi mallineelle voi antaa seuraavat nimetyt parametrit:

 • p: mahdolliset arvot:
  • ”3”: näytetään vain yksikön ja monikon kolmannen persoonan muodot
  • ”y3”: näytetään vain yksikön kolmannen persoonan muodot
 • trans=- ei näytetä agenttipartisiippia
 • pprees=- ei näytetä partisiipin preesensin aktiivi- eikä passiivimuotoa
 • pass=- ei näytetä passiivimuotoja
 • vahva=- ???
 • verbi [[{{{1}}}lla#Suomi|{{{1}}}lla]], taivutustyyppi 67

Persoonamuodot

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}len#Suomi|{{{1}}}len]] en [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] minä olen [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] en ole [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
sinä [[{{{1}}}let#Suomi|{{{1}}}let]] et [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] sinä olet [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] et ole [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
hän [[{{{1}}}lee#Suomi|{{{1}}}lee]] ei [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] hän on [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] ei ole [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
me [[{{{1}}}lemme#Suomi|{{{1}}}lemme]] emme [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] me olemme [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] emme ole [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
te
Te
[[{{{1}}}lette#Suomi|{{{1}}}lette]]
-"-
ette [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]]
-"-
te
Te
olette [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
olette [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
ette ole [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
ette ole [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
he [[{{{1}}}levat#Suomi|{{{1}}}levat]] eivät [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] he ovat [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] eivät ole [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
passiivi [[{{{1}}}llaan#Suomi|{{{1}}}llaan]] ei {{{1}}}lla passiivi on [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] ei ole [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}lin#Suomi|{{{1}}}lin]] en [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] minä olin [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] en ollut [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
sinä [[{{{1}}}lit#Suomi|{{{1}}}lit]] et [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] sinä olit [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] et ollut [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
hän [[{{{1}}}li#Suomi|{{{1}}}li]] ei [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] hän oli [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] ei ollut [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
me [[{{{1}}}limme#Suomi|{{{1}}}limme]] emme [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] me olimme [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] emme olleet [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
te
Te
[[{{{1}}}litte#Suomi|{{{1}}}litte]]
-"-
ette [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
ette [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
te
Te
olitte [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
olitte [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
ette olleet [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
ette olleet [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
he [[{{{1}}}livat#Suomi|{{{1}}}livat]] eivät [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] he olivat [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] eivät olleet [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
passiivi [[{{{1}}}ltiin#Suomi|{{{1}}}ltiin]] ei [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] passiivi oli [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] ei ollut [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}lisin#Suomi|{{{1}}}lisin]] en [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] minä olisin [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] en olisi [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
sinä [[{{{1}}}lisit#Suomi|{{{1}}}lisit]] et [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] sinä olisit [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] et olisi [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
hän [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] ei [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] hän olisi [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] ei olisi [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
me [[{{{1}}}lisimme#Suomi|{{{1}}}lisimme]] emme [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] me olisimme [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] emme olisi [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
te
Te
[[{{{1}}}lisitte#Suomi|{{{1}}}lisitte]]
-"-
ette [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]]
-"-
te
Te
olisitte [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
olisitte [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
ette olisi [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
ette olisi [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
he [[{{{1}}}lisivat#Suomi|{{{1}}}lisivat]] eivät [[{{{1}}}lisi#Suomi|{{{1}}}lisi]] he olisivat [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] eivät olisi [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
passiivi [[{{{1}}}ltaisiin#Suomi|{{{1}}}ltaisiin]] ei [[{{{1}}}ltaisi#Suomi|{{{1}}}ltaisi]] passiivi olisi [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] ei olisi [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä [[{{{1}}}llen#Suomi|{{{1}}}llen]] en [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]] minä lienen [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] en liene [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
sinä [[{{{1}}}llet#Suomi|{{{1}}}llet]] et [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]] sinä lienet [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] et liene [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
hän [[{{{1}}}llee#Suomi|{{{1}}}llee]] ei [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]] hän lienee [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] ei liene [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
me [[{{{1}}}llemme#Suomi|{{{1}}}llemme]] emme [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]] me lienemme [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] emme liene [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
te
Te
[[{{{1}}}llette#Suomi|{{{1}}}llette]]
-"-
ette [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]]
-"-
te
Te
lienette [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
lienette [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
ette liene [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
ette liene [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
he [[{{{1}}}llevat#Suomi|{{{1}}}llevat]] eivät [[{{{1}}}lle#Suomi|{{{1}}}lle]] he lienevät [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] eivät liene [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
passiivi [[{{{1}}}ltaneen#Suomi|{{{1}}}ltaneen]] ei [[{{{1}}}ltane#Suomi|{{{1}}}ltane]] passiivi lienee [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] ei liene [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] älä [[{{{1}}}le#Suomi|{{{1}}}le]] sinä
hän [[{{{1}}}lkoon#Suomi|{{{1}}}lkoon]] älköön [[{{{1}}}lko#Suomi|{{{1}}}lko]] hän olkoon [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] älköön olko [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]]
me [[{{{1}}}lkaamme#Suomi|{{{1}}}lkaamme]] älkäämme [[{{{1}}}lko#Suomi|{{{1}}}lko]] me
te
Te
[[{{{1}}}lkaa#Suomi|{{{1}}}lkaa]]
-"-
älkää [[{{{1}}}lko#Suomi|{{{1}}}lko]]
-"-
te
Te
he [[{{{1}}}lkoot#Suomi|{{{1}}}lkoot]] älkööt [[{{{1}}}lko#Suomi|{{{1}}}lko]] he olkoot [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]] älkööt olko [[{{{1}}}lleet#Suomi|{{{1}}}lleet]]
passiivi [[{{{1}}}ltakoon#Suomi|{{{1}}}ltakoon]] älköön [[{{{1}}}ltako#Suomi|{{{1}}}ltako]] passiivi olkoon [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]] älköön olko [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]

Nominaalimuodot

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. {{{1}}}lla preesens [[{{{1}}}leva#Suomi|{{{1}}}leva]] [[{{{1}}}ltava#Suomi|{{{1}}}ltava]]
pitkä 1. [[{{{1}}}llakseen#Suomi|{{{1}}}llakseen]]1 perfekti [[{{{1}}}llut#Suomi|{{{1}}}llut]] [[{{{1}}}ltu#Suomi|{{{1}}}ltu]]
2. inessiivi [[{{{1}}}llessa#Suomi|{{{1}}}llessa]]2 [[{{{1}}}ltaessa#Suomi|{{{1}}}ltaessa]] agentti [[{{{1}}}lema#Suomi|{{{1}}}lema]]4
instruktiivi [[{{{1}}}llen#Suomi|{{{1}}}llen]] kielteinen agentti [[{{{1}}}lematon#Suomi|{{{1}}}lematon]]
3. inessiivi [[{{{1}}}lemassa#Suomi|{{{1}}}lemassa]] 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi [[{{{1}}}lemasta#Suomi|{{{1}}}lemasta]]
illatiivi [[{{{1}}}lemaan#Suomi|{{{1}}}lemaan]]
adessiivi [[{{{1}}}lemalla#Suomi|{{{1}}}lemalla]]
abessiivi [[{{{1}}}lematta#Suomi|{{{1}}}lematta]]
instruktiivi [[{{{1}}}leman#Suomi|{{{1}}}leman]] [[{{{1}}}ltaman#Suomi|{{{1}}}ltaman]]
4. nominatiivi [[{{{1}}}leminen#Suomi|{{{1}}}leminen]]
partitiivi [[{{{1}}}lemista#Suomi|{{{1}}}lemista]]
5 [[{{{1}}}lemaisillaan#Suomi|{{{1}}}lemaisillaan]]3