Liite:Verbitaivutus/suomi/vertailla

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo vertaile-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo vertail-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vertailen en vertaile minä olen vertaillut en ole vertaillut
sinä vertailet et vertaile sinä olet vertaillut et ole vertaillut
hän vertailee ei vertaile hän on vertaillut ei ole vertaillut
me vertailemme emme vertaile me olemme vertailleet emme ole vertailleet
te
Te
vertailette
-"-
ette vertaile
-"-
te
Te
olette vertailleet
olette vertaillut
ette ole vertailleet
ette ole vertaillut
he vertailevat eivät vertaile he ovat vertailleet eivät ole vertailleet
passiivi vertaillaan ei vertailla passiivi on vertailtu ei ole vertailtu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vertailin en vertaillut minä olin vertaillut en ollut vertaillut
sinä vertailit et vertaillut sinä olit vertaillut et ollut vertaillut
hän vertaili ei vertaillut hän oli vertaillut ei ollut vertaillut
me vertailimme emme vertailleet me olimme vertailleet emme olleet vertailleet
te
Te
vertailitte
-"-
ette vertailleet
ette vertaillut
te
Te
olitte vertailleet
olitte vertaillut
ette olleet vertailleet
ette olleet vertaillut
he vertailivat eivät vertailleet he olivat vertailleet eivät olleet vertailleet
passiivi vertailtiin ei vertailtu passiivi oli vertailtu ei ollut vertailtu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vertailisin en vertailisi minä olisin vertaillut en olisi vertaillut
sinä vertailisit et vertailisi sinä olisit vertaillut et olisi vertaillut
hän vertailisi ei vertailisi hän olisi vertaillut ei olisi vertaillut
me vertailisimme emme vertailisi me olisimme vertailleet emme olisi vertailleet
te
Te
vertailisitte
-"-
ette vertailisi
-"-
te
Te
olisitte vertailleet
olisitte vertaillut
ette olisi vertailleet
ette olisi vertaillut
he vertailisivat eivät vertailisi he olisivat vertailleet eivät olisi vertailleet
passiivi vertailtaisiin ei vertailtaisi passiivi olisi vertailtu ei olisi vertailtu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vertaillen en vertaille minä lienen vertaillut en liene vertaillut
sinä vertaillet et vertaille sinä lienet vertaillut et liene vertaillut
hän vertaillee ei vertaille hän lienee vertaillut ei liene vertaillut
me vertaillemme emme vertaille me lienemme vertailleet emme liene vertailleet
te
Te
vertaillette
-"-
ette vertaille
-"-
te
Te
lienette vertailleet
lienette vertaillut
ette liene vertailleet
ette liene vertaillut
he vertaillevat eivät vertaille he lienevät vertailleet eivät liene vertailleet
passiivi vertailtaneen ei vertailtane passiivi lienee vertailtu ei liene vertailtu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vertaile älä vertaile sinä
hän vertailkoon älköön vertailko hän olkoon vertaillut älköön olko vertaillut
me vertailkaamme älkäämme vertailko me
te
Te
vertailkaa
-"-
älkää vertailko
-"-
te
Te
he vertailkoot älkööt vertailko he olkoot vertailleet älkööt olko vertailleet
passiivi vertailtakoon älköön vertailtako passiivi olkoon vertailtu älköön olko vertailtu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vertailla preesens vertaileva vertailtava
pitkä 1. vertaillakseen1 perfekti vertaillut vertailtu
2. inessiivi vertaillessa2 vertailtaessa agentti vertailema4
instruktiivi vertaillen kielteinen agentti vertailematon
3. inessiivi vertailemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. isoisän rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi vertailemasta
illatiivi vertailemaan
adessiivi vertailemalla
abessiivi vertailematta
instruktiivi vertaileman vertailtaman
4. vertaileminen
5 vertailemaisillaan3