Liite:Verbitaivutus/suomi/vasikoida

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo vasikoi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasikoin en vasikoi minä olen vasikoinut en ole vasikoinut
sinä vasikoit et vasikoi sinä olet vasikoinut et ole vasikoinut
hän vasikoi ei vasikoi hän on vasikoinut ei ole vasikoinut
me vasikoimme emme vasikoi me olemme vasikoineet emme ole vasikoineet
te
Te
vasikoitte
-"-
ette vasikoi
-"-
te
Te
olette vasikoineet
olette vasikoinut
ette ole vasikoineet
ette ole vasikoinut
he vasikoivat eivät vasikoi he ovat vasikoineet eivät ole vasikoineet
passiivi vasikoidaan ei vasikoida passiivi on vasikoitu ei ole vasikoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasikoin en vasikoinut minä olin vasikoinut en ollut vasikoinut
sinä vasikoit et vasikoinut sinä olit vasikoinut et ollut vasikoinut
hän vasikoi ei vasikoinut hän oli vasikoinut ei ollut vasikoinut
me vasikoimme emme vasikoineet me olimme vasikoineet emme olleet vasikoineet
te
Te
vasikoitte
-"-
ette vasikoineet
ette vasikoinut
te
Te
olitte vasikoineet
olitte vasikoinut
ette olleet vasikoineet
ette olleet vasikoinut
he vasikoivat eivät vasikoineet he olivat vasikoineet eivät olleet vasikoineet
passiivi vasikoitiin ei vasikoitu passiivi oli vasikoitu ei ollut vasikoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasikoisin en vasikoisi minä olisin vasikoinut en olisi vasikoinut
sinä vasikoisit et vasikoisi sinä olisit vasikoinut et olisi vasikoinut
hän vasikoisi ei vasikoisi hän olisi vasikoinut ei olisi vasikoinut
me vasikoisimme emme vasikoisi me olisimme vasikoineet emme olisi vasikoineet
te
Te
vasikoisitte
-"-
ette vasikoisi
-"-
te
Te
olisitte vasikoineet
olisitte vasikoinut
ette olisi vasikoineet
ette olisi vasikoinut
he vasikoisivat eivät vasikoisi he olisivat vasikoineet eivät olisi vasikoineet
passiivi vasikoitaisiin ei vasikoitaisi passiivi olisi vasikoitu ei olisi vasikoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vasikoinen en vasikoine minä lienen vasikoinut en liene vasikoinut
sinä vasikoinet et vasikoine sinä lienet vasikoinut et liene vasikoinut
hän vasikoinee ei vasikoine hän lienee vasikoinut ei liene vasikoinut
me vasikoinemme emme vasikoine me lienemme vasikoineet emme liene vasikoineet
te
Te
vasikoinette
-"-
ette vasikoine
-"-
te
Te
lienette vasikoineet
lienette vasikoinut
ette liene vasikoineet
ette liene vasikoinut
he vasikoinevat eivät vasikoine he lienevät vasikoineet eivät liene vasikoineet
passiivi vasikoitaneen ei vasikoitane passiivi lienee vasikoitu ei liene vasikoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vasikoi älä vasikoi sinä
hän vasikoikoon älköön vasikoiko hän olkoon vasikoinut älköön olko vasikoinut
me vasikoikaamme älkäämme vasikoiko me
te
Te
vasikoikaa
-"-
älkää vasikoiko
-"-
te
Te
he vasikoikoot älkööt vasikoiko he olkoot vasikoineet älkööt olko vasikoineet
passiivi vasikoitakoon älköön vasikoitako passiivi olkoon vasikoitu älköön olko vasikoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vasikoida preesens vasikoiva vasikoitava
pitkä 1. vasikoidakseen1 perfekti vasikoinut vasikoitu
2. inessiivi vasikoidessa2 vasikoitaessa agentti vasikoima4
instruktiivi vasikoiden kielteinen agentti vasikoimaton
3. inessiivi vasikoimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vasikoimasta
illatiivi vasikoimaan
adessiivi vasikoimalla
abessiivi vasikoimatta
instruktiivi vasikoiman vasikoitaman
4. vasikoiminen
5 vasikoimaisillaan3