Liite:Verbitaivutus/suomi/tyypata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyyppaan luo en tyyppaa minä olen tyypannut luo en ole tyypannut
sinä tyyppaat luo et tyyppaa sinä olet tyypannut et ole tyypannut
hän tyyppaa luo ei tyyppaa hän on tyypannut ei ole tyypannut
me tyyppaamme luo emme tyyppaa me olemme tyypanneet luo emme ole tyypanneet
te
Te
tyyppaatte luo
-"-
ette tyyppaa
-"-
te
Te
olette tyypanneet
olette tyypannut
ette ole tyypanneet
ette ole tyypannut
he tyyppaavat luo eivät tyyppaa he ovat tyypanneet eivät ole tyypanneet
passiivi tyypataan luo ei tyypata passiivi on tyypattu ei ole tyypattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyyppasin luo en tyypannut minä olin tyypannut luo en ollut tyypannut
sinä tyyppasit luo et tyypannut sinä olit tyypannut et ollut tyypannut
hän tyyppasi luo ei tyypannut hän oli tyypannut ei ollut tyypannut
me tyyppasimme luo emme tyypanneet me olimme tyypanneet emme olleet tyypanneet
te
Te
tyyppasitte luo
-"-
ette tyypanneet
ette tyypannut
te
Te
olitte tyypanneet
olitte tyypannut
ette olleet tyypanneet
ette ollut tyypannut
he tyyppasivat luo eivät tyypanneet he olivat tyypanneet eivät olleet tyypanneet
passiivi tyypattiin ei tyypattu passiivi oli tyypattu ei ollut tyypattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyyppaisin luo en tyyppaisi minä olisin tyypannut en olisi tyypannut
sinä tyyppaisit luo et tyyppaisi sinä olisit tyypannut et olisi tyypannut
hän tyyppaisi luo ei tyyppaisi hän olisi tyypannut ei olisi tyypannut
me tyyppaisimme luo emme tyyppaisi me olisimme tyypanneet emme olisi tyypanneet
te
Te
tyyppaisitte luo
-"-
ette tyyppaisi
-"-
te
Te
olisitte tyypanneet
olisitte tyypannut
ette olisi tyypanneet
ette olisi tyypannut
he tyyppaisivat luo eivät tyyppaisi he olisivat tyypanneet eivät olisi tyypanneet
passiivi tyypattaisiin luo ei tyypattaisi luo passiivi olisi tyypattu ei olisi tyypattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tyypannen en tyypanne minä lienen tyypannut en liene tyypannut
sinä tyypannet et tyypanne sinä lienet tyypannut et liene tyypannut
hän tyypannee ei tyypanne hän lienee tyypannut ei liene tyypannut
me tyypannemme emme tyypanne me lienemme tyypanneet emme liene tyypanneet
te
Te
tyypannette
-"-
ette tyypanne
-"-
te
Te
lienette tyypanneet
lienette tyypannut
ette liene tyypanneet
ette liene tyypannut
he tyypannevat eivät tyypanne he lienevät tyypanneet eivät liene tyypanneet
passiivi tyypattaneen ei tyypattane passiivi lienee tyypattu ei liene tyypattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tyyppaa älä tyyppaa sinä
hän tyypatkoon älköön tyypatko hän olkoon tyypannut älköön olko tyypannut
me tyypatkaamme älkäämme tyypatko me
te
Te
tyypatkaa
-"-
älkää tyypatko
-"-
te
Te
he tyypatkoot älkööt tyypatko he olkoot tyypanneet älkööt olko tyypanneet
passiivi tyypattakoon älköön tyypattako passiivi olkoon tyypattu älköön olko tyypattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tyypata preesens tyyppaava luo tyypattava
pitkä 1. tyypatakseen1 perfekti tyypannut tyypattu
2. inessiivi tyypatessa2 tyypattaessa agentti tyyppaama4
instruktiivi tyypaten kielteinen agentti tyyppaamaton
3. inessiivi tyyppaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tyyppaamasta
illatiivi tyyppaamaan
adessiivi tyyppaamalla
abessiivi tyyppaamatta
instruktiivi tyyppaaman tyypattaman
4. nominatiivi tyyppaaminen
partitiivi tyyppaamista
5. tyyppaamaisillaan3