Liite:Verbitaivutus/suomi/turvata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo turvaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo turvat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä turvaan en turvaa minä olen turvannut en ole turvannut
sinä turvaat et turvaa sinä olet turvannut et ole turvannut
hän turvaa ei turvaa hän on turvannut ei ole turvannut
me turvaamme emme turvaa me olemme turvanneet emme ole turvanneet
te
Te
turvaatte
-"-
ette turvaa
-"-
te
Te
olette turvanneet
olette turvannut
ette ole turvanneet
ette ole turvannut
he turvaavat eivät turvaa he ovat turvanneet eivät ole turvanneet
passiivi turvataan ei turvata passiivi on turvattu ei ole turvattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä turvasin en turvannut minä olin turvannut en ollut turvannut
sinä turvasit et turvannut sinä olit turvannut et ollut turvannut
hän turvasi ei turvannut hän oli turvannut ei ollut turvannut
me turvasimme emme turvanneet me olimme turvanneet emme olleet turvanneet
te
Te
turvasitte
-"-
ette turvanneet
ette turvannut
te
Te
olitte turvanneet
olitte turvannut
ette olleet turvanneet
ette olleet turvannut
he turvasivat eivät turvanneet he olivat turvanneet eivät olleet turvanneet
passiivi turvattiin ei turvattu passiivi oli turvattu ei ollut turvattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä turvaisin en turvaisi minä olisin turvannut en olisi turvannut
sinä turvaisit et turvaisi sinä olisit turvannut et olisi turvannut
hän turvaisi ei turvaisi hän olisi turvannut ei olisi turvannut
me turvaisimme emme turvaisi me olisimme turvanneet emme olisi turvanneet
te
Te
turvaisitte
-"-
ette turvaisi
-"-
te
Te
olisitte turvanneet
olisitte turvannut
ette olisi turvanneet
ette olisi turvannut
he turvaisivat eivät turvaisi he olisivat turvanneet eivät olisi turvanneet
passiivi turvattaisiin ei turvattaisi passiivi olisi turvattu ei olisi turvattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä turvannen en turvanne minä lienen turvannut en liene turvannut
sinä turvannet et turvanne sinä lienet turvannut et liene turvannut
hän turvannee ei turvanne hän lienee turvannut ei liene turvannut
me turvannemme emme turvanne me lienemme turvanneet emme liene turvanneet
te
Te
turvannette
-"-
ette turvanne
-"-
te
Te
lienette turvanneet
lienette turvannut
ette liene turvanneet
ette liene turvannut
he turvannevat eivät turvanne he lienevät turvanneet eivät liene turvanneet
passiivi turvattaneen ei turvattane passiivi lienee turvattu ei liene turvattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä turvaa älä turvaa sinä
hän turvatkoon älköön turvatko hän olkoon turvannut älköön olko turvannut
me turvatkaamme älkäämme turvatko me
te
Te
turvatkaa
-"-
älkää turvatko
-"-
te
Te
he turvatkoot älkööt turvatko he olkoot turvanneet älkööt olko turvanneet
passiivi turvattakoon älköön turvattako passiivi olkoon turvattu älköön olko turvattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. turvata preesens turvaava turvattava
pitkä 1. turvatakseen1 perfekti turvannut turvattu
2. inessiivi turvatessa2 turvattaessa agentti turvaama4
instruktiivi turvaten kielteinen agentti turvaamaton
3. inessiivi turvaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi turvaamasta
illatiivi turvaamaan
adessiivi turvaamalla
abessiivi turvaamatta
instruktiivi turvaaman turvattaman
4. turvaaminen
5 turvaamaisillaan3