Liite:Verbitaivutus/suomi/tupakoida

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tupakoin
(tupakoitsen)
en tupakoi
(tupakoitse)
minä olen tupakoinut en ole tupakoinut
sinä tupakoit
(tupakoitset)
et tupakoi
(tupakoitse)
sinä olet tupakoinut et ole tupakoinut
hän tupakoi
(tupakoitsee)
ei tupakoi
(tupakoitse)
hän on tupakoinut ei ole tupakoinut
me tupakoimme
(tupakoitsemme)
emme tupakoi
(tupakoitse)
me olemme tupakoineet emme ole tupakoineet
te
Te
tupakoitte
(tupakoitsette)
-"-
ette tupakoi
(tupakoitse)
-"-
te
Te
olette tupakoineet
olette tupakoinut
ette ole tupakoineet
ette ole tupakoinut
he tupakoivat
(tupakoitsevat)
eivät tupakoi
(tupakoitse)
he ovat tupakoineet eivät ole tupakoineet
passiivi tupakoidaan ei tupakoida passiivi on tupakoitu ei ole tupakoitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tupakoin
(tupakoitsin)
en tupakoinut minä olin tupakoinut en ollut tupakoinut
sinä tupakoit
(tupakoitsit)
et tupakoinut sinä olit tupakoinut et ollut tupakoinut
hän tupakoi
(tupakoitsi)
ei tupakoinut hän oli tupakoinut ei ollut tupakoinut
me tupakoimme
(tupakoitsimme)
emme tupakoineet me olimme tupakoineet emme olleet tupakoineet
te
Te
tupakoitte
(tupakoitsitte)
-"-
ette tupakoineet
ette tupakoinut
te
Te
olitte tupakoineet
olitte tupakoinut
ette olleet tupakoineet
ette olleet tupakoinut
he tupakoivat
(tupakoitsivat)
eivät tupakoineet he olivat tupakoineet eivät olleet tupakoineet
passiivi tupakoitiin ei tupakoitu passiivi oli tupakoitu ei ollut tupakoitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tupakoisin
(tupakoitsisin)
en tupakoisi
(tupakoitsisi)
minä olisin tupakoinut en olisi tupakoinut
sinä tupakoisit
(tupakoitsisit)
et tupakoisi
(tupakoitsisi)
sinä olisit tupakoinut et olisi tupakoinut
hän tupakoisi
(tupakoitsisi)
ei tupakoisi
(tupakoitsisi)
hän olisi tupakoinut ei olisi tupakoinut
me tupakoisimme
(tupakoitsisimme)
emme tupakoisi
(tupakoitsisi)
me olisimme tupakoineet emme olisi tupakoineet
te
Te
tupakoisitte
(tupakoitsisitte)
-"-
ette tupakoisi
(tupakoitsisi)
-"-
te
Te
olisitte tupakoineet
olisitte tupakoinut
ette olisi tupakoineet
ette olisi tupakoinut
he tupakoisivat
(tupakoitsisivat)
eivät tupakoisi
(tupakoitsisi)
he olisivat tupakoineet eivät olisi tupakoineet
passiivi tupakoitaisiin ei tupakoitaisi passiivi olisi tupakoitu ei olisi tupakoitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tupakoinen en tupakoine minä lienen tupakoinut en liene tupakoinut
sinä tupakoinet et tupakoine sinä lienet tupakoinut et liene tupakoinut
hän tupakoinee ei tupakoine hän lienee tupakoinut ei liene tupakoinut
me tupakoinemme emme tupakoine me lienemme tupakoineet emme liene tupakoineet
te
Te
tupakoinette
-"-
ette tupakoine
-"-
te
Te
lienette tupakoineet
lienette tupakoinut
ette liene tupakoineet
ette liene tupakoinut
he tupakoinevat eivät tupakoine he lienevät tupakoineet eivät liene tupakoineet
passiivi tupakoitaneen ei tupakoitane passiivi lienee tupakoitu ei liene tupakoitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tupakoi
(tupakoitse)
älä tupakoi
(tupakoitse)
sinä
hän tupakoikoon älköön tupakoiko hän olkoon tupakoinut älköön olko tupakoinut
me tupakoikaamme älkäämme tupakoiko me
te
Te
tupakoikaa
-"-
älkää tupakoiko
-"-
te
Te
he tupakoikoot älkööt tupakoiko he olkoot tupakoineet älkööt olko tupakoineet
passiivi tupakoitakoon älköön tupakoitako passiivi olkoon tupakoitu älköön olko tupakoitu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tupakoida preesens tupakoiva
(tupakoitseva)
tupakoitava
pitkä 1. tupakoidakseen1 perfekti tupakoinut tupakoitu
2. inessiivi tupakoidessa2 tupakoitaessa agentti tupakoima
(tupakoitsema)4
instruktiivi tupakoiden kielteinen agentti tupakoimaton
(tupakoitsematon)
3. inessiivi tupakoimassa
(tupakoitsemassa)
1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tupakoimasta
(tupakoitsemasta)
illatiivi tupakoimaan
(tupakoitsemaan)
adessiivi tupakoimalla
(tupakoitsemalla)
abessiivi tupakoimatta
(tupakoitsematta)
instruktiivi tupakoiman tupakoitaman
4. nominatiivi tupakoiminen
(tupakoitseminen)
partitiivi tupakoimista
(tupakoitsemista)
5. tupakoimaisillaan
(tupakoitsemaisillaan)3