Liite:Verbitaivutus/suomi/tungetella

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tungettelen en tungettele minä olen tungetellut en ole tungetellut
sinä tungettelet et tungettele sinä olet tungetellut et ole tungetellut
hän tungettelee ei tungettele hän on tungetellut ei ole tungetellut
me tungettelemme emme tungettele me olemme tungetelleet emme ole tungetelleet
te
Te
tungettelette
-"-
ette tungettele
-"-
te
Te
olette tungetelleet
olette tungetellut
ette ole tungetelleet
ette ole tungetellut
he tungettelevat eivät tungettele he ovat tungetelleet eivät ole tungetelleet
passiivi tungetellaan ei tungetella passiivi on tungeteltu ei ole tungeteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tungettelin en tungetellut minä olin tungetellut en ollut tungetellut
sinä tungettelit et tungetellut sinä olit tungetellut et ollut tungetellut
hän tungetteli ei tungetellut hän oli tungetellut ei ollut tungetellut
me tungettelimme emme tungetelleet me olimme tungetelleet emme olleet tungetelleet
te
Te
tungettelitte
-"-
ette tungetelleet
ette tungetellut
te
Te
olitte tungetelleet
olitte tungetellut
ette olleet tungetelleet
ette olleet tungetellut
he tungettelivat eivät tungetelleet he olivat tungetelleet eivät olleet tungetelleet
passiivi tungeteltiin ei tungeteltu passiivi oli tungeteltu ei ollut tungeteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tungettelisin en tungettelisi minä olisin tungetellut en olisi tungetellut
sinä tungettelisit et tungettelisi sinä olisit tungetellut et olisi tungetellut
hän tungettelisi ei tungettelisi hän olisi tungetellut ei olisi tungetellut
me tungettelisimme emme tungettelisi me olisimme tungetelleet emme olisi tungetelleet
te
Te
tungettelisitte
-"-
ette tungettelisi
-"-
te
Te
olisitte tungetelleet
olisitte tungetellut
ette olisi tungetelleet
ette olisi tungetellut
he tungettelisivat eivät tungettelisi he olisivat tungetelleet eivät olisi tungetelleet
passiivi tungeteltaisiin ei tungeteltaisi passiivi olisi tungeteltu ei olisi tungeteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tungetellen en tungetelle minä lienen tungetellut en liene tungetellut
sinä tungetellet et tungetelle sinä lienet tungetellut et liene tungetellut
hän tungetellee ei tungetelle hän lienee tungetellut ei liene tungetellut
me tungetellemme emme tungetelle me lienemme tungetelleet emme liene tungetelleet
te
Te
tungetellette
-"-
ette tungetelle
-"-
te
Te
lienette tungetelleet
lienette tungetellut
ette liene tungetelleet
ette liene tungetellut
he tungetellevat eivät tungetelle he lienevät tungetelleet eivät liene tungetelleet
passiivi tungeteltaneen ei tungeteltane passiivi lienee tungeteltu ei liene tungeteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tungettele älä tungettele sinä
hän tungetelkoon älköön tungetelko hän olkoon tungetellut älköön olko tungetellut
me tungetelkaamme älkäämme tungetelko me
te
Te
tungetelkaa
-"-
älkää tungetelko
-"-
te
Te
he tungetelkoot älkööt tungetelko he olkoot tungetelleet älkööt olko tungetelleet
passiivi tungeteltakoon älköön tungeteltako passiivi olkoon tungeteltu älköön olko tungeteltu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tungetella preesens tungetteleva tungeteltava
pitkä 1. tungetellakseen1 perfekti tungetellut tungeteltu
2. inessiivi tungetellessa2 tungeteltaessa agentti tungettelema4
instruktiivi tungetellen kielteinen agentti tungettelematon
3. inessiivi tungettelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi tungettelemasta
illatiivi tungettelemaan
adessiivi tungettelemalla
abessiivi tungettelematta
instruktiivi tungetteleman tungeteltaman
4. nominatiivi tungetteleminen
partitiivi tungettelemista
5 tungettelemaisillaan3