Liite:Verbitaivutus/suomi/tulpata

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulppaan en tulppaa minä olen tulpannut en ole tulpannut
sinä tulppaat et tulppaa sinä olet tulpannut et ole tulpannut
hän tulppaa ei tulppaa hän on tulpannut ei ole tulpannut
me tulppaamme emme tulppaa me olemme tulpanneet emme ole tulpanneet
te
Te
tulppaatte
-"-
ette tulppaa
-"-
te
Te
olette tulpanneet
olette tulpannut
ette ole tulpanneet
ette ole tulpannut
he tulppaavat eivät tulppaa he ovat tulpanneet eivät ole tulpanneet
passiivi tulpataan ei tulpata passiivi on tulpattu ei ole tulpattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulppasin en tulpannut minä olin tulpannut en ollut tulpannut
sinä tulppasit et tulpannut sinä olit tulpannut et ollut tulpannut
hän tulppasi ei tulpannut hän oli tulpannut ei ollut tulpannut
me tulppasimme emme tulpanneet me olimme tulpanneet emme olleet tulpanneet
te
Te
tulppasitte
-"-
ette tulpanneet
ette tulpannut
te
Te
olitte tulpanneet
olitte tulpannut
ette olleet tulpanneet
ette olleet tulpannut
he tulppasivat eivät tulpanneet he olivat tulpanneet eivät olleet tulpanneet
passiivi tulpattiin ei tulpattu passiivi oli tulpattu ei ollut tulpattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulppaisin en tulppaisi minä olisin tulpannut en olisi tulpannut
sinä tulppaisit et tulppaisi sinä olisit tulpannut et olisi tulpannut
hän tulppaisi ei tulppaisi hän olisi tulpannut ei olisi tulpannut
me tulppaisimme emme tulppaisi me olisimme tulpanneet emme olisi tulpanneet
te
Te
tulppaisitte
-"-
ette tulppaisi
-"-
te
Te
olisitte tulpanneet
olisitte tulpannut
ette olisi tulpanneet
ette olisi tulpannut
he tulppaisivat eivät tulppaisi he olisivat tulpanneet eivät olisi tulpanneet
passiivi tulpattaisiin ei tulpattaisi passiivi olisi tulpattu ei olisi tulpattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tulpannen en tulpanne minä lienen tulpannut en liene tulpannut
sinä tulpannet et tulpanne sinä lienet tulpannut et liene tulpannut
hän tulpannee ei tulpanne hän lienee tulpannut ei liene tulpannut
me tulpannemme emme tulpanne me lienemme tulpanneet emme liene tulpanneet
te
Te
tulpannette
-"-
ette tulpanne
-"-
te
Te
lienette tulpanneet
lienette tulpannut
ette liene tulpanneet
ette liene tulpannut
he tulpannevat eivät tulpanne he lienevät tulpanneet eivät liene tulpanneet
passiivi tulpattaneen ei tulpattane passiivi lienee tulpattu ei liene tulpattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tulppaa älä tulppaa sinä
hän tulpatkoon älköön tulpatko hän olkoon tulpannut älköön olko tulpannut
me tulpatkaamme älkäämme tulpatko me
te
Te
tulpatkaa
-"-
älkää tulpatko
-"-
te
Te
he tulpatkoot älkööt tulpatko he olkoot tulpanneet älkööt olko tulpanneet
passiivi tulpattakoon älköön tulpattako passiivi olkoon tulpattu älköön olko tulpattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tulpata preesens tulppaava tulpattava
pitkä 1. tulpatakseen1 perfekti tulpannut tulpattu
2. inessiivi tulpatessa2 tulpattaessa agentti tulppaama4
instruktiivi tulpaten kielteinen agentti tulppaamaton
3. inessiivi tulppaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tulppaamasta
illatiivi tulppaamaan
adessiivi tulppaamalla
abessiivi tulppaamatta
instruktiivi tulppaaman tulpattaman
4. nominatiivi tulppaaminen
partitiivi tulppaamista
5 tulppaamaisillaan3