Liite:Verbitaivutus/suomi/tingata

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo tinkaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo tingat-

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tinkaan en tinkaa minä olen tingannut en ole tingannut
sinä tinkaat et tinkaa sinä olet tingannut et ole tingannut
hän tinkaa ei tinkaa hän on tingannut ei ole tingannut
me tinkaamme emme tinkaa me olemme tinganneet emme ole tinganneet
te
Te
tinkaatte
-"-
ette tinkaa
-"-
te
Te
olette tinganneet
olette tingannut
ette ole tinganneet
ette ole tingannut
he tinkaavat eivät tinkaa he ovat tinganneet eivät ole tinganneet
passiivi tingataan ei tingata passiivi on tingattu ei ole tingattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tinkasin en tingannut minä olin tingannut en ollut tingannut
sinä tinkasit et tingannut sinä olit tingannut et ollut tingannut
hän tinkasi ei tingannut hän oli tingannut ei ollut tingannut
me tinkasimme emme tinganneet me olimme tinganneet emme olleet tinganneet
te
Te
tinkasitte
-"-
ette tinganneet
ette tingannut
te
Te
olitte tinganneet
olitte tingannut
ette olleet tinganneet
ette olleet tingannut
he tinkasivat eivät tinganneet he olivat tinganneet eivät olleet tinganneet
passiivi tingattiin ei tingattu passiivi oli tingattu ei ollut tingattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tinkaisin en tinkaisi minä olisin tingannut en olisi tingannut
sinä tinkaisit et tinkaisi sinä olisit tingannut et olisi tingannut
hän tinkaisi ei tinkaisi hän olisi tingannut ei olisi tingannut
me tinkaisimme emme tinkaisi me olisimme tinganneet emme olisi tinganneet
te
Te
tinkaisitte
-"-
ette tinkaisi
-"-
te
Te
olisitte tinganneet
olisitte tingannut
ette olisi tinganneet
ette olisi tingannut
he tinkaisivat eivät tinkaisi he olisivat tinganneet eivät olisi tinganneet
passiivi tingattaisiin ei tingattaisi passiivi olisi tingattu ei olisi tingattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tingannen en tinganne minä lienen tingannut en liene tingannut
sinä tingannet et tinganne sinä lienet tingannut et liene tingannut
hän tingannee ei tinganne hän lienee tingannut ei liene tingannut
me tingannemme emme tinganne me lienemme tinganneet emme liene tinganneet
te
Te
tingannette
-"-
ette tinganne
-"-
te
Te
lienette tinganneet
lienette tingannut
ette liene tinganneet
ette liene tingannut
he tingannevat eivät tinganne he lienevät tinganneet eivät liene tinganneet
passiivi tingattaneen ei tingattane passiivi lienee tingattu ei liene tingattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tinkaa älä tinkaa sinä
hän tingatkoon älköön tingatko hän olkoon tingannut älköön olko tingannut
me tingatkaamme älkäämme tingatko me
te
Te
tingatkaa
-"-
älkää tingatko
-"-
te
Te
he tingatkoot älkööt tingatko he olkoot tinganneet älkööt olko tinganneet
passiivi tingattakoon älköön tingattako passiivi olkoon tingattu älköön olko tingattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tingata preesens tinkaava tingattava
pitkä 1. tingatakseen1 perfekti tingannut tingattu
2. inessiivi tingatessa2 tingattaessa agentti tinkaama4
instruktiivi tingaten kielteinen agentti tinkaamaton
3. inessiivi tinkaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tinkaamasta
illatiivi tinkaamaan
adessiivi tinkaamalla
abessiivi tinkaamatta
instruktiivi tinkaaman tingattaman
4. tinkaaminen
5 tinkaamaisillaan3