Liite:Verbitaivutus/suomi/suurentaa

Wikisanakirjasta
Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo suurenna-
vahva vokaalivartalo suurenta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurennan en suurenna minä olen suurentanut en ole suurentanut
sinä suurennat et suurenna sinä olet suurentanut et ole suurentanut
hän suurentaa ei suurenna hän on suurentanut ei ole suurentanut
me suurennamme emme suurenna me olemme suurentaneet emme ole suurentaneet
te
Te
suurennatte
-"-
ette suurenna
-"-
te
Te
olette suurentaneet
olette suurentanut
ette ole suurentaneet
ette ole suurentanut
he suurentavat eivät suurenna he ovat suurentaneet eivät ole suurentaneet
passiivi suurennetaan ei suurenneta passiivi on suurennettu ei ole suurennettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurensin en suurentanut minä olin suurentanut en ollut suurentanut
sinä suurensit et suurentanut sinä olit suurentanut et ollut suurentanut
hän suurensi ei suurentanut hän oli suurentanut ei ollut suurentanut
me suurensimme emme suurentaneet me olimme suurentaneet emme olleet suurentaneet
te
Te
suurensitte
-"-
ette suurentaneet
ette suurentanut
te
Te
olitte suurentaneet
olitte suurentanut
ette olleet suurentaneet
ette olleet suurentanut
he suurensivat eivät suurentaneet he olivat suurentaneet eivät olleet suurentaneet
passiivi suurennettiin ei suurennettu passiivi oli suurennettu ei ollut suurennettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurentaisin en suurentaisi minä olisin suurentanut en olisi suurentanut
sinä suurentaisit et suurentaisi sinä olisit suurentanut et olisi suurentanut
hän suurentaisi ei suurentaisi hän olisi suurentanut ei olisi suurentanut
me suurentaisimme emme suurentaisi me olisimme suurentaneet emme olisi suurentaneet
te
Te
suurentaisitte
-"-
ette suurentaisi
-"-
te
Te
olisitte suurentaneet
olisitte suurentanut
ette olisi suurentaneet
ette olisi suurentanut
he suurentaisivat eivät suurentaisi he olisivat suurentaneet eivät olisi suurentaneet
passiivi suurennettaisiin ei suurennettaisi passiivi olisi suurennettu ei olisi suurennettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä suurentanen en suurentane minä lienen suurentanut en liene suurentanut
sinä suurentanet et suurentane sinä lienet suurentanut et liene suurentanut
hän suurentanee ei suurentane hän lienee suurentanut ei liene suurentanut
me suurentanemme emme suurentane me lienemme suurentaneet emme liene suurentaneet
te
Te
suurentanette
-"-
ette suurentane
-"-
te
Te
lienette suurentaneet
lienette suurentanut
ette liene suurentaneet
ette liene suurentanut
he suurentanevat eivät suurentane he lienevät suurentaneet eivät liene suurentaneet
passiivi suurennettaneen ei suurennettane passiivi lienee suurennettu ei liene suurennettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä suurenna älä suurenna sinä
hän suurentakoon älköön suurentako hän olkoon suurentanut älköön olko suurentanut
me suurentakaamme älkäämme suurentako me
te
Te
suurentakaa
-"-
älkää suurentako
-"-
te
Te
he suurentakoot älkööt suurentako he olkoot suurentaneet älkööt olko suurentaneet
passiivi suurennettakoon älköön suurennettako passiivi olkoon suurennettu älköön olko suurennettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. suurentaa preesens suurentava suurennettava
pitkä 1. suurentaakseen1 perfekti suurentanut suurennettu
2. inessiivi suurentaessa2 suurennettaessa agentti suurentama4
instruktiivi suurentaen kielteinen agentti suurentamaton
3. inessiivi suurentamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi suurentamasta
illatiivi suurentamaan
adessiivi suurentamalla
abessiivi suurentamatta
instruktiivi suurentaman suurennettaman
4. suurentaminen
5 suurentamaisillaan3