Liite:Verbitaivutus/suomi/soutaa

Wikisanakirjasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soudan en souda minä olen soutanut en ole soutanut
sinä soudat et souda sinä olet soutanut et ole soutanut
hän soutaa ei souda hän on soutanut ei ole soutanut
me soudamme emme souda me olemme soutaneet emme ole soutaneet
te
Te
soudatte
-"-
ette souda
-"-
te
Te
olette soutaneet
olette soutanut
ette ole soutaneet
ette ole soutanut
he soutavat eivät souda he ovat soutaneet eivät ole soutaneet
passiivi soudetaan ei soudeta passiivi on soudettu ei ole soudettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soudin
sousin
en soutanut minä olin soutanut en ollut soutanut
sinä soudit
sousit
et soutanut sinä olit soutanut et ollut soutanut
hän souti
sousi
ei soutanut hän oli soutanut ei ollut soutanut
me soudimme
sousimme
emme soutaneet me olimme soutaneet emme olleet soutaneet
te
Te
souditte
sousitte
-"-
ette soutaneet
ette soutanut
te
Te
olitte soutaneet
olitte soutanut
ette olleet soutaneet
ette olleet soutanut
he soutivat
sousivat
eivät soutaneet he olivat soutaneet eivät olleet soutaneet
passiivi soudettiin ei soudettu passiivi oli soudettu ei ollut soudettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soutaisin en soutaisi minä olisin soutanut en olisi soutanut
sinä soutaisit et soutaisi sinä olisit soutanut et olisi soutanut
hän soutaisi ei soutaisi hän olisi soutanut ei olisi soutanut
me soutaisimme emme soutaisi me olisimme soutaneet emme olisi soutaneet
te
Te
soutaisitte
-"-
ette soutaisi
-"-
te
Te
olisitte soutaneet
olisitte soutanut
ette olisi soutaneet
ette olisi soutanut
he soutaisivat eivät soutaisi he olisivat soutaneet eivät olisi soutaneet
passiivi soudettaisiin ei soudettaisi passiivi olisi soudettu ei olisi soudettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä soutanen en soutane minä lienen soutanut en liene soutanut
sinä soutanet et soutane sinä lienet soutanut et liene soutanut
hän soutanee ei soutane hän lienee soutanut ei liene soutanut
me soutanemme emme soutane me lienemme soutaneet emme liene soutaneet
te
Te
soutanette
-"-
ette soutane
-"-
te
Te
lienette soutaneet
lienette soutanut
ette liene soutaneet
ette liene soutanut
he soutanevat eivät soutane he lienevät soutaneet eivät liene soutaneet
passiivi soudettaneen ei soudettane passiivi lienee soudettu ei liene soudettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä souda älä souda sinä
hän soutakoon älköön soutako hän olkoon soutanut älköön olko soutanut
me soutakaamme älkäämme soutako me
te
Te
soutakaa
-"-
älkää soutako
-"-
te
Te
he soutakoot älkööt soutako he olkoot soutaneet älkööt olko soutaneet
passiivi soudettakoon älköön soudettako passiivi olkoon soudettu älköön olko soudettu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. soutaa preesens soutava soudettava
pitkä 1. soutaakseen1 perfekti soutanut soudettu
2. inessiivi soutaessa2 soudettaessa agentti soutama4
instruktiivi soutaen kielteinen agentti soutamaton
3. inessiivi soutamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi soutamasta
illatiivi soutamaan
adessiivi soutamalla
abessiivi soutamatta
instruktiivi soutaman soudettaman
4. nominatiivi soutaminen
partitiivi soutamista
5 soutamaisillaan3