Liite:Verbitaivutus/suomi/sekstata

Kohteesta Wikisanakirja
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Persoonamuodot[muokkaa]

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sekstaan luo en sekstaa minä olen sekstannut luo en ole sekstannut
sinä sekstaat luo et sekstaa sinä olet sekstannut et ole sekstannut
hän sekstaa luo ei sekstaa hän on sekstannut ei ole sekstannut
me sekstaamme luo emme sekstaa me olemme sekstanneet luo emme ole sekstanneet
te
Te
sekstaatte luo
-"-
ette sekstaa
-"-
te
Te
olette sekstanneet
olette sekstannut
ette ole sekstanneet
ette ole sekstannut
he sekstaavat luo eivät sekstaa he ovat sekstanneet eivät ole sekstanneet
passiivi sekstataan luo ei sekstata passiivi on sekstattu ei ole sekstattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sekstasin luo en sekstannut minä olin sekstannut luo en ollut sekstannut
sinä sekstasit luo et sekstannut sinä olit sekstannut et ollut sekstannut
hän sekstasi luo ei sekstannut hän oli sekstannut ei ollut sekstannut
me sekstasimme luo emme sekstanneet me olimme sekstanneet emme olleet sekstanneet
te
Te
sekstasitte luo
-"-
ette sekstanneet
ette sekstannut
te
Te
olitte sekstanneet
olitte sekstannut
ette olleet sekstanneet
ette ollut sekstannut
he sekstasivat luo eivät sekstanneet he olivat sekstanneet eivät olleet sekstanneet
passiivi sekstattiin ei sekstattu passiivi oli sekstattu ei ollut sekstattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sekstaisin luo en sekstaisi minä olisin sekstannut en olisi sekstannut
sinä sekstaisit luo et sekstaisi sinä olisit sekstannut et olisi sekstannut
hän sekstaisi luo ei sekstaisi hän olisi sekstannut ei olisi sekstannut
me sekstaisimme luo emme sekstaisi me olisimme sekstanneet emme olisi sekstanneet
te
Te
sekstaisitte luo
-"-
ette sekstaisi
-"-
te
Te
olisitte sekstanneet
olisitte sekstannut
ette olisi sekstanneet
ette olisi sekstannut
he sekstaisivat luo eivät sekstaisi he olisivat sekstanneet eivät olisi sekstanneet
passiivi sekstattaisiin luo ei sekstattaisi luo passiivi olisi sekstattu ei olisi sekstattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sekstannen en sekstanne minä lienen sekstannut en liene sekstannut
sinä sekstannet et sekstanne sinä lienet sekstannut et liene sekstannut
hän sekstannee ei sekstanne hän lienee sekstannut ei liene sekstannut
me sekstannemme emme sekstanne me lienemme sekstanneet emme liene sekstanneet
te
Te
sekstannette
-"-
ette sekstanne
-"-
te
Te
lienette sekstanneet
lienette sekstannut
ette liene sekstanneet
ette liene sekstannut
he sekstannevat eivät sekstanne he lienevät sekstanneet eivät liene sekstanneet
passiivi sekstattaneen ei sekstattane passiivi lienee sekstattu ei liene sekstattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sekstaa älä sekstaa sinä
hän sekstatkoon älköön sekstatko hän olkoon sekstannut älköön olko sekstannut
me sekstatkaamme älkäämme sekstatko me
te
Te
sekstatkaa
-"-
älkää sekstatko
-"-
te
Te
he sekstatkoot älkööt sekstatko he olkoot sekstanneet älkööt olko sekstanneet
passiivi sekstattakoon älköön sekstattako passiivi olkoon sekstattu älköön olko sekstattu

Nominaalimuodot[muokkaa]

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sekstata preesens sekstaava luo sekstattava
pitkä 1. sekstatakseen1 perfekti sekstannut sekstattu
2. inessiivi sekstatessa2 sekstattaessa agentti sekstaama4
instruktiivi sekstaten kielteinen agentti sekstaamaton
3. inessiivi sekstaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sekstaamasta
illatiivi sekstaamaan
adessiivi sekstaamalla
abessiivi sekstaamatta
instruktiivi sekstaaman sekstattaman
4. nominatiivi sekstaaminen
partitiivi sekstaamista
5. sekstaamaisillaan3